Νομικός «γόρδιος δεσμός»: Αντικαθιστούν τον όρκο με... υπόσχεση

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
ai8ouses

Αναβιώνει το θέμα της άρνησης των χριστιανών ορθόδοξων να ορκίζονται βάσει συνείδησης -  Τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αναταράξεις αναμένεται να επιφέρει και πάλι στα πολιτικά - εκκλησιαστικά - δικαστικά και κοινωνικά δρώμενα ο όρκος των χριστιανών ορθόδοξων (Χ.Ο.), κάτι το οποίο παραμένει σε κατάσταση νάρκωσης εδώ και δεκαετίες.

Το τεράστιο ζήτημα του όρκου των Χ.Ο. αναβιώνει και πάλι. Τώρα, καλείται να λύσει τον γόρδιο δεσμό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κι αυτό διότι υποψήφια δικηγόρος ανακινεί το όλο θέμα ζητώντας δικαστικά να νομοθετηθεί, πέραν του θρησκευτικού και πολιτικού όρκου, η δήλωση υπόσχεσης, δηλαδή το «Δηλώνω επικαλούμενη τη συνείδησή μου».

Καταρχάς, η υποχρέωση ορκοδοσίας προβλέπεται στη νομοθεσία μας για μάρτυρες, ενόρκους, διαδίκους, πραγματογνώμονες, πρόσωπα που καταλαμβάνουν θέσεις ή αξιώματα στον δημόσιο τομέα κ.τ.λ. και αποβλέπει στην ενίσχυση της εγγύησης της αξιοπιστίας. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου είναι ο εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». Ο πολιτικός όρκος είναι: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».

Ο πολιτικός όρκος δίνεται από όσους: α) δεν πιστεύουν σε καμιά θρησκεία, β) πιστεύουν σε θρησκεία που απαγορεύει τον όρκο και γ) δεν θέλουν να φανερώσουν το θρησκευτικό τους φρόνημα ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του. Ετσι, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, χριστιανή ορθόδοξη στο θρήσκευμα, κλήθηκε να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο, προκειμένου να μπορεί να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα. Ωστόσο, επικαλούμενη τόσο λόγους θρησκευτικής συνείδησης -και συγκεκριμένα αναβιώνοντας το παγωμένο θρησκευτικό ζήτημα ότι η επιβολή του όρκου σε Χ.Ο. έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο- όσο και τη νομοθεσία (διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική), ζήτησε να δώσει απλή υποσχετική δήλωση αντί του θρησκευτικού ή πολιτικού όρκου. Παράλληλα, ζήτησε να αντικατασταθεί το «ορκίζομαι ενώπιον του θεού» με το «δηλώνω επικαλούμενη τη συνείδησή μου». Ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 24, που αφορά τους νέους δικηγόρους, προβλέπει ως προϋπόθεση απόκτησης της δικηγορικής ιδιότητας την ορκωμοσία ενώπιον δημόσιας συνεδρίασης δικαστηρίου. Συγκεκριμένα για τους χριστιανούς ορθόδοξους προβλέπει τον τύπο: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προ του αιτήματος της υποψηφίας δικηγόρου κατέφυγε στο Εφετείο της συμπρωτεύουσας, το οποίο απέρριψε το αίτημα να μη δώσει όρκο αλλά να κάνει δήλωση («δηλώνω επικαλούμενη τη συνείδησή μου»).

Η υποψήφια δικηγόρος στη συνέχεια προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην αίτηση ακύρωσής της επισημαίνει ότι ως Χ.Ο. και ακολουθώντας την εντολή του Ιησού Χριστού «Εγώ δε λέγω υμίν μην ομόσαι όλως» (εγώ, όμως, σας λέω, να μην ορκιστείτε καθόλου), επιθυμεί -επικαλούμενη τη συνείδησή της- να δώσει απλή υποσχετική δήλωση. Η θρησκευτική της συνείδηση προσθέτει, δεν της επιτρέπει να δεχθεί ούτε τον πολιτικό όρκο, καθώς αυτός δίδεται από άθεους ή άθρησκους.

Εξάλλου, ο πολιτικός όρκος μπορεί να μην περιέχει το ρήμα «ορκίζομαι», αλλά σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου δεν προβλέφθηκε για τους ορθόδοξους χριστιανούς. Η υποχρέωση που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων να δώσει πολιτικό όρκο, επισημαίνει η υποψήφια δικηγόρος, σημαίνει περιορισμό έκφρασης της θρησκευτικής της ελευθερίας, καθώς πρεσβεύει σε θρησκεία που απαγορεύει τον όρκο. Η αναγκαστική επιβολή είτε του θρησκευτικού είτε του πολιτικού όρκου με παράλληλη άρνηση της αντικατάστασής τους με δήλωση συνείδησης παραβιάζει τόσο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και το Σύνταγμα (άρθρα 13 και 28), ενώ αντιστρατεύεται το άρθρο 9 της υπερνομοθετικής ισχύος Σύμβασης της Ρώμης. Η άρνηση να δώσει υποσχετική δήλωση αντιστρατεύεται τη νομοθεσία, αλλά και η άρνηση του Εφετείου Θεσσαλονίκης έχει ελλιπή αιτιολογία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της.

Η σχετική διάταξη τόσο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 408) όσο και του Κώδικα Δικηγόρων παραβιάζει την ελευθερία της θρησκευτικής της συνείδησης και της συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, όπως σημειώνει η προσφεύγουσα στο ΣτΕ.

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι η απλή υποσχετική δήλωση στην οποία ζητεί να προβεί είναι ισότιμη εξ απόψεως εννόμων συνεπειών με τον όρκο.
«Καθίσταται σαφές», υπογραμμίζει η προσφεύγουσα στη Δικαιοσύνη, «ότι η δήλωση στην οποία ζητώ να προβώ επικαλούμενη τη συνείδησή μου είναι ισότιμη εξ απόψεως εννόμων συνεπειών με τον όρκο, αφού βαρύνουσα σημασία δεν έχει ο όρος “όρκος”, αλλά η επίκληση κάποιου παράγοντα που κατέχει εξέχουσα θέση στην ιεραρχική κλίμακα αξιών, παράγοντας που μπορεί να είναι και μόνο η συνείδηση με όλο το ειδικό βάρος που αυτή φέρει ως βασικό χαρακτηριστικό του προσώπου». Μάλιστα, σημειώνει ότι «η δημόσια διαδικασία για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας διασφαλίζει πανηγυρικά τον σεβασμό στο δικηγορικό λειτούργημα και τις συνδέουσες αυτό υποχρεώσεις» και «η δημόσια διατύπωση αποτελεί μια δέσμευση για τον ενδιαφερόμενο δικηγόρο ότι θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα που καλείται να αναλάβει».

ΣΧΟΛΙΑ (39)

waxer

α) Ματθ. 5,34 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ. Ματθ. 5,35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως· Ματθ. 5,36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. Ματθ. 5,37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. β) Ιακώβου Επιστολή 5,12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὒ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε.

Προς Αρθρογράφο κ. Παν. Τσιμπούκη

Ο τίτλος του άρθρου είναι άσχετος με το περιεχόμενο. Κανείς δεν αντικαθιστά τον όρκο με υπόσχεση! Διαβάστε παρακαλώ το άρθρο σας! Επίσης δεν υπάρχουν "νομικοί γόρδιοι δεσμοί" στη νομική επιστήμη και τη Δικαιοσύνη σε δημοκρατικό πολίτευμα. Αν υπήρχαν θα ήταν σοβαρότατο πρόβλημα!!!

Χ.Ο

ΠΟΣΑ ΜΠΡΑΒΟ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΠΟ ΤΟΛΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΘΕΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ .ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.

Chris13

Μεγάλη υποκρισία ο όρκος και ο Άκης αθώος ορκιζόταν ότι είναι........

acr

Ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται, μόνο οι μάρτυρες...

Σωστα ολα αυτα.

Θα καταργηθει και το αυτεπαγγελτως διωκομενο αδικημα της ψευδορκιας μαρτυρα?

Νάνος

Ευτυχώς- όχι. Αλλιώς- κανένας τρόπος να διώκονται οι ορδές αστυνομικοί ψευδομάρτυρες, οι οποίες έχουν ασύστολη κλίση προς το θέμα αυτό.

ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΨΕΥΔΗΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ .ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ....ΟΠΟΤΕ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ .

KM

Ειμαι μέσα στα δικαστήρια χρόνια. Όλα αυτά σε ελάχιστες περιπτώσεις (αλλά υπάρχουν) είδα μάρτυρες που προτίμησαν να δώσουν τον πολιτικό όρκο που είναι ισότιμος με τον θρησκευτικό. Κανείς δεν ρωτάει γιατί, δίνεις πολιτικό όρκο και προχωρά η διαδικασία. Η νομοθεσία καλύπτει όλους αυτούς που για χ λόγους δεν θέλουν να δώσουν θρησκευτικό όρκο. Για αυτόν ΑΚΡΙΒΩΣ τον λόγο υπάρχει ο πολιτικός όρκος, Γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία με ένα κοριτσάκι δεν μπορώ να καταλάβω. Ας μη γίνει ποτέ δικηγόρος.

@KM

Το πιο σωστό και εύστοχο σχόλιο. Ψώνιο είναι η κοπελιά. Φαντάσου να γίνει και δικηγόρος τι έχει να προτείνει...

VAG

Όσοι είναι καπνιστές να ορκίζονται στο τσιγάρο που κρατούν!

Ασυνη

Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει να ορκιζομαστε?

@Ασυνη......

Μη χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού σου ( σε όρκο ) μάταια.Το "ναι" να είναι "ναι"..και το "ου"..."ου"....γράφει το ευαγγέλιο

Ροδίων

Κι εγώ "πολιτικό όρκο" δίνω, κοπελιά, γιατί πιστεύω σε θρησκεία που απαγορεύει τον όρκο (αποκάλυψη: είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος). Στο πανεπιστήμιο δώσαμε "διαβεβαίωση" εγώ και τρεις άθεοι. Ποιο είναι το πρόβλημα; δεν καταλαβαίνω.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης