Πανελλαδικές: Τι αλλάζει - Πότε θα υποβάλλονται τα δύο μηχανογραφικά

Πανελλαδικές: Τι αλλάζει - Πότε θα υποβάλλονται τα δύο μηχανογραφικά

Συνεδριάζουν σήμερα οι πρυτάνεις

panelladikes
Θεαματικές αλλαγές στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έρχονται από εφέτος. Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δημοσιοποίησε χθες στους πρυτάνεις σύστημα που προβλέπει δύο Μηχανογραφικά Δελτία και ελάχιστη βάση εισαγωγής που απέσπασε την ομόφωνη γνώμη των πρυτάνεων της χώρας και αναμένεται να εφαρμοστεί στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης συζητήθηκε η σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων, θέμα για το οποίο αρκετοί πρυτάνεις είπαν ότι πρέπει να υπάγεται το Σώμα στις πρυτανικές αρχές και όχι στην Αστυνομία.

Για τις Πανελλαδικές, θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα, όπως π.χ. η Νομική Σχολή θα βάλει ως βάση εισαγωγής ποσοστό επί του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Όπως ξεκαθαρίζεται δεν επηρεάζονται οι υποψήφιοι καθώς δεν ανακοινώνεται συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο πιθανό αν το γνώριζαν νωρίτερα να μελετούσαν περισσότερο, αλλά βασίζεται στο μέσο όρο των επιδόσεων, όπως προκύπτει στο τέλος των εξετάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας δεν προκρίνει μία οριζόντια βάση του 10 επί παραδείγματι, καθώς στο παρελθόν προκλήθηκαν στρεβλώσεις είτε από επιεικείς βαθμολογίες προκειμένου οι υποψήφιοι να «πιάσουν» το 10, έμπαιναν ευκολότερα θέματα, «στριμώχνονταν « πολλοί στο 10, 11,12 είτε γιατί με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αυτονομία των Πανεπιστημίων να θέσουν τη βάση που θέλουν. Άλλη βάση θα προκρίνει μία Ιατρική σχολή και άλλη κάποιο «πανεπιστημιοποιημένο» ΤΕΙ.

Πότε θα υποβάλλονται τα δύο μηχανογραφικά

Κλείσιμο
Η διπλή κατάθεση μηχανογραφικού περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Την πρώτη που όλοι οι υποψήφιοι θα καλούνται να συμπληρώσουν με πιο περιορισμένο αριθμό τμημάτων π.χ. 15 από το ίδιο επιστημονικό πεδίο που θα αποτελεί και τις σχολές πρώτης προτεραιότητας του υποψηφίου.

Η δεύτερη φάση αφορά στην περίοδο μετά την ανακοίνωσή των αποτελεσμάτων και θα καλούνται όσοι υποψήφιοι δεν πέρασαν στις πρώτες 15 προτιμήσεις τους να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις που έμειναν κενές. Αναλυτικά τα δύο μηχανογραφικά:

• Διαδικασία εισαγωγής σε δύο φάσεις - για μεγαλύτερη έμφαση στην εκφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε Πανεπιστημιακό Τμήμα εισαγωγής.

Φάση Α: Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα).
Φάση Β: Ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας»επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών.

Να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις.

Οι στόχοι του νέου συστήματος

Με το νέο σύστημα τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους προφίλ, και το κάθε Πανεπιστήμιο να θέτει τα βαθμολογικά όρια που θέλει.

Ανάμεσα στους στόχους είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται πολλά τελευταία χρόνια, με περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων. Οι εν λόγω προτάσεις του Υπουργείου στηρίχθηκαν ομόφωνα από τους Πρυτάνεις και θα συζητηθούν περαιτέρω στη Σύνοδο.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος στηρίζεται στην στόχους για συγκεκριμένο αντικείμενο που θα έχει ο υποψήφιος. Δεν θα ξεκινά από τη Φιλοσοφική Αθήνας π.χ. για να φθάνει σε κάποιο Παιδαγωγικό , το οποίο δεν θέλει και να στερεί στην ουσία τη θέση από κάποιον που επιθυμεί πραγματικό να σπουδάσει σε αυτό το τμήμα . Βασικός στόχος είναι ο υποψήφιος να μπαίνει στην σχολή που επιλέγει να σπουδάσει και αυτό παράλληλα αυξάνει τις πιθανότητες να ολοκληρώσει τις σπουδές τους και μειώνει τον αριθμό μετεγγραφών. Συγκεκριμένα στόχοι είναι :

- Διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,

- ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ – για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,

- θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών,

- θωράκιση της βάσης εισαγωγής από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων,

- μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου.

Προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια στα ΑΕΙ

Σε συνέχεια της ψήφισης στη Βουλή, τον Αύγουστο 2019, της αποκατάστασης του ασύλου στην πραγματική του έννοια, προτάθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των Πανεπιστημίων με τα ακόλουθα μέτρα:

• Σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας,

• σύσταση δομών και διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπως συστήματα ελεγχόμενης εισόδου,

• ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, και θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος:

• Η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

Επί του θέματος συμφωνήθηκε ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα και ακούστηκαν ποικίλες απόψεις για πρακτικά ζητήματα, οι οποίες συμφωνήθηκε να συζητηθούν εκ νέου στη Σύνοδο Πρυτάνεων την Παρασκευή.

Τον διάλογο με τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της χώρας, για ρυθμίσεις σχετικά με αλλαγές στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ενίσχυση ασφάλειας στα ΑΕΙ, πραγματοποίησαν χθες, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αποστόλης Δημητρόπουλος, ενόψει της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα

Μητσοτάκης: Τις επόμενες ημέρες υπογράφουμε τη συμφωνία για τα Rafale

Κορωνοϊός: Στα 1.240 τα νέα κρούσματα - 98 θάνατοι

ΗΠΑ: Διαπραγματεύσεις Τραμπ-Pfizer για την αγορά επιπλέον δόσεων του εμβολίου το 2021 (βίντεο)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης