Επιδόματα

Όλα τα άρθρα του tag Επιδόματα

ΔΥΠΑ - Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας: Πότε λήγουν οι αιτήσεις επιχειρήσεων
Ελλαδα

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΔΥΠΑ των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας