«Μάχη» για την ανακοίνωση Χατζηδάκη για το ΕΣΠΑ

«Μάχη» για την ανακοίνωση Χατζηδάκη για το ΕΣΠΑ

Απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης μέσω ΑΠΕ όταν το Πρακτορείο δεν είχε ανεβάσει καν την προηγούμενη ανακοίνωση του αντιπροέδρου της ΝΔ

Αντιδράσεις πυροδότησε η ανακοίνωση του αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη για το ότι «ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ δεν πήγε στις τσέπες μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών». Κι αυτό διότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης απάντησε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων αν και το τελευταίο δεν δημοσίευσε ποτέ την ανακοίνωση του πολιτικού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κύκλοι του αντιπροέδρου της ΝΔ μιλούν για ένα ακόμα κρούσμα κατά της ελεύθερης έκφρασης και της ορθής παρουσίασης των θέσεων όλων των κομμάτων.

Η ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη ήταν η ακόλουθη:  

«Ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει στις τσέπες τελικών δικαιούχων σε 3 από τις 4 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), ενώ τα 4 Ταμεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος παραμένουν αδρανή». Αυτά καταγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης με ερώτησή του στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, κάνοντας λόγο για «λογιστική απορρόφηση» πόρων, η οποία έχει μηδαμινό θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, σε μια περίοδο, μάλιστα, παρατεταμένης έλλειψης ρευστότητας.

Αξιοποιώντας στοιχεία από τις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια, καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους του ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει τα εξής:

·        «Δύο χρόνια μετά την ημερομηνία προκήρυξης (Φεβρουάριος 2016) των τεσσάρων Δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), φαίνεται πως δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα ούτε ένα ευρώ σε τρεις εξ αυτών! Στη Δράση «Ενίσχυση της Απασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει υπάρξει κάποια κινητικότητα, αν και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί καν η οριστική ένταξη Δικαιούχων που είχαν ενταχθεί προσωρινά τον Οκτώβριο του 2016. Στις άλλες τρεις Δράσεις, όμως, η ροή πόρων δείχνει να βρίσκεται στο μηδέν. Συγκεκριμένα:

1.      Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Στις 13/2/2017, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση εντάχθηκαν προσωρινά 1526 Δυνητικοί Δικαιούχοι με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 86.086.885,36€. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης αυξήθηκε από 72 εκ. ευρώ σε 116 εκ. ευρώ, αυξάνοντας τους προσωρινά ενταγμένους με νέες προεντάξεις Δυνητικών Δικαιούχων.

Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, ούτε οι οριστικές εντάξεις των αρχικών ενταγμένων έργων έχουν ολοκληρωθεί, ούτε η οριστικοποίηση του καταλόγου των προτάσεων που απορρίφθηκαν, αλλά ούτε και η λίστα των νέων εν δυνάμει δικαιούχων!

2.      Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ: Τον Σεπτέμβριο του 2017 εντάχθηκαν προσωρινά 1439 Δυνητικοί Δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 79.234.155,42€. Παράλληλα, με νεότερη απόφαση της Ε.Γ. ΕΣΠΑ κ. Ε. Φωτιονιάτα αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη της Δράσης από 90 εκ. ευρώ σε 110 εκ. ευρώ, όπως και ο αριθμός των Δυνητικών Δικαιούχων σε  1.970.

Σύμφωνα με τις αναρτηθείσες αποφάσεις στη Διαύγεια, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί μόλις 114 έργα Δικαιούχων από τα 1970 δημόσιας δαπάνης 6,1 εκ. €.

Και σε αυτό το πρόγραμμα ούτε ένα ευρώ δεν έχει εκταμιευτεί στις επιχειρήσεις.

3.      Αναβάθμιση ΜΜΕ για την είσοδό τους στις νέες αγορές: Τον Ιούλιο του 2017 εντάχθηκαν προσωρινά 4.412 Δυνητικοί Δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 257 εκ. ευρώ. Παρά τη γενναία αύξηση της δημόσιας δαπάνης του Α’ κύκλου, μόλις 754 έργα με δημόσια δαπάνη 38 εκ. ευρώ έχουν ενταχθεί οριστικά.

Συμπέρασμα: Αργοί ρυθμοί, μηδενική εκταμίευση και εδώ.

·      Τα ταμεία Επιχειρηματικότητα ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), Εξοικονομώ ΙΙ, Υποδομών και Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ έχουν συσταθεί 4 Ταμεία Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 868 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη ΕΠΑνΕΚ): Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με π/υ 400 εκ. ευρώ και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ που αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, το Ταμείο Υποδομών με συνολικό π/υ 400 εκ. ευρώ (200 εκ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ) που αναμένεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και αστικής ανάπτυξης και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ (68 εκ. ευρώ) που αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Τα 868 εκ. ευρώ, δηλαδή, παραμένουν αδρανή, χωρίς κανένα αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία και χωρίς καμία διευκόλυνση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά.

Επιπλέον, περίπου 500 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας λιμνάζουν στις Περιφέρειες, ενώ δεν έχει αποσαφηνισθεί ο τρόπος επιλογής ανάθεσης σε ενδιάμεσο φορέα, παρά το γεγονός ότι ορισμένες Περιφέρειες είναι ώριμες για προκηρύξεις (π.χ. η Κεντρική Μακεδονία σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Περιφερειάρχη).
»

Για αυτόν τον λόγο, ο Κωστής Χατζηδάκης ζητάει από τον υπουργό τα εξής:

1.      Ενημέρωση σχετικά με τους στόχους απορρόφησης ανά τομεακό και επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2017, καθώς και για το ποσοστό απόκλισης από τους αρχικούς στόχους.

2.      Αναλυτική ενημέρωση για το ΕΠΑνΕΚ με έναν πίνακα που θα περιέχει:

·        Ονομασία Άξονα

·        Ονομασία Δράσης

·        Ημερομηνία προκήρυξης

·        Ημερομηνία οριστικής ένταξης έργων /Αριθμός Έργων

·        Δεσμεύσεις 2017

·        Δημόσια Δαπάνη μέχρι 31/12/2017 που έχει καταβληθεί.

3.         Τους λόγους για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην εκταμίευση πόρων, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μελλοντική εκταμίευση».

Ο κ. Χαρίτσης με τη σειρά του απάντησε:

«Για τρία συναπτά χρόνια η Ελλάδα (για πρώτη φορά!) βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων». Αυτό υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομίας απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη.

Στην ερώτησή του ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει στις τσέπες τελικών δικαιούχων σε 3 από τις 4 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), ενώ τα 4 Ταμεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος παραμένουν αδρανή. Ο Κωστής Χατζηδάκης κάνει λόγο για «λογιστική απορρόφηση» πόρων, η οποία έχει «μηδαμινό θετικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, σε μια περίοδο, μάλιστα, παρατεταμένης έλλειψης ρευστότητας».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ζητάει από τον υπουργό Οικονομίας κ.Παπαδημητρίου τα εξής: «Ενημέρωση σχετικά με τους στόχους απορρόφησης ανά τομεακό και επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2017, καθώς και για το ποσοστό απόκλισης από τους αρχικούς στόχους.

Αναλυτική ενημέρωση για το ΕΠΑνΕΚ με έναν πίνακα που θα περιέχει: Ονομασία Άξονα, Ονομασία Δράσης, Ημερομηνία προκήρυξης, Ημερομηνία οριστικής ένταξης έργων, Αριθμός Έργων, Δεσμεύσεις 2017 και Δημόσια Δαπάνη μέχρι 31/12/2017 που έχει καταβληθεί.

Επίσης ζητάει να ενημερωθεί για τους λόγους για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην εκταμίευση πόρων, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μελλοντική εκταμίευση».

Το υπουργείο Οικονομίας δηλώνει ότι θα απαντήσει σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία με πλήρη στοιχεία και τεκμηρίωση, όμως επισημαίνει με σημερινή του ανακοίνωση τα εξής:

«Η ΝΔ επαναφέρει ανυπόστατους ισχυρισμούς για το ΕΣΠΑ οι οποίοι επανειλημμένα έχουν διαψευσθεί από τα πλέον αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Αντί να αναγνωρίσει την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει συντελεστεί στο συγκεκριμένο πεδίο και να καταθέσει προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της πολύ σημαντικής για την ελληνική οικονομία προσπάθειας, η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει για μία ακόμη φορά τον δρόμο της ακατάσχετης καταστροφολογίας.

Αυτοί που εξέθεσαν τη χώρα με τον αδιαφανή τρόπο που διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει (μόνο στην Ελλάδα από τις 28 χώρες της ΕΕ!) τον Δεκέμβριο του 2014 (επί ημερών τους δηλαδή) ένα πολύ βαρύ, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σύστημα κρατικών ενισχύσεων, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί στην κριτική τους.

Στο υπουργείο Οικονομίας καταφέραμε, παρά τα τεράστια προβλήματα που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να επιταχύνουμε την απορρόφηση πόρων σε όλα τα προγράμματα. Αποτέλεσμα είναι ότι για τρία συναπτά χρόνια η Ελλάδα (για πρώτη φορά!) βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
». 

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

004465144

«Το εμβληματικό έργο της Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και η Έκθεση Προηγμένης Τεχνολογίας που αναδεικνύει, ουσιαστικά παγκοσμίως, το έργο} είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

0000kot21

«Είπαμε ότι είναι απαράδεκτο ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να κρατάει δύο αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, αλλά όπως ξέρετε η Τουρκία κρατάει στις φυλακές σειρά και σειρά από Αμερικανούς πολίτες», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών

2
0000ndr21

«Δεν έχει πια σημασία αν τα μέλη του δρουν με την ανοχή του Μαξίμου ή με τον εσκεμμένο αφοπλισμό της αστυνομίας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης για την επίθεση από ομάδα ατόμων στο ΣτΕ

3
syriza-grafeia

Απάντηση του κυβερνώνοντος κόμματος στην ανακοίνωση της ΝΔ για τις αιτιάσεις Τσίπρα ότι υπεύθυνο για την επίθεση κατά Μπουτάρη είναι «ένα συμπαγές, σκοτεινό τμήμα  της ΝΔ»

4
0000lae21

Το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη χαιρέτισε την επιτυχία του προέδρου της Βενεζουέλας, «παρά τον απερίγραπτο και αδίστακτο πόλεμο που είχε εξαπολύσει η ιμπεριαλιστική Δύση στην Μπολιβαριανή Επανάσταση»

6
zoran_zaev_arthro

«Η Ελλάδα παίρνει ένα νέο όνομα, χρονικό σημείο αναφοράς και συνταγματικές αλλαγές» επιχειρηματολογεί ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ - Η νέα πρόταση περιλαμβάνει την αναγνώριση του «μακεδονικού έθνους και της γλώσσας», τονίζει ο Σκοπιανός ΥΠΕΞ

9
0000the21

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε τη βία από την ελληνική κοινωνία και σ' αυτή την πράξη πρέπει με σοβαρότητα να 'σκύψουν' όλες οι πολιτικές δυνάμεις», δήλωσε ο επικεφαλής του Ποταμιού στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

1