«Χαστούκι» από το ΣτΕ στην κυβέρνηση για τα Θρησκευτικά στα Λύκεια

filismesa

Η Ολομέλεια έκρινε περίσσια αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την διδασκαλία και το πρόγραμμα που προτείνει η απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη

Ανελέητα και διαδοχικά είναι τα πλήγματα που δέχεται η κυβέρνηση στο θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς σήμερα με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κρίθηκε περίσσια αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η διδασκαλία των θρησκευτικών στα Λύκεια της χώρας.

Τον περασμένο μήνα η Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 660/2018) είχε κρίνει αντισυνταγματική την από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με την οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του Δημοτικού και του Γυμνάσιου.

Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 926/2018 απόφασή της με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η 143579/Δ2/7.9.2016 απόφαση του τότε υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών στα Γενικά Λύκεια είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ. Για το λόγο αυτό την ακύρωσε.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ στη σημερινή απόφασή της βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης απόφασής της για τα Δημοτικά και Γυμνάσια και μάλιστα έχει νέες σκέψεις για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών που είναι «σκληρότερες» για την κυβέρνηση.

Κατά τους συμβούλους Επικρατείας, «σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητας και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 της ΕΣΔΑ, το κράτος δεν μπορεί, ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητές που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει σε μαθητάς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς των (όχι δε και δόγματα άλλων θρησκειών)».

Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών στα Λύκεια «έχει ποιοτική και ποσοτική ανεπάρκεια ως προς την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκαλώντας σύγχυση στη θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών -στους οποίους αποκλειστικά μπορεί να απευθύνονται τα άρθρα 13 και 16 του Συντάγματος- το μάθημα των θρησκευτικών μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνειδήσεως».

Με το πρόγραμμα σπουδών στα Λύκεια «δεν επιχειρείται ούτε καν η «θρησκειολογικού» τύπου μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών για τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή άλλων χριστιανικών ομολογιών ή άλλων θρησκειών, αλλά η επεξεργασία εννοιών, οι οποίες ανάγονται σε διάφορες εκτιμήσεις ή διδακτικά αντικείμενα, εξετάζοντας απλώς από θρησκευτικής σκοπιάς, όχι όμως αποκλειστικώς από Ορθόδοξη Χριστιανική οπτική γωνία».

Επισημαίνεται σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης ότι τόσο από την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, όσο και από το πρόγραμμα σπουδών, «οι μαθητές καθοδηγούνται προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ζωής που είναι αποσυνδεδεμένο από την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι προς ένα σύστημα αξιών που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή».

Παράλληλα, το ΣτΕ επαναλαμβάνει πολλές σκέψεις της προηγούμενης απόφαση που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών στα Δημοτικά και Γυμνάσια, όπως ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη, είναι αντίθεση στο άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γιατί με το πρόγραμμα σπουδών που εισάγεται «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,

Ακόμη, αναφέρεται ότι προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνος να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων και 4 γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούσαν στο Λύκειο.

Μειοψηφίες

Αντίθετα, η μειοψηφία τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας της επίμαχης υπουργικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, οι 5 δικαστές που μειοψήφησαν είναι η αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και οι σύμβουλοι Επικρατείας Ιωάννης Μαντζουράνης Θεόδωρος Αραβάνης, Μιχάλης Πικραμένος και Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου.

Η μειοψηφία των 5 μελών της Ολομέλειας του ΣτΕ, αφού τάσσεται υπέρ της συνταγματικότητας, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις ουδόλως υποχρεώνουν τον νομοθέτη να προσδώσει στο μάθημα των θρησκευτικών ομολογιακό ή κατηχητικό χαρακτήρα, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε όχι με “ανάπτυξη” θρησκευτικής συνείδησης, αλλά με “επιβολή” θρησκευτικής συνείδησης συγκεκριμένου περιεχομένου.

Αυτό όμως αντίκειται στις αρχές της θρησκευτικής ουδετερότητας και της πολυφωνίας που διέπουν την παροχή της εκπαίδευσης από το Κράτος και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του μαθητή να επιλέξει και να διαμορφώσει κριτικά ουσιώδες στοιχείο της προσωπικότητάς του και της αντίληψής του για τον κόσμο και τον άνθρωπο.

Ακόμη, η μειοψηφία σημειώνει ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη υπηρετεί τους σκοπούς της παροχής από το Κράτος θρησκευτικής εκπαίδευσης πολυφωνικής και αξιολογικά ουδέτερης, παρουσιάζει επαρκώς τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.

Επίσης, η μειοψηφία αναφέρει: «Η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, και αφού ακούσθηκαν οι απόψεις της Εκκλησίας, υπηρετεί τους σκοπούς της παροχής από το Κράτος θρησκευτικής εκπαίδευσης πολυφωνικής και αξιολογικά ουδέτερης, παρουσιάζει επαρκώς τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που παρατέθηκαν σε προηγούμενη σκέψη, κινείται δε εντός των ορίων των εξουσιοδοτικών διατάξεων, που είναι ερμηνευτέες σύμφωνα με τις ανωτέρω αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις.

Επομένως οι αντίθετοι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι ερείδονται σε εσφαλμένη ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, ενώ η περαιτέρω αμφισβήτηση της ουσιαστικής κρίσεως και των παιδαγωγικών επιλογών της Διοικήσεως είναι απαράδεκτη και εκφεύγει του δικαστικού ελέγχου, ο οποίος εν προκειμένω είναι οριακός».

Τέλος, αναφέρει η μειοψηφία:

«Δύναται ο νομοθέτης, κατά τη σχετική διακριτική ευχέρεια που του παρέχει το Σύνταγμα, να προσδώσει στο μάθημα των θρησκευτικών θρησκειολογικό περιεχόμενο, με την κατάλληλη έμφαση στην ιστορία, το ρόλο και τις αρχές της επικρατούσας θρησκείας, ή και να το εμπλουτίσει με στοιχεία λογοτεχνικά, κοινωνιολογικά, λαογραφικά, φιλοσοφικά καθώς και ιστορίας της τέχνης, για την οποία η θρησκευτικότητα αποτέλεσε ανέκαθεν σημαντική πηγή έμπνευσης. Το περιεχόμενο μάλιστα αυτό ανταποκρίνεται πληρέστερα προς τις επιταγές που απορρέουν από τα άρθρα 5 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 16 παρ. 2 του Συντάγματος και τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων».

ΣΧΟΛΙΑ (42)

ΕΛΛΗΝ

Ειναι ωφελιμο να διδασκονται οι μαθητες τη δυναμη των μαλλιων του Σαμψων, τη δυναμη της σφεντονας του Δαβιδ (προσωπο ανυπαρκτο, μυθικο), τη σοφια του Σολομωντα (αλλο μυθικο προσωπο), την αρρενογονο μανια της τρομερης Ιεζαβελ, το εμποριο των πρωτοτοκιων μεταξυ αδελφων, την εξαπατηση του τυφλου Ισαακ απο τον απατεωνα γιο του Ιακωβ, τα δαιμονια που φευγουν απο τον ανθρωπο και μπαινουν στους χοιρους που μη αντεχοντας αυτοκτονουν πνιγομενοι, και αλλα τετοια που μαθαιναμε εμεις και γιναμε ηθικοι ανθρωποι.

Φιλαράκο

..και τα Σόδομα με τα Γομμορα παραμυθάκι είναι, αλλά τα βλέπω να έρχονται.....

ο

Απ το ατονικό που χρησιμοποιείς μάλλον στου Σώρα πήγες σχολείο

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΟΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΕΚΛΕΒΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ..................

ελληνικη παιδεια

καταργηση των θρησκευτικων στα σχολεια..οποιοι θελουν να στειλουν τα παιδια τους σε καταχητικα, τζαμια και συναγωγες κτλ να μαθουν..η διδασκαλια των θρησκευτικων ουδεμια σχεση εχει με την ελληνικη παιδεια..οι ελληνες ποτε δεν πιστευαν σε θρησκειες

*ελληνικη παιδεια

Ωπα,τι εχουμε εδω;Ειμαστε κατα του Συνταγματος της Ελληνικης Δημοκρατιας;Γιατι ειναι πολυ ευκολο να βρεις τι λεει το Αρθρο 16 του Συνταγματος της χωρας που εισαι υπηκοος...Αν δεν συμφωνεις,να μαζευτειτε πολλοι,να γινετε κυβερνηση,κι αν ειναι αναθεωρητικη η Βουλη των Ελληνων που θα ειστε πλειοψηφια,μπορειτε να προχωρησετε σε αναθεωρηση του Συνταγματος.Μεχρι τοτε ειναι κατα του Συνταγματος,και κυριως κατα των αρχων αυτων που αφησαν χερια,ποδια,περιουσιες,παιδια,ζωες για να γινει αυτη η πατριδα Ελευθερη.ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.Στο λεει ενας αθρησκος...

Vag

Ουδέποτε; Για διευκρίνισε; Μόνο ~2000 χρόνια χριστιανοί και άλλο τόσα περίπου πριν 12θεο. Ουδέποτε;;;

Πόσο μπορεί να ΦΑΕΙ ένας άνθρωπος ;;

Σκέφτεται με το ΣΤΟΜΑΧΙ και αισθάνεται με τον ΟΥΡΑΝΙΣΚΟ !!

Φίτσουλας

Υπάρχουν δικαστες. Εύγε στους αντιστασιακούς Δικαστές. Αέρα να φύγει η αριστερή εθνομηδενιστική χολέρα.

Όποιος δεν θέλει....

....να αλλάξει χώρα, Φίλη. Αρκετή αγάπη δώσατε στην χώρα σας....

Ζωή

Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, ο κ. Φίλης δεν διαθέτει κανένα πανεπιστημιακό τίτλο και ο Τσίπρας τον έκανε υπουργό παιδείας. Άρα δεν φταίει αυτός, τόσα γνώριζε τέτοια έπραττε. Εδώ κηρύχθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος του συνταγματολόγου Κατρούγκαλου. Αγραμματοσύνη, εμπάθεια και ανθελληνισμός ειναι τα χαρακτηριστικά των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ.

Δ. Κ.

Μόνο που η αγραμματοσύνη συνάδει με αποφάσεις σαν αυτή του ΣτΕ. Εγγραμματοσύνη και θρησκοληψία ...δεν κολλάνε και μάλιστα σε ευρωπαϊκή χώρα -τρομάρα της-εν έτει 2018

John Doe

Ακόμη ένας κακόμοιρος γλωσσοθεραπευτής κι εσύ; Μα καλά όσοι δεν μπήκαν φιλοσοφική γλωσσοθεραπευτές γίνανε; Σαπίζουν οι φράουλες αμάζευτες στη Μανωλάδα...εμ το αντώνυμο εννοιολογικά είναι η «μόρφωση» αλλά που μυαλό, μόνο αποστήθιση.

Δ.Κ.

Φίλε μου, δεν είναι η ασχετοσύνη σου -ανθρώπινο-, είναι η ηλίθια έπαρσή σου. Δεν έχω βγάλει πανεπιστήμιο, θυμήθηκα όμως που συνάντησα τη λέξη εγγραμματοσύνη. Άνοιξε, [...], το βιβλίο της έκθεσης της Γ λυκείου σε ένα κείμενο στη σελίδα 25 για την ανώτατη παιδεία που υπογράφει ο Γ. Σηφάκης και εκεί θα συναντήσεις τη λέξη. Κι απότι είδα στο διαδίκτυο ο Σηφάκης ήταν καθηγητής φιλοσοφικής σχολής. Περιμένω τη συγνώμη σου, [...].

Δ.Κ.

αφού δεν ζητάς συγνώμη για τη θλιβερή σου εικόνα, έλα τουλάχιστον να με αντικαταστήσεις στη Μανωλάδα, γιατί φαίνεται πως είσαι πιο κατάλληλος από μένα για εκεί .....

consun

Το έχουμε καταλάβει πια... αυτή την περίοδο το ΣΤΕ είναι αυτό που κάνει αντιπολίτευση. Αναμενόμενη η απόφαση ....Αφήστε τη νεολαία στον ύπνο το βαθύ, και από την άλλη μη χάσει και ο Αμβρόσιος τους πελάτες.....

Συριζοσαπιλα

Ευτυχως που υπαρχει και το ΣτΕ για να βαζει στη θεση του τους ανεπαρκεις και ανικανους αυτης της ...ακυβερνησιας φανατικων μισελληνων,πρακτορων ,χασικληδων,ανωμαλων και υποκριτων .

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ

ΣΩΣΤΌΣ....

Karman13

Ωραιος

Χοντροκομμενος

ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝΤΡΟ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΑΡΦΙΖΕΤΑΙ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑΝΑΙ.

Γερη σφαλιαρα στον απλυτο σβερκο της αριστερας..

Μπραβο στο ΣΤΕ , ευτυχως που στην αριστερη ανθελληνικη λαιλαπα των απατεωνων της αριστερας υπαρχουν καποιοι που σηκωνουν το τιμημενο αναστημα τους ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που ειναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ , αρα δεν τσιμπανε στην αγυρτεια του μαρξισμου... και αυτο ποναει τις ελεεινες κουρελες της οπισθοδρομικης αριστερας. Το οτι υπαρχουμε σημερα σαν εθνος και βγαζουμε το τσιμπλιαρικο ματι της αριστερας το οφειλουμε στην Ορθοδοξια και το τιμημενο αγωνιστικο ρασο. Με αυτο διασωθηκαμε στην τουρκογυφτικη σκλαβια και με τον ΣΤΑΥΡΟ στο ενα χερι (για του Χριστου την πιστη υην Αγια και την Ελλαδος την επευθερια ελεγαν οι αγωνιστες του 1821) και το οπλο στο αλλο οι ηρωες μας πολεμησαν μαζι με το τιμημενο παπαδαριο και απελευθερωσαν την πατριδα μας ΠΡΟΣ ΘΛΙΨΗ ολων των κτηνωδικων Φιληδων...ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΛΙΝΟΦΑΣΙΣΤΕΣ !

Σωστός

Τα είπες όλα.....

Άρης

Δεν ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, όμως αυτή η απόφαση είναι ντροπή για τη χώρα μας. Σκεφτείτε ότι η "οπισθοδρομική" Τουρκία διαχώρισε το κράτος από τη θρησκεία επί Κεμάλ, δηλ. πριν από 100 χρόνια, ενώ εμείς είμαστε ακόμη Ιράν. Και η πλάκα είναι πως θεωρείται ότι οι Έλληνες είναι πιστοί χριστιανοί, αλλά έτσι και δεν ήταν τα μνημόσυνα, οι εκκλησίες θα ήταν μονίμως άδειες. Τέλος πάντων, τελικά σ'αυτή τη χώρα όλοι ψεύτες και υποκριτές είμαστε και γι'αυτό δεν πάμε μπροστά με τίποτα.

Haze

Μαζί σου , αρκεί να κόψει και το κοράνι από τους μουσουλμάνους. Οχι 2 μέτρα και2 σταθμά

....

Ωραία, και τι ψήφισες...ΚΚΕ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Μιχαηλ

καλο!!! αν και οι μονοι που κανουν οτι εννοουν ειναι οι ανταρσυα -ασυνεχεια ,μετα το πανεπιστημιο( δεν χανανε συνελευση ,σαν μανιταρια ηταν ολοι) μολις βολευονται δεν συνεχιζουν,γινονται Συνεχεια -βεβαια ο συριζα βαραει τα δυο εναπομειναντα πεναλτυ στο παιχνιδι αποδομησης εθνολογικου ιστου.τα πρωτα τρια τα βαρεσαν οι προηγουμενοι κι εννοω γλωσσα -ιστορια ....κι εμεις τσακα -τσουκα τρωγαμε στην εξεδρα

Αρης

Μιλάς για την Τουρκία που έχει θεοκρατική ισλαμικη κυβέρνηση, που έφερε την μαντήλα στα πανεπιστήμια;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kakokairia_main

Κλειστά σχολεία - Προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κοζάνης - Έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στην Πρέβεζα, η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια - Επέμβαση για τον απεγκλωβισμό οδηγού που ακινητοποιήθηκε μέσα σε ρέμα

2