Αρχίζει αύριο ο εφιάλτης με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Αρχίζει αύριο ο εφιάλτης με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Κανονικά οι διαδικασίες παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» - Μεγάλη ικανοποίηση των δανειστών για την υλοποίηση των απαιτήσεων τους- Σε εξέλιξη στο «Χίλτον» οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές  για τα ενεργειακά 

Αύριο θα διεξαχθούν κανονικά οι πλειστηριασμοί
καθώς οι συμβολαιογράφοι ανέστειλαν την πανελλαδική αποχή
.

Για την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί 18 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι οποίοι εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η εξέλιξη ικανοποιεί απόλυτα και τους δανειστές, οι οποίοι βρίσκονται Αθήνα για διαπραγματεύσεις, καθώς οι θεσμοί ζητούν επιτακτικά να βγουν άμεσα στο «σφυρί» περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Τ
α τεχνικά κλιμάκια κυβέρνησης και δανειστών έχουν πιάσει δουλειά ήδη από χθες στο Χίλτον και στο επίκεντρο βρίσκονται πρωτίστως τα «κόκκινα» δάνεια και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

«Το μέτρο αυτό θα φέρει πολλά πρόβατα στο μαντρί» λέγανε πηγές των θεσμών, εννοώντας ότι θα αλλάξουν στάση οι συστηματικοί κακοπληρωτές που έχουν και δεν πληρώνουν. Θεωρούν ότι αφού εγκαταλείφθηκε η συνθηματολογία «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» που έβρισκε ευρέα απήχηση στις λαϊκές μάζες και, πλέον, ξεπεράστηκε και το εμπόδιο της αποχής των συμβολαιογράφων, δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για να μην ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί κατοικιών στη χώρα μας.   

Πώς θα γίνονται οι πλειστηριασμοί

Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. 

Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αλλά και το χρόνο και τον τόπο του πλειστηριασμού, θα δημοσιεύεται «μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την σχετική εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το σχετικό πληρεξούσιο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Επίσης κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει τη σχετική έκθεση κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.

Ο υπερθεματιστής, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με τη σειρά του ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η διάταξη ορίζει ότι η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται πως ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.

ΣΧΟΛΙΑ (101)

Ειμαι...

... απο αυτους που αγωνιστηκαν απο την αρχη, κατα των μνημονιων, απο τον ΓΑΠ, μετα με τον Σαμαρα και εως σημερα με τον Τσιπρα, χωρις να εχω καποιο κερδος και ουτε υποστηριζα καποιο κομμα αλλα ετρεχα στους αγανακτισμενους και οπου μπορουσα για να μη φτασουμε σε αυτο το σημειο και το εκανα γιατι ειχα καταλαβει οτι το μαρτυριο των μνημονιων θα εφτανε εως εδω. Τωρα που τα πραγματα ξεφευγουν και θα χαθουν σπιτια και περιουσιες, το μονο που μπορω να πω ειναι οτι σε αυτο το σημειο που φτασαμε, θα διαπιστωσουμε απο τι παστα ειμαστε φτιαγμενοι σαν λαος. Αν ειμαστε φιλοτομαριστες ακομα και τωρα που κινδινευουμε να τα χασουμε ολα, τοτε αυτο θα μας αξιζει. Αν δειξουμε σοβαροτητα και σταματησουμε να κοιταει ο καθενας την παρτη του και ενωθουμε σαν αδελφια, οπως καναμε μεχρι τωρα, στις δυσκολες στιγμες, τοτε θα μπορεσουμε να επιβιωσουμε. Ειναι απλα τα πραγματα... Εμεις οι ιδιοι φτιαχνουμε τη μοιρα μας. Το πραγμα φευγει απο το κομματικο και περναει στο εθνικο. Επισης θελω να δωσω ενα μηνυμα στους βουλευτες της κυβερνησης, οτι, εκτος απο τον Τσιπρα και τον Καμμενο που συμφωνησαν στους πλειστηριασμους, θα ειναι και αυτοι συνυπευθυνοι για οτι συμβει απο εδω και περα... Αν δεν θελουν να βαψουν τα χερια τους, με αιμα αθωων ανθρωπων, εχουν την υποχρεωση να αντιδρασουν και ας πεσει η κυβερνηση.

Προσεχώς μετανάστης

Φεύγω εντός του 18 γιατί επαγγελματικά δεν επιβιώνω.Δεν έχω σπίτι/δάνειο.γνωρίζω νοσηλευτές με εξοχικό στη Χαλκιδική,και άλλον που με από το στεγαστικό αγόρασε βάρκα για ψάρεμα,και δηλώνει "δεν πληρώνω και θα πάρω το δίκανο"(αληθινή ατάκα). Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της ΠΑΣΟΚάρας: νομιμοποίησε τη λαμογιά,την κουτοπονηριά,την απατεωνιά.εξαιτίας τους φτάσαμε εδώ,θεοποιώντας την ιδεολογία τους.Και τώρα τα ορφανά της ΠΑΣΟΚάρας ψήφισαν Alex,"με το νταούλι και με το ζουρνά"-το θυμόμαστε; Φέρατε στη κυβέρνηση τους κατσαπλιάδες,είστε ο μοναδικός λαός στην Ευρώπη που πιστεύει σε αριστερές,λες και κανένας σας δεν ήξερε τι πέρασαν οι λαοί του ανατολικού μπλοκ.Το ποτήρι λοιπόν αξίζουμε να το πιούμε ΟΛΟΚΛΗΡΟ για να κοπεί το υφάκι.Θα κατέβω όταν γίνουν εκλογές να ψηφίσω Alex,μήπως και μετά από 8 χρόνια καταστροφής βάλουμε μυαλό ως έθνος....που δεν το πιστεύω.

Πανος

Θέλουν 18000 πλειστηριασμούς μέσ στο 2018. Αν γίνονται 3 μέρες την εβδομάδα μας κάνει 116 περίπου την μέρα. Θα γίνει χαμός. 18000 οικογένειες στον δρόμο. Για να σας δούμε ρε επαναστάτες του καναπέ που μόλις σκάει μολότοφ από τους δήθεν αναρχικούς κλείνετε τα στόρια για να μην ενοχληθείτε. Για να δούμε τι κοχόνες έχετε

Μόλις πάρουν πόδι τα πρώτα 1000

Λαμόγια τα λοιπά λαμόγια θα καταλάβουν ότι τέλειωσε το πάρτι και θα πλερώσουν δίχως πλειστηριασμό...

Να πάνε να νοικιάσουν

Όπως κάνουν χιλιάδες άλλες οικογένειες που δεν χρεώθηκαν για να πάρουν σπίτι.

Σπύρος

Ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ο Τσιπρας να κάνει τον έλληνα να καταλάβει οτι τα δεν πληρώνω και οι μαγκιές τέλος

Ελληνας

Αυτος ο φασισμος των πλειστηριασμων θα ειναι το κυκνειο ασμα του τσιπρα του συριζα και της αριστερας. Απο εδω και περα ξεκινανε τα δραματα και οι τραγικες καταστασεις γιατι ειναι σιγουρο οτι οι Ελληνες δεν θα παραδωσουν την περιουσια τους αναιμακτα. Η αριστερα ας ετοιμαστει για την ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ !!

Γιώργος

Δεν είναι περιουσία τους. Περιουσία σου είναι κάτι για το οποίο πλήρωσες. Όταν το χρωστάς, σημαίνει οτι είναι κάποιου άλλου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η περιουσία έχει προσημειωθεί ώς εγγύηση για την πληρωμή δανείων. Αν χρώσταγε τα χρήματα σε εσένα, θα μπορούσες να τα του χαρίσεις. Δικαίωμα σου. Το ίδιο δικαίωμα έχει όμως και οποιοσδήποτε άλλος δανειστής, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει το δάνειο που έδωσε. Επίσης να επισημάνω πως κάποια εξυπνοπούλια, πήραν δάνεια, αγόρασαν 1η κατοικία, πλήρωσαν 2-3 δόσεις, και μετά σταμάτησαν. Απο τότε ζούνε δωρεάν σε σπίτι που δεν τους ανήκει. Αυτούς γιατί πρέπει να τους λυπηθούμε; Όποιος δεν πληρώνει, το χάνει. Σε όλες τις χώρες αυτό συμβαίνει. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να διαφέρει;

Σύριζας

Γι αυτή τη στιγμή ζω λαμόγιο

μαχ

Ποια περιουσια τους? Περιουσια ,το σπιτακι μου, εχω εγω που δεν χρωσταω πουθενα και πληρωνω στην ωρα τους ΟΛΕΣ τις υποχρεωσεις μου και δεν με πειραζει κανεις.

ς

ευτυχως που ηλθε ο τσιπρας και βαζει τα πραγματα στη θεση τους,οι ελληναρες ειχαν μαθει δεν πληρωνω και δεν πληρωναντωρα ελληναρες μου με τον τσιπρα δυο πραγματα θα συμβουν η θα πληρωσετε οτι χρωστατε η θα χασετε τα σπιτια σας,την περιουσια σας και θα την χασετε ουτε για ενα κοματι ψωμι,τζαμπα,θα βγειτε ελληναρες μου στο δρομο στα παγκακια,αυτο ελληναρες μου ειναι οικονομικη υγεια,ετσι πρεπει να γινεται,και ετσι θα γινεται στο μελλον,,.ελληναρες μου τον τζαμπα τον πεθανε ο τσιπρας,δεν υπαρχει πια τον πατησε ο τσιπρας,μπραβο τσιπρα εσενα θελουμε,να μαθεις τους ελληναρες να πληρωνουν να γινουν ανθρωποι,να ξερουν οτα δανειζονται τα λεφτα τα επιστρεφουν, τσιπρα τους το μαθαινεις πολυ καλα,.

xafies

οικογενεια με 2 παιδια. ο αντρας που μονο αυτος δουλευε πεθανε. οποτε φυσικο ειναι να μην μπορει να πληρωσει το δανειο η γυναικα να της παρουμε το σπιτι θες?? να τα λες και εκτος υπολογιστη αυτα που λες για να καλοπερασεις

Ζ

Αν αρχίσουν οι πλειστηριασμοί, οι μόνοι χαμένοι, θα είναι οι τράπεζες. Πολλές, μαζικές πωλήσεις ακινήτων δεν ωφελούν κανένα. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να πάρουν αυτά που ζητούν και δυστυχώς με αυτό τον τροπο, μειώνεται η αξία τους και κατα συνέπεια θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση. Δεν θέλω να φέρω καμία λύση σαν παράδειγμα , παρότι υπάρχουν πολλές. Όμως δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσουμε ένα bail in.

ΑΝΤΕ...

...με το καλό! να πτωχεύσει κι η ΛΑΕ που θα χάσει τα μεροκάματα από τα λαμόγια.

Εύγε!

Μπράβο καιρός ήτανε!!!! Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Όσοι εμποδίζουν μέσα στην κλούβα!

Ρε...

...ψηφίζουμε Τσίπρα λέμεεεεεεε, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι κωλοτούμπες του ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΑΝΙΚΑΝΟΙ...! Κάνε πολλές τέτοιες κωλοτούμπες μάγκα!!!

Τακης

Κλασικοι ελληνες συκοφαντες. Ριξτε ρε μια ματια πρωτα τι ακριβως βγαινει στο σφυρι. Παραδειγμα που κοιταξα : Μεζονετα λεει 320τμ !!! Ποιος το εφτιαξε ολο αυτο , με τι λεφτα και δεν το πληρωνει τωρα?? Μηπως να δινανε και επιδοτηση 50 % για να φτιαχνουμε σπιτια ?? Εγω ξερω και ανθρωπους που πατωσαν και πριν την κριση , και τα σπιτια τους επαιρναν , και τα αυτοκινητα πολυ πιο ευκολα και γρηγορα σε σχεση μετα την κριση με διαφορους νομους !! Ας γινει λοιπον ενα ξεκαθαρισμα για να συνεχισουμε ( το ξερω οτι υπαρχουν ανθρωποι που οντως δεν υπολογισαν την κριση και βρεθηκαν εκτος προυπολογισμου αλλά με κατι εξυπνα λαμογια θα την πληρωσουν και αυτοι τωρα )

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης