Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 6 δισ. ευρώ στο 10μηνο

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 6 δισ. ευρώ στο 10μηνο

Το «μαξιλαράκι» δεσμεύθηκε ήδη για το Επίδομα Αλληλεγγύης που θα δοθεί

YPOIK
«Ποδαρικό» με υπέρβαση κρατικών εσόδων και τον Οκτώβριο, κάνει ο νέος κρατικός Προϋπολογισμός που συζητείται στις Επιτροπές της Βουλής. Πριν στεγνώσει το μελάνη με το οποίο τυπώθηκε, καταγράφει υπέρβαση εσόδων 49 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου για τον Οκτώβριο του 2023. Μαζί όμως με τα 300 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εξοικονομηθεί και τον Σεπτέμβριο, το «μαξιλαράκι» του 2023 προεξοφλήθηκε για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ευάλωτους, συνταξιούχους και αναπήρους, το οποίο εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό και θα δοθεί τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, σε ταμειακή βάση, συνολικά για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023 καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,080 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,607 δισ. ευρώ.

Ειδικά το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,925 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,474 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.

Όλες οι κατηγορίες εσόδων δείχνουν υπέρβαση έναντι του στόχου που είχε τεθεί, στο Σχέδιο Προϋπολογισμού που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή. Και συγκεκριμένα:

1. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 50,718 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Κλείσιμο
• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19,585 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,806 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,235 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 16,934 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

2. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 5.098 εκατ. ευρώ, ποσό 2.545 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

3. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

4. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2.871 εκατ. ευρώ ακριβώς όσα είχαν περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2.871 εκατ. ευρώ, ποσό 265 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,550 δισ. ευρώ, ακριβώς σύμφωνα με τον στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.810 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.808 εκατ. ευρώ).

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο 2023 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται ως ανωτέρω, καθώς το όποιο υπερπλεόνασμα υπήρχε ως τότε μηδενίστηκε για να δοθεί το έκτακτο επίδομα ως το τέλος της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,628 δισ. ευρώ. Tα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,193 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον μήνα Οκτώβριο 2023 έχουν ως εξής:

I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,802 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2.384 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 614 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2.016 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 107 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 564 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 109 εκατ. Ευρώ.

Από την άλλη, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023 ανήλθαν στα 54,406 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 430 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (54,837 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 767 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,132 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 464 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 548 εκατ. ευρώ.

Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7.730 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 34 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 116 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 34 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 116 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού κατ' οίκον, και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια δικαστική διαμάχη με εμφύλιο των αδελφών στα «Μάρμαρα Παυλίδη» για 600 εκατ. ευρώ

«Από ποιο κόμμα είσαι φίλε;»: Δείτε την αμήχανη συνάντηση Κασσελάκη με Snik - Κανείς δεν ήξερε τον άλλο

Πώς ο Ελληνικός Στρατός έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα (22 Αυγούστου/ 4 Σεπτεμβρίου 1921)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης