Χαλυβουργική: Ανοιχτή επιστολή Κωνσταντίνου Π. Αγγελόπουλου στους εργαζομένους

xalyvourgiki2_iefimerida

Επιρρίπτει ευθύνες στα παιδιά του για το αδιέξοδο και δεσμεύεται να προβεί άμεσα σε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων  - Τι απαντούν οι εργαζόμενοι

Τη δέσμευση ότι θα προβεί άμεσα σε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος με την ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σήμερα στους εργαζόμενους της Χαλυβουργικής.

Ο Κ.Π. Αγγελόπουλος σημειώνει στην επιστολή του ότι η Χαλυβουργική έχει περιέρθει σε αδιέξοδο, καθώς οι άμεσες και έμμεσες συμετοχές των παιδιών του στην εταιρεία έχουν "αδρανοποιήσει" την πλειοψηφία των μετοχών της.

Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι "τα παιδιά μου ισχυρίζονται ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς ότι ελέγχουν σημαντικό τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου ενώ προς τους εργαζομένους και προς τους τρίτους εμφανίζονται ότι έχουν ποσοστό 0,48% έκαστος με προφανή σκοπό προς τα έξω να με δείχνουν ως τον μοναδικό μέτοχο ο οποίος όμως είναι αδιάφορος ή ανίκανος και εκ των έσω να μου δημιουργούν προβλήματα προκειμένου να μη μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Όλα αυτά στην πλάτη των εργαζομένων".

Αναλυτικά το κείμενο της ανοιχτής επιστολής στους εργαζόμενους της Χαλυβουργικής: 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

Προ ημερών μαζί με τους δικηγόρους μου συνάντησα το προεδρείο του σωματείου της Χαλυβουργικής το οποίο ενημερώθηκε λεπτομερώς για όλα τα θέματα. Με τη σημερινή επιστολή θέλω να ενημερώσω όλους τους εργαζομένους της εταιρείας αλλά και όλους τους ενδιαφερομένους γι' αυτά που έχουν συμβεί από αρχές Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα.

1. Όλοι γνωρίζετε ότι από τότε που ανέλαβα την Χαλυβουργική, με συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έχω διαθέσει τεράστια χρηματικά ποσά για την ανάπτυξή της. Δυστυχώς για λόγους αντικειμενικούς που αφορούν το μέλλον της χαλυβουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι εργασίες της Χαλυβουργικής μειώθηκαν τραγικά με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρείται στη ζωή από τις κατά καιρούς τεράστιες εισφορές εμού και των εταιρειών μου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εν γνώσει μου ότι τροφοδοτώ μία εξαιρετικά ζημιογόνα εταιρεία. Δυστυχώς οι πιστώτριες τράπεζες απέρριψαν το 2018 το σχέδιο αναδιαρθρώσεως που είχε υποβληθεί και έτσι μηδενίσθηκαν οι προοπτικές επιβιώσεως της εταιρείας.


2. Γι' αυτό το λόγο στη γενική συνέλευση της 04.07.2019 στην οποία παρευρέθηκα αυτοπροσώπως για τέσσερις ώρες αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, η αποχώρηση των εργαζομένων και η καταβολή των αποζημιώσεών τους και παρέμενε σε εκκρεμότητα ο τρόπος χρηματοδοτήσεως των αποζημιωτικών ποσών.


3. Δυστυχώς η διοίκηση της εταιρείας εκ των υστέρων αρνήθηκε να συμπράξει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ισχυρίζετο ότι ουδέποτε ελήφθησαν στην γενική συνέλευση τέτοιου είδους αποφάσεις δηλαδή περί λύσεως των εργασιακών συμβάσεων. Παράλληλα τα παιδιά μου και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σκινδήλιας έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με συνέπεια την δημιουργία πλήρους αταξίας στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.


4. Συγκεκριμένα, συμβαίνουν τα ακόλουθα. Μέτοχοι της Χαλυβουργικής είναι οι ακόλουθοι: (i) Solva Corporation με ποσοστό

9,97% (ii) Etablissment Afrima με ποσοστό 11,91%, (iii) Eltrol Anstalt με ποσοστό 11,91%, (iv) Parula Shipping S.A. με ποσοστό 28,06%, (ν) Akron Corporation με ποσοστό 2,18%, (vi) Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος με ποσοστό 1,51%, (vii) Παναγιώτης Κ. Αγγελόπουλος με ποσοστό 0.48%, (viii) Γεώργιος Κ. Αγγελόπουλος με ποσοστό 0,48%, (ix) Sea Island Shipping με ποσοστό 8,93%, (x) Light Blue Shipping με ποσοστό 8,32%, (xi) Sky Ocean Shipping με ποσοστό 16,22%, (xii) Saphire Corporation με ποσοστό 0,03%.

5. Τα παιδιά μου ισχυρίζονται ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς ότι ελέγχουν σημαντικό τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου ενώ προς τους εργαζομένους και προς τους τρίτους εμφανίζονται ότι έχουν ποσοστό 0,48% έκαστος με προφανή σκοπό προς τα έξω να με δείχνουν ως τον μοναδικό μέτοχο ο οποίος όμως είναι αδιάφορος ή ανίκανος και εκ των έσω να μου δημιουργούν προβλήματα προκειμένου να μη μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Όλα αυτά στην πλάτη των εργαζομένων. Ειδικότερα:

α. Η εταιρεία «Light Blue Shipping» ελέγχει ποσοστό 8,32% του μετοχικού κεφαλαίου. Oι μετοχές αυτής της εταιρείας από τον Νοέμβριο 2016 ανήκουν κατά 2/3 στα παιδιά μου και συνακόλουθα τα παιδιά μου ελέγχουν το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.», ήτοι 8,32%.

β. Η εταιρεία «Sky Ocean Shipping» ελέγχει ποσοστό 16,22% του μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία «Sea lsland Shipping» ελέγχει ποσοστό 8,93% του μετοχικού κεφαλαίου. Γι' αυτές τις εταιρείες τα παιδιά μου ισχυρίζονται ενώπιον δικαστηρίων ότι είναι μέτοχοι κατά 1/3 έκαστος δηλαδή ελέγχουν τις εταιρείες και συνακόλουθα ελέγχουν το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.». Στις δίκες γι' αυτές τις εταιρείες ως μάρτυρας εμφανίζεται ο κ. Σκινδήλιας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» και καταθέτει ότι οι μετοχές των εταιρειών «Sky Ocean Shipping» και «Sea lsland Shipping» ανήκουν κατά 2/3 στα παιδιά μου που με αυτό τον τρόπο ελέγχουν απόλυτα αυτή την εταιρεία μέτοχο που ελέγχει το 25,15% του εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Τα ίδια συμβαίνουν και για την εταιρεία «Saphire Corporation» που ελέγχει ποσοστό 0,03% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς τα παιδιά μου από το μετοχικό κεφάλαιο της Χαλυβουργικής με ισχυρισμούς τους που περιέχονται στα δικά τους δικόγραφα και έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων δηλώνουν απερίφραστα ότι ελέγχουν μέσω αυτών των εταιρειών ποσοστό 33,50%.

6. Όπως ανέφερα, μέτοχοι της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» είναι οι εταιρείες (a) «Parula Shipping», (β) «Solva Corporation» και (γ) «Akron Corporation». Σε αυτές τις εταιρείες τα παιδιά μου δημιουργούν σοβαρά νομικά προβλήματα με αποτέλεσμα αυτές οι εταιρείες που ελέγχουν συνολικά ποσοστό 40,21% του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν αδρανοποιηθεί.

7. Συνεπώς έχει διαμορφωθεί η ακόλουθη κατάσταση: εγώ ελέγχω απόλυτα και χωρίς εμπόδια από το μετοχικό κεφάλαιο της Χαλυβουργικής ποσοστό 25,33% και το υπόλοιπο ποσοστό είτε ελέγχεται από τα παιδιά μου είτε τα ίδια δημιουργούν σκοπίμως εμπόδια στις υπόλοιπες εταιρείες μετόχους. Με το να εμφανίζουν τα παιδιά μου τους εαυτούς τους ως μετόχους των εταιρειών της Χαλυβουργικής ουσιαστικά παρακωλύουν τις νόμιμες διαδικασίες με αποτέλεσμα να αδυνατώ να λάβω ως μέτοχος τις αναγκαίες αποφάσεις και παράλληλα ο διευθύνων σύμβουλος κ. Σκινδήλιας προβάλει κάθε πιθανό και απίθανο εμπόδιο και δεν συνεργάζεται μαζί μου για την επίλυση των προβλημάτων της εταιρείας.

8. Παρά τα συνεχή προβλήματα και εμπόδια που δημιουργούν τα παιδιά μου και ο κ. Σκινδήλιας εργάζομαι συνεχώς με τους συνεργάτες μου για την εξεύρεση λύσεως ώστε εσείς οι εργαζόμενοι να εισπράξετε τις δίκαιες και νόμιμες απαιτήσεις σας. Είναι βέβαιο εάν δεν υπήρχαν αυτά τα εμπόδια θα είχαν καταβληθεί σε εσάς οι νόμιμες αποζημιώσεις και τα όποια δεδουλευμένα σας.

9. Σαν πρώτο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων σας έχω προτείνει στα παιδιά μου και στον κ. Σκινδήλια τα χρηματικά διαθέσιμα που ευρίσκονται στα ταμεία της εταιρείας μετόχου «Sea lsland Shipping» να διατεθούν αμέσως ως εισφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των δεδουλευμένων και σημαντικού τμήματος των αποζημιώσεων των εργαζομένων, Δυστυχώς συναντώ την άρνηση των παιδιών μου και του διευθύνοντος συμβούλου οι οποίοι δεν συμπράττουν για την εκταμίευση αυτών των ποσών.

Στην προ ολίγων ημερών συνάντησή μου με το προεδρείο του σωματείου ζήτησα από τα μέλη του να μου αποστείλουν τις μισθολογικές καταστάσεις ώστε να έχω πλήρη εικόνα των υποχρεώσεων της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει τα έγγραφα που έχω ζητήσει και η μόνη πληροφόρησή μου είναι η ενημέρωση του διευθύνοντος συμβούλου για το συνολικό ποσό οφειλών προς τους εργαζομένους χωρίς εξειδίκευση και λεπτομερή αναφορά.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα λάβω άμεσα κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων σας, με όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Εργαζόμενοι: Μας μεταχειρίζονται σαν πιόνια για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων  Χαλυβουργικής , οι εργαζόμενοι  αφού τονίζουν ότι παραμένουν απλήρωτοι επί τρεις μήνες, υπογραμμίζουν ότι το περιβάλλον του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου τους μεταχειρίζεται σαν πιόνια για την εξυπηρέτηση δικών του σκοπών. Λένε ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ρίχνει τις ευθύνες στη διοίκηση της Χαλυβουργικής η οποία δεν τον ενημερώνει και ως εκ τούτου αυτός δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.
Καταλήγοντας τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για να σταματήσει ο εμπαιγμός τους.

Δείτε ολόκληρο το δελτίο Τύπου των εργαζομένων.

eg1
eg2

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης