Σπουδές στο ελληνικό δίκαιο και σε πανεπιστήμια εκτός της Ελληνικής Επικράτειας

Σπουδές στο ελληνικό δίκαιο και σε πανεπιστήμια εκτός της Ελληνικής Επικράτειας

Δικαίωση της Νομικής Σχολής  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε ο δρόμος των Ελλήνων φοιτητών για σπουδές Ελληνικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ η οποία στερούσε από τους Έλληνες φοιτητές τη δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων τους επί του προγράμματος σπουδών Ελληνικού Δικαίου σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής και, συγκεκριμένα, στην Κύπρο.  Με την 1755/2017 απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακήρυξε ως παράνομη και γι’ αυτό ακύρωσε την παλιότερη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ να μην αναγνωρίζονται ως ισότιμα τα πτυχία νομικής ελληνικού δικαίου που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.  Τη σχετική προσφυγή είχε υποβάλει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο και δικαιώνεται από τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αναγνώριση σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα και ΕΕ

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής, Δρ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, τονίζει πως τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Ελλάδα, αυτά είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα με τις αντίστοιχες τρεις Ελληνικές Νομικές Σχολές (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΔΠΘ) και διασφαλίζουν την αντιστοιχία πτυχίου.

Επιπρόσθετα, το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαιώνει τη δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων στα μητρώα ασκουμένων Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου, βεβαίωση που προσκομίζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, για εγγραφή στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων Ελλάδας. Αυτό αφορά και καλύπτει τόσο τους  πτυχιούχους με πλήρη τετραετή φοίτηση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και τους μεταφερόμενους φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια με συνυπολογισμό των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων. 

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο και η οποία προσφέρει το μόνο πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου εκτός Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας του ελληνικού ακαδημαϊκού γίγνεσθαι.  Άλλωστε, το πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, η ύλη των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχες των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων.  Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου, πρόγραμμα το οποίο επικυρώνεται από τον επίσημο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα του (www.dipae.ac.cy), όπου αναρτώνται μόνο τα εγκεκριμένα/αναγνωρισμένα προγράμματα που προσφέρονται από τα κρατικά και μη-κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Ο Δρ. Τσιμάρας εξηγεί πως η απόφαση του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούλιο του 2017 πρακτικά σημαίνει πως η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ δεν ισχύει, ενώ με την ύπαρξη προγράμματος «ελληνικού δίκαιου» «διευκολύνεται η περαιτέρω συμμετοχή στοελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των κάτοχων των τίτλων αυτών και μάλιστα σε αναγνωρισμένα γνωστικά αντικείμενα «ελληνικών επιστήμων», όπως π.χ. ελληνικό δίκαιο και ελληνική φιλολογία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας, και της διδασκαλίας», όπως αναφέρει και το αρ.16 του ελληνικού Συντάγματος.
Διδάσκοντες διεθνούς εμβέλειας και πληθώρα ευκαιριών πρακτικής εξάσκησης

Η Νομική Σχολή στελεχώνεται από μόνιμους διδάσκοντες διεθνούς εμπειρίας στη νομική εκπαίδευση και έρευνα σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του κόσμου όπωςτο Harvard, Cambridge, Oxford, LondonSchool of Economics and PoliticalSciences, Paris II, Aix-Marselle, Tubingen καιMunich. Ο Δρ. Τσιμάρας έκανε επίσης ειδική αναφορά και στους κορυφαίους επισκέπτες καθηγητές, «οι οποίοι προσφέρουν υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική άσκηση, μέσω εικονικών δικών σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα δικαστηρίου». Πρόσθεσε πως πραγματοποιούνται συχνά επισκέψεις σε δικαστήρια στην Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ διοργανώνονται συχνά ομιλίες από διακεκριμένους νομικούς, είτε δικαστές, είτε καθηγητές νομικών σχολών, είτε δικηγόρους.

Οι φοιτητές του προγράμματος της Νομικής Σχολής συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS και έχουν τη δυνατότητα κινητικότητας σε Νομικές Σχολές Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους οι Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πάντειου Πανεπιστημίου όπως και άλλων κορυφαίων Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αξίζει να αναφερθεί ότι επισκέψεις των φοιτητών της Νομικής οργανώνονται στο Στρασβούργο για παρακολούθηση μαθημάτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (International Institute of Human Rights) και στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα

Σημειώνεται επίσης πως σημαντικές προσωπικότητες έχουν αναγορευθεί σε επίτιμους διδάκτορες της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, περιλαμβανομένου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Στόχος η προετοιμασία ευσυνείδητων νέων πολιτών

Ο Δρ. Τσιμάρας, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Παρίσι, στο Τολέδο και τη Λισσαβώνα, δηλώνει πως «ο σκοπός ενός ΑΕΙ δεν πρέπει να είναι μόνο να μεταφέρει γνώση στους φοιτητές του». «Τα νέα παιδιά που πηγαίνουν πανεπιστήμιο, δεν παρακολουθούν για να μάθουν μόνο το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτέα ύλη», συμπληρώνει. «Ο στόχος του ακαδημαϊκού δασκάλου είναι οι φοιτητές να μάθουν να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που το διακρίνει η ευρυθμία, ο σεβασμός στον άλλο, ο διάλογος χωρίς βία, η αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός. Για ένα αγαθό όπως η Παιδεία, αυτό είναι σημαντικό». Περαιτέρω τονίζει πως «το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για να προετοιμάζει νέους επιστήμονες, αυριανούς επαγγελματίες, αλλά και νέους ευσυνείδητους πολίτες, μέλη του κοινωνικού συνόλου».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακών σπουδών και αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βραβείο έρευνας που απονεμήθηκε στον λέκτορα της Σχολής Νομικής, Δρ. Θωμά   Παπαδόπουλο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στη Θεματική Ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» για την υποψηφιότητα με τίτλο: «Takeovers and Mergers in European and CypriotCompany Law». Ακόμα ένα παράδειγμα αποτελεί η απονομή σε φοιτητή της Νομικής Σχολής του πρώτου διεθνούς βραβείου, στον τελευταίο διαγωνισμό του ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΙΜΔΑ).  

Σύμφωνα με τον Δρ. Τσιμάρα, η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου δέχεται κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό φοιτητών από την Ελλάδα. Εκτός από τη συνεχή καθοδήγηση που προσφέρεται από την πρώτη μέρα εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την προσωπική επαφή και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, το πανεπιστήμιο προσφέρει στέγαση στους φοιτητές σε φοιτητικές εστίεςπολύ κοντά στην πανεπιστημιούπολη. «Η Λευκωσία είναι ήσυχη καιγραφική πόλη, η οποία δεν έχει ναζηλέψει τίποτα από τις άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες» καταλήγει ο Δρ. Τσιμάρας. 

Με την αριστεία της Laureate

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities που αποτελείται από 80 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 1,000,000 φοιτητών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών. 

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες;

Στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy
Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000 

ή email: admit@euc.ac.cy

ΣΧΟΛΙΑ (8)

Alien Sirus

Αυτές τις μαλ...ιες με τα Κολλέγια των Φράγκων να τις αφήσουν. Ενα παιδί που χτυπιέται να επιτυχει 18.000 μόρια και επάνω για να γίνει Νομικός με 4ετη φοίτηση, δεν μπορεί να εξισώνεται με ένα παιδί φύρα που έχει φράγκα ο πατέρας του. Οι Ελληνες πολίτες να αντιληφθούν ότι τους παίρνουν τα χρήματα τους για να πάρουν πτυχιάκια της οκάς με μεγάλο πρεστίζ και βαρύγδουπους τίτλους. Κάτι κολλεγιάκια (τυριά κολετζ.....αμερικανιές και κάτι άλλα μετατρέπουν τα παιδιά σας σε μασωνάκια που μετά τα χώνουν στις στοές για να έχουν την καλή και πλούσια επαγγελματική ζωή. Θα τα προωθείσουν σε εταιρείες (κονκλάβια) και σιγά σιγά θα τους ζητηθούν να κάνουν ότι πιό βρώμικο (ηθικά,οικονομικά,....κλπ) με σκοπό την διατήρηση των καλών και "Υψηλών" επαγγελματικών θέσεων. Τα κοριτσάκια θα κάθοντε στα 4 (κανονική εκπόρνευση υψηλών προδιαγραφων) και θα ονειρεύοντε μεγαλεία, και τα αγοράκια θα σκέφτονται Κύπελα-πούρα-κότερα- Γκόμενες). Η ιδιωτική παιδεία είναι κολλεγιές Αγγλοσαξωνικές-Μασωνικές και στόχο έχουν τα χρήματα των Ελλήνων. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι τα καλύτερα, και αν είχαν φράγκα από το κράτος θα ήταν τα πρώτα στον κόσμο. Τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν και διαβάζουν να ξαναδείνουν όσες φορές το επιτρέπει το Ελληνικό κράτος. Δεν θα βάλλουμε τα χωριατόπαιδα που αριστεύουν με αγώνα και μόχθο στον ίδιο παρονομαστή με τα παιδιά των Βορείων-Νοτίων προαστείων που δεν έχουν αφήσει μπάρ για μπάρ και έχουν γυρίσει όλα τα ξενυχτάδικα με τα (βρώμικα) λεφτά των μπαμπάδων τους.

για να γραφτείς

τι προϋποθέσεις θες;Υπάρχουν δίδακτρα;Πόσα είναι;Μπορείς να σπουδάσεις και εξ αποστάσεως;

Swstos

ΝΠΙΔ όλα τα ΑΕΙ ΤΕΙ επιχορήγηση μόνο του 20% της μισθοδοσίας τα υπόλοιπα από έρευνα και χορηγίες. Έτσι μόνο θα καθαρίσει ο τόπος από τους διορισμούς νεολαίων κομμάτων.

Αλλού είναι το θέμα

Όλα ωραία και καλά στα χαρτιά: σχετικά καλό επίπεδο καθηγητών, υποδομές, πρόγραμμα σπουδών ικανοποιητικό, χωρίς κάποιες παθογένειες των ελληνικών πανεπιστημίων. Αλλά το θέμα εντοπίζεται αλλού. Πόσοι φοιτητές περνάνε τα μαθήματα κάθε έτους και πόσοι αποτυγχάνουν; Υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί για συγκεκριμένα, δύσκολα μαθήματα; Με λίγα λόγια, τι απαιτήσεις έχει η σχολή από τους φοιτητές της; Διότι όσο πιο χαμηλά βάλεις τον πήχη, τόσο λιγότερους μετεξεταστέους θα έχεις. Για να μην επεκταθώ στις προϋποθέσεις εισαγωγής. Αυτό ισχύει για όλες τις σχολές, και οπωσδήποτε για τις νομικές, όπου συγκεκριμένα μαθήματα έχουν ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο δυσκολίας και στις νομικές σχολές της χώρας "κόβεται" εκ των πραγμάτων ένα ποσοστό φοιτητών σε κάθε εξάμηνο. Αν δεν μάθω τα ποσοστά φοιτητών που περνάνε τις πολιτικές δικονομίες, π.χ., με την πρώτη στη συγκεκριμένη σχολή, ή έστω τι ζητάνε στις εξετάσεις και στη διάρκεια του εξαμήνου, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.

VT

Έχω επισκέπτεί το ένα λόγω Πανεπιστήμιο , τμήμα Νομικής και ούσα απόφοιτος ελληνικού ΑΕΙ , πραγματικά ντράπηκα .. οργάνωση και πρόγραμμα σπουδών που υλοποιείται , σε αντίθεση με τα ελληνικά ... που δεν ελέγχεται ο τρόπος εκπαίδευσης των φοιτητών από κανέναν .. Υποχρεωτική συμμετοχή στα μαθήματα , το οποίο κάθε άλλο παρά χαρακτηρίζει τουλάχιστο τις θεωρητικές σχολές στα ελληνικά ΑΕΙ . Το κυριότερο , εκπαιδεύουν τον αυριανό απόφοιτο νομικής να μπαίνει στο κλίμα με μαθήματα εξομοίωσης δικαστηρίου , να κάνει το cv του με τρόπο ανταγωνιστικό για τις αγορές εργασίας ... Μπράβο τους ! Σα μητέρα φοιτητή ελληνικού ΑΕΙ θα ήθελα πολύ το παιδί μου να φοιτά σε τέτοια οργανωμένη και προσανατολισμένη προς την αγορά εργασίας σχολή ... Θλίβομαι γιατί τα ελληνόπουλα δεν υστερούν ούτε σε μυαλό , ούτε σε θέληση . Πρέπει να αλλάξει το ελληνικό Πενεπιστήμιο , Να συμμετέχουν καθηγητές με ζήλο για το έργο αυτό και φυσικά να γίνουν τα μαθήματα ελκυστικά προς έναν νέο του σήμερα . Δυστυχώς ...

Αλέξανδρος

Οι Ελληνες καθηγητές δεν εχουν καμία σχέση σε ποιότητα με εκείνους της Κύπρου. Ειναι απλά εξαιρετικοί και συχνά με διεθνή εμπειρία. Η νομοθεσία που διέπει τα δημόσια ΑΕΙ δεν τους αφήνει όμως να λειτουργήσουν. Και έτσι αρκετοί πλέον μεταναστεύουν. Οχι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στο οποίοο αναφέρεστε δεν είναι υπόδειγμα ποιότητας. Κάθε άλλο...Αλλά αυτό ξέρετε αυτό λέτε. Σεβαστό.

Nai kala...

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ της ιδιωτικης παιδειας!! Αν θελουν τωρα οι Νεαντερταλ των ελληνικων πανεπιστημιων ας τα κρατησουν στο επιπεδο που βρισκονται τωρα....

Τακης

ουτε καν στα 800 πρωτα πανεπιστημια δεν ειναι η "τεραστια νικη". Αμα ξεκινησουν τα ιδιωτικα πανεπιστημια στην Ελλαδα με Ελληνες καθηγητες των δημοσιων ΑΕΙ (που εχουν ρημαξει απο τη νοοθεσια που τα διεπει και τα κομματα) θα τριβεις τα ματια σου. Αλλα τοτε οσους βριζεις σημερα θα τους πληρωνεις κατι παραπανω απο το πενιχρο μισθο που παιρνουν τωρα. Και θα μπουν τα πραγματα στη θεση τους. Γιατι σημερα μεταναστευουν σε αλλες χωρες μορφωνοντας ξενους.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

filis_main01

Η ΦΙΛΗΣ Glass και η Apeiron Insurance Project - αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της κορυφαίας Ασφαλιστικής Εταιρίας Triglav d.d, από την Σλοβενία στην Ελλάδα - ανακοινώνουν την επίσημη συνεργασία τους, η οποία ξεκίνησε με την έναρξη των εργασιών της δεύτερης στην Ελλάδα.

axeeeee

Το AXE Gold Body spray ήταν χορηγός της ενότητας του Final Four της EuroLeague στο Novasports.gr, δίνοντας συνεχώς τον παλμό καθ’ όλη την διάρκεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova μέχρι το 2020.