Διασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη

Διασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη

Ο ρόλος του κλάδου της ασφάλισης στην αντιμετώπιση των κινδύνων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή παγκοσμίως.

allianz_kedriki

Sponsored content

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελούν έναν αφηρημένο κίνδυνο που οι μελλοντικές γενιές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Αντιθέτως, αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα που ήδη εξελίσσεται με γοργό ρυθμό και έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα και τους πολίτες.

Σε μία από τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πληθαίνουν ραγδαία, αποτυπώνοντας έντονα τις προκλήσεις που μας περιμένουν, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταση των βροχοπτώσεων αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Δεδομένων των κινδύνων που εντοπίζονται για το σύνολο της κοινωνίας, η ανάγκη για δημιουργία ειδικών ασφαλιστικών προϊόντων κατά των ακραίων καιρικών φαινομένων κρίνεται απαραίτητη.
allianz_1
Ειδικότερα, η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας από πλημμύρες μπαίνει στο επίκεντρο των συζητήσεων πιο έντονα από ποτέ και αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής. Σημειώνεται δε πως πέρα από την απώλεια ζωών και περιουσίας, τα συνεχώς αυξανόμενα καταστροφικά φαινόμενα μπορούν να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως όταν πλήττονται βιομηχανικές ζώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με τις επιπτώσεις να κλονίζουν τις ισορροπίες ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κλείσιμο
Διαθέτοντας υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή τεχνογνωσία, καθώς γνωρίζουν σε βάθος τους κινδύνους που ελλοχεύουν, οι ασφαλιστικές εταιρίες διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και προσφέρουν αποφασιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ταυτόχρονα, μέσα από ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύσσουν, στέκονται στο πλευρό των πολιτών σε μια σειρά από πεδία βιώσιμης δράσης, πέραν των φυσικών καταστροφών.
allianz_bussiness
Μάλιστα σύμφωνα με τη στρατηγική του Allianz Group για το κλίμα, ο Όμιλος στοχεύει στην πρόβλεψη των κινδύνων ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εξετάζοντας συστηματικά τα κριτήρια του κλίματος και της βιωσιμότητας στις ασφαλιστικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου. Επικαιροποιεί και αναπτύσσει συστηματικά την προσέγγισή του για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή και στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες με στόχο να παρέχει συμβουλές και να ενθαρρύνει σχετικά με τον τρόπο καθορισμού και επιδίωξης στρατηγικών για το κλίμα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την Allianz, οι αλλαγές που τελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλάζουν τον τρόπο της ασφάλισης, δημιουργώντας κοινές ευκαιρίες για τον κλάδο, αλλά και για τις κοινωνίες που οφείλουν να οχυρωθούν απέναντι στις προκλήσεις.
Μέσα από προσεγγίσεις που εφαρμόζει σε πιλοτικό προς το παρόν πλαίσιο, οι οποίες συνδυάζουν την ασφαλιστική προστασία με μέτρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, η Allianz καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και τη θετική αλλαγή συμπεριφοράς των ασφαλιζόμενων.
Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους και επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους, όπως συμβαίνει μέσω προγραμμάτων παροχής συμβουλών. Παράλληλα, επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας και της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, και τους στηρίζει σε όλα τα στάδια του μετασχηματισμού τους, προκειμένου να καθιερώσει ηγετικό προφίλ ως ένας αξιόπιστος ασφαλιστικός και επενδυτικός εταίρος.

Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον
Με το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές να αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία 20 χρόνια – και την παγκόσμια δυναμικότητα να αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί έως το 2050 – η μέριμνα για ασφάλιση των εγκαταστάσεων είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Η σημασία της ασφάλισης των εγκαταστάσεων αυτών είναι πολυεπίπεδη, καθώς προωθεί τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, προσφέροντας δυνατότητες μεγαλύτερης ανάπτυξης.
allianz_car
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν το μέλλον της κινητικότητας
Με τη δυναμική των ΑΠΕ ολοένα να αυξάνεται και το κόστος των μπαταριών να μειώνεται, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Από το 2024 κιόλας τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες αναμένεται να γίνουν φθηνότερα από εκείνα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μέχρι το 2040 υπολογίζεται πως θα κυριαρχήσουν στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Για να προλάβουν τις εξελίξεις στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αναπτύξουν ειδικά προϊόντα προγράμματα που αφορούν στα EV οχήματα συγκεκριμένα, ώστε να προστατεύουν τους ασφαλιζόμενους και να θέσουν τα θεμέλια μιας ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς.
allianz_ktirio
Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Ο τομέας των κατασκευών είναι ένα ακόμη πεδίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς μέσα από τη διαδικασία θέσπισης νέων προτύπων, οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης βιώσιμων λύσεων. Τι συμβαίνει όμως με την προσαρμογή των υφιστάμενων κτιρίων, ώστε να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις; Τα ποσοστά ανακαίνισης στην Ε.Ε. είναι μάλλον χαμηλά και υπάρχει σημαντική απόσταση που μένει να καλυφθεί μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών λοιπόν είναι καίριας σημασίας, καθώς, πέρα από την κάλυψη των κινδύνων καθυστέρησης και ακατάλληλης εφαρμογής, μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ξεπεράσουν μη οικονομικά εμπόδια, όπως η παραπληροφόρηση, η δυσπιστία και η αδυναμία εξεύρεσης εξειδικευμένων εργαζομένων.
allianz_cyber
Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
Το βλέμμα είναι σταθερά στραμμένο στην ψηφιακή μετάβαση σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των ανεπτυγμένων κοινωνιών, από την ψηφιακή υποδομή και τα περιουσιακά στοιχεία έως και τη διακυβέρνηση, ο ασφαλιστικός κλάδος κινείται με γρήγορους ρυθμούς για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και η πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από custom-made προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, είναι μερικά από τα πεδία που οι ασφαλιστικές καλούνται να εστιάσουν. Ωστόσο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να τονιστεί πως η ψηφιοποίηση επιφέρει κινδύνους, όπως αυτόν της κυβερνοασφάλειας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να επενδύσουν σε προηγμένες τεχνολογίες και να αναπτύξουν συστήματα προστασίας για τα δεδομένα τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν απειλές από κυβερνοεπιθέσεις.

Πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία για όλους
Ενώ η ψηφιακή μετάβαση προχωρά, περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη απαντούν μερικώς τα smart phones, καθώς συστήνουν σε περισσότερους ανθρώπους τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο και την ίδια στιγμή διευκολύνουν τις ασφαλιστικές εταιρίες να προσεγγίσουν δυνητικούς πελάτες. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσαρμόζονται σε κάθε πληθυσμιακή ομάδα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση, όπως οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι πελάτες και οι μειονότητες. Η βελτιωμένη πρόσβαση στην ασφάλιση έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης, να μειώσει τη φτώχεια και να δημιουργήσει ευκαιρίες για βιώσιμη οικονομική πρόοδο. Ένα ακόμη αποθαρρυντικό στοιχείο είναι πως σημαντικός αριθμός πολιτών εξακολουθεί να μην λαμβάνει καμία μορφή ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο η Allianz συνεργάζεται με τον κλάδο και αρμόδιους φορείς -τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών- για να συμβάλλει στη μείωση του κενού προστασίας που παρατηρείται σε ευάλωτες τμήματα της κοινωνίας.
allianzz_sustainability
Διατήρηση ανέπαφου οικοσυστήματος
Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο ο κλάδος της ασφάλισης καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο είναι η προστασία και αποκατάσταση των φυσικών τοπίων. Η διατήρηση ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού δημιουργεί μια νέα κλιμακούμενη αγορά για τον κλάδο και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές και οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κόσμο που δημιουργήθηκε για κοραλλιογενή ύφαλο και είναι σε εφαρμογή στην περιοχή του Μεξικού. Η προστασία του μεσοαμερικανικού κοραλλιογενούς υφάλου στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Ως εκ τούτου, εάν ο ύφαλος πεθάνει, η διάβρωση των ακτών που θα ακολουθούσε θα μπορούσε να απειλήσει σοβαρά τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της περιοχής.

Οι νέες κλιματικές συνθήκες αλλά και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή στοιχειοθετούν ένα νέο, πιο ασταθές περιβάλλον, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα. Ωστόσο, τα νέα αυτά δεδομένα δεν αποτελούν μόνο κίνδυνο αλλά και ευκαιρία. Με την έγκαιρη ανάλυση των χαρακτηριστικών της κλιματικής αλλαγής, οι ασφαλιστικές εταιρίες αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν και μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης. Η Allianz, ως παγκόσμιος ασφαλιστής και επενδυτής εργάζεται μεθοδικά για τη μετρίαση των συνεπειών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, για την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενσωμάτωση της αειφορίας μέσα από τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ουσιαστικό όφελος και πραγματική αξία για την κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης