Εκδόθηκε εγκύκλιος για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

ergazomenoi

Η εγκύκλιος που θα ισχύσει από τον Αύγουστο επαναφέρει την επεκτασιμότητα των ΣΣΕ και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης –  Ποια εμπόδια θα εμφανιστούν στην πράξη

Το πρώτο βήμα για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά την έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο επισφραγίζεται σήμερα με την υπογραφή της σχετικής εγκυκλίου από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δανειστές είχαν θέσει απαράβατους όρους για την επαναφορά της επεκτασιμότητας, δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρμογής των όρων της κλαδικής σύμβασης για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι κλαδικές θα επεκτείνονται εφόσον οι επιχειρήσεις που υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι αν μια κλαδική συλλογική σύμβαση στον τομέα του εμπορίου προβλέπει αύξηση μισθών, θα πρέπει η συμφωνία να εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Όπως συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα με τη βοήθεια του συστήματος “Έργάνη” ώστε να διαπιστώνεται το 51%.

Ποια διαδικασία θα ακολουθείται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής:

Η συλλογική σύμβαση θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας. Η υπουργός ενημερώνεται και υποβάλλει αίτημα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ( ΑΣΕ) να καλέσει την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει στο Τμήμα Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

Με την κατάθεση του μητρώου μελών, Ειδικός Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου «ΕΡΓΑΝΗ» θα διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Με τον έλεγχο θα διαπιστώνεται αν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στο Α.Σ.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς την Υπουργό Εργασίας αν υπάρχει η όχι η δυνατότητα επέκτασης της κατατεθείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της εγκυκλίου

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση μη υποβολής από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της και της συνακόλουθης αδυναμίας τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης δεν είναι δυνατή.
Οι εργοδοτικοί φορείς υπέγραψαν κοινή συμφωνία με το υπουργείο ότι αποδέχονται τη διαδικασία που προβλέπεται.

Ωστόσο προβάλλουν αρκετοί εργοδότες ενστάσεις προβάλλουν φοβούμενοι ότι αν καταθέσουν τα μητρώα, τα μέλη των οργανώσεων θα αρχίσουν να φυλλορροούν για να αποφύγουν την υποχρεωτική αύξηση των μισθών που ενδεχομένως προβλέπουν οι μελλοντικές συμβάσεις.

Επισήμως υποστηρίζουν ότι η καταγραφή των στοιχείων των μελών των εργοδοτικών οργανώσεων προσκρούει στην αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ζήτησε από τον εκπρόσωπο της ΕΕ να λύσει το θέμα με τα κοινοτικά όργανα ενώ αντιπρότεινε οι συμβάσεις να υπογράφονται και από τα θεσμοθετημένα τριτοβάθμια όργανα ( ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ) των οποίων η αντιπροσωπευτικότητα δεν αμφισβητείται , μοντέλο που ακολουθεί και η Ιταλία.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Eργασίας «η επαναφορά από τον ερχόμενο Αύγουστο των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, δίνοντας τους τη δυνατότητα της διεκδίκησης και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις μισθών και βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων.

Η ενίσχυση της θέσης του κόσμου της εργασίας είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί απάντηση σε όσους αντιτίθενται στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η υπογραφή της εγκυκλίου αποτελεί απάντηση σε όσους την αμφισβητούν.»

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990»

Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), είναι δυνατή η επέκταση και η κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

ΙΙ. Για τη διακρίβωση της κάλυψης ή μη του 51% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που κατατίθεται στο Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1876/1990, γνωστοποιείται ο ΣΤΑΚΟΔ που αντιστοιχεί στον κλάδο που αφορά η συλλογική σύμβαση.

Η κατάθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας γνωστοποιείται αμελλητί από το Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να υποβάλει αίτημα στο Α.Σ.Ε. να κληθεί η εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, το Α.Σ.Ε. καλεί την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει στο Τμήμα Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

Με την κατάθεση του μητρώου μελών, Ειδικός Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου «ΕΡΓΑΝΗ», διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Από τα κατά τα ανωτέρω εξαγόμενα στοιχεία διαπιστώνεται αν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

Τα στοιχεία που εξάγονται γνωστοποιούνται αμελλητί στο Α.Σ.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.1876/1990 και συνακόλουθα για τη δυνατότητα ή μη επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της υπογραφείσας και κατατεθείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση μη υποβολής από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της και της συνακόλουθης αδυναμίας τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης δεν είναι δυνατή.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

arvaniti_art

Ο «Ζόρικος πιτσιρικάς» που έσωσε με τη βάρκα του 73 ανθρώπους από την κόλαση της φωτιάς στο Μάτι και ως ελάχιστη ανταπόδοση της πράξns του, κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη - Η ιστορία της ζωής του μέσα από τα λόγια της αδερφής του και γνωστής τραγουδίστριας Σοφίας Αρβανίτη

2