Δικαστική απόφαση για δημοσίευμα

dikaiosini
«Αναφορικά με: α) το δημοσίευμα με τίτλο «Οσμή σκανδάλου με τις προμήθειες τροφίμων στον Ελληνικό Στρατό», το οποίο δημοσιεύτηκε στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας μας την 11η Νοεμβρίου 2012, β) το δημοσίευμα με τίτλο «Οσμή σκανδάλου» «Εισαγγελική έρευνα για το δημοσίευμα του «Θέματος» για τα τρόφιμα στο στρατό» το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας «www.protothema.gr» την 13η Νοεμβρίου 2012, γ) το δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τμήμα «BusinessStories» της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας το «Πρώτο Θέμα» την 9η Δεκεμβρίου 2012, και δ) το δημοσίευμα με τίτλο «Εισαγγελείς για τις πιστοποιήσεις στον Στρατό» το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» την 16η Δεκεμβρίου 2012, ασκήθηκε από τους: 1. Δημόκριτο - Νικόλαο Ρουκά του Κωνσταντίνου, 2. Παύλο Νησιανάκη του Βασιλείου, 3. Νικόλαο Τζιμοτούδη του Παναγιώτη, και 4. Δημήτριο Γερονίκο του Παύλου αγωγή, η οποία στρεφόταν κατά του κ. Δημητρίου Μαρκόπουλου, της κας Βασιλικής Κόκκαλη, της εταιρείας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α. Ε. και της εταιρείας ΠΑΡΑ ΕΝΑ Μ ΕΠΕ. Η ως άνω αγωγή απορρίφθηκε ως προς την κα Βασιλική Κόκκαλη, ενώ έγινε εν μέρει δεκτή ως προς τους λοιπούς εναγόμενους δυνάμει της υπ' αριθμ. 837/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έκρινε δε ως προσβλητικές της προσωπικότητάς τους τις κάτωθι αναφορές:

«Παραπολιτικά»: «Εμείς θα πρέπει να τονίσουμε πως στόχος του ρεπορτάζ μας δεν ήταν η εταιρεία Βουδούρης, η οποία εξάλλου μας πληροφόρησε πως διέρρηξε τις σχέσεις της με την εταιρεία Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. μετά τις αποκαλύψεις για εμπλοκή της με τέσσερις ανώτερους Υγειονομικούς Αξιωματικούς του Στρατού, αλλά η ανάδειξη των διασυνδέσεων στρατιωτικών σε τέτοιου είδους ερευνητικά κέντρα », της 16ης/12/2012 της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα»: «υπόθεση της αποκάλυψης εργαστηρίου τροφίμων που απασχολεί αξιωματικούς - ελεγκτές γιατρούς αρμόδιους για τις προμήθειες στο στράτευμα και το οποίο έδινε εγγυήσεις καταλληλότητας σε προμηθευτές. Πρόκειται για την Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, η οποία διευκόλυνε την πρόσβαση στους ελέγχους τροφίμων του Στρατού αξιοποιώντας δίκτυο τεσσάρων συνεργαζόμενων μαζί της ανώτερων αξιωματικών του Υγειονομικού.», της 9ης/12/2012 στην ιστοσελίδα www.moneypro.gr. που ανήκει στην 4η εναγόμενη: «Αυτοί είναι οι γιατροί που σας εκθέτουν υπουργέ», «Σας τάξαμε τα ονόματα των στρατιωτικών γιατρών που ενώ οφείλουν να ελέγχουν τα τρόφιμα που τρώνε οι φαντάροι (άρα τα δικά μας παιδιά) και για τα οποία πληρώνουν οι φορολογούμενοι, απασχολούμενοι ιδιωτικά ως ελεγκτές της εταιρείας Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών, πιστοποίησαν την εταιρεία Αττικά Κρέατα Βουδούρης που το 2006 βρέθηκε να βαπτίζει ολλανδικά κρέατα σε ελληνικά.» «Αν μάλιστα δούμε συγκεκριμένα τις θέσεις που οι στρατιωτικοί ελεγκτές κατέχουν είναι εύκολο να καταλάβουμε πως πρόκειται για ανθρώπους - κλειδιά ώστε μια εταιρεία να εξασφαλίσει το πράσινο φως προμηθειών στο στράτευμα, ανεξάρτητα εάν στο παρελθόν έχει πιαστεί να αλλοιώνει ετικέτες όπως η Αττικά Κρέατα Βουδούρης», της 10/12/2012 στο οικονομικό ένθετο «moneypro» της ηλεκτρονικής εφημερίδας «www.parapolitika.gr»: «καθώς κάποιοι αξιωματικοί με κίνητρο το κέρδος και τίποτε άλλο παίζουν παιχνίδια με τον ελληνικό Στρατό. Το ίδιο φυσικά και τα εργαστήρια που τους δίνουν πάτημα». Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι με το σύνολο των ανωτέρω δημοσιευμάτων πραγματοποιείται, από την πλευρά των συντακτών τους, μια αυθαίρετη μετάβαση από τον εύλογο προβληματισμό των θεσμικών εγγυήσεων που παρέχει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς σχετικά με το ανωτέρω εκτεθέν ζήτημα, στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι ενάγοντες αξιωματικοί σε συνεργασία με την εταιρεία "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ", εκμεταλλεύτηκαν τις δεδομένες συνθήκες και τις ιδιότητές τους με αξιόμεμπτο τρόπο καταφεύγοντας μάλιστα στη διατύπωση καταδικαστικών κρίσεων, όπως οι προαναφερθείσες που εμπεριέχονται στις κρίσιμες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις, μετάβαση η οποία δεν συγχωρείται, ούτε στα πλαίσια άσκησης του δημοσιογραφικού καθήκοντος, χωρίς περαιτέρω ειδική τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», είχε συνεργασία με τους ανωτέρω αξιωματικούς από το έτος 1999, οι δε βιομηχανίες τροφίμων, στις οποίες αναφέρεται το δημοσίευμα, πραγματοποιούν αναλύσεις στα εργαστήρια της εταιρείας τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, πριν το έτος 2012, ενώ είναι προμηθευτές του Στρατού πάνω από δέκα έτη. Επίσης η ίδια η εταιρεία δεν εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά απλώς αναλύει δείγματα και ακολούθως συντάσσει τις εκθέσεις αποτελεσμάτων μέσω Πιστοποιητικών Αναλύσεων δοκιμών, οι εκδιδόμενες δε από το εργαστήριο της εκθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη από το Στρατό, ο οποίος θέτει δικές του προδιαγραφές ποιοτικής αξιολόγησης των τροφίμων που προμηθεύεται και ακολουθεί διαφορετικό σύστημα ελέγχου. Εξάλλου, το ότι η εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» εκδίδει αναλύσεις και όχι γνωμοδοτήσεις, προκύπτει και από το ίδιο το δημοσίευμα, στο οποίο υπάρχουν φ/α αναλύσεων της εταιρείας και όχι γνωμοδοτήσεων. Περαιτέρω, η εταιρία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά το χρόνο που δημοσιεύτηκαν τα ανωτέρω καταγγελλόμενα μίσθωνε για επαγγελματική χρήση στην Πλατεία Μαβίλη - οδό Βας. Σοφίας 104, ένα υπόγειο 139 τ.μ., ένα ισόγειο 165 τ.μ., ένα πατάρι 69 τ.μ. και ένα», ενώ η ως άνω απόφαση τελικώς έκρινε ότι:

«η υπό κρίση αγωγή πρέπει, αφού απορριφθεί ως προς την δεύτερη εναγόμενη, να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ' ουσία βάσιμη ως προς τους λοιπούς εναγόμενους και να υποχρεωθούν αυτοί, ευθυνόμενοι εις ολόκληρο, να καταβάλλουν σε έκαστο των εναγόντων, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποία όπως αποδείχθηκε αυτοί (ενάγοντες) υπέστησαν, το ποσό των 20.000,00 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη σχέση, τις εκφάνσεις της προσωπικότητας των εναγόντων κατά των οποίων στράφηκε η προσβολή, τη βαρύτητά της, το βαθμό υπαιτιότητας του πρώτου των εναγομένων, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, του τρόπου και του μέσου διά του οποίου έλαβε χώρα η προσβολή και της επανάληψης αυτής δια των περισσοτέρων δημοσιευμάτων και κατ' επέκταση του κοινωνικού αντίκτυπου που είχε αυτή, και τη δημοσιότητα που έλαβε, καθώς και τους κανόνες της κοινής πείρας. Επιπλέον, με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται εύλογο και πρόσφορο μέσο για την άρση της προσβολής και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες, η δημοσίευση περίληψης της παρούσης στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» και «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» που εκδίδονται στην Αθήνα και στις ηλεκτρονικές εφημερίδες «www.protothema.gr» και «www.parapolitika.gr». Επομένως η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως και κατ'ουσία βάσιμη και: 1) να υποχρεωθούν οι πρώτος, τρίτη και τέταρτη των εναγομένων να καταβάλλουν εις ολόκληρον σε έκαστο των εναγόντων το ποσό των 20.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοση της αγωγής και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως και 2) να υποχρεωθεί η τρίτη εναγόμενη να δημοσιεύσει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως περίληψη της παρούσης στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» που εκδίδεται στην Αθήνα και στην ηλεκτρονική εφημερίδα «www.protothema.gr», 3) να υποχρεωθεί η τέταρτη εναγόμενη να δημοσιεύσει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως περίληψη της παρούσης στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» που εκδίδεται στην Αθήνα και στην ηλεκτρονική εφημερίδα «www.parapolitika.gr», κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό εκτιθέμενα, 4) να καθοριστεί υπέρ των εναγόντων και σε βάρος έκαστης των 3ης και 4ης των εναγομένων, χρηματική ποινή ποσού 3.000,00€ για κάθε ημέρα καθυστερήσεως της ανωτέρω δημοσιεύσεως, και 5) να υποχρεωθεί ο 1ος των εναγομένων να προβεί στη δημοσίευση της περιλήψεως της παρούσας στις εφημερίδες «Πρώτο Θέμα» «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» που εκδίδονται στην Αθήνα και στις ηλεκτρονικές εφημερίδες «www.protothema.gr» και «www.parapolitika.gr», άλλως να επιτραπεί στους ενάγοντες η ανωτέρω δημοσίευση με δαπάνη του. Επιπροσθέτως, ως προς το αίτημα για επιβολή προσωπικής κράτησης ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης το Δικαστήριο, στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας, κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να επιβληθεί τέτοια, το δε αίτημα για κήρυξη της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει επίσης να απορριφθεί καθόσον δεν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν την παραδοχή του, ούτε προκύπτει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες. Τέλος, πρέπει μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων να επιβληθούν σε βάρος του πρώτου, της τρίτης, και της τέταρτης των εναγομένων κατά το μέρος της ήττας τους (άρθρα 178, 190 και 191 ΚΠολΔ), ενώ τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης εναγομένης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγόντων, λόγω της ήττας τους, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 176, 190, 191 ΚΠοΛΔ).»

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης