Χάνουν τις πινακίδες τους όσοι τις έχουν καταθέσει πάνω από 18 μήνες

pinakides

Όσοι έχουν καταθέσει πινακίδες πριν το 2017 και δεν τις έχουν πάρει πίσω, θα τις χάνουν και αν τις αναζητήσουν ξανά, θα πρεπει να κάνουν αίτηση για έκδοση καινούργιας πινακίδας, πληρώνοντας και παράβολο στο Δημόσιο

Μια νέα διάταξη που ψηφίστηκε στην Βουλή πριν λίγους μήνες, γίνεται πλέον πράξη, υποχρεώνοντας δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν ξανά στο Κράτος, εάν σταμάτησαν να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Όσοι έχουν καταθέσει πινακίδες πριν το 2017 και δεν τις έχουν πάρει πίσω, θα τις χάνουν και αν τις αναζητήσουν ξανά, θα πρεπει να κάνουν αίτηση για έκδοση καινούργιας πινακίδας, πληρώνοντας και παράβολο στο Δημόσιο.Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1136/2018) ενημερώνει τις εφορίες για όσα προβλέπει ο νόμος 4530 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, επιβάλλεται η καταστροφή και ανακύκλωση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες.Η διάταξη ισχύει και αναδρομικά για όλα τα οχήματα, των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν ήδη κατατεθειμένες στις Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλαδή την 30η Μαρτίου 2018. Ουσιαστικά καταλαμβάνει δηλαδή όσες πινακίδες είχαν κατατεθεί 18 μήνες, δηλαδή από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και πριν. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών έχουν δηλαδή ξεπεράσει ήδη το όριο και χάνουν τις πινακίδες τους.Ισχύει όμως φυσικά και για όσα οχήματα έχουν τεθεί -ή θα τεθούν σε ακινησία- μετά την 30η Μαρτίου 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας είναι η συμπλήρωση συνεχούς παραμονής τους στη Δ.Ο.Υ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών. Δηλαδή το μέτρο πιάνει σήμερα όλους όσους έχουν καταθέσει πριν τον Ιανουάριο του 2017 και, ουσιαστικά, όλους όσους έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στα χρόνια της κρίσης, από το 2008 ως το 2016, για να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.


Τι πληρώνουν


Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις εφορίες θα χορηγούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους.Όσοι θελήσουν έτσι, εκ των υστέρων, να προβούν σε άρση ακινησίας ή να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία οχήματα των οποίων οι πινακίδες θα καταστραφούν, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, θα πρέπει να ζητούν πλέον την αντικατάστασή τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καταθέτοντας την σχετική βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας, αλλά καταβάλλοντας και παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας τριάντα (30) ευρώ.Αν τα κατατεθειμένα στοιχεία κυκλοφορίας καταστρέφονται από λόγους ανωτέρας βίας και αφορούν ακινησίες συνεχόμενης χρονικής διάρκειας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) μηνών, για την επανέκδοση αυτών δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου των 30 ευρώ, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.Πώς θα γίνει η καταστροφή των πινακίδων


Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθορισθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας. Μέχρι τότε όμως, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να προβούν άμεσα στον διαχωρισμό των πινακίδων που υπερβαίνουν το όριο των 18 μηνών, ώστε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ να προχωρήσουν στην καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας που έχουν συμπληρώσει έως την 30.3.2018 συνεχή παραμονή τους στη Δ.Ο.Υ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 18 μηνών.Γλιτώνουν πρόστιμα σεισμόπληκτοι και πυρόπληκτοιΜε τον ίδιο νόμο, απαλλάσσονται από πρόστιμα οι ιδιοκτήτες ΙΧ οχημάτων τα οποία υπέστησαν καταστροφή λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο του νόμου (πχ Σαντομέρι, Χαραυγή, Άρλα, Φώσταινα, Ελαιοχώριο και Πετροχώριο στη Δυτική Αχαΐα) να υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι έως την 30.4.2018, αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.Η αίτηση, συνοδευομένη από βεβαίωση του οικείου Δήμου στον οποίο ο αιτών δηλώνει την κατοικία του ή πιστοποιείται ότι εκεί αποδεδειγμένα ασκεί εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση, υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής, με ημερομηνία τις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες φυσικής καταστροφής ανά τόπο όπου συνέβη αυτή και εξαιτίας της οποίας καταστράφηκε/αχρηστεύθηκε το όχημα. Σαφές είναι ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν οφείλονται από την ημερομηνία διαγραφής του οχήματος, που τίθεται κατά τα ως άνω, και εντεύθεν. Αίτηση διαγραφής μπορεί να υποβληθεί και από κληρονόμους για κληρονομηθέντα οχήματα μετά την δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, καθώς και από συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Τέλος, δίνεται και η δυνατότητα και στους ιδιοκτήτες φορτηγών ΙΧ κατηγορίας Ν1 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλλουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υπεύθυνη δήλωση - αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

ΣΧΟΛΙΑ (28)

Vivian

Απατεώνες του πολιτικού αλήτη Αλέξη Τσίπρα, σας έχω γραμμένους και δεν πρόκειται να πληρώσω τα χαράτσια σας. Θα μου φυλάτε τις πινακίδες και εγώ θα χρησιμοποιώ το αυτοκινητο μόνο στις διακοπές. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα προτιμώ να ενοικιάζω αυτοκινητο παρά να πληρώνω τα νυχτερινά του Καρανίκα, σας έχω χ@σμενους όλους απο τον αρχηγό έως τον Καρανίκα.

Μάνος Χρυσάγης

Παρότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκρίνουν τον ανταγωνισμό για την αριστεία, την κατέκτησαν. Αριστεία στην αρρωστημένη φαντασία, αριστεία στην δημοσιοϋπαλληλικά πορωμένη σκέψη. Έχω ακινητοποιημένο ένα αυτοκίνητο 3400cc. Νομίζετε ανόητοι εχθροί της μεσαίας τάξης πως αν θελήσω να ξαναχρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο μου θα με ενοχλήσουν τα 30 Ευρώ ή μήπως αν παρότι δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω θα με αναγκάσετε να το φέρω στην κυκλοφορία για κόστος 30 Ευρώ? Η ώρα να μείνετε στο ράφι για πάντα έρχεται διότι με την ευκαιρία της διακυβέρνησης της χώρας αποκαλύφθηκε πόσο παλαιοντολογική είναι η σκέψη σας. Εγώ ως μεσαία τάξη θα επανέλθω εσείς ως κόμμα διακυβέρνησης θα χαθείτε για πάντα!

@

Άλλο ένα παρανομότατο και βλακωδέστατο χαράτσι. Γιατί δηλαδή όποιος για κάποιους λόγους έχει καταθέσει πινακίδες, πρέπει με το ζόρι να τις πάρει πίσω στον 1.5 χρόνο (και γιατί στον 1.5 και όχι στον ...1 ή στους 2; με ποιά λογική επιβάλλεται το χρονικό διάστημα;) ή να τις ...ξαναπληρώσει; Μα, γιατί έτσι! Γιατί έχουν μειωθεί τα έσοδα από τα (επίσης παρανομα) τέλη κυκλοφορίας και πρέπει να ρεφάρουμε, ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ τον κόσμο! Συνεχίστε έτσι! Επιτεθείτε, τιμωρήστε κι άλλο ...τους πελάτες σας!!! Και μετά περιμένετε "εισπράξεις"! Ανεγκέφαλοι!

@@@

Προφανως δεν ξερεις το νοημα της λεξης "παρανομο" και την χρησιμοποιεις λανθασμενα. Πισω στο δημοτικο και οταν τελειωσεις την εκτη ταξη τα ξαναλεμε.

Κarletos

Αν το επιχειρουσαν το μετρο αυτο αλλοι (πλην αριστερων...) μπορουμε να σμεφτουμε τι θα συνεβαινε ? Μπραβο στη πρωτη φορα αριστερα..... Που μονο αυτη τολμα....

χρ

Ξεφτίλες, άχρηστοι, χαραμοφάηδες ποτέ ξανά! Κράτος-εχθρός του πολίτη.

Nikos

ΓΡΑΨΤΕ τους στ @@ ρε ζωντόβολα που πάτε και δίνετε τις πινακιδες σας. Εγω έχω να πληρωσω τέλη απο το 2011. Ούτως ή άλλως είναι παράνομα. Και δεν πρόκειται να ταίσω παράσιτα για ένα όχημα που η αποστολή του είναι να πηγαινοφέρνω το παιδί στο σχολείο. Άστα εκεί στην εφορία μέχρι το 2060. Θα χω πεθάνει μέχρι τότε! χαχα

Γεωμέτρης

Από εδώ και πέρα, αν χρωστάς θα μπορείς ούτε να αναπνέεις. Ούτε να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο. Αυτά που χρωστάς δεν θα σου χαριστούν.

Ερτ

Για εξηγησε μας τι ακριβως ειναι "παρανομο" και σε ποιον νομο αναφερεσαι.

Ελληνας μεταναστασης - Αγγλια

Απο οπου μπορουν να αρπαξουν λεφτα το κανουν και θα το συνεχισουν να το κανουν! Σιγουρα θα σκεφτουν και τα πιο απιστευτα πραγματα για να αρμεγουν τα λεφτα του κοσμακη!

ΕΥΡΩΛΑΓΝΟΣ

ΕΤΣΙ ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ.ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΚΟΥΝΗΜΑ ΤΑ ΣΗΜΑΙΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑΙ.ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΤΕ ΡΕ ΣΑΛΟΥΦΕΣ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ???ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ.ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΦΔΣ

Βεβαίως να μπει μια τάξη στο χάος , δεν μπορεί ο καθένας όποτε του κατεβαίνει να καταθέτει πινακίδες , μετά να τις ξαναπαίρνει πίσω κτλ κτλ Δεν μπορούν να ασχολούνται δεκάδες υπάλληλοι χωρίς λόγο. Αν δεν σου αρέσει η ταξη πήγαινε στην Αφρική να ζήσεις με τους Μαο Μαο.

kostas

Ε και?? οταν το χρειαστω θα δωσω ενα 30αρι το παραβολο για νεες πινακιδες!Καλυτερα απο το να εδινα 260 τον χρονο + ασφαλεια για να το εχω ενεργο!

Θεριστής

Τα βαλκανιολαμόγια πάλι βγήκαν στη φόρα. Νομίζουν ότι το υπουργείο είναι μαγαζάκι τους να αφήνουν τις πινακίδες όσο θέλουν. Και οι δρόμοι δικοί τους να αφήνουν τα σαράβαλά τους τσάμπα. Πλερώστε. Τίποτα δεν είναι τσάμπα βαλκανιόγυφτοι τσαμπατζήδες.

ioannis

Απελπισμένοι συριζαίοι έχουν μείνει με 1 εκατ. πινακίδες στις αποθήκες της εφορίας και πιέζουν για να αρμέξουν, γνωρίζοντας ότι δε θα πληρωθούν ούτε οι φόροι με τις περικοπές συντάξεων...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

4cabae98b97dc34a5fde1c05e7020114_XL

«Παγωμάρα» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - Αναμένεται ισχνή οικονομική ανάπτυξη και φταίει... η Ευρώπη - Απαισιόδοξοι οι CEOs - Διχασμένος ο πλανήτης: Χαρούμενοι οι Κινέζοι, οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν «μαύρα» - Ντεμπούτο για τη νέα εκλεκτή του ΔΝΤ