Προσλήψεις σε 24 νησιά της Ελλάδας για τη ΔΕΗ, βρείτε όλες τις προκηρύξεις

Προσλήψεις σε 24 νησιά της Ελλάδας για τη ΔΕΗ, βρείτε όλες τις προκηρύξεις

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε μηχανοτεχνικούς, ηλεκτροτεχνίτες σταθμών, μηχανικούς συντήρησης, και υπάλληλους γραφείου

DEI-NEO
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσλαμβάνει νέο προσωπικού υπαλλήλων για 91 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλα τα νησιά της Ελλάδας.

Οι ειδικότητες των θέσεων απευθύνονται σε μηχανοτεχνικούς, ηλεκτροτεχνίτες σταθμών, μηχανικούς συντήρησης, υπάλληλους γραφείου μεταξύ άλλων.

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν σε 91 άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Αγαθονήσι, Χίος, Μύκονος, Δονούσα, Σκύρος, Κύθνος και πολλών ακόμη.

Οι θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Λέσβος


ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )
ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου ( 1 θέση )

Λήμνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Σάμος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 4 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )
ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος ( 1 θέση )
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος ( 1 θέση )
Κλείσιμο
ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου ( 1 θέση )

Ικαρία


ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 3 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος ( 1 θέση )

Αγαθονήσι

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Χίος


ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 4 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού Μηχανικού) ( 1 θέση )
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος ( 1 θέση )
ΠΕ Πτυχιούχος Χημικός ( 1 θέση )

Σκύρος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 3 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Μήλος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Σέριφος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Κύθνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Αμοργός

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Δονούσα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Θήρα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 4 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )
ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος ( 1 θέση )
ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής ( 1 θέση )
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Μύκονος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Άνδρος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Κάλυμνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Αρκοί

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Πάτμος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )

Κάρπαθος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 3 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )

Σύμη

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )

Μεγίστη

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 1 θέση )

Κως

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 3 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )

Αστυπάλαια

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 2 θέσεις )
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών ( 2 θέσεις )

Αντικύθηρα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Γαύδος


ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Οθωνοι


ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Ερεικούσα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ( 1 θέση )

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίρας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποητικών και Βεβαιώσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες των θέσεων καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση σχετικά με την κάλυψη των θέσεων, η οποία θα περιλαμβάνει κωδικό έντυπο και θα υποβάλλεται ξεχωριστά στην ακόλουθη διεύθυνση των εκάστοτε ηλεκτρονικών ταχυδρομίων.

Το εμπρόθετο των αιτήσεων  κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικούς μηνύματος και στην κατ' εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη επιστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτοντα στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της ανακοίνωσης δηλαδή την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, για την Ανακοίνωση ΣΟΧ/2/2022.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει εντός τριών εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών  των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

-Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία, Αγαθονήσι, Χίο, Σκύρο.

-Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Μήλο, Σέριφο, Κύθνο, Αμοργό, Δονούσα, Θήρα, Μύκονο, Άνδρο.

-Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Κάλυμνο, Αρκοί, Πάτμο, Κάρπαθο, Σύμη, Μεγίστη, Κω, Αστυπάλαια, Αντικύθηρα, Γαύδο, Οθόνες και Ερεικούσα.


Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision: Ο αποκλεισμός της Κύπρου, ένα φιλί και μία Ισπανία που έβαλε «φωτιά»

75ο Φεστιβάλ κινηματογράφου: Στις Κάννες στρώνουν το κόκκινο χαλί για τον «Μαζώ»

Eurovision: Σεξουαλικό σκάνδαλο στον μουσικό διαγωνισμό - Εθελόντριες κατηγορούν χορευτές για ανεπιθύμητα αγγίγματα
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης