Λίνα Μενδώνη: Σημαντικό εργαλείο για την προστασία των μνημείων η τρισδιάστατη απεικόνισή τους

Λίνα Μενδώνη: Σημαντικό εργαλείο για την προστασία των μνημείων η τρισδιάστατη απεικόνισή τους

Η Υπουργός Πολιτισμού συμμετέχει στην Σύνοδο των Ευρωπαίων ομολόγων τους που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες

Mendoni_Bryxelles
Την ποιοτική υπεροχή και τα πολλαπλά οφέλη, που προσφέρει η τρισδιάσταση απεικόνιση κινητών και ακίνητων μνημείων έναντι των συμβατικών μεθόδων, δηλαδή της απλής φωτογράφησης και της βιντεοσκόπησης, στην καθημερινή πρακτική των διαχειριστών της πολιτιστικής κληρονομιάς υπογράμμισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου «TwinIt! 3D For Europe’s Culture» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

«Η τρισδιάστατη σάρωση», σημείωσε η «εφαρμόζεται ήδη στο έργο της ψηφιοποίησης των συλλογών κινητών αντικειμένων του π. βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμματιζόμενων ψηφιακών δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο προγραμματισμός μας συνάδει με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2021, η οποία καλεί τα κράτη -μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στην τρισδιάστατη αποτύπωση και τεκμηρίωση, ιδίως των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων που κινδυνεύουν από περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, καθώς και από τον υπερτουρισμό».

Η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκδήλωση ήταν η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση του Ναού του Απόλλωνα, στους Δελφούς. Η δημοσιοποίηση του μοντέλου, στην πύλη της Europeana, έγινε με τη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως εθνικού συσσωρευτή περιεχομένου δια της υποδομής SearchCulture.gr.

«Ο αρχαιολογικός χώρος και το τοπίο των Δελφών , είπε η Λίνα Μενδώνη, συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ελλάδας. Εκτός από τη μεγάλη επισκεψιμότητα, ο χώρος είναι ευάλωτος σε γεωλογικούς και άλλους φυσικούς κινδύνους, οι οποίοι εντείνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, μεταξύ των άλλων προστατευτικών μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης, η μεγάλης κλίμακας και ολοκληρωμένη ψηφιακή τεκμηρίωση του συνόλου του χώρου και των πολλών μνημείων του, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία και διατήρησή του».

Κλείσιμο
Το ερευνητικό έργο «Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει την παραγωγή ενός λεπτομερούς τρισδιάστατου μοντέλου του συνολικού χώρου, με πρότυπα υψηλής ακρίβειας των μεμονωμένων μνημείων του, καθώς και μια διευρυμένη σειρά ψηφιακών και φυσικών βοηθημάτων που αναβαθμίζουν και διευρύνουν την ορατότητα και την προσβασιμότητα για πραγματικούς και εικονικούς επισκέπτες όλων των κατηγοριών.

«Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «TwinIt! 3D For Europe’s Culture», επεσήμανε η Λίνα Μενδώνη, «παρουσιάζουμε ένα δείγμα των αποτελεσμάτων που παρήγαγε το ευρύτερο έργο «3D4Delphi», το οποίο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας – Ειδικές Δράσεις «Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»-ΕΣΠΑ 2014-2020- με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάλυσης των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μεθόδων μαθηματικής μοντελοποίησης της αρχαιολογικής αβεβαιότητας στην ανασύνθεση και ερμηνεία τους».

Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων δράσεων, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται και σε άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες και φορείς του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αποδίδουν πολύ σημαντικά και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την προστασία, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας.

Στην παρέμβασή της η κ. Μενδώνη σημείωσε «ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προσεγγίζει συνολικά το ζήτημα της διείσδυσης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence), με στόχο την διαμόρφωση ενός πλαισίου στρατηγικών κατευθύνσεων και χάραξης πολιτικής, σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτισμού, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων, ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα για την υλοποίηση κοινών δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών. Στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο, η ενημέρωση, η εξοικείωση και η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει σταδιακά να αποκτά θέση στα προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης και ενίσχυσης νέων δεξιοτήτων των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του χώρου, με ενθάρρυνση και έμπρακτη στήριξη της διατομεακής, διεπιστημονικής και διασυνοριακής συνεργασίας».

Η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «η επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ευρύτερα, στις ψηφιακές τεχνολογίες, πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα και στο επίπεδο της ΕΕ, με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυνατότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτισμό. Μέσω νέων και υφιστάμενων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και μηχανισμών, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Είναι, επίσης, σημαντικές οι συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων, ευρείας εφαρμογής. «Για να επιτευχθεί αυτό, σημείωσε, εμφατικά, η Υπουργός Πολιτισμού, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των σύνθετων νομικών ζητημάτων, που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, το οποίο να διέπει τα δικαιώματα και τις ευθύνες επί των έργων, τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, τα έργα των παραδοσιακών πνευματικών δημιουργών. Η συνεργασία και ο διαμοιρασμός τεχνογνωσίας και πόρων στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης και με τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αποθετηρίου, θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των Κρατών-Μελών και θα συμβάλει στη συλλογική ανάπτυξη και πρόοδο, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η τεχνολογική πρόοδος θα εναρμονίζεται με τις διαρκείς κοινές αξίες της Δημιουργικότητας, του Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού».

Τεχνητή νοημοσύνη

Στο μεταξύ, κατά την χθεσινή της ομιλία στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Λίνα Μενδώνη επισήμανε τις σημαντικές προκλήσεις που εγείρει σε νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό και ευρύτερα πολιτισμικό επίπεδο η ταχύτατη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση προσεγγίζει συνολικά το ζήτημα της διείσδυσης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence), με στόχο την διαμόρφωση ενός πλαίσιου στρατηγικών κατευθύνσεων και χάραξης πολιτικής, σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτισμού, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων, ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα για την υλοποίηση κοινών δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών. Στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο, η ενημέρωση, η εξοικείωση και η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει σταδιακά να αποκτά θέση στα προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης και ενίσχυσης νέων δεξιοτήτων των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του χώρου, με ενθάρρυνση και έμπρακτη στήριξη της διατομεακής, διεπιστημονικής και διασυνοριακής συνεργασίας» σημείωσε, στην παρέμβασή της.

Επιπλέον, τόνισε ότι «η επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ευρύτερα, στις ψηφιακές τεχνολογίες, πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα και στο επίπεδο της ΕΕ, με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυνατότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτισμό. Μέσω νέων και υφιστάμενων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και μηχανισμών, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Είναι, επίσης, σημαντικές οι συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων, ευρείας εφαρμογής. «Για να επιτευχθεί αυτό, σημείωσε, εμφατικά, η Υπουργός Πολιτισμού, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των σύνθετων νομικών ζητημάτων, που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, το οποίο να διέπει τα δικαιώματα και τις ευθύνες επί των έργων, τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, τα έργα των παραδοσιακών πνευματικών δημιουργών. Η συνεργασία και ο διαμοιρασμός τεχνογνωσίας και πόρων στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης και με τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αποθετηρίου, θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των Κρατών-Μελών και θα συμβάλει στη συλλογική ανάπτυξη και πρόοδο, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η τεχνολογική πρόοδος θα εναρμονίζεται με τις διαρκείς κοινές αξίες της Δημιουργικότητας, του Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού».

Ειδήσεις σήμερα:

«Το παιδί κινδύνευσε και παρά το σοκ πήρε τις σωστές αποφάσεις» - Ξεσπάει ο πατέρας του 5χρονου που ξέχασαν στο σχολικό

Νοσηλεύεται στο Τζάνειο με εγκεφαλικό ο Δημήτρης Σταρόβας - Είναι ελαφρύ, δεν είναι στη ΜΕΘ


Έρχεται το πρώτο κύμα ζέστης με σκόνη από την Πέμπτη - Επηρεάζονται κυρίως Πελοπόννησος και Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης