Κριστίν Λαγκάρντ: Πώς η ΕΚΤ βοηθά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην κρίση του κορωνοϊού

lagarde_1

Τι λέει η πρόεδρος της ΕΚΤ για τη δέσμη μέτρων που έχουν ληφθεί ώστε να κινητοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα στις συνθήκες «μακροοικονομικού κατακλυσμού» και με τους εργαζόμενους να είναι εκτεθειμένοι στον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη δεκαετία του '30


Άρθρο γνώμης της Κριστίν Λαγκάρντ

Δημοσιεύεται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα και στο protothema.gr αποκλειστικά για την ΕλλάδαΣε όλο τον κόσμο, οι δημόσιες αρχές κινητοποιούνται για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Ο COVID-19 αποτελεί μια νέα μορφή οικονομικής διαταραχής που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με βάση τα εγχειρίδια του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε πολιτικές στοχευμένες σε όσους είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε αυτήν την κρίση.

Και αυτοί είναι σήμερα οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που αντιμετωπίζουν μια απότομη απώλεια εισοδήματος και ολοένα μεγαλύτερο άγχος για το μέλλον. Οι πολιτικές της ΕΚΤ έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους. Στο πλαίσιο της αποστολής μας, έχουμε διαμορφώσει τα μέτρα μας έτσι ώστε η ρευστότητα να διοχετεύεται στους πολίτες και στους τομείς που χρειάζονται την περισσότερη στήριξη.

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα μέτρα μας, πρέπει να δούμε γιατί αυτή η κρίση είναι ιδιαίτερη. Τα αίτιά της είναι διαφορετικά από εκείνα μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης ή μιας συμβατικής ύφεσης. Η απότομη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας είναι συνέπεια της αναγκαίας απόφασης να ζητηθεί από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Έτσι δημιουργείται μια επιτακτική ανάγκη να αποτρέψουμε βιώσιμες επιχειρήσεις από το να κλείσουν και εργαζόμενους από το να χάσουν τις δουλειές τους λόγω μιας πρόσκαιρης κρίσης για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Οι εργαζόμενοι είναι σήμερα εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τη δεκαετία του 1930. Για παράδειγμα, το υψηλότερο επίπεδο των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 ήταν 665.000 μέσα σε μια εβδομάδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρήσαμε αύξηση των αντίστοιχων αιτήσεων πρώτα σε 3,3 και στη συνέχεια σε 6,6 εκατομμύρια. Ενώ στην Ευρώπη η ανεργία κινείται συνήθως βραδύτερα και παρουσιάζει χαμηλότερη μεταβλητότητα, διακρίνουμε ήδη ανησυχητικές ενδείξεις: ο δείκτης των υπευθύνων παραγγελιών (Purchasing Managers’ Index – PMI) για την απασχόληση κατέγραψε πτώση ρεκόρ τον Μάρτιο.

Για να αποφευχθεί μια μόνιμη ζημιά, πρέπει να βάλουμε την οικονομία σε «κατάσταση αναμονής», κρατώντας την όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Διάφορα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ένα από αυτά είναι να θεσπιστούν κρατικά προγράμματα που να στηρίζουν βραχυπρόθεσμα την απασχόληση. Ένα άλλο είναι να κινητοποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα ώστε να παρέχει στις επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης για να συνεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό τους και τους λογαριασμούς τους. Καθώς η οικονομία της ζώνης του ευρώ βασίζεται στις τράπεζες, η διευκόλυνση της ροής των πιστώσεων βοηθά στη γρήγορη παροχή ρευστότητας προς όλα τα τμήματα της οικονομίας που τη χρειάζονται.

Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα για να ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν πιστώσεις. Οι κυβερνήσεις παρέχουν δανειακές εγγυήσεις που μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών: περίπου 16% του ΑΕΠ έχει ήδη δεσμευθεί σε τέτοια προγράμματα στη ζώνη του ευρώ. Και η ΕΚΤ παρέχει επαρκή ρευστότητα για να εξαλείψει τον κίνδυνο ρευστότητας των τραπεζών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν υποστηρικτικές για την ευρύτερη οικονομία.
Έχουμε θεσπίσει δύο τύπους μέτρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Πρώτον, λάβαμε στοχευμένα μέτρα σε μαζική κλίμακα για να εξασφαλίσουμε ότι η ρευστότητα διοχετεύεται σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Η νέα στοχευμένη διευκόλυνση χρηματοδότησης παρέχει στις τράπεζες ρευστότητα ύψους έως και 3 τρισεκατομμύρια ευρώ με αρνητικό επιτόκιο, το οποίο μπορεί να φθάσει έως και -0,75%, το χαμηλότερο επιτόκιο που έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε, από την εμπειρία του παρελθόντος, ότι τέτοια μέτρα μπορούν να είναι ισχυρά. Υπολογίζουμε ότι οι δύο προηγούμενες σειρές τέτοιων στοχευμένων πράξεων ενθάρρυναν τις τράπεζες να χορηγήσουν περίπου 125 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα κεφάλαια από ό,τι θα χορηγούσαν αν δεν είχαν θεσπιστεί αυτές οι διευκολύνσεις.
Για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες αξιοποιούν πλήρως αυτή τη νέα διευκόλυνση, θεσπίσαμε επίσης μια δέσμη στοχευμένων μέτρων χαλάρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των εξασφαλίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους και στους ιδιώτες. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που ωφελούνται από τα προγράμματα παροχής εγγυήσεων λόγω του κορωνοϊού μπορούν να γίνονται αποδεκτά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές μας πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μικρότερων δανείων.

Αυτά τα μέτρα θα ενθαρρύνουν τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια και σε επιχειρήσεις πολύ μικρού μεγέθους καθώς και σε ατομικές επιχειρήσεις – που συνήθως έχουν λιγότερη πρόσβαση σε πιστώσεις – και να τις αναχρηματοδοτήσουν αντλώντας κεφάλαια από την ΕΚΤ για διάστημα έως και τρία έτη με αρνητικό επιτόκιο. Στη ζώνη του ευρώ, περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αυτοαπασχολούμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 31,2%. Άρα, αυτά τα μέτρα θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις για μεγαλύτερο μέρος του εργατικού μας δυναμικού.

Δεύτερον, αγοράζουμε ομόλογα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε μεγάλες ποσότητες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας μπορούν να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας, σε συνδυασμό με τα άλλα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού που έχουμε, μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε αγορές ομολόγων ύψους πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, μπορούμε επίσης να επικεντρώσουμε τις αγορές μας με ευελιξία στις διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και στις διάφορες χώρες. Επεκτείναμε ακόμη τις αγορές στοιχείων ενεργητικού και στα εμπορικά χρεόγραφα, τα οποία αποτελούν μια σημαντική πηγή ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Έτσι, αυτές λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη για να διαχειρίζονται τις ημερήσιες ταμειακές ροές τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες απολύσεις.

Συνολικά, αυτά τα μέτρα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανέναν φιλοκυκλικό περιορισμό των συνθηκών χρηματοδότησης την ώρα που διανύουμε έναν από τους πιο σημαντικούς μακροοικονομικούς κατακλυσμούς των σύγχρονων καιρών. Η αντίδρασή μας όμως θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή αν όλες οι πολιτικές ενισχύσουν η μία την άλλη. Είναι ζωτικής σημασίας τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για αυτήν την κρίση να εφαρμοστούν με επαρκές σθένος σε όλα τα μέρη της ζώνης του ευρώ. Οι κυβερνήσεις πρέπει να στηρίξουν η μία την άλλη, ώστε να μπορούν όλες μαζί να εφαρμόσουν τα καλύτερα μέτρα πολιτικής ενάντια σε μια κοινή διαταραχή για την οποία καμία δεν φέρει την ευθύνη.

Η πλήρης ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής – και η διασφάλιση ίσων όρων για την καταπολέμηση του ιού – είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε το παραγωγικό μας δυναμικό και τις θέσεις εργασίας. Αυτό θα μας επιτρέψει να επανέλθουμε σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και πληθωρισμού όταν η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει περάσει. Αν δεν θεραπευτούν όλες οι χώρες, θα υποφέρουν και οι υπόλοιπες. Η αλληλεγγύη είναι στην ουσία προς το συμφέρον του καθενός. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της, εκπληρώνοντας την εντολή που έχει για σταθερότητα των τιμών και να υπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέτρα για τον κορωνοϊό: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στα διόδια - Δείτε βίντεο

Κορωνοϊός: Ελπιδοφόρο μήνυμα για μηδέν κρούσματα τον Μάιο από μέλος της επιτροπής του υπ. Υγείας

Εισαγωγή όπλων με courier: Διακινούσαν ακόμα και με ΕΛΤΑ πολεμικά τουφέκια και υποπολυβόλα!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (15)

Μ

Αν οι Ευρωπαίοι δούνε το εφάπαξ των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, τότε αντί να μας δανείσουν, θα ζητούν να τους δανείσουμε

Νόαμ Τσόμσκυ

Σε έναν πολιτισμένο κόσμο, οι πλούσιες χώρες θα βοηθούσαν μετά τις χώρες που έχουν ανάγκη, αντί να τις στραγγαλίζουν. Η κρίση του κορονοϊού μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν ''τι είδους κόσμο θέλουμε;».

Βοήθεια σε φτωχότερες χώρες

Η Ελλάδα που έχει από το 1982 τους πιο νέους πρόωρους και πιο πλουσιοπάροχα αμειβόμενους συνταξιούχους Δεκο και δημοσίου της Ευρώπης, πρέπει τότε να βοηθήσει τις υπόλοιπες χώρες.

Pkin

Ο Μελ Μπρουκς συναντάει τον Αριστοφάνη. Τελευταία όλο αριθμούς και νούμερα διαβάζουμε. Ή νεκροί από κορωνοϊο ή ποσά γενναιοδωρίας από οικονομικούς μακελάρηδες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλέον στην ζωή. Μόνο ο ιός και τα λεφτά. Κατάντια του ανθρωπίνου πολιτισμού.

Απολίτικος

Επειδή είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω με την εξής παρατήρηση: Σε Βορρά και Νότο, όλοι κατανοούν οτι χρειάζεται χρήμα ο ιδιωτικός τομέας για να σταθεί όρθιος. Ωστόσο, στο Νότο είναι τοξικά τα μνημόνια, και στο Βορρά τα κοινά χρέη. Ευρέθη η λύση μέσω της ΕΚΤ που είναι ένα "απολίτικο" όργανο, δηλ. καμία κυβέρνηση δεν θα αναλάβει την ευθύνη. Επίσης, οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο που λειτουργεί, οπότε το όποιο (ηθικό, εθνικό ή άλλως πολιτικό) θέμα δεν θα γίνει εύκολα αντιληπτό απο τον πληθυσμό. Κοινώς, σωζόμαστε αλλά χωρίς να βγεί κανένας Ολλανδός ή Γερμανός υπουργός και να πει οτι μας έσωσε.

Ασε Κριστιν

Σας μαθαμε τοσα χρονια! Ξερουμε πολυ καλα τι σημαινει η "βοηθειά" σας! ΕΙΔΙΚΑ προς "τις μικρες επιχειρησεις και νοικοκυρια" που τα ΔΙΑΛΥΣΑΤΕ!!! Ασε, ΔΕΝ θα παρουμε!

Γιώργος

Εγώ θα πάρω αν δεν σε πειράζει

Αυτοαπασχολούμενος

..."να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους"!!! Αυτούς δηλαδή που οι τράπεζες (ειδικά στην Ελλάδα) δεν θέλουν να βλέπουν ούτε από ...απέναντι!!! Και τους οποίους οι "ελληνικές" κυβερνήσεις (πρωτίστως η τωρινή) θεωρούν ότι είναι "μη παραγωγικοί και μη ανταγωνιστικοί" και θέλουν να τους ΚΛΕΙΣΟΥΝ! Να είσαι καλά Κριστίν, μας έκανες και (κλαψο)γελάσαμε! Κάτι τέτοια άκουγε και ο Βαρουφάκης το 15 και έχανε ...τα μαλλιά του, σε εκείνα τα φρικιαστικά Eurogroup.

Γιώργος

Μπλα μπλα μπλα δάνεια μπλα μπλα μπλα δάνεια μπλα μπλα...

Ουστ

Δάνεια στα μούτρα σου.

Έλεος....

Χαχαχα γελάω με τον τίτλο ότι η ΕΚΤ βοηθάει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όποιος το έγραψε και όποιος το σκέφτηκε η στραβά κοιμάται η είναι η ίδια η Λαγκάρντ . Ούτε που αξίζει να διαβάσω τον το θέμα με τέτοιον τίτλο.

Ακουσον μεν...παταξον δε! (

Δεν ξερω αν περιμενεις και εσυ λεφτοδεντρα, αλλα θα ηθελα να ακουσω τις προτασεις σου κοστολογημενες

Ok

Άρθρο γνώμης της Κριστίν Λαγκάρντ. Πόσο πιο ξεκάθαρο;;;

Κ

Αφήστε τον κόσμο να εργαστεί....Την είδαμε την βοήθεια σας ,όταν έπεφτε ο κόσμος από τα μπαλκόνια και έψαχνε να φάει στα σκουπίδια!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης