Η ΕΚΤ αποφάσισε να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο

lagarde_main

Πακέτο μέτρων διευκόλυνσης χρηματοδότησης ανακοίνωσε η ΕΚΤ- Ανάσα ρευστότητας η απόφαση για την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων

«Άνευ προηγουμένου» πακέτο μέτρων διευκόλυνσης χρηματοδότησης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ευρωζώνη λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα δέχεται πλέον τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο. Έτσι για πρώτη φορά η Ελλάδα ωφελείται απευθείας από τη νομισματική βοήθεια της ΕΚΤ.

To γεγονός μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος του χρήματος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να δώσει πρόσβαση σε τεράστια ρευστότητα, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη για τη χώρα μας.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr τι σημαίνει η απόφαση για την Ελλάδα 
IMG-20200407-WA0009

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα μία σειρά διευκολύνσεων που έχουν στόχο να κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση στα προγράμματα παροχής ρευστότητας σε όλα τα μέλη του ευρωσυστήματος, ως απάντηση στην κρίση του Covid-19.

Τα μέτρα, συγκεκριμένα, διευκολύνουν τον τραπεζικό δανεισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους όρους με τους οποίους το εργαλεία χρέους γίνονται αποδεκτά ως εγγυήσεις. Την ίδια στιγμή, το ευρωσύστημα αυξάνει την ανεκτικότητά του ως προς την ανάληψη κινδύνου.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της EKT αναφέρει:

«Η ΕΚΤ υιοθετεί ένα δίχως προηγούμενο πακέτο μέτρων για τις εγγυήσεις με σκοπό να αμβλύνει το σφίξιμο των χρηματοοικονομικών συνθηκών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ
  • Αυξάνει προσωρινά την ανοχή της σε ρίσκο προκειμένου να στήριξει της πίστωση στην οικονομία
  • Η ΕΚΤ διευκολύνει τους όρους για τη χρήση των δανειακών απαιτήσεων ως εξασφάλιση
  • Η ΕΚΤ υιοθετεί μια γενική μείωση των περικοπών αποτίμησης των ασφαλειών (σ.σ. μειώνει τα πέναλτι όταν δέχεται ομόλογα χαμηλότερης διαβάθμισης)
  • Δέχεται κατ εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ακόμα κι αν δεν έχουν ακόμα αξιολόγηση επενδυτικής κατηγορίας
  • Η ΕΚΤ θα εξετάσει και περαιτέρω μέτρα για την προστατέψει περαιτέρω μεμονομένες χώρες από υποβαθμίσεις εταιριών αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα ένα πακέτο προσωρινών μέτρων για τη μείωση των επιπρόσθετων ασφαλειών για τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας αποδεκτών εξασφαλίσεων για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος προκειμένου να συμμετάσχουν σε πράξεις παροχής ρευστότητας, όπως οι στοχοθετημένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO-III ).

Η δέσμη συμπληρώνει τα άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs) και του έκτακτου προγράμματος αγορών λόγω πανδημίας (PEPP) ως απάντηση στην έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα μέτρα υποστηρίζουν συλλογικά την παροχή τραπεζικών δανείων, ιδίως με τη διευκόλυνση των όρων υπό τους οποίους οι πιστωτικές απαιτήσεις γίνονται δεκτές ως εξασφάλιση. Ταυτόχρονα, το Ευρωσύστημα αυξάνει την ανοχή του σε κινδύνους για την υποστήριξη της παροχής πιστώσεων μέσω των πράξεών του αναχρηματοδότησης, ιδίως μειώνοντας με συνέπεια τις περικοπές αποτίμησης των ασφαλειών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Το πακέτο ασφάλειας έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τρία κύρια χαρακτηριστικά.

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά από παράπλευρα μέτρα για τη διευκόλυνση της αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης έναντι δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση της χρήσης των δανειακών απαιτήσεων ως εξασφάλιση, ιδίως μέσω της δυνητικής επέκτασης των πλαισίων πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων (ΑΚ). Το πλαίσιο ΑΕΣ παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να διευρύνουν το εύρος των επιλέξιμων πιστωτικών απαιτήσεων για τους αντισυμβαλλομένους στις δικαιοδοσίες τους. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποδοχής δανείων με χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα, δανείων προς άλλους τύπους οφειλετών, μη αποδεκτά στο γενικό πλαίσιο της ΕΚΤ και δανείων σε ξένο νόμισμα.

Εν προκειμένω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει προσωρινά τα πλαίσια ΑΣΚ περαιτέρω:
Η κάλυψη των απαιτήσεων για εγγυήσεις, ώστε να συμπεριληφθούν τα δάνεια εγγυημένα από το δημόσιο και το δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις, ΜΜΕ και αυτοαπασχολούμενα άτομα και νοικοκυριά στα πλαίσια του ACC, προκειμένου να εξασφαλιστεί επίσης ρευστότητα έναντι δανείων που επωφελούνται από τα νέα συστήματα εγγύησης που υιοθετήθηκαν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ απόκριση στην πανδημία του κορωναϊού.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των αποδεκτών συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ΑΣΧ, για παράδειγμα με την απλούστευση της αποδοχής των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των τραπεζών από εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης που εγκρίνονται από τους εποπτικούς φορείς.

Μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με το επίπεδο δανεισμού ACC, ώστε να επιτρέπεται στους αντισυμβαλλομένους να επωφελούνται από τα πλαίσια ΑΣΠ πριν από την υλοποίηση της αναγκαίας υποδομής υποβολής εκθέσεων.

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τα ακόλουθα προσωρινά μέτρα:

Μείωση του επιπέδου του ανομοιόμορφου κατώτατου ορίου μεγέθους για τις εγχώριες πιστωτικές απαιτήσεις έως το ποσό των 0 ευρώ από 25.000 ευρώ προηγουμένως για να διευκολυνθεί η κινητοποίηση ως δάνειο από μικρές εταιρικές οντότητες ·

Αύξηση, από 2,5% σε 10%, του μέγιστου μεριδίου των ακάλυπτων χρεογράφων που εκδίδει οποιοσδήποτε άλλος τραπεζικός όμιλος σε μια ομάδα ασφαλειών πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό θα επιτρέψει στους αντισυμβαλλομένους να επωφεληθούν από ένα μεγαλύτερο μερίδιο τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

Παραίτηση από την ελάχιστη απαίτηση πιστωτικής ποιότητας για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία για αποδοχή ως εξασφάλιση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά το επίπεδο ανοχής κινδύνου στις πιστωτικές πράξεις μέσω γενικής μείωσης των περικοπών αποτίμησης των ασφαλειών κατά σταθερό συντελεστή 20%.

Η προσαρμογή αυτή στοχεύει να συμβάλει στη λήψη μέτρων εξασφάλισης των ασφαλειών, διατηρώντας παράλληλα έναν συνεπή βαθμό προστασίας σε όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων, παρότι σε προσωρινά χαμηλότερο επίπεδο.

Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά για τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και συνδέονται με τη διάρκεια της ΠΕΑΠ. Θα επανεκτιμηθούν πριν από το τέλος του 2020, εξετάζοντας επίσης κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να επεκταθούν ορισμένα από τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στις πράξεις παροχής ρευστότητας δεν επηρεάζεται αρνητικά.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης του πλαισίου ελέγχου των κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει τις περικοπές που εφαρμόζονται σε μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, τόσο στο γενικό πλαίσιο εξασφάλισης όσο και στο πλαίσιο του ΚΕΣ, προσαρμόζοντας κάποιες από τις παραμέτρους κούρεμας. Η προσαρμογή αυτή, η οποία δεν συνδέεται με τη διάρκεια του PEPP, εφαρμόζεται επιπρόσθετα στην προσωρινή μείωση της περικοπής και συνεπώς υποστηρίζει περαιτέρω τα μέτρα ευνοϊκής εξασφάλισης».

Ειδήσεις σήμερα

Κορωνοϊός - ΑΑΔΕ: «Μισός» κλειδάριθμος με SMS και άλλος μισός στο email για τα €800

Κορωνοϊός: Χορηγία - μαμούθ 100 εκατ. δολαρίων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κορωνοϊός στη Βρετανία: Σε απομόνωση ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (112)

@ απάντηση σε "γιαννης"

Η δικαιοσύνη απόφυγε να δικάσει τραπεζιτες και πολιτικούς και παράγραψε τεχνητα τα ποινικά αδικήματα τους. Ήδη αυτές τις ημέρες γλύτωσαν το τομάρι τους οι τραπεζιτες της διαυθοράς με την αναβολή της δίκης τους λόγω ....κορονοιού. !!! Παράνομες και τοκογλυφικές οφειλές δανειολήπτων ούτε η δικαιοσύνη ΔΕΝ μπορεί να τα ζητήσει !! Μόνο οι τραπεζοδικηγόροι -εισπρακτικές έστεισαν καριέρες σε αυτά και με περίεργη ανοχή της δικαιοσύνης !! Μάλλον τραπεζολιγουράκος εισαι με δάνειο που εξοφληθηκε δια μαγειας όπως όλοι στο συνάφι σου !! Διότι αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη όπως όφειλε θα είσασταν στην ΦΥΛΑΚΗ και όλο αυτό το κακό που έγινε και γίνεται ΔΕΝ θα γινόταν !!!

CALLIOPE

Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!!!

Έρχονται

Εκλογές και μετά μείωση 50% σε μισθούς δημοσίου και συντάξεων

Σιχαμένοι αριστεροί

Ο Κούλης είναι ο sugar daddy σας

nani

Είδες πως τα φέρνει η ζωή...δεξιά παρένθεση μιλάμε!!!

Ilias

Καλά το MEGA, καλά το Σκάι,καλά όλα τα βοθροκαναλα της διαπλοκής (αντι-συριζα) να το δεχτώ....Αλλά και αυτή η ΕΚΤ μαζί σου ρε Κυριάκο???? Ποιά είναι αυτή που θα πάει κόντρα στο τεράστιο Αλέξη??? Κάτι δεν πάει καλά υπονομεύουν τον Αλέξη!!!!

blizard

χαχαα τα συριζοτρολλ δεν θέλουν λεφτά ;) μπας βοηθήσουν την οικονομία και όταν περάσει η κρίση με κανα φάρμακο, τυχών αλμα της Ελλάδας θα τους κατσει στο στομάχι ΄) ΟΛΟΙ εδω θα έρθουν για διακοπες μετα την καραντίνα, δώσε πονο μητσοτάκη, πιασε την ευκαιρία από τα μαλιά και τελειωσε τους τελειωμενους για παντα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝΕ ?

kyriakos

Ακόμα δεν έμαθες να γράφεις ένα μήνυμα χωρίς 500 ορθογραφικά λάθη; Ντενεκε. Εργάτη μετανάστη.

kyriakos

Παιδάκιαααα. Περιμένατε τζάμπα λεφτά; ΓΙΑΤΊ δεν το λέτε στα ίσα; ΘΈΛΟΥΜΕ τζάμπα λεφτά!!! Γιατί δεν μαζεύεστε να φτιάξετε μια ομάδα, να πάρετε και τον αλβανοτσαμη γι αρχηγό και να πάτε να τους εξηγήσετε γιατί πρέπει να σας δώσουν τζάμπα λεφτά; Να κάνετε περιοδεία σε όλες τις χώρες τις ΕΕ και να τους εξηγήσετε την ανώτερη λογική σας!!! Θα πάει η λούτσα και σφαλιάρα σύννεφο!!! Πολλούς από σας θα σας πάρουν για εργάτες σε τσίρκο!!!

κοινος νους

ρε συ η δεη εχει προσφορες στην καταναλωση ρευματος...βαλε το δακτυλο στην πριζα ισως σου κανει καλο....διαφορετικα λοβοτομη

kyriakos

Επεξήγηση: το εργάτες σε τσίρκο σημαίνει να φτυαριζετε σκατα και για να ξεχαρμανιαζουν τ' άλογα!!!!

kyriakos

Βρωμογερε, το ρολόι δεν γυρίζει πίσω. Έζησες μια παρασιτική ζωή ως βλακας. Δεν αλλάζουν αυτά!!!! Παντρεύτηκες ομοια σου και βγάλατε ομοίωση σας!!!! ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΥΤΑ!!! Νόμος!!!! Ηλιθιοι εκ γενετής και διαβίωσης!!!! Το μόνο για το οποίο μπορείς να διακριθείς είναι να περάσεις τον αγυριγο στη βλακεια και να πεθάνεις ως α μεγαλύτερος αλητογερος της δεκαετίας!!!

Περαστικός

Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου

ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟΝΟ....

ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΛΟ ΤΡΕΛΛΑ !!!!

Ναι ναι ναι!

Και χωρίς λιπαντικό !!!!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης