Εγκύκλιος: Δεν πληρώνουν πρόστιμο όσοι παρήγγειλαν POS έως 27/7

Εγκύκλιος: Δεν πληρώνουν πρόστιμο όσοι παρήγγειλαν POS έως 27/7

Το πρόστιμο για τη μη εγκατάσταση ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ- Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου

Eξοπλισμένοι με αποδείξεις παραγγελίας ή με άλλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν πως δεν αμέλησαν να εγκαταστήσουν POS θα πρέπει να είναι στο εξής οι έμποροι και επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο των 1.500 ευρώ σε περίπτωση που ελεγχθούν.

Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Αντώνης Παπαδεράκης, σε περίπτωση ελέγχου που ξεκινάνε από αύριο:

- ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο των 1500 ευρώ, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

- απαλλάσσονται επίσης από το πρόστιμο όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας (27/7/2017) αλλά το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως.

Επιπλέον, όποιος δεχτεί πρόστιμο (1.500 ευρώ), μπορεί να το μειώσει μισό (750 ευρω) στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν ο υπόχρεος πληρώσει το πρόστιμο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και πάντως πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου,

β) Αν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Μπλέξανε τους ΚΑΔ!

Τελευταία στιγμή όμως βρίσκονται μπλεγμένοι όσοι νόμιζαν ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση, αν έχουν δηλώσει δευτερεύουσα δραστηριότητα που υποχρεώνεται σε POS.

H εγκύκλιος ορίζει ότι ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. 

Έτσι:

- ο ΚΑΔ δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές σαν «κύρια δραστηριότητα» της επιχείρησης. Επομένως, κάθε αποδεκτης πληρμών που διαθέτει Κωδικό Δραστηριότητας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα, είτε τον έχει δηλώσει στην εφορία είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS

Ωστόσο, με βάση την εγκύκλιο:

- υπόχρεοι είναι όσοι συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δηλαδή όσοι κάνουν πωλήσεις λιανικής σε πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και επαγγελματίες.

- αντιθέτως, δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS οι δικαιούχοι πληρωμής (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες «αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ("Business 2 Business" συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα τους υπόχρεους!

Με βάση την εγκύκλιο της τελευταίας στιγμής –κυριολεκτικά- διευκρινίζεται ακόμα ότι νόμιμα POS για να μην επιβληθεί πρόστιμο θεωρούνται «όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS)» αλλά ακόμα και άλλες «μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως)».

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται πάντως ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) αλλά δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS).

Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

Διορία έως 27/8 αν έκαναν έναρξη μετά τις 27/6

Η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει σήμερα, στις 27-07-2017. Ωστόσο όσοι δικαιούχοι πληρωμής έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07¬2017 θα έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017.

Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξή τους.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (3)

George

Ελάτε τώρα. Δεν χρειάζεται καν POS για να δέχεται κάποιος κάρτες όπως απαιτεί ο νόμος. Όσοι θέλουν τη βρίσκουν την άκρη.

@

Τόσο δύσκολο, να υπάρχουν αυτές οι διευκρινίσεις απο την αρχή ! Χαρτιά, υπογραφές, στοιχεία στην τράπεζα, εδω και ένα μήνα για να πάρω POS (δεν το έχω παραλάβει ακόμα και θα σκεφτώ αν θα το παραλάβω) που δεν θα το χρησιμοποιούσα, λόγω του ότι κάνω μόνο χονδρική (Β2Β). Επειδή και μόνο ο ΚΑΔ μου είναι στις λίστες. Ούτε 3,9 ευρώ δεν θα πάρουν, έτσι για το γαμώτο ! Και ας πάει η τράπεζα στον Πιτσιλή να ζητήσει τά έξοδά της !

Αγύριγο κεφάλι

Υπό την ... προϋπόθεση να ...το "φτιάξει το εργοστάσιο" μέσα στις επόμενες 10 ημέρες!.. (Ελληνικές ..."επινοήσεις"!..).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

oures_main01_-_Copy

Τα ποσά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ως παροχή ήταν τελικά μικτές αποδοχές οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου έως 22% και εισφοράς υπέρ υγείας 6% - Μπαράζ διαμαρτυριών από τους συνταξιούχους

123
roma_syriza_espa

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθεί η δράση που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, έγραψε στο facebook ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης - Στόχος η ενίσχυση των Ρομά σε ποσοστό έως και 70% προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, προμήθεια αμιγώς επαγγελματικών οχημάτων και πρόσληψη νέου προσωπικού

151
6e1b5df9fd4876e8f5cc8d4ff6409719_XL

Με μια «γενναία» επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Enel Green Power Hellas, η ελληνική θυγατρική του ιταλικού κολοσσού Enel Green Power, κατασκευάζει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μέγεθος, ισχύ και πολυπλοκότητα, που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στην Ελλάδα.

syntaksiouxoi_main02

Λιγότερα χρήματα απ' όσα είχαν υπολογίσει βλέπουν στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι - Τα ποσά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ως παροχή ήταν τελικά μεικτές αποδοχές οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου έως 22% και εισφοράς υπέρ υγείας 6%

232