Τεράστιες καθυστερήσεις και παρατάσεις στα δημόσια έργα καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τεράστιες καθυστερήσεις και παρατάσεις στα δημόσια έργα καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι παρατάσεις αφορούν τα 2/3 των συνολικών έργων - Επισημαίνονται δύο καθυστερήσεις της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»

ergotaxio1
Με τα μελανότερα χρώματα καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην τελευταία έκθεσή του τη συστημική παθογένεια των μεγάλων καθυστερήσεων και παρατάσεων στην εκτέλεση των Δημοσίων έργων, που έχουν ανατεθεί κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. Καθυστερήσεις οι οποίες φτάνουν «κατά μέσο όρο 2,5 φορές περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί», ενώ οι παρατάσεις αφορούν περίπου τα 2/3 των συνολικών έργων, που ελέγχθηκαν.

Μάλιστα, στην έκθεση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου καταγράφονται και δύο περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

Υπογραμμίζουν οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι «ιδιαίτερα σε ορισμένα συγχρηματοδοτούμενα έργα τέθηκαν, προκειμένου να μη χαθεί η χρηματοδότηση, τόσο βραχείες προθεσμίες εκτέλεσης, ώστε με βεβαιότητα δεν θα επαρκούσαν για την ολοκλήρωση των έργων».

Έλεγχοι σε 24 φορείς

Ο  έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεξήχθη από 1.1.2017 έως 31.3.2021, σε 24 φορείς. Έτυχαν επεξεργασίας 1.162 δημόσια έργα προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό καθυστέρησε η εκτέλεσή τους. Όλα τα έργα είχαν ανατεθεί κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

Κλείσιμο
Οι 24 φορείς που ελέχθησαν είναι: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι εταιρείες ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., οι περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, οι Δήμοι Αγρινίου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Θέρμου, Ακτίου-Βόνιτσας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων, Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και ΔΕΥΑ Πάτρας και Αιγιαλείας.

Από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη συνέχεια, ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά 140 έργα. Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου: «Διαπιστώθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Χορηγήθηκαν παρατάσεις στα 2/3 του συνόλου των έργων (σε 779 από τα 1.162 έργα), ενώ η εκτέλεση των έργων αυτών διήρκησε κατά μέσο όρο 2,5 φορές περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί».

Παρατάσεις μεγαλύτερες κατά 2,5 φορές

«Οι φορείς κατά κανόνα αποδέχονται τα αιτήματα παράτασης των αναδόχων και δεν αναζητούν την τυχόν ευθύνη τους για την επέλευση των καθυστερήσεων και δεν προκύπτει ότι η επίβλεψη των έργων ασκείται με την ενδεδειγμένη επιμέλεια», ενώ «η χορήγηση των παρατάσεων δεν αιτιολογείται με επάρκεια αλλά στερεοτυπικά», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει: «Σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις οφείλονται σε σφάλματα του φορέα κατά την κατάρτιση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης».

Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, χορηγήθηκαν παρατάσεις χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ενώ ήταν πρόδηλο ότι είχαν σημειωθεί μεγάλες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των έργων, ενώ «διαπιστώθηκε ελλιπής επίβλεψη των έργων».

Ακόμη, στην γνωμοδότηση αναφέρεται ότι από τον έλεγχο, προκύπτει ότι «η τάση των δημόσιων φορέων κατά κανόνα είναι να επιδεικνύουν μεγάλη ανοχή στους αναδόχους σε περίπτωση καθυστερήσεων, προκειμένου να αποφύγουν τη διοικητική επιβάρυνση και τις περαιτέρω καθυστερήσεις που θα συνεπαγόταν η σύγκρουση με αυτούς, ενώ η χορήγηση παρατάσεων δεν αιτιολογείται με επάρκεια αλλά στερεοτυπικά».


Έργα ΟΣΕ

Διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ότι δεν είχαν εκπονηθεί πριν από τη δημοπράτηση του έργου κάποιες από τις απαιτούμενες μελέτες ή δεν είχαν επικαιροποιηθεί ή εμπεριείχαν σφάλματα, ιδίως ως προς την ύπαρξη και την ακριβή θέση των δικτύων των οργανισμών κοινής ωφελείας και τις προμετρήσεις των εργασιών, η αναγκαιότητα διόρθωσης των οποίων προκάλεσε καθυστερήσεις.

Μάλιστα, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι «σε έργο αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής η μη εκπόνηση πριν από τη δημοπράτηση μελέτης πυροπροστασίας και μελέτης εφαρμογής κυκλοφοριακής εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας συρμών προκάλεσε καθυστέρηση 5 μηνών».

Σε άλλο σημείο, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται σε σημαντικές καθυστερήσεις καθώς «δεν είχαν εκτελεσθεί οι απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη δημοπράτηση του έργου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα δημοπρατήθηκαν χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις».

Για παράδειγμα αναφέρονται σε έργο αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής, «το οποίο εκτελέστηκε σε συνέχεια διαλυθείσας εργολαβίας και σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή των εκτελεσθεισών, με τη διαλυθείσα σύμβαση, εργασιών, ενώ παρουσιάστηκαν προβλήματα και κατά τη διαδικασία ανάληψης και αξιοποίησης των υλικών της υπηρεσίας που θα ενσωματώνονταν στο έργο».


Χρηματοδοτήσεις

«Παρά τις καθυστερήσεις στα έργα συνεχιζόντουσαν οι χρηματοδοτήσεις, ανεξάρτητα αν προϋπόθεση της χρηματοδότησης ήταν η ολοκλήρωση του έργου» υπογραμμίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο και συνεχίζει:

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθορισθείσες προθεσμίες εκτέλεσης του έργου ήταν εμφανώς μη ρεαλιστικές. Παρατηρήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι καθορίσθηκαν βραχύτατες προθεσμίες εκτέλεσης έργων, οι οποίες δεν μπορούσαν εκ των πραγμάτων να τηρηθούν, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων πολλαπλάσιων σε διάρκεια σε σχέση με τις αρχικές συμβατικές προθεσμίες.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, ο καθορισμός βραχύτατων προθεσμιών εκτέλεσης των έργων συνδεόταν με τη χρηματοδότησή τους, αφού συνιστούσε προϋπόθεση της χρηματοδότησης η εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσή τους».


Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Ειδήσεις σήμερα:

Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη

Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά - «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής...»

Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης