Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – Το υπερπλεόνασμα προέκυψε από την κατάργηση επιδομάτων που ενσωματώθηκα στο ΚΕΑ, την είσπραξη οφειλών από φόρους με κατασχέσεις και ρυθμίσεις -Επίσης, οφείλεται στην καθυστέρηση στην έκδοση νέων συντάξεων

Υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,752 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,307 δισ. ευρώ και 2,135 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα
καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,976 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,135 δισ. ευρώ ή 14,5%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων θα πραγματοποιηθεί σε περίπου δέκα ημέρες, με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Αντίστοιχα και
οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7,743 δισ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Όπως διαφαίνεται, στη δημιουργία του υπερπλεονάσματος συνέβαλε η κατάργηση επιδομάτων που ενσωματώθηκαν στο ΚΕΑ, η είσπραξη οφειλών από φόρους με κατασχέσεις και ρυθμίσεις, καθώς και η καθυστέρηση στην έκδοση νέων συντάξεων που κανονικά θα έπρεπε ήδη να καταβάλλονται.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα εξής:


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018,  παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.543 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.752 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.307 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.135 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.976 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.135 εκατ. ευρώ ή 14,5%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.307 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ ή 9,0% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.223 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 275 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.159 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 322 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (7)

χεχεχεχε

οταν το δημοσιο χρωσταει 8 δις για ποιο πλεονασμα μιλαμε....κι εγω αν δεν πληρωσω κανα 2 χρονια τις παγιες υποχρεωσεις μου μια χαρα πλεονασμα βγαζω....ας πληρωσει το δημοσιο τις υποχρεωσεις του και να μη μοιραζει το πλεονασμα σε ΡΟΜΑ και λαθρομεταναστες

απατη

..βρωμιά, κλεψιά, και ρουσφέτια παντού !!!" ΠΟΛΥ σαπίλα στο σάπιο δημόσιο !!!

ΣΥΡΙΖΑ

Η χαρά του γυφτου και του φοροφυγά.

Χ

Σιγά να μην πληρώσει το δημόσιο τις οφειλές του.Χρειαζεται το πλεόνασμα για να το μοιράσει στους γύφτους στους Αλβανούς και γενικά σε όλους τους αναξιοπαθούντες μή Έλληνες που γέμισαν την Ελλάδα (και σε λίγους Έλληνες για ξεκαρφωμα). Προσέχουν τους ψηφοφόρους τους δεν είναι χαζοί.

Fake πλεονάσματα Τσίπρα

ο πατέρας μου πάει 69 χρονών στα 70 το καλοκαίρι με δυο ταμεία(ΟΓΑ και ΙΚΑ) και ακόμη παίρνει 150 ευρώ έναντι τον μήνα και οι απατεώνες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανακοινώνουν δήθεν πλεονάσματα,όξω ρε

Ανδρεας Πασσισης

Eμένα πάντως μου οφείλουν χρήματα από τον Οκτώβριο του 2009 (από ασφ. ταμεία). Το πλεόνασμα τους να το χαίρονται οι αχρείοι.

kmdens

ακομα περιμενουμε να συμψηφισουν το εφκα....ποιο πλεονασμα και πια AMSTEL...γελοιοι!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης