Ληξιπρόθεσμα :Νέα παράταση έως τις 29 Δεκεμβρίου

Εφορία : «Λυπητερή» 2.400 ευρώ στα νέα εκκαθαριστικά

Η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά που εμποδίζει τους φορολογουμένους να κάνουν χρήση της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα υποχρέωσαν τους ιθύνοντες του υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να ανακοινώσει πως δίνει παράταση μέχρι  την  29η  Δεκεμβρίου 2008  στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων, που έληγε σήμερα, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 3697/2008.

Στην απόφαση αυτή το υπο

Η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά που εμποδίζει τους φορολογουμένους να κάνουν χρήση της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα υποχρέωσαν τους ιθύνοντες του υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να ανακοινώσει πως δίνει παράταση μέχρι  την  29η  Δεκεμβρίου 2008  στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων, που έληγε σήμερα, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 3697/2008.

Στην απόφαση αυτή το υπουργείο οδηγήθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην υπουργική απόφαση που υπογράφει ο κ.Αντώνης Μπέζας,  λόγω του γεγονότος «ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων ζητά παράταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή», αφού αδυνατούν να καταβάλουν την πρώτη δόση (τουλάχιστον 300 ευρώ) μαζί με την υποβολή της αίτησης.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Με τα δεδομένα αυτά, οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία), καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 30 Ιουνίου 2008.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει:

α) σε μία δόση με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και πενήντα τοις εκατό (50%) των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και φορολογικών προστίμων που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή,

β) σε δύο έως τρεις μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

γ) σε τέσσερις μέχρι έξι μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) σε επτά μέχρι δώδεκα μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ε) σε δεκατρείς μέχρι δεκαοκτώ μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

στ) σε δεκαεννέα μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2008 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Η καταβολή της πρώτης δόσης, καθώς και η εφάπαξ εξόφληση γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Το ποσό της πρώτης δόσης θα είναι αυξημένο κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του υπαγόμενου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσοστό αυτό, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα ρύθμιση. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Όσοι οφειλέτες επιλέξουν την εξόφληση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους με δόσεις και θελήσουν, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης, να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους εφάπαξ, τους παρέχεται ποσοστό έκπτωσης, επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό, ίσο με το οριζόμενο ανωτέρω ποσοστό, ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

 

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης