Με τροπολογία άνοιξαν μεγαλύτερο «παράθυρο» για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ μέσω ΕΠΑΛ

epal-foto-new

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στα ΕΠΑΛ και με ποια ποσοστά μπαίνουν στα Πανεπιστήμια - Όλες οι αλλαγές στα ημερίσια και εσπερινά ΕΠΑΛ

Η μείωση του χρόνου φοίτησης στα νυχτερινά ΕΠΑΛ δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές των Γενικών Λυκείων να εγγραφούν στα νυχτερινά αλλά και στα ημερήσια ΕΠΑΛ προκειμένου «δραπετεύοντας» στην Τεχνική Εκπαίδευση να έχουν άλλα ποσοστά εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις «Δομές της Εκπαίδευσης» μειώνεται κατά ένα έτος ο χρόνος φοίτησης στα νυχτερινά ΕΠΑΛ. Ως πρώτη εκτίμηση από την ΟΛΜΕ είναι ότι μειώνεται η τεχνική εκπαίδευση, καθώς ο χρόνος φοίτησης στα νυχτερινά ΕΠΑΛ είναι και μικρότερος από την πρωινή δομή του σχολείου και διαρκεί από τις 7.00 έως και τις 10.30. Ταυτόχρονα διαπιστώνουν τη δυνατότητα απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να εγγραφούν στο Β΄έτος των νυχτερινών ΕΠΑΛ και φοιτώντας ακόμα μία χρονιά και όχι δύο πλέον, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ξεχωριστές εξετάσεις για τη ν εισαγωγή κατά 1% στα ΤΕΙ. Επίσης με ρύθμιση που υπάρχει στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μαθητής που ολοκληρώνει την Α΄λυκείου στο Γενικό λύκειο μπορεί να φοιτήσει στη Β΄τάξη των ημερήσιων ΕΠΑΛ και παρακολουθώντας και την Γ τάξη στα ΕΠΑΛ να εισάγεται με το ειδικό ποσοστό 5% στα Πανεπιστήμια, ακόμα και σε καλές σχολές όπως η Ιατρική και τα Πολυτεχνεία. Θυμίζουμε ότι μέχρι πέρυσι το ποσοστό αυτό ήταν 1% και αυξήθηκε . Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι επαναληπτικές εξετάσεις καταργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και θα διενεργούνται κάθε Ιούνιο, όπως ίσχυε άλλωστε και πέρυσι. .Οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου δεν έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 9,5 σε μαθήματα, θα επανεξεταστούν τον Ιούνιο για την απόκτηση του απολυτηρίου. Η μεταφορά αυτή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς όπως κύκλοι του υπουργείου Παιδείας σχολιάζουν ότι πρέπει ένας απόφοιτος της Α’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου να γνωρίζει εάν για παράδειγμα θα κάνει αίτηση στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ εγκαίρως και όχι το Σεπτέμβριο.

Από την ΟΛΜΕ πάντως εκτιμούν ότι η μείωση κατά μία τάξη στα ΕΠΑΛ θα σημάνει και εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν θα χρειάζεται και θα μετακινηθεί για να καλύψει άλλα κενά στα σχολεία.

Ολες οι αλλαγές στα εσπερινά λύκεια

Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην μαθητών του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) στις τάξεις του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση των τάξεων του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.

Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ' και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:

α) ενήλικοι μαθητέςβ) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές».

Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του νόμου 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.

Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία πλήρη σχολικά έτη στο τριετές Εσπερινό Λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε Εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο πλήρη σχολικά έτη σε Εσπερινό ΕΠΑΛ.»

Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του παρόντος.

3. Μεταβατικές διατάξεις:

α) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος και όσοι μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.
Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

β) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.

ΣΧΟΛΙΑ (4)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ "Ταυτόχρονα διαπιστώνουν τη δυνατότητα απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να εγγραφούν στο Β΄έτος των νυχτερινών ΕΠΑΛ και φοιτώντας ακόμα μία χρονιά και όχι δύο πλέον, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ξεχωριστές εξετάσεις για τη ν εισαγωγή κατά 1% στα ΤΕΙ" ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩς ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ

Παιδεία=σοσιαλιστική υπόθεση

Απεριόριστο δικαίωμα στην Πανεπιστημιακή μόρφωση για όποιον καταφέρνει να γράψει, στις Πανελλήνιες, το όνομά του και μία χαμογελαστή φατσούλα.

Αισχροί

για ακόμη μια φορά!!! Άχρηστοι, ανίκανοι, επιπόλαιοι!!! Όλα στο πόδι!!! Κανένα έλεος για τα καημένα τα παιδιά μας;;;

Λάκης Αλεξάνδρου

Απλά πράγματα. Κομμουνισμός στην εφαρμογή του. Από τον καλύτερο μαθητή μέχρι το στουρνάρι, όλοι στις ίδιες σχολές. Ισοπέδωση, απαξίωση της αριστείας, η γενιά αυτή το μόνο που θα μάθει είναι ότι έχει δικαιώματα. Αυτό που κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει δοκιμαστεί στις χώρες του ανατολικού μπλοκ και έχαι αποτύχει παταγωδώς. Δεν τους νοιάζει όμως, τόσο μυαλό κουβαλάνε στα κεφάλια τους.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

fotia1

Στην περιοχή Κάστρο το αρχικό μέτωπο - Πολύ κοντά σε κατοικίες - Ενημέρωση της πυροσβεστικής στην αστυνομία να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας κάτοικοι, ώστε να εκκενώσουν, αν κριθεί απαραίτητο, τις οικίες τους

4
korydallos

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από σωφρονιστικούς υπαλλήλους - Για την επιχείρηση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Επόπτης, ενώ προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής

ste--2-thumb-large-thumb-large

Η γραμμή θα ξεκινά από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, θα περνάει από την Κυψέλη, τα δικαστήρια, τα Εξάρχεια, τον Ευαγγελισμό, την Πανεπιστημιούπολη, τα Ιλίσια και θα καταλήγει στου Γουδή

xristodoulidis

 Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να περνούν συστηματικά στην κατοχή οίκων δημοπρασίας του εξωτερικού, κυπριακά αρχαιολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη