PROTOTHEMA

Ελλάδα

Ρηξικέλευθες αλλαγές προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μάθημα Ιστορίας: Ξεριζώνουν την ελληνική μυθολογία και την ανακατεύουν με μύθους άλλων λαών

Μάθημα Ιστορίας: Ξεριζώνουν την ελληνική μυθολογία και την ανακατεύουν με μύθους άλλων λαών

Τι προτείνουν για τους μαθητές Δημοτικού - Στην Δ' τάξη, αντί για Μέγα Αλέξανδρο, Περσικούς Πολέμους και Χρυσό Αιώνα του Περικλή εισηγούνται μάθημα οικογενειακής και τοπικής ιστορίας

Ριζικές αλλαγές στην ιστορία προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται τοπική ιστορία για τους μαθητές στην Δ΄δημοτικού και συνδυασμός της ελληνικής μυθολογίας με μύθους άλλων λαών και σαρωτική αλλαγή στην Ιστορία της Α’ Λυκείου με στροφή στη σύγχρονη Ιστορία που φθάνει σε σύγχρονα γεγονότα όπως ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας και η εισβολή στο Ιράκ.


H διαβούλευση αρχίζει στις 26 Απριλίου με προσκεκλημένους τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών τμημάτων και συνεχίζεται στις 15 Μαίου με τη συμμετοχή επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών, συνδικαλιστικών φορέων και Σχολικών Συμβούλων, όπως είπε ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π. Γεράσιμος Κουζέλης και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας στη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Στη συνάντηση του υπουργού με την Ομάδα Εργασίας συζητήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης, τα οποία κατά την κοινή αντίληψη αποτελούν ουσιαστική βάση για μία ριζική βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας του αντικειμένου της Ιστορίας και στις τρεις βαθμίδες.
Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου με την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και διαβεβαίωσε για την εκ μέρους του στήριξη προς την Ομάδα Εργασίας και το Ι.Ε.Π. για την πορεία αυτής της διαβούλευσης και για τη διαμόρφωση νέων Π.Σ. για το μάθημα της Ιστορίας εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την πρόταση για την Α’ Λυκείου, στο τελευταίο κεφάλαιο προτείνεται η διδασκαλία για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, την παγκοσμιοποίηση, τη διεύρυνση της ΕΕ, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και την εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας. Παράλληλα θα γίνονται αναφορές στις νέες συγκρούσεις, τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, τον πόλεμο στον Κόλπο, τον θρησκευτικό ριζοσπαστισμό, ενώ η διδασκαλία θα αφορά και σε θέματα όπως ο ΟΗΕ και οι αλλαγές στην ενημέρωση.
Στην Γ΄δημοτικού προτείνεται Προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσει µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές,στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι
:"για το μάθημα της Ιστορίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια λογική ως προς τους γενικούς σκοπούς, τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που έχει προταθεί για τα Προγράμματα Σπουδών στην δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, τα Προγράμματα Σπουδών για τη Β ́ και Γ ́ Λυκείου συνδέονται και με τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επειδή αυτές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, η Επιτροπή δεν μπορεί να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα Προγράμματα Σπουδών για τη Β ́ και Γ ́ Λυκείου στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά μόνο γενικές ιδέες για το περιεχόμενο του μαθήματος. Στον πυρήνα των γενικών ιδεών που ακολουθούν υπάρχει η λογική ότι το μάθημα της Ιστορίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα πρέπει να αφορά σημαντικά ιστορικά ζητήματα τα οποία αφενός επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσμο στον οποίο ζουν σήμερα οι μαθητές-τριες και αφετέρου διαμορφώνουν την ιστορική κουλτούρα και συνείδηση στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Με βάση τα προαναφερθέντα, το μάθημα της Ιστορίας στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου θα μπορούσε να έχει θεματικό χαρακτήρα. Στη Β ́ Λυκείου το μάθημα θα μπορούσε να αφορά τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης στις τρεις μεγάλες ιστορικές περιόδους (αρχαιότητα, μέσοι χρόνοι, νεότερη και σύγχρονη εποχή) ζητημάτων που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Στη Γ ́ Λυκείου το μάθημα θα μπορούσε να επικεντρωθεί μόνο στον 20ο αιώνα, με στόχο την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα φαινόμενα και εξελίξεις που είναι σημαντικά για την κατανόηση των αλλαγών που συνέβησαν σε εκείνον τον αιώνα και σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσαν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και η μνήμη τους είναι παρούσα".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ́ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι διδάσκεται σήμερα:

Η ιστορία της Α ́ Λυκείου, με τίτλο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, καλύπτει τη χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού.

Προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη την δηλωμένη πρόταση για επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης κατά ένα έτος και τη συνολικότερη αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επιτροπή προτείνει η Α ́ Λυκείου να καλύπτει την περίοδο από το 1880 ως σήμερα.
Προτεινόμενες αλλαγές για τους μαθητές Δημοτικού

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα ιστορίας στην Γ' Δημοτικού: Τι διδάσκεται σήµερα
Στο σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας το οποίο διδάσκεται σήµερα στην Γ΄ Δηµοτικού
(Από τη Μυθολογία στην Ιστορία), οι µαθητές/τριες διδάσκονται από την έναρξη του
σχολικού έτους και για πέντε περίπου µήνες βασικά στοιχεία από την ελληνική
µυθολογία (η Δηµιουργία του Κόσµου – η Τιτανοµαχία, οι Θεοί και οι Θεές του
Ολύµπου, ο Προµηθέας – η Πανδώρα – ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, ο Ηρακλής και
οι άθλοι του, ο Θησέας, η Αργοναυτική εκστρατεία και ο Τρωικός πόλεµος).

Τι προτείνεται στη Γ' Δημοτικού

Προτείνεται η διδασκαλία των αρχαιοελληνικών µύθων µε αναφορές και συνδέσεις
µε µύθους άλλων λαών και η ερµηνευτική τους αποδέσµευση από τις πολιτικές,
στρατιωτικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές διαδικασίες των προϊστορικών κοινωνιών,
στοιχείο που συµβαδίζει και µε τις επιστηµολογικές αντιλήψεις της σύγχρονης
προϊστορικής αρχαιολογίας σχετικά µε τη σχέση µύθου και (προ)ϊστορίας.
 
Στην Δ΄Δημοτικού μέχρι και σήμερα οι μαθητές διδάσκονται από την αρχαία ελληνική Ιστορία, άνοδο της Ρώμης, Γεωμετρική Εποχή, Περσικούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Τι προτείνεται στη Δ' Δημοτικού

Στη θέση τους προτείνεται η διδασκαλία της οικογενειακής, προφορικής, τοπικής ιστορίας που συνδέεται με το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών.
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!
Ακολουθήστε μας στα

Καιτη 25/04/201719:35

Ναι, δηλαδή ένα μπάχαλο όπως πάντα. Ας μάθουν πρώτα στα παιδιά μας να γράφουν και να μιλούν σωστά τα ελληνικά και μετά τα μάθουν την Ιστορία και τα άλλα μαθήματα, εδώ θέλουν να αλλάξουν τα βιβλία για να κινεί το σύστημα και όχι να βελτιώσουν ότι πρέπει, πως να εκδώσουν ξανά καινούρια βιβλία, βοηθήματα από την αρχή, αν είχαν πραγματικά ενδιαφέρων για τα παιδιά μας οι δάσκαλοι θα έδιναν τουλάχιστο το μάθημα από τα βιβλία αυτά, εδώ αρχίσουν και παρατάνε την ύλη στη μέση, δεν είναι έλλειψη χρόνο η υλικό είναι έλλειψη αγάπη για την δουλειά που επέπλεαν να κάνουν. Παιδιά γυμνάσιου δεν ξέρουν ακόμα ορθογραφία και οι ίδιοι λένε ότι σε λίγα χρονιά οι επόμενες γενιές δεν τα ξέρουν να γράφουν καν την γλωσσά τους, μετά μου λένε για αλλαγές, χτες έπρεπε να τις είχαν κάνει, είδαν ότι τα βιβλία είναι χάλια και δεν τα μαζέψανε τότε, γιατί καταστρέφουν τον πολιτισμό τους οι Ελληνες, ενώ οι ξένοι προσπαθούν να μάθουν, αρχή από μένα που είμαι μάνα δυο παιδιών και ξένη, ακόμα μαθαίνω την ελληνική γλωσσά που την θαυμάζω για να μάθω στα παιδιά μου που είναι Ελληνες. Ας ξυπνήσουν οι γονείς, και δώσουμε παράδειγμα πατριωτισμό στα δικά μας παιδιά!00

Απάντηση
ΑΛΒΑΝΟΣ25/04/201713:37

Μάθετε τα πράγματα σωστά όποια και αν είναι η ύλη ,στο ελληνικό σχολείο που πήγαινα σε ερώτηση για 3 μεγάλους έλληνες ήρωες η απάντηση ήταν Αχχιλέας Οδυσσέας Μέγας Αλέξανδρος ,δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τον μύθο από την πραγματικότητα . υγ ανταπάντησα ως Αλβανός Μέγας Αλέξανδρος Καπποδίστριας Λεωνίδας , φιλικά

Απάντηση
stp25/04/201713:20

Ηταν κάποτε πριν από χρόνια το αντίστοιχο παιδαγωγικό Ινστιτούτο που ρύθμιζε , αποφάσιζε για τα βιβλία ποιός θα τα γράψει, οι κολλητοί, λέω εγώ, γιατί έτσι γινόταν. Μόνο ΠΑΣΟΚΟΙ μπορούσαν να γράψουν βιβλία. Αυτό το Ινστιτούτο αποφάσιζε τι θα διδαχθούν τα παιδιά στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Πολλούς από τους προέδρους , από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο αυτό τους γνώριζα προσωπικά, ένα έχω να πω. Ότι χειρότερο σε εκπαιδευτικό προσωπικό υπήρχε ανά την επικράτεια ήταν εκεί μέσα. Αυτοί οι άσχετοι , οι περισσότεροι χωρίς εκπαιδευτική προϋπηρεσία , εγκάθετοι κομματικοί αποφάσιζαν για την εκπαίδευση των σημερινών Νεοελλήνων. Μην απορείτε για τα χάλια μας. Οι σημερινοί περισσότεροι υπουργοί , ο Πρωθυπουργός είναι παιδιά την περιόδου αυτής. Τώρα ότι απόμεινε , το σημερινό μεταλλαγμένο Ινστιτούτο το εξαφανίζουν . Το τερμάτισαν. Σε μια δεκαετία και κάτι θα δούμε τα αποτελέσματα, και θα είναι καταστροφικά.

Απάντηση
enasanagnostis25/04/201710:55

Αφού σε λίγο όλη η νεολαία με την κατάντιά μας θα έχει πάει σε άλλες χώρες, ίσως σκέφτηκαν ας τους προετοιμάσουμε και να μάθουν την μυθολογία των άλλων χωρών, και έτσι θα μάθουν τους ήρωες των Γερμανών, των Γάλλων, των Άγγλων, των Αράβων, της Ρωσίας, Κούβας, για τους Ινδιάνους της Αμερικής, για τον Δράκουλα, τον Λυκάνθρωπο, το Γέτι, τον Σπάιντερ μαν, τον Θωρ και τον Κάπταιν Αμέρικα. Και σε ανώτερα

Απάντηση

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

2500  χαρακτήρες απομένουν

* Υποχρεωτικά πεδία