Από τον Ιούλιο του 2018 ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου για 50 νησιά

metaforikoisodynamo

Το υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε για δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο - Το μέτρο θα ενισχύσει τη νησιωτική οικονομία είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος - Σε ποια νησιά θα εφαρμοστεί

Ως μέτρο που θα ενισχύσει την νησιωτική οικονομία χαρακτήρισε την πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου που θα ισχύσει από τον ερχόμενο Ιούλιο σε 50 νησιά ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή υποστήριξε πως «Εμείς το ισοδύναμο δεν το βλέπουμε ως αντιστάθμισμα στο μειωμένο ΦΠΑ αλλά ως γενικό καλό. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι πολύ καλό μέτρο και πρέπει να έχει την υποστήριξη όλης της Βουλής».

Την ώρα δε που ο υπουργός Οικονομικών τοποθετούταν στην Βουλή για την συγκεκριμένη δράση, το υπουργείο Ναυτιλίας αναρτούσε για διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις το πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά τον Ιούλιο 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις, με κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στις νήσους:

Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Αντίψαρα, Κω, Πάτμο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κάσο, Λέρο, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Καστελόριζο

καθώς και στα νησιά:

Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκιούς, Αρμάθια, Χάλκη, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρο, Λέβιθα, Λειψούς, Μάραθο, Νίμο, Ψέριμο, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα, Τέλενδο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Άγιο Μηνά, Θύμαινα, Σαμοθράκη, Κάρπαθο, Ερρικούσα, Μαθράκι, Οθωνούς, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσια, Ανάφη.

Η δαπάνη δεν θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2018 ενώ δικαιούχοι είναι:

α. Η ωφελούμενη μονάδα, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας.

β. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί. Για τους δεύτερους, απαιτείται άδεια διαμονής εν ισχύ, ενώ όσοι δικαιούχοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους.

β. Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), για χρονική διάρκεια που διαρκεί όσο η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που αρχίζει από την παρουσίασή τους στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει με τη λήξη του διδακτικού έτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 35557/Δ2/2003 (Β’ 465).

δ. Ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, όπως ορίζονται στο ν.δ. 67/1968 (Α’ 303), με χρονική διάρκεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του ν. 3730/2008 (Α’ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), όπως επίσης ιατροί που έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και διορίζονται ως ιατροί επί θητεία, 12μηνης διάρκειας, βάσει του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α’ 236). Δικαιούχοι θεωρούνται και οι ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη Διοίκηση του εκάστοτε νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α’ 172), καθώς και οι επικουρικοί ιατροί που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα έως τρία (1-3) έτη.

ε. Ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δικαιούχοι του ΚΑ.Μ.Κ. είναι ωφελούμενες επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους εφαρμογής του προγράμματος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

2. Για τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ισχύουν τα κριτήρια της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Δεν δικαιούνται καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/ η σύζυγος αυτών.

4. Οι ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαμένουν να ή εδρεύουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία.

5. Ο δικαιούχος οφείλει είτε να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ένα (1) μήνα μέχρι και την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως, είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω και

β) για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914).

6. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο που βγαίνει προς διαβούλευση για τον υπολογισμό του Ισοδύναμου λαμβάνονται υπόψη:
α) τα δημοσιονομικά δεδομένα,
β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας,
γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας,
δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας,
ε) ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) ο χιλιομετρικός συντελεστής υπολογισμού κομίστρων για την ενδονομαρχιακή επιβατική γραμμή με ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τον υπολογισμό του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ του κάθε νησιού και ηπειρωτικού προορισμού,
β) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ κάθε νησιού και της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο υπάγεται διοικητικά,
γ) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
δ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,
ε) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
στ) η ισοδυναμία χιλιομετρικών και μιλιομετρικών αποστάσεων,
ζ) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου (προ ΦΠΑ) ανά χιλιόμετρο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο
η) οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου.
3. Το ύψος του ΚΑ.Μ.Κ. προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κ.Μ.Ι.
4. Με απόφαση του Υπουργού, εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 1 και 2, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.». Μέχρι την κατάρτιση της πρώτης «Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης Μ.Ι.», η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

panagiwtakiss_arthroos1

Επί ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ζημιές κοντά στο 1 δισ. ευρώ - Η κατρακύλα της ΔΕΗ αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνητικές επιλογές για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ποτάμι: Από ατμομηχανή η ΔΕΗ έγινε θηλειά της οικονομίας λόγω των ιδεοληψιών του ΣΥΡΙΖΑ

124