Χειρουργική σπονδυλικής στήλης: Tο µέλλον είναι παρόν στο Metropolitan

Χειρουργική σπονδυλικής στήλης: Tο µέλλον είναι παρόν στο Metropolitan

Ο-Αrm: Τεχνολογία αιχµής στα έµπειρα χέρια µιας κορυφαίας οµάδας

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν πεδίο έρευνας και θεραπευτικών εφαρµογών που εξελίσσεται ραγδαία. ∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα τα οποία µπορεί να «γεννηθούν» από ή στη σπονδυλική στήλη είναι αρκετά, ένα πρωτοποριακό Θεραπευτήριο, όπως το Metropolitan, δεν αρκείται στη στελέχωσή του από κορυφαίους ιατρούς, αλλά διαθέτει και την πιο σύγχρονη τεχνολογία: το O-Arm. 

Ένα σύστηµα αξονικής τοµογραφίας που, σε συνδυασµό µε τη χειρουργική πλοήγηση, εξασφαλίζει 100% ακρίβεια στη διαχείριση των πιο ευαίσθητων βλαβών, σε ανατοµικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές.

Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης 

Το Τµήµα Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan στηρίζεται στη σύµπραξη άρτια εκπαιδευµένων νευροχειρουργών και ορθοπαιδικών, καθώς και στον υπερσύγχρονο εξοπλισµό. Με το O-Arm είναι εφικτές οι ελάχιστα επεµβατικές παρεµβάσεις σε παθολογίες της σπονδυλικής στήλης αλλά και του εγκεφάλου. Ογκολογικά, αντιµετωπίζονται οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκοι. 
Tραυµατολογικά, αντιµετωπίζονται τα κατάγµατα, αλλά και απλά εκφυλιστικά προβλήµατα, όπως δισκοπάθεια και στένωση σπονδυλικής στήλης. Ο κ. Βασίλειος Βουγιούκας, ∆ιευθυντής Νευροχειρουργός και υπεύθυνος Τµήµατος Ελάχιστα Επεµβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης, λέει σχετικά: «Το O-Arm “ξεδιπλώνει” στο χειρουργό τη δύσκολη και, πολλές φορές, “παράλογη” ανατοµία της σπονδυλικής στήλης, χάρη στην προβολή της περιοχής σε τρία επίπεδα, σε πραγµατικό χρόνο. Η χρήση του O-Arm εκµηδενίζει τις τεχνικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς επέµβασης για ασθενείς υψηλού κινδύνου, καθώς και µείωσης της νοσηρότητας». 

Κακοήθεις όγκοι και OSTEOCOOL™

 Εξελίξεις υπάρχουν και στην αντιµετώπιση των οστικών µεταστάσεων από κακοήθεις όγκους στη σπονδυλική στήλη. Η θερµική εκτοµή µε ραδιοσυχνότητες των οστικών µεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη, µε χειρουργική τεχνική µικρής παρεµβατικότητας (OSTEOCOOL™, RadioFrequency minimal invasive thermal ablation) είναι µια πρωτοποριακή τεχνική που, στην Ελλάδα, εφαρµόζεται µόνο στο Metropolitan. Πρόκειται για νέα τεχνική αντιµετώπισης των οστικών µεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη, η οποία συµπληρώνει αδυναµίες που εµφανίζει η κλασική ακτινοθεραπευτική προσέγγιση. 

Ο κ. Παναγιώτης Η. Ζουµπούλης, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, ∆ιευθυντής Κλινικής Παραµορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan περιγράφει: «Το OSTEOCOOL™ εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους των οστικών µεταστάσεων (οστεοβλαστικές και οστεολυτικές), ακόµα και σε ακτινοάντοχους όγκους, όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί ακτινοθεραπεία (όπως οι µεταστάσεις από µελάνωµα, θυρεοειδή, παχύ έντερο ή νεφρό), χωρίς τις επιπλοκές της ακτινοθεραπείας. Υπάρχει ταχεία ανταπόκριση στον πόνο, ενώ έχει βρεθεί µείωση στην επέκταση της µεταστατικής νόσου». 

Η κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου

Με τις εξελίξεις να ωθούν σε µικρής επεµβατικότητας προσεγγίσεις, µια σχε- τικά νέα µέθοδος για την αντιµετώπιση της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου έχει προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες. Η ∆ια- δερµική Ενδοσκοπική Οσφυϊκή ∆ισκε- κτοµή (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy PELD) συµπληρώνει την κλασική µέθοδο της µικροδισκεκτοµής. Κύριες ενδείξεις είναι η ενδοτρηµµατική και η εξωτρηµµατική εντόπιση της κήλης. Το Metropolitan, χάρη στην εγκατάσταση του πύργου αρθροσκόπησης, κάνει πραγµατικότητα την ενδοσκοπική επέµβαση κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου. Πλεονεκτήµατα είναι η ακριβής προσπέλαση µε ελάχιστη (µικρότερη του ενός εκατοστού) τοµή στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης και η υπό άµεσο οπτικό έλεγχο προσέγγιση και αφαίρεση της κήλης. ∆εν τραυµατίζονται δοµές που σταθεροποιούν τη σπονδυλική µονάδα και αποφεύγεται η δηµιουργία συµφύσεων εντός του νωτιαίου σωλήνα.

Ο κ. Σπύρος Σκριβιλιωτάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Α' Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Υπεύθυνος Τµήµατος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan συµπληρώνει: «Με το O-Arm, δύσκολες περιοχές (στενοί αυχένες, ανατοµικές παραλλαγές, υψηλότερα επίπεδα αυχενικής και θωρακικής µοίρας) καθίστανται προσιτές µε ακρίβεια και αξιοπιστία, εκµηδενίζοντας την πιθανότητα τραυµατισµού νευρικών στοιχείων».

Παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης 

Οι συχνότερες παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης είναι η σκολίωση και η κύφωση. Όταν αυτές ξεπερνούν τις 40-45°, η χειρουργική θεραπεία δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα, όπως µόνιµη και σχεδόν πλήρη διόρθωση της σκολίωσης. Ο Καθηγητής Γεώργιος Σάπκας, ∆ιευθυ- ντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan εξηγεί: 

«Σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη στη διεγχειρητική απεικόνιση είναι το O-Arm, το οποίο προσφέρει υψηλή ακρίβεια στην απεικόνιση και πλοήγηση, για την τοποθέτηση των υλικών σπονδυλοδεσίας, καθιστώντας την ασφαλή, σε µεγάλες παραµορφώσεις και σε ασθενείς µε νεανική κύφωση». Στους ενηλίκους, η παραµόρφωση επηρεάζει τη στάση του σώµατος και συνοδεύεται από πόνο. Συχνά, υπάρχουν και συµπτώµατα από τα κάτω άκρα, όπως ισχιαλγία, µουδιάσµατα και δυσκολία στη βάδιση. 

Παράλληλα, οι ασθενείς πάσχουν και από άλλα νοσήµατα όπως υπέρταση, στεφανιαία νόσο, διαβήτη, πνευµονοπάθειες, οστεοπόρωση κ.ά., τα οποία επιδεινώνονται µε την παραµόρφωση και τον περιορισµό της δραστηριότητας. Η θεραπεία περιλαµβάνει τη διόρθωση της στάσης και την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων, προκειµένου ο ασθενής να κινητοποιηθεί µία ηµέρα µετά το χειρουργείο και να φροντίζει καλύτερα τα συνοδά προβλήµατα υγείας. 

Πλεονεκτήµατα για τον ασθενή 

Χάρη στο συνδυασµό υπερσύγχρονου εξοπλισµού και οµάδας έµπειρων ιατρών, οι επεµβάσεις έχουν καταστεί αξιοσηµεί- ωτα ασφαλείς σε σχέση ακόµα και µε το πρόσφατο παρελθόν. Καταστάσεις όπως σπονδυλική στένωση, σπονδυλόλυση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση προσεγγίζονται έτσι ώστε να ευοδώνονται πιο αποτελεσµατικά για τον ασθενή. 

Ο χρόνος νοσηλείας καθώς και η πιθανότητα µετεγχειρητικών επιπλοκών έχουν µειωθεί στο ελάχιστο. Ο όγκος εργασιών της οµάδας του Metropolitan αυξάνεται συνεχώς µε αποτελέσµατα εφάµιλλα, µε αυτά εξειδικευµένων κέντρων του εξωτερικού.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

belly

Διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα μεταφέρουν σε όλους τους συμμετέχοντες το «Νέο Γίγνεσθαι» με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στη Μαιευτική 

fertility

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο American Journal of Epidemiology, συνέκριναν τους πρόωρους τοκετούς πριν και μετά το κλείσιμο οκτώ μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα, που έλαβαν χώρα στην Καλιφόρνια μετά το 2001

ygeia_main01

Πάνω από το 34% των παιδιών του δημοτικού και γυμνασίου έχουν βάρος υψηλότερο του φυσιολογικού και χαρακτηρίζονται υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Με άλλα λόγια, ένα στα τρία ελληνόπουλα έχει πρόβλημα με το βάρος του.