Δημιουργούνται Μονάδες του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

9466

Οι εμπλεκόμενοι φορείς χθες υπέγραψαν το συμφωνητικό σύμπραξης για την δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με εστίαση στην Ογκολογία

Tη δημιουργία δικτύου για στοχευμένη έρευνα και κλινικές εφαρμογές στο χώρο της «Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας», που αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές και οι καρδιολογικές παθήσεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Έρευνας, Κώστας Φωτάκης.

Η «Εξατομικευμένη Ιατρική» ερευνά τις μοριακές διαταραχές που οδηγούν σε διάφορες ασθένειες λαμβάνοντας υπόψη την κληρονομικότητα, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου προσωπικά. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στοχευμένης ιατροφαρμακευτικής πρόληψης και περίθαλψης, για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, με μειωμένο κόστος και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Στο Δίκτυο που μελετάται έχουν ήδη κληθεί και μετέχουν σημαντικοί ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της πληροφορικής. Σε πρώτη φάση, το Δίκτυο θα εστιάσει στην Ογκολογία για την αξιοποίηση νέων φαρμάκων που μπορούν να περιορίσουν την ογκογένεση.

Σταδιακά, όπως ανακοίνωσε ο κ. Φωτάκης, το Δίκτυο θα επεκτείνει την συνεργασία του με ογκολογικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς.

Όπως ανακοινώθηκε, σε πρώτη φάση θα δημιουργηθούν τέσσερις μονάδες, δύο σε Αθήνα και από μία σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς χθες υπέγραψαν το συμφωνητικό σύμπραξης για την δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με εστίαση στην Ογκολογία, όπως τόνισαν σε συνάντηση στον Τομέα Ερευνας και Καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ.

Η δράση του Εθνικού Δικτύου θα αφορά την έρευνα και τις εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες με απώτερο στόχο την στοχευμένη θεραπεία ασθενών με νέες προσεγγίσεις. Αυτό θα επιτευχθεί με θεραπείες βασισμένες σε περισσότερους βιοδείκτες ώστε να γίνεταιπιο ακριβής η διάγνωση και πιο αξιόπιστος ο καθορισμός της πρόγνωσης της νόσου.

Επιπλέον, το Δίκτυο προβλέπει την δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής καιμοριακής ανάλυσης, διαπιστευμένων βιοτραπεζών, και την διαμόρφωση ειδικήςυπολογιστικής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων βιοϊατρικών δεδομένων.

Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια εθνική βάση δεδομένων πολύτιμη για μελλοντικήερευνητική και κλινική αξιοποίηση στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί φορείς. Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4 εκ. € και διετή διάρκεια υλοποίησης, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ξεκινάει την λειτουργίατου με τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) - δύο στην Αθήνα, μία στηνΘεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Η δράση του Δικτύου επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με την συνεργασία ογκολογικών κλινικών από όλη την χώρα.

Με την ίδρυση του Δικτύου η Ελλάδα συμβαδίζει με τις προηγμένες ιατρικά χώρεςανταποκρινόμενη στις υψηλές προδιαγραφές της Ιατρικής του μέλλοντος και συμπράττειισότιμα σε διεθνείς συνεργασίες. Στη συνάντηση ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των άμεσων δράσεων του Δικτύου πουαφορούν: α) την προτυποποίηση, τους πρώτους έξι μήνες, των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δειγμάτων β) δύο πιλοτικές δράσεις αναφορικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και τα λεμφώματα γ) την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δικτύου μέσω ιστοσελίδας δ) την εδραίωση συνεργασιών με αντίστοιχα Δίκτυα του εξωτερικούΑμεσος σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, οι κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμπραξης ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε τα εξής: «Με την σύμπραξη πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ογκολογικών κλινικών τοποθετούμε την Ελλάδα ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες που διαμορφώνουν και υλοποιούν την Ιατρική Ακριβείας. Στόχος μας είναι η αξιόπιστη, έγκαιρη διάγνωση και ηαποτελεσματική στοχευμένη θεραπεία με ριζική μείωση τόσο του κόστους όσο και της καταπόνησης των ασθενών από ανεπιθύμητες παρενέργειες”.

Την σύμπραξη υπέγραψαν παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Ερευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου, οι επικεφαλής των τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας: ο συντονιστής του Εθνικού Δικτύου, επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Θεσσαλονίκηςκαι Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού ΚέντρουΕρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Κώστας Σταματόπουλος, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΜΙΑ Αττικής Δημήτρης Θάνος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ερευνητικού Κέντρου ΒιοϊατρικώνΕπιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” και Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜΙΑ Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), καθώς και: ο επιστημονικός υπεύθυνος των Βιοτραπεζών του Δικτύου Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής-Διευθυντής Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος της Βιοπληροφορικής του Δικτύου Ιωάννης Ιωαννίδης,Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά.

Κατά την συνάντηση υπογραφής της σύμπραξης παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος τουΥπουργείου Υγείας Ελευθέριος Θηραίος, η Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας(ΚΕΣΥ) Χρυσούλα Νικολάου, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων ΙωάννηςΜπουκοβίνας και το μέλος της Σοφία Αγγελάκη, ο Πρόεδρος της Αιματολογικής Εταιρείας Παναγιώτης Παναγιωτίδης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ Οθωνας Ηλιόπουλος και ο Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλειος Γεωργούλιας.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

loizou

Οργή προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του «Πρώτου ΘΕΜΑτος» για τη Μυρσίνη Λοΐζου, που έπαιρνε τη σύνταξη της μητέρας της επί 5,5 χρόνια - Πώς σχολιάζουν οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης

5
giagia00

Συνέλαβαν τη γιαγιά επειδή πουλούσε μάλλινα παπουτσάκια... χωρίς άδεια - Την έβαλαν στο κρατητήριο, της πήραν αποτυπώματα- Την άφησαν επί 12 ώρες με ένα ποτήρι νερό - Μετά το σάλο διατάσσει έρευνα το αρχηγείο της ΕΛΑΣ

61