Δημήτρης Δημητρίου: Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει αναγεννηθεί, είναι ένας εξωστρεφής θεσμός ευρωπαϊκών προδιαγραφών

dimitriou

Ο υποψήφιος στις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κόλλια  μιλάει για την αποστολή του ΟΕΕ ως θεσμού που θίγει τα κακώς κείμενα, προστατεύει τα μέλη του και προωθεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων νομοθετικές προτάσεις που διευκολύνουν το επιχειρείν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας

Το σημαντικό ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) ως σταθερού συμμάχου του επαγγελματία οικονομολόγου ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον γραφειοκρατίας και άλλων παθογενειών που χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά περιγράφει ο κ. Δημήτρης Δημητρίου.
Ο κ. Δημητρίου είναι υποψήφιος στις εκλογές του ΟΕΕ με τον συνδυασμό Συνδυασμό «Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων-ΔΗΚΙΟ» του Προέδρου Κωνσταντίνου Κόλλια.
Σε συνέντευξή του αναφέρει:
Ερ.  Τι σημαίνει το ΟΕΕ για τον σύγχρονο επαγγελματία;
Απ. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο σημαντικότερος και σταθερότερος συμπαραστάτης του σύγχρονου επαγγελματία απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του. Ξέρετε, δεν είμαστε τυχαία μια από τις πιο γραφειοκρατικές χώρες του κόσμου. Δεν είμαστε τυχαία στις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη με τις χώρες που δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Δημόσια Διοίκηση, το κανονιστικό πλαίσιο και οι περιορισμοί στην αγορά, οι παθογένειες δεκαετιών που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, ανασφάλειας και περιττών δυσκολιών για τον σύγχρονο επαγγελματία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες χρειάζονται συμμάχους ικανούς να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να παράξουν αποτελέσματα. Αποστολή του ΟΕΕ είναι να λειτουργεί ως σταθερός μας σύμμαχος. Είναι να θίξει τα κακώς κείμενα, να προστατεύσει τα μέλη του και να προωθήσει στα κέντρα λήψης αποφάσεων νομοθετικές προτάσεις που διευκολύνουν το επιχειρείν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Και όλα αυτά με όρους δικαιοσύνης, αναλογικότητας και ισότητας απέναντι σε κάθε επιστήμονα, σε κάθε επαγγελματία.

ΕΡ. Τα τελευταία χρόνια, Πρόεδρος του ΟΕΕ είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος είναι εκ νέου υποψήφιος για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία. Τι επετεύχθη  τα τελευταία 6 χρόνια;
ΑΠ. Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κόλλιας – κατάφερε, με την βοήθεια όλων μας, μέσα στα χρόνια της κρίσης να αναγεννήσει το ΟΕΕ και να το μετατρέψει σε έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξωστρεφή θεσμό που χαίρει του σεβασμού όλου του πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Το ΟΕΕ- με το «ΔΗΚΙΟ» στη προεδρία- έχει θέσει τις βάσεις για την αναβάθμιση του επαγγέλματος, έχει διεκδικήσει περισσότερα και έχει δικαιωθεί περίτρανα. Χωρίς υπερβολή, το ΟΕΕ κατέθεσε εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής για όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Προτάσεις που πολλές από αυτές στο τέλος έγιναν νόμοι του Κράτους. Από το ασφαλιστικό και την φορολογία μέχρι το νομοσχέδιο για τις οφειλές των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και τους τρόπους για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από την Δημόσια Διοίκηση. Αυτή η παρεμβατικότητα στο πολιτικό σύστημα δεν προέκυψε εν μια νυκτί ούτε την κληρονομήσαμε. Είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, εργατικότητας και γνώσης του τι κάνουμε. Και αυτό στοχεύουμε να συνεχίσουμε να πράττουμε και Ερ. Σε επίπεδο επαγγελματιών υπήρξαν κάποια θετικά μέτρα που υλοποιήθηκαν εξαιτίας της δράσης του ΟΕΕ;

Απ. Πετύχαμε υψηλούς στόχους προς όφελος όλων των μελών μας και ειδικότερα των λογιστών-φοροτεχνικών. Συγκεκριμένα, η συμβολή μας υπήρξε καταλυτική στα παρακάτω:
Ψήφιση του αιτήματος του ΟΕΕ, οι λογιστές - φοροτεχνικοί Α' τάξης να συνυπογράφουν βεβαίωση υλοποίησης επένδυσης που έχει ενταχθεί σε αναπτυξιακό νόμο
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την παροχή κατάρτισης εσωτερικών ελεγκτών & διαχειριστών αφερεγγυότητας
Καθιέρωση της υπογραφής χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. από Πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς Α' Τάξης
Θεσμοθέτηση του ΟΕΕ ως αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολλεγίων
Μείωση του ορίου Ακαθάριστων Εσόδων των επιχειρήσεων από €100.000 σε €50.000 για την υποχρέωση υπογραφής φορολογικών δηλώσεων από λογιστή - φοροτεχνικό, με επαγγελματική ταυτότητα από το ΟΕΕ
Εξασφάλιση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έγκριση της νέας διαδραστικής πλατφόρμας για την άμεση ενημέρωση & υποστήριξη όλων των μελών του ΟΕΕ
Τα όσα ανέφερα είναι λίγα μόνο από αυτά που καταφέραμε και που βελτίωσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την καθημερινότητα όλων των επαγγελματιών, ασχέτως εισοδήματος. Είναι έργα χειροπιαστά, απτά, με θετικά αποτελέσματα για όλους μας.

Ερ. Τι μένει λοιπόν να γίνει τα επόμενα 3 χρόνια;

Απ. Μένουν να γίνουν ακόμα πολλά. Οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι και πάντα προς όφελος των μελών μας και των λογιστών-φοροτεχνικών. H κατοχύρωση για παράδειγμα της ειδικότητας του οικονομολόγου - μελετητή επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Δεδομένου ότι η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων και μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς φορείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρονται στις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος, η  κατοχύρωση αποτελεί προτεραιότητα και το ΟΕΕ έχει ήδη μεριμνήσει γι' αυτό το σκοπό, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση στον Υπουργό Ανάπτυξης.
Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την κατάρτιση των νέων πτυχιούχων οικονομολόγων, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, όπως:
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με την ενημέρωση και εξειδίκευση του μελετητή στις διαδικασίες του Νέου Επενδυτικού Νόμου,
Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,
Εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων & λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος στις κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο,
Τρίτον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση του επιστημονικού έργου του Φορέα μας, με έρευνες και μελέτες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής του στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας.

Ερ., ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα μέλη του ΟΕΕ για τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου;
Απ. Καταρχάς θα ήθελα να απευθύνω κάλεσμα σε όλα τα ενεργά και ταμειακώς ενήμερα μέλη μας να έρθουν να ψηφίσουν στις 15 Δεκεμβρίου. Να έρθουν να εκφράσουν την βούληση τους επικυρώνοντας τα όσα έχουν ήδη γίνει και δίνοντας παράλληλα ισχυρή εντολή στον συνδυασμό μας να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς όφελος τους για να πετύχουμε ακόμη περισσότερα.
Στις εκλογές αυτές θα είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΚΙΟ και συγκεκριμένα στο ψηφοδέλτιο της Αττικής. Καλώ όλους τους φίλους και συναδέλφους μου να στηρίξουν τόσο την υποψηφιότητα μου όσο και τον συνδυασμό μας. Δυνατότητα ψήφου στο πρόσωπό μου έχουν και οι συνάδελφοι σε Θεσσαλονίκη και Επικράτεια.
Ενωμένοι πετυχαίνουμε πάντοτε περισσότερα. Με ισχυρή εντολή μπορώ να εκπροσωπήσω επάξια τον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά. Με όρεξη για δουλειά, εμπειρία και κυρίως θέληση για προσφορά με στόχο την βελτίωση των ζωών όλων μας μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Best Of Network

Δείτε Επίσης