Τρόμος για συνταξιούχους, συνέχιση της φορομπηχτικής πολιτικής: Τι δείχνει το «ολιστικό» σχέδιο

crisismesa

Ανησυχία για πιθανά νέα μέτρα μείωσης συντάξεων - Μέχρι το 2020 θα εξοικονομηθεί άλλο ένα 2,8% του ΑΕΠ από κούρεμα συντάξεων - Χωρίς όριο η κατρακύλα στις δαπάνες για συντάξεις: Ήταν 17,3% του ΑΕΠ το 2016, θα μειωθούν στο 13,4% το 2020 και θα φτάσουν στο 12,9% το 2040 - Μετά  το 2025 η κρατική χρηματοδότηση θα καλύπτει μόνο την εθνική σύνταξη, δηλ. το 4,8% του ΑΕΠ

«Ελλάδα, Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον»: Με αυτό τον τίτλο επιχειρεί η κυβέρνηση σε 106 σελίδες να παρουσιάσει το αναπτυξιακό της σχέδιο και να πείσει τους δανειστές ότι έχει στρατηγική για την μεταμνημονιακή εποχή.

Το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας το περίφημο ολιστικό πρόγραμμα που αποτελείται από πέντε κεφάλαια για την

- Δημοσιονομική Βιωσιμότητα

- την Βιώσιμη ανάπτυξη

- Διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη

- την Δίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

- και την Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης 80

Αναφορικά με την φορολογική πολιτική οι αναφορές της κυβέρνησης παραπέμπουν μάλλον σε ευχολόγιο καθώς επαναλαμβάνονται οι εξαγγελίες περι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Στην εισαγωγή του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου σημειώνεται: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική θα συμβάλει στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της σταδιακής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, καθώς και μέσω της καθιέρωσης σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με πολλά μακροοικονομικά και φορολογικά οφέλη. Η μείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογίας, η οποία συμπληρώνεται από την παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα συνεισφέρει ανάλογα στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη».

Μείωση της φορολογίας μόνο αν…

Πάντως, η κυβέρνηση αν και επισημαίνει ότι η μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων και πολιτών είναι αναγκαία και δίκαιη σπεύδει να διαβεβαιώσει τους δανειστές πως θα γίνει πράξη μόνο εάν τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέψουν.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τα προσεχή έτη είναι να δημιουργηθεί ένα φορολογικό σύστημα σταθερό, φιλικό προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, το οποίο θα είναι δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση για να προστεθεί: «Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η οποία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής, υπό τον όρο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι επαρκή για τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων».

Η κυβερνητική στρατηγική φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως παρουσιάζεται στην σχετική ανάλυση, αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

• Αξιοποίηση του περιουσιολογίου. Το 2018, ελήφθη νομοθετική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση και την τροποποίηση του νόμου 3842/2010. Το περιουσιολόγιο θα χρησιμεύσει για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής. Θα επιτρέψει την κατανομή του φορολογικού βάρους στη βάση αντικειμενικών εισοδηματικών, ιδιοκτησιακών και κοινωνικών κριτήριων, σε συνδυασμό με τα αφορολόγητα όρια.

• Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κανονιστικών αποφάσεων και κινήτρων για τους φορολογούμενους (π.χ. λοταρία). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται σταθερά. Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αυξήθηκε κατά 35% στα 513 εκατ. το 2016, ενώ η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 40% φτάνοντας τα 55 δισ. Ευρώ. Η χρήση των ψηφιακών πληρωμών αυξάνει τα δημόσια έσοδα (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) και βελτιώνει την φορολογική συμμόρφωση.

• Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για παράδειγμα μέσω της φορολόγησης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Airbnb.

• Διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών για την αντιμετώπιση μεγάλων περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού. Εφαρμόστηκε ο νόμος 4410/2016, καθώς προβλέπει: α) σημαντικές αλλαγές στον τελωνειακό κώδικα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης προϊόντων καπνού

• β) τη δημιουργία ενός Συντονιστικού Κέντρου για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που καταπολεμούν το λαθρεμπόριο προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί στον τομέα των καυσίμων.

• Ενσωμάτωση των μέτρων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) στην ελληνική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεγάλων επιχειρήσεων.

• Παροχή φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

• Εξασφάλιση δίκαιων ρυθμίσεων για τους οφειλέτες του δημοσίου μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (OCW), ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση βιώσιμων επιχειρήσεων.

• Προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ μέσω της εξίσωσης των εμπορικών αντικειμενικών αξιών. Αυτή η προσαρμογή θα καταστήσει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα, τα έσοδα (2,65 δισ. Ευρώ)και θα οδηγήσει σε δίκαιη κατανομή του φόρου επί των ακινήτων. Επιπλέον, η προσαρμογή αυτή θα ευθυγραμμίσει το ελληνικό κράτος με τις δικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ, εξαλείφοντας τις σχετικές δικαστικές διαφορές. Θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αποτίμησης για την τακτική ενημέρωση των φορολογικών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ακινήτων) και για περαιτέρω βελτιώσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας ώστε οι αξίες αυτές να συγκλίνουν με τις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων.

Μείωση συντάξεων: από 17,3% του ΑΕΠ το 2016 σε 13,4% το 2020 και 12,9% το 2040

Για την πορεία των συντάξεων η κυβέρνηση επισημαίνει ότι «Από δημοσιονομική άποψη, η μεταρρύθμιση του 2016 ήταν εμπροσθοβαρής. Μαζί με την συμπληρωματική νομοθεσία, οι εξοικονομήσεις πόρων αναμένεται να φτάσουν το 2,8% του ΑΕΠ έως το 2020 και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα. Οι δαπάνες για τις συντάξεις αναμένεται να μειωθούν από 17,3% του ΑΕΠ το 2016 σε 13,4% έως το 2020 και σε 12,9% το 2040 -λαμβάνοντας υπόψη και την αυξηση του ΑΕΠ-, σε σύγκριση με το 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Από το 2025 και μετά, η κρατική χρηματοδότηση θα καλύπτει μόνο την εθνική σύνταξη (4,8% του ΑΕΠ) και δεν θα είναι απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση, δεδομένου ότι το έλλειμμα θα έχει εξαλειφθεί. Οι εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις εισφορές του συστήματος από το 2026 και μετά. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης διασφαλίζει τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος».

Διαβάστε όλη την έκθεση με το «ολιστικό» σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εδώ:

ΣΧΟΛΙΑ (19)

Batman

Τόσα χρόνια είχατε βολευτει εις βάρος της κοινωνίας. Και από πάνω μας φορτωσατε και τους κουμουνιστες για να γλιτώσετε τον ΕΝΦΙΑ. Το ευχαριστιεμαι που σας κόβουν τις συντάξεις όσο δεν πάει. Μακάρι να σας τις κόψουν τελειως

Είμαι

ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

Joker

αν τις κοψουν βλακα νυχτεριδα πάει η αγορά. Αλλά που να ξερεις εσυ από αυτά, όλο κόβεις βόλτες σε ταράτσες

Outsider

Τότε να πάνε τις συντάξεις 1 δις € τη μια για να ανθίσει η αγορά και να έλθει αλματώδης ανάπτυξη. Πού σας βρήκανε κάτι ντιπ οικονομικά αναλφάβητους ήθελα να 'ξερα...

Μητσος

Τα πάντα έχουν εγκριθεί από τους εταίρους, οπότε το ευρωπαϊκό τόξο ας κάνει τουμπεκί.Στο τέλος θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μείνουμε στο ευρώ

Γιδις

ΦΑΤΕ ΣΑΝΟ ΜΠΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ.ΓΙΔΙΑ ΕΙΣΑΣΤΕ.ΜΠΕΕΕΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ.

Πόπη

Γρήγορα στο μαντρί, δεν είναι για σένα αυτά.

George

Μέτρα για να κλέβουν εύκολα τους σανοφάγους πολίτες είναι όλα αυτά. Τι σχέση έχει με το ΑΕΠ η σύνταξη και οι εισφορές που πλήρωνε κάποιος? Είδατε καμία ιδιωτική ασφάλεια να βάζει σαν παράγοντα κάποιο ποσοστό του ΑΕΠ για τις συντάξεις που θα δώσει? Ο καθένας ξεχωριστά θα πάρει το ανάλογο αυτού που έχει πληρώσει σε συνάρτηση με την ηλικία που θα πάρει τη σύνταξη.

Που ζεις;

Στην Ελλάδα έχουμε αναδιανεμητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά του ΑΕΠ που βλέπεις είναι η εισφορά του προϋπολογισμού (φόροι) στις συντάξεις. Τα λεφτά αυτά δεν έχουν πληρωθεί από εισφορές αλλά από φόρους. Γενικά φαντάσου ότι οι εισφορές των ΔΥ είναι πλασματικές, και πολλοί από τους υπόλοιπους συνταξιούχους πλήρωσαν με δραχμές και πληθωρισμό κλπ. Επίσης σημαίνει ότι κάποιος που δίνει πολλές εισφορές θεωρητικά παίρνει λιγότερες (πρακτικά μέχρι σήμερα δεν πρέπει να έχει συμβεί ποτέ, πέρα από θανάτους σε μικρή ηλικία) γιατί πρέπει να πληρωθούν συντάξεις οι δικαιούχοι των οποίων δεν πλήρωσαν. εισφορές (υπερήλικες, θυγατέρες, ομογενείς, σύζυγοι, ΟΓΑ κλπ κλπ).

εχεις ψιλομπλεχτει

οταν το κρατος-πασοκ-νδ επαιρναν τα αποθεματικα των ταμειων και τους εδιναν κωλοχαρτο (ομολογα) μετα επρεπε να δωσουν απο τους φορους συνταξεις για να μην γινει της δεδηλωμενης γυναικος το κιγκλιδωμα.

George

@ 22:04 Ξεχνάς να πεις όμως πού πήγαν όλες οι εισφορές αυτών που πλήρωναν πριν αρχίσουν να απονέμονται συντάξεις. Επί δεκαετίες μάζευαν εισφορές χωρίς να δίνουν συντάξεις. Με το που άρχισαν να τις δίνουν, το σύστημα έγινε προβληματικό. Καταπληκτικό? Ο υψηλός πληθωρισμός δεν παίζει ρόλο γιατί είχαμε και υψηλά επιτόκια. Οπότε και σε δραχμές να πλήρωναν έπρεπε να τοκίζονται καλά και να διατηρούν την αγοραστική αξία τους τα λεφτά. Έτσι λειτουργούν και οι αποδόσεις στις ιδιωτικές ασφάλειες.

Ampos

Αν εμπενε επιτόκιο και στις τότε εισφορές, απλά θα είχαμε επιπλέον πληθωρισμό και το συνολικό αποτέλεσμα στην οικονομία το ίδιο και χειρότερο.

οκ

δε πα να λένε ότι θέλουν, το σχέδιο δεκτό δεν έγινε, μέχρι τον Οκτώβρη έχουν φύγει

xxx

Η Γαλλία απολύει 120.000 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η χρεωκοπημένη Ελλάδα κανέναν !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΤΕΛΑΜΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 300 ΕΥΡΩ ΕΝΦΙΑ .ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ.

Ουστ !

Εσυ άντε να μοιράσεις καμία πίτσα αρκετά κάθησε Σ

Κωνσταντίνος

Η χουντα του συριζα.διοικει με ένα μικρό ποσοστό.δημσγωγοι του πόπου

@

οτι δινεις παιρνεις..βολεμα δε θελατε τοσα χρονια..φατε τωρα το αποτελεσμα...μπεεεεεεε

Δημοσιος υπαλληλος

Γελαει ο κοσμος...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

stath-pan_main02

Αμφιβολία «σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους» εκφράζουν οι ορκωτοί λογιστές της Ernst & Young - ΝΔ: Η ΔΕΗ οδηγείται στην καταστροφή με απόλυτη ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ  - Νέα «βουτιά» στη μετοχή  της Επιχείρησης

87