Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και σε όσες υιοθετούν

Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες και σε όσες υιοθετούν

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας του Ε.Φ.Κ.Α. και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Την επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων νέων μητέρων και εγκύων προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες πέραν των μισθωτών προσδιορίζει η σχετική εγκύκλιος που ερμηνεύει τη νομοθετική παρέμβαση που έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με αυτή «το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων επεκτείνεται στις κυοφορούσες αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών».

Παρένθετη μητρότητα

Επίσης για τις μητέρες που αποκτούν τέκνο μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας, παρέχεται πλέον το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας). Παράλληλα δικαιούνται πλέον τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους, όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις των φυσικών μητέρων. Επιπρόσθετα τους δίδεται πλέον το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, που ισχύει για τις φυσικές μητέρες, ασφαλισμένες του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑμ. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας του Ε.Φ.Κ.Α. και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεπώς επί των προαναφερόμενων αποδοχών παρακρατούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και για τη φυσική μητέρα ασφαλισμένη του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑμ.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

20595882

Η πρώτη πανσέληνος του έτους συνδυάστηκε με μια ολική έκλειψη Σελήνης, ενώ ταυτόχρονα το φεγγάρι βρισκόταν στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς του από τη Γη (στο περίγειο) και έτσι φαινόταν πιο μεγάλο και φωτεινό, αλλά και πιο σκουροκόκκινο λόγω της έκλειψης