Σαντορίνη: «Ανώνυμη εταιρεία» το νοσοκομείο... με αριστερή κυβέρνηση

Σαντορίνη: «Ανώνυμη εταιρεία» το νοσοκομείο... με αριστερή κυβέρνηση

Προκήρυξαν και 185 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού- τεχνικού προσωπικού για συμβάσεις ενός έτους

Νοσοκομείο με ημερομηνία… λήξης θα είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπως προκύπτει από τους μεγαλόπνοους σχεδιασμούς του υπουργείου Υγείας. Και παρά την συντονισμένη προσπάθεια της ηγεσίας της Αριστοτέλους να παρουσιάσει την επικείμενη λειτουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης ως μια κίνηση απορρέουσα από τις αριστερές ευαισθησίες της κυβέρνησης, το αριστερό πρόσημο αναζητείται επί ματαίω στους χειρισμούς της…
 
To σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα δυναμικότητας 50 κλινών που κόστισε 13,9 εκατ. ευρώ και παρέμενε κλειστό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βρίσκεται από τον περασμένο Ιανουάριο υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Η εταιρία  - «ΔΕΚΟ» του υπουργείου Υγείας-  έχει προκηρύξει 185 θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού καθώς επίσης θέσεις γενικών καθηκόντων, οδηγών και φυλάκων –με την προθεσμία για τις αιτήσεις να λήγει στις 13 Απριλίου.
 
Συνεχίζοντας τις εμβαλωματικές λύσεις η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εμπλουτίζει τη Βαβέλ των εργαζομένων που δημιουργεί σταδιακά στο ΕΣΥ, με μια ακόμη κατηγορία: εκείνη των εργαζομένων που θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως ενός έτους, η οποία θα μπορεί να παραταθεί για 1 ακόμα έτος. Πηγές του υπουργείου υποστηρίζουν πως οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα μετατραπούν σε αορίστου ανοίγοντας τον δρόμο για τη μονιμότητα των εργαζομένων. Πρακτικά πάντως οι συμβάσεις 1 συν 1 χρόνου διασφαλίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου σε πρώτη φάση μέχρι και τον Μάιο του 2017 (εάν υποτεθεί ότι η αξιολόγηση και η τοποθέτηση των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέσα στον τρέχοντα μήνα), και δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας για άλλον έναν χρόνο.
 
Παράλληλα, η ΑΕΜΥ επικαλούμενη ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει καθόλου προσωπικό και με δεδομένο ότι υπάρχουν έκτακτες και εποχιακές ανάγκες επιστρατεύει και τη λύση της απόσπασης ισάριθμων (185) εργαζομένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων από άλλες μονάδες του ΕΣΥ. Πρόκειται για ένα… plan b, βεβαίως, που φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που θέλει να λύσει. Διότι εάν αναλογιστεί κάποιος ότι τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας καταρρέουν και λόγω της έλλειψης προσωπικού, ευλόγως διερωτάται πώς θα βρεθεί το πλεονάζον προσωπικό για να αποσπαστεί στο νοσοκομείο Σαντορίνης….
 
Κατάργηση του Κέντρου Υγείας και νοσοκομείο- «ανώνυμη εταιρία»
 
Τα τελευταία τέσσερα το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας διεκδικούσε τον τίτλο του «στοιχειωμένου» νοσοκομείου, καθώς παρότι είχε ολοκληρωθεί η ανέγερση και ο εξοπλισμός του, δεν προχωρούσε η στελέχωσή του. Οι ανάγκες των κατοίκων του νησιού αλλά και των τουριστών τους θερινούς μήνες καλύπτονταν με το Κέντρο Υγείας και με διακομιδές των περιστατικών στην Κρήτη, τη Σύρο και την Αττική.  
 
Με τον νόμο για το «παράλληλο πρόγραμμα» το νοσοκομείο Σαντορίνης εντάχθηκε στην ΑΕΜΥ ΑΕ. Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε το Κέντρο Υγείας του νησιού, δηλαδή μία δημόσια μονάδα υγείας – και το προσωπικό μεταφέρεται στο Νοσοκομείο-Ανώνυμη Εταιρεία. ΟΙ πόροι για τη λειτουργία του νοσοκομείου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό ως εισφορά προς την ΑΕΜΥ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο ετήσιος προϋπολογισμός θα είναι 5 εκατ. ευρώ.
 
Διευκρινίσεις ζητούν οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Θήρας
 
Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης καταλογίζει έλλειμμα ενημέρωσης από πλευράς του υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά την εργασιακή τους σχέση μετά το κλείσιμο του ΚΥ και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο του νησιού.
 
Συγκεκριμένα το Σωματείο Εργαζομένων Τομέα Υγείας Νομού Κυκλάδων αναφέρει σχετικά: «Στο Κ.Υ. Σαντορίνης στάλθηκε έντυπο από την 2η Υ.Π.Ε. στις 14-03-16, θέτοντας όριο για την απάντηση αυτή μέχρι τις 19-03-16. Σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν , ο ίδιος ο υπουργός βεβαίωνε ότι το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά θα σταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος στους υπαλλήλους του κέντρου υγείας για ενημέρωσή τους. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν σε άγνοια και σύγχυση, αφού δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς».
 
Στο πλαίσιο αυτό και για να μην βρεθεί κανείς εργαζόμενος προ τετελεσμένων γεγονότων, το Σωματείο ζητάει εμφατικά να δοθεί δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
«1.Η προθεσμία των δύο μηνών που παρέχεται στους εργαζόμενους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου όπως αυτός ορίζει ;
2. Σε περίπτωση μη αποδοχής των υπαλλήλων μεταφοράς τους στο νοσοκομείο, έχουν το δικαίωμα επιλογής άλλης θέσης εργασίας;
3. Έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας, 2ης Υ.Π.Ε. και Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.;
4. Τι προβλέπεται για τη μεταφορά του αρχείου του Κέντρου Υγείας Θήρας, την καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών;
5. Τι προβλέπεται για τους αγροτικούς και Επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας;
6. Τι προβλέπεται για τους συνυπηρετούντες υπαλλήλους;
7.Ποιο είναι το μισθολογικό καθεστώς που θα εφαρμόσει η Α.Ε.Μ.Υ. αφού η πληρωμή των εφημεριών, υπερωριών του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της;
8. Ο Γενικός Διευθυντής του Γ.Ν.Θήρας θα είναι πρόσωπο που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του νοσοκομείου, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ασθενών ή θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της Α.Ε.Μ.Υ.;
9.Οι προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου που θα πραγματοποιηθούν από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. , θα είναι αξιοκρατικές ή θα καταδυναστεύσουν τους κρατικούς υπαλλήλους αφού προκηρύσσονται θέσεις διευθυντών διαφόρων τμημάτων;
10.Πότε θα εκδοθεί η διευκρινιστική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίζει τις συνθήκες εργασίας, την υπηρεσιακή και μισθολογική ένταξη και εξέλιξη καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των υπό μεταφορά υπαλλήλων;».
 
Τα ερωτήματα του εργαζομένων δεν απαντήθηκαν ούτε από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και τον γενικό γραμματέα Υγείας, κ. Γιάννη Μπασκόζο, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Σαντορίνης στις 20 Μαρτίου. Εκτός των δηλώσεών τους ότι «η λειτουργία του νοσοκομείου είναι προσωπικό στοίχημα για μας», ουδέν σαφές και συγκεκριμένο μπορούσαν να δηλώσουν προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (18)

Καλή νύχτα σας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά από... προσωπική συνέντευξη!!!

Για γέλια.

Τεράστια πινακίδα General Santorini Hospital, το οποίο στα Αγγλικά σημαίνει "Ο Στρατηγός Σαντορίνι Χόσπιταλ". Άμα είναι να το κάνεις κάντο καλά...

...............

Ρε συριζοτρόλλ δεν ντρέπεστε λίγο;τί νομίζετε;όλοι είμαστε σαν τις στερημένες γριές και τις γεροντοκόρες που ψηφίζουν αλέξη και φαντασιώνονται ότι τις περιποιείται ο κακάσχημος από την απελπισία τους;Ποιός το ήθελε κλειστό το νοσοκομείο τόσα χρόνια;οι προηγούμενοι ή εσείς που δεν θέλατε και καλά να περάσει σε ιδιωτικά χέρια γιατί είσαστε κατά των ιδιωτικοποιήσεων;βρέ έχετε μούτρα και μιλάτε ακόμα;που το βουλώνετε από την ντροπή στο δρόμο και στα καφενεία και περιμένετε κανένα τέτοιο άρθρο στο διαδίκτυο για να βγείτε ανώνυμα και να πείτε τις μπούρδες σας και να βγάλετε τα απωθημένα σας γιατί από την ξεφτίλα σας δεν τολμάτε να τα πείτε σε κανέναν κατα πρόσωπο;Βρε άντε στα τσακίδια ανθέλληνες προδότες και πιο πέρα.Καταστρέψατε την Ελλάδα ζώα.

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΟΙ "ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ"

Πρώτη και τελευταία φορά αριστερά

Φτάνει το κλάμα σας losers

Άντε {...}ΝεοΔημοκρατη κολλημένε. Έφτιαξες το Νοσοκομείο ένας θεός ξέρει με τι κόστος και τι μίζες , χωρίς πρόγραμμμα και λύση στο εργασιακό , και το κατάντησες ένα κουφάρι .. Αρκετά σε πληρωσαμε. Κρύφτηκες πισω από τις αντιδράσεις των αριστερών και καλά υπαλλήλων του Κεντρου Υγείας (αλλά αφού κατα εσένα οι αριστεροί δεν έχουν μυαλό και πτυχία μάλλον δεν αντιδρούσαν μόνο αριστεροί από το ΚΥ, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν μπορεί να είναι αριστεροί για εσένα , αλλιώς ψαξου γιατί έχετε σχιζοφρένεια ). Άλλοθι για κάποιους που είχαν το χρόνο τους στην κυβέρνηση δεν υπάρχει. Έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ , λέει να το το ανοίξει να βάλει κάποιους να το δουλεύουν ( από το ΚΥ η και όχι , δεν με νοιάζει) και δε σου αρέσει γιατί δεν πρόλαβες να ολοκληρώσεις το πάρτι και να ταΐσεις ψηφοφόρους σου.. Πως θα το κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στενοχωρώντας τους δικούς του και καλά ψηφοφόρους από το ΚΥ ;; Κάπως θα τα καταφέρει . Ποιανού αποφασεις κι ενέργειες λοιπόν κοστίζουν περισσότερο στη χώρα ανεγκέφαλε;; Έλεος

...............

Λίγο να τον βράζεις το σανό,μην τον τρως ωμό προκαλεί προβλήματα στο έντερο.

Νταουλιερης

Συριζοπαπαριες! Οπως σε ολα τα θεματα,στηνουν ενα επικοινωνιακό παιγνιδι . Ενω εκαναν σαν τρελλοι το 2011 για να μην ανοιξει το νοσοκομειο ,παρα μονο ως δημοσιο,σημερα το καταπιαν και το ψευτοανοιγουν για να ξανακλεισει σε μερικους μηνες. Το ανοιγουν ως παραρτημα ΑΕ που θα διοικειται απο την Αθηνα και θα στελεχωνεται απο "τουριστες"γιατρους.τοση ξεφτιλα οι ανθρωποι!

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΡΑΒΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΤΗ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Η ΓΙΑΤΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΓ ΕΤΕΡΕΙΑ?ΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΝ ,,,ΓΙΑΤΗ? ΓΙΑΤΗ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ ΛΕΦΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΓΚΕΣ ,,,,ΜΕΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΜΥΚΟΝΟ ΡΟΔΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΚΤΛ

Johan

Για ψάχτε τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία με τις καθαρίστριες που γινανε κομαντα του κομματικού στρατού που επιβάλλει ο συριζα(τακτικές πρασινοφρουρών πασοκτζήδων) !!!! Διώξανε τα ιδιωτικά συνεργεια και παίρνουν χωρίς προκήρυξη (με ατομικές συμβάσεις που θα ανανεωνονται στους ...πιστούς) και μισθό κατηγορίας Υ.Ε , 8ωρο στα 780ευρώ χωρίς τα επιδόματα ανθυγιεινών που θα φτανει στο σύνολο το χιλιάρικο!!!! Επαναλαμβάνω χωρίς προκήρυξη!!!!! Και κάτσε εσύ καημένε που έχεις ανεβασει 8 βαθμούς μυωπία από το διάβασμα και πέρασες πανεπιστήμιο να παίρνεις 240 ευρώ τηλεφωνητης !!!

ΜΠΙΖΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΦΑΣ ΤΡΑΚ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΑ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΝΟΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Ο ΤΣΙΦΤΟΜΑΓΚΑΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΜΕ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑ ΓΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΥΝ ΤΟΤΕ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΝ ΞΕΡΗ ΝΑ ΚΑΝΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΤΟΥΣΕ ΚΑΠΟΤΕ ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΥΣΘΙΣΙΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΥΕΣΘΙΣΙΕΣ ΝΤΑ'Ι'ΛΙΚΙΑ ΣΥΡΙΖΑ'Ι'ΚΑ ΜΑΓΚΙΑ ΚΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΛΟ ΚΑΤΑΓΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΟΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΥΡΙΖΟΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΟΥΣΤΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣΑΝΑΛΓΙΤΗ ΨΕΥΤΕΣ.

ΣΥ ΡΙ ΖΑ

8 Χρόνια κλειστό σου λέει κάτι; Στόκε,πληρωμένε

amerikanos

ναι και τωρα ο συριζα θα το ξεακνει αφου το εφτιαξαν καπιταλες ... και οχι το σκυλολοι του φλαμπουραρη ... χαχαχαχαχα

Makis

Καλά, περιμένετε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρώτα... Φάτε όμως εργασιακό μεσαίωνα, γιατρούς και προσωπικό με συμβασεις ετήσιες (λες και ΔΕΝ είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες σε προσωπικό), και νοσοκομείο ιδιωτικό. Είδες Ελληνα η Αριστερά πως σε φροντίζει;

βαγγέλης

ίσως το πρώτο σωστό πράγμα που γίνεται επί σύριζα!!1

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

4041762

Την Παρασκευή 24 Μαΐου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, το επίδομα στέγασης, το ΚΕΑ, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής και το επίδομα ομογενών!

1