Χωρίς βαθμούς στο Γυμνάσιο, με λίστα στο Πανεπιστήμιο

Χωρίς βαθμούς στο Γυμνάσιο, με λίστα στο Πανεπιστήμιο

Σχολεία με «ονοματεπώνυμο» και αντικατάσταση κεφαλαίων της Ιστορίας με μαθήματα που αγγίζουν περισσότερο την επικαιρότητα

Μετά την κατάργηση των πρότυπων σχολείων και της αριστείας με τις ρυθμίσεις Μπαλτά, έρχονται τα σχέδια του κ. Αντώνη Λιάκου, εκλεκτού του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, για εισαγωγή στα πανεπιστήμια με λίστα και κατάργηση της βαθμολόγησης στα γυμνάσια. 

Επίσης, προτείνεται αντικατάσταση κεφαλαίων της Ιστορίας με μαθήματα που αγγίζουν περισσότερο την επικαιρότητα, στο πλαίσιο της «άρσης της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων (π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν και εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία - Ιστορία - Γεωγραφία)», όπως τονίζεται σε έκθεση του κ. Λιάκου. Λίστα προτεραιότητας εισόδου στα πανεπιστήμια μελετά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος, στο πλαίσιο της πρότασής του για εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνει την κατάργηση του μήνα εξετάσεων στα σχολεία και τη θέσπιση της περιγραφικής αξιολόγησης αντί για βαθμολόγηση.

Ο κ. Λιάκος υποστηρίζει στην πρότασή του ότι δεν χρειάζονται εξετάσεις για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, εστιάζοντας σε όσα συγκεντρώνουν μηδαμινές προτιμήσεις ή σε αυτά όπου οι φοιτητές ή οι σπουδαστές απλώς κάνουν εγγραφή και δεν παρακολουθούν μαθήματα. Το σκεπτικό του προέδρου της επιτροπής είναι ότι μόνο κάποιες σχολές χρειάζονται εξετάσεις και προτείνεται η απελευθέρωση από τις πανελλαδικές εξετάσεις τμημάτων χαμηλής ζήτησης. 

Ο κ. Λιάκος εξήγησε: «Σε αυτές τις λίγες σχολές θα υπάρξει μια λίστα προτεραιότητας με κριτήρια που θα διαμορφωθούν και με τη συμμετοχή των ΑΕΙ. Τα κριτήρια αυτά δεν θα οδηγούν τα παιδιά στα φροντιστήρια. Δεν θα έχουν να κάνουν με την προηγούμενη γνώση. Δεν είναι απαραίτητο αυτός που θα πάει να σπουδάσει Ιατρική να έχει τελειώσει πρακτικής κατεύθυνσης Γυμνάσιο και Λύκειο, ούτε αυτός που θα πάει στη Φιλοσοφική ή στο Ιστορικό να έχει τελειώσει κλασικό τμήμα σπουδών». Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος έχει διατελέσει πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) που είχε ιδρύσει ο κ. Κώστας Σημίτης, αλλά και υποστηριχτής των ιδεών της κυρίας Μαρίας Ρεπούση, ενώ είναι και o πρόεδρος της επιτροπής που ασχολείται με τις αλλαγές σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, τα πορίσματα της οποίας θα είναι έτοιμα μέσα στον Μάιο.

Οι 19 προτάσεις για αλλαγές
Οι προτάσεις, οι οποίες αφορούν τους καθηγητές, τους μαθητές, τον σχολικό χρόνο, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τη σχέση του σχολείου με την κοινωνία, έχουν ως εξής:

1. Χρήση του σχολικού χρόνου για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής (τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων), μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις εξωσχολικές δράσεις του σχολείου, αποσαφήνιση του ρόλου των συμβούλων, ενίσχυση του εκπαιδευτικού ως προς τις αρχές συμπερίληψης και διαφοροποίησης στην τάξη.
2. Μείωση μέσω αναμόρφωσης της διδασκόμενης ύλης (να αδειάσει η τσάντα του μαθητή) και αντικατάσταση της βαθμολογίας με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση σε σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους των προγραμμάτων σπουδών καθώς και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του συστήματος.
3. Καθιέρωση ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού, προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες (ευελιξία), διατοπική (κοινά προγράμματα) και ευρωπαϊκή (αδελφοποιήσεις, ανταλλαγές) δικτύωση των σχολείων.
4. Ενίσχυση της μαθητικής εκπροσώπησης, σχολική εφημερίδα, ετήσια θεατρική παράσταση (άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία), καθιέρωση ομίλων και συλλογικών μαθητικών δραστηριοτήτων με άξονες τα νέα Μέσα, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες.
5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της δομής και των χώρων του σχολείου σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία κατά τις απογευματινές ώρες.
6. «Βάπτιση» του σχολείου για λόγους συμβολικούς και για την εξασφάλιση ταυτότητας. Κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει τη δική του φυσιογνωμία, τις δικές του παραδόσεις, ετήσιους στόχους και να εμφυσήσει στους μαθητές έναν «πατριωτισμό του σχολείου». Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να περιοριστεί η συχνή εναλλαγή του προσωπικού. Το σχολείο να γίνει δρων υποκείμενο (να αποκτήσει agency).
7. Μελέτη για την αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το διετές νηπιαγωγείο στο εξάχρονο Δημοτικό και εξέταση των δυνατοτήτων δημιουργίας τετραετούς Γυμνασίου και διετούς Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), προσανατολισμένου προς την έρευνα και με δυνατότητες επιλογών.
8. Ενίσχυση της αυτονομίας και των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού.
9. Αμεση συνεργασία φορέων (σχολείο - σύμβουλοι - κοινότητα - δήμοι).
10. Ενίσχυση των ολιγοθέσιων σχολείων.
11. Εκ περιτροπής ανάληψη πειραματικού χαρακτήρα από τα σχολεία.
12. Ανανέωση προγράμματος και, κυρίως, βιβλίων με προτεραιότητα σε όσα έχουν ήδη κριθεί απαράδεκτα. 
13. Κατάργηση των αλλεπάλληλων εξετάσεων (και του μήνα εξετάσεων) στο Γυμνάσιο - αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).
14. Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων (ενδεικτικά: σε 3 ή 4 όπως α) Γλώσσες και Πολιτισμός, β) Μαθηματικά, γ) Τέχνες, δ) Εισαγωγή στην Κουλτούρα των Φυσικών και ε) Κοινωνικές Επιστήμες). Αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.
15. Δημιουργία ωρολογίων ενοτήτων σε βάρος της πολυδιάσπασης των ωρών. Καθιέρωση ολοκληρωμένου προγράμματος Ευέλικτης Εβδομάδας.
16. Διεύρυνση του ποσοστού της ύλης που διαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.
17. Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση: Θεσμοθέτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας των μαθητών (αμοιβαία διόρθωση, συνεργασία διαφορετικών τάξεων από διαφορετικά σχολεία, ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από τους μαθητές). Καθιέρωση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.
18. Αρση της λογικής της επανάληψης σε κύκλους των σχολικών αντικειμένων (π.χ. στο μάθημα της Ιστορίας) με έμφαση στο χρονικό και τοπικό παρόν και εξασφάλιση της εσωτερικής συνοχής της ύλης που διδάσκεται σε διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία - Ιστορία - Γεωγραφία).
19. Σύνδεση σχολείου - οικογένειας: Μελέτη θεσμοθετημένης συμβουλευτικής σχέσης σε θέματα εκμάθησης και στάσης απέναντι στο σχολείο, σε ζητήματα εκφοβισμού και βίας, καθώς και πρόληψης εξαρτήσεων. Ενδυνάμωση της γονικής εμπλοκής ως δυναμικής διεργασίας αλληλεπίδρασης γονέων και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Θεσμοθετημένος χρόνος συνεργασίας με τους γονείς.

Πανελλαδικές: Γιατί μπορεί να πέσουν οι βάσεις 
Οι συνολικές θέσεις των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν καθοριστεί φέτος σε 69.985, με τις 43.855 να αφορούν τις πανεπιστημιακές σχολές και τις 26.130 τα ΤΕΙ. Εκτιμήσεις για πτώση σε Νομικές και Παιδαγωγικές - Σφαγή στις περιζήτητες Ιατρικές 

Αντίστροφα μετρούν οι περίπου 104.000 μαθητές που θα διεκδικήσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς στις 16 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Για πρώτη φορά φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι δύο ταχυτήτων, με κάποιους υποψηφίους (το 4%) να έχουν επιλέξει να εξεταστούν με το παλιό σύστημα, ενώ οι περισσότεροι θα εξεταστούν με το νέο σύστημα. 

Ακόμα και οι βάσεις, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αναμένεται να είναι δύο ταχυτήτων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σφαγή στις περιζήτητες Ιατρικές Σχολές, οι οποίες -κυρίως στην περιφέρεια- μπορεί να πέσουν κάποια μόρια. Ανοδική τάση εκτός από τις Ιατρικές αναμένεται να έχουν και οι Οδοντιατρικές, καθώς και τα παραϊατρικά επαγγέλματα. Πτωτική αναμένεται η τάση στις Νομικές και τις Παιδαγωγικές, κυρίως της περιφέρειας. Πτώση διαβλέπουν οι ειδικοί και στα υψηλόβαθμα Οικονομικά Τμήματα και τα περιζήτητα Τμήματα του Πολυτεχνείου. Αντίθετα εκτιμάται ότι σε κάποια από τα αποκαλούμενα «μεσαία» τμήματα του Πολυτεχνείου οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά. 

Οι συνολικές θέσεις των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν καθοριστεί φέτος στις 69.985, με τις 43.855 να αφορούν τις πανεπιστημιακές σχολές και τις 26.130 τα ΤΕΙ.
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναρτήθηκαν στην  ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία προκειμένου στις αργίες των γιορτών να τα μελετήσουν οι υποψήφιοι. 
Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι από τις συνολικά 69.650 θέσεις εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (δεν συμπεριλαμβάνονται τα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), οι 43.520 θέσεις αποδίδονται στα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ οι 26.130 θέσεις στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

Στους υποψηφίους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των ετών 2015 ή 2014 και διεκδικούν την εισαγωγή τους με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων δίνονται συνολικά 7.001 θέσεις, από τις οποίες τις 4.214 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2015 και τις 2.787 θέσεις οι υποψήφιοι του 2014 αντίστοιχα.
Στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ έτους 2016 με το παλιό και το νέο σύστημα εισαγωγής θα αποδοθούν συνολικά 57.991 θέσεις, από τις οποίες οι 2.315 αφορούν το παλιό σύστημα (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Β’) και οι 55.676 το νέο σύστημα ΓΕΛ. Αντίστοιχα, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ έτους 2016 με το παλιό και το νέο σύστημα εισαγωγής θα δοθούν συνολικά 4.395 θέσεις, από τις οποίες οι 724 θέσεις αφορούν το παλιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’) και οι 3.671 το νέο σύστημα ΕΠΑΛ.

Επίσης, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’) θα δοθούν 263 θέσεις.

ΣΧΟΛΙΑ (74)

kostisss

κλείστε ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ κ στήν θέση τους , νά γίνουν σχολές γιά ΤΡΑΓΟΥΔΙ κ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ .... οτι ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ δηλ. ΤΆ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ τής TV...

Βασίλης

Θα έλεγα να απονέμονται οι Πανεπιστημιακοί Τίτλοι με την ...γέννηση του παιδιού και με ...κλήρωση! Αλλά με αυτή την ποιότητα τι να περιμένεις!!!

οτι να ναι..

μπαστε σκυλοι αλεστε στα αει δηλαδη,γιατι,κακα τα ψεμματα,αν εχεις καλο κονε και λεφτα,τα μαθηματα δεν ειναι δυσκολο να τα περασεις στο πανεπιστημιο,με αυτο το συστημα θα σπουδαζουν μοναχα οι πλουσιοι και αυτοι που γλυφουνε..

Joy

Diladi mas les oti mono oi plousioi ehoun kone kai lefta gia na ladosoun. Edo eine kai i hazi antilipsi. Ta systimata kommatikopioiisis kai politikopoioisis ton panepistimion ta stirixe o laos tosa hronia..ohi oi plousioi....an itan mages oi entimoi syrizeoi as katargousan tis neoleres ton panepistimion kai tous politiko dieftharmenous akadimaikous. Oso gia aftous pou theloun na perasoun me etoimes ergasies vriskoun panta ta lefta na ladosoun..rota an afta ta kanoun exo..se evropaiko epipedo eimaste poli hamila se poiotita panepistimion gia afto kai oi ftohoi entoimoi aristeroi stelnoun ta pedia tous se idiotika sholeia kai panepistimia exoterikou.....aftoi pou den ehoun lefta...opote min mas poulas vlakeies...an eise toso ftohos diavase poli na pareis ipotrofia..alla oi perissoteroi ellines fitoites ehoun alergia sto diavasma.

ΞΑΝΑ

Εσύ πάντως πρέπει να ξαναπάς σχολείο, γιατί η πρώτη φορά δεν πέτυχε ....

Δεσποινα

Ο Πλουσιος δεν εχει αναγκη τα Ελληνικα πανεπιστημια. Οι καλυτερες και πιο πλουσιες οικογενειες στέλνουνε κατατευθειαν τα παιδια τους εξωτερικο φυσικα. Δεν ειδα κανεναν πλουσιο να στειλει το παιδι του σε Ελληνικο πανεπιστημιο. Οποτε μην ανυσηχεις για τους πλουσιους

Δεσποινα

Θα αφήσει η παραπαιδεια να γίνουνε αυτά??? Δεν θα αφησουνε τα φροντιστηρια να κατηργηθουνε διοτι βγαζουνε τρελο χρημα απο τις πανελλαδικες. Οι πανελαδικες και γενικα αυτος ο τροπος εισαγωγης ειναι ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΣ ,δεν υπάρχει πουθενα στην Ευρώπη και επιπλεον ειναι ΑΔΙΚΟΣ . Αδικος διοτι αποκλειονται παιδια εξυπνα και ικανα επειδη δεν ....γραψανε 50 μορια παραπανω. Να κατηργηθουνε οι πανελλαδικες και το καθε πανεπιστημιο να κανει τις δικες του εξετασεις.Επισης το επιπεδο σπουδων στα Ελληνικα πανεπιστημια να ανεβει διοτι ειναι για τα μπαζα.Σε κυνηγανε κομματικες παρατάξεις κτλ. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....ευκολο να μπει καποιος αλλα φτυνει αιμα για να παρει πτυχιο. Αναβαθμιση,εκσυγχρονισμος συμφωνα με τα Ευρωπαικα συστηματα εκπαιδευσης πρεπει επιτελους να γινει και στην τριτοκοσμικη Ελλαδα.

Live your myth in Peiraus Port!!!

Οι Ανθελληνες ΦΑΣΊΣΤΕΣ μπαχαλάκιδες τους επιλέξατε για να μην πληρώσετε ΕΝΦΙΑ, πριν την κάνουν δεν θα αφήσουν τίποτα Ελληνικό όρθιο.

Κώστας

Ενώ τώρα, τα παιδιά μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο με τη δωρεάν παιδεία των φροντιστηρίων (450 ο μήνας περίπου) και των χιλιάδων σχολικών βοηθημάτων (25 ο τόμος περίπου) - γιατί αν πας να γράψεις βασιζόμενος μόνο στα σχολικά βιβλία θα γράψεις περίπου 20/100 - και βγαίνουν επίσης με τη δωρεάν παιδεία των Πανεπιστημιακών φροντιστηρίων γιατί 12 χρόνια δεν έμαθαν να διαβάζουν και να συνθέτουν μια εργασία παρά να παπαγαλίζουν συνταγούλες. Στο εξωτερικό που σε πάρα πολλές χώρες δε δίνουν εξετάσεις, μπαίνουν αλλά δε βγαίνουν ποτέ αν δε μελετήσουν σοβαρά καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (και όχι όπως εδώ που οι φοιτητές αποκαμωμένοι από ένα σύστημα εισαγωγής που απαιτεί ωράρια στα οποία ενήλικος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μπαίνουν και κάνουν ν ανοίξουν βιβλίο κάνα δυο χρόνια γιατί "εντάξει τώρα μπήκαμε κάποτε θα τελειώσουμε" και όταν το ανοίγουν τρέχουν πάλι στα φροντιστήρια για κάνα σος γιατί ποτέ κανείς δεν τους έμαθε να διαβάζουν αλλά μόνο να παπαγαλίζουν και να μαθαίνουν συνταγούλες, με αποτέλεσμα να τελειώνουν μετά από 7 και 8 χρόνια), είναι κορόιδα που το κάνουν. Συνεχίστε λοιπόν να πιστεύετε πως οι εξετάσεις στη Γ Λυκείου είναι απαραίτητες για να καθορίσουν το τί θα κάνουν τα παιδιά στη ζωή τους. Στο μεταξύ προμηθεύστε τα με τόνους καφέ και κάνα lexotanil για να προλαβαίνουν να διαβάζουν τις συνταγές και για να την παλέψουν από την πίεση και το άγχος και παράλληλα δώστε και μια μικρή περιουσία στα φροντιστήρια για να τα προετοιμάσουν για τις εξετάσεις αυτές.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Αγαπητέ σχολιαστή της ευκολίας, για μένα που ήμουν φτωχό παιδί αλλά πολύ έξυπνο και δεν είχα τις δυνατότητες ούτε για ιδιαίτερα ούτε για φροντιστήρια στο σχολείο, έπαιρνα άριστους βαθμούς αλλά το ίδιο έπαιρναν και όσα παιδιά ήταν απόγονοι καθηγητών και πλουσίων οικογενειών, οι οποίοι έκαναν δωρεές. Ενώ λοιπόν πάντα έγραφα καλύτερα και είχα μεγαλύτερη συμμετοχή, μου έκαναν bullying γιατί δεν ήμουν πλούσια. Χάρη στις πανελλήνιες όσα από αυτά τα καλόπαιδα μου έκαναν τους νταήδες με τις γνωριμίες και τα λεφτά του μπαμπά και ενώ δεν το άξιζαν έπαιρναν καλύτερους βαθμούς, εξαιτίας της φιλίας που είχαν με τη Διοίκηση του σχολείου, πήγαν άπατοι (κάτω από τη βάση) ενώ εγώ χωρίς την "παραπαιδεία" μπήκα στους 30 πρώτους στο ΕΚΠΑ. Αν όμως βασιζόμουν σε λίστα, και στις ορέξεις του κάθε καθηγητή δεν θα είχα αυτή τη δυνατότητα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα και για εμάς, τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν τον ένα μισθό των 900 ευρώ και με αυτό συντηρούσαν τρία άτομα.

Δεσποινα

Οι γονοι πλουσιων και καθηγηταδων βρε κοριτσι μου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και το μεγαλυτερο ποσοστο απο αυτους ετοιμαζεται για πανεπιστημια εξωτερικου. Ομως ο Σακης το φτωχοπαιδο που ειναι αριστος μαθητης και θελει να σπουδασει Ιατρική αλλα δεν μπορει να πιασει τις βασεις της Ιατρικης επειδη δεν γραφει καλη εκθεση ενω ειναι αριστος στα μαθηματα της Ιατρικης (βιολογια-φυσικη-χημεια) γιατι να μην μπορει να περασει???? Γιατι αυτο το αξιο παιδι επειδη δεν μπορει να γραψει εκθεση που δεν εχει καμια σχεση με ιατρικη να μην μπορει να σπουδασει???? ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΛΕΜΕ??? Το συστημα πανελλαδικων ειναι ΑΔΙΚΟ.......δεν μπορει να σου καθορισει μια εξεταση το μελλον σου. Βεβαια υπαρχουνε και αλλοι τροποι να μπεις μεσω ΕΠΑΛ, νυχτερινων λυκειων ,η απο ΤΕΙ με κατατακτηριες κτλ.Οι μισοι εχουνε μπει ετσι.

Κώστας

Αγαπητή μου τί σε κάνει να πιστεύεις πως δε θα τα κατάφερνες εξίσου καλά και σε ένα σύστημα που στο 1ο έτος θα έμπαιναν 4000 και στο 2ο θα ήταν 100; Αν μου πεις ότι θα σε έριχναν γιατί οι άλλοι θα είχαν τις γνωριμίες να σου θυμίσω - και το ξέρεις πολύ καλά - πως το ίδιο δυνητικά μπορεί να γίνει και τώρα, και άρα θα έπρεπε να φοβάσαι ότι δε θα πάρεις πτυχίο ποτέ εφόσον οι άλλοι έχουν τις γνωριμίες, που όμως ξέρεις πολύ καλά ότι δε γίνεται. Ναι μπορεί να σπρώχνονται αυτοί που έχουν τις γνωριμίες και το 3.5 να γίνεται 5 όμως το 9 παραμένει 9. Και μου ανέφερες 1 παράδειγμα (τον εαυτό σου) ενώ εγώ μπορώ να σου αναφέρω εκατοντάδες που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αλλά και κάποιος άσχετος από την εκπαίδευση (Λυκειακή - Μεταλυκειακή) μπορεί να κάνει μια βόλτα στα μεγάλα βιβλιοπωλεία να δει τη φάμπρικα που έχει στηθεί από τους εκδοτικούς οίκους καταρχήν και μια αναζήτηση στου Google για την υπόλοιπη φάμπρικα των εκπαιδευτικών ομίλων. Και όποιος θεωρεί ότι έμαθε πχ μαθηματικά επειδή έκατσε κι έμαθε ή του έδειξαν μερικές 100δες αλγεβρικά τρικ κοιμάται τον ύπνο του δικαίου (αντίστοιχα φαντάζομαι και στα υπόλοιπα μαθήματα αλλά σε αυτό έχω προσωπική εποπτεία και άποψη). Αυτό για όσους πιστεύουν πως οι εξετάσεις βγάζουν σούπερ ντούπερ επιστήμονες. Επίσης μη μου πεις ότι στηρίχθηκες μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο για να μπεις στο Πανεπιστήμιο γιατί δε θα σε πιστέψω, γνωρίζω πολύ καλά τον κλάδο και τη σχέση που έχουν τα θέματα των Πανελληνίων με το τί υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια και ξαναλέω πως μόνο με το σχολικό βιβλίο μαξ φτάνεις να λύσεις το πρώτο θέμα, άντε αν κάποιος είναι ιδιοφυής κι έχει και καλούς καθηγητές στο σχολείο - οι οποίοι όμως δε θα κάνουν θέματα από το σχολικό αν θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά οπότε ξαναγυρίζουμε στον ίδιο παρονομαστή - και ένα μέρος του 2ου δηλαδή περίπου 7 στα 20. Και φτάνει μετά αυτός που έμαθε από τα 5 του ως τα 18 του και από τα 18 του ως τα 23 να δουλεύει με συνταγούλες να ζητήσει δουλειά και στη δουλειά βλέπεις ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλιά για το αν θα πρέπει να σηκώσει τα ποδαράκια στο πληκτρολόγιο για να γράφει καλύτερα ή όχι. Γιατί έχει μάθει μια ζωή στις συνταγές. Σχολείο, Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό (εκεί ενίοτε αναλαμβάνουν άλλοι και ολόκληρη την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Yeah, εξαιρετικό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (δεν αναφέρομαι προσωπικά, αυτό αποτελεί γενικότερη αίσθηση από αυτά που ζω καθημερινά).

haros

Πόσο, μα πόσο δίκιο έχεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Υποχρεωτικά τα αγγλικά στα σχολεία και υπολογιστές κατάργηση θρησκευτικών και στη θέση τους ξένη γλώσσα η γλώσσα είναι ταξική τα παιδιά της πλούσιας αστικής τάξης μιλάνε άπταιστα αγγλικά και το μάθημα γίνεται στα αγγλικά στα κολέγια. ενώ οι φτωχοί πιέζονται να μάθουν αρχαία ελληνικά .

Υπουργός Φίλης

Αποφασίζουμε η εισαγωγή στα αει-τει θα γίνετε με μοναδικά κριτήρια να μπορεί ο μέλλον επιστήμονας να γνωρίζει να γράφει το όνομα του να ξέρει την προπαίδεια του 3 και να έχει αποστηθίσει τα 10 τελευταία πρωτοσέλιδα (επικεφαλίδες ) της αυγής πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων .

ΣΧΕΔΙΟ

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια θα καταργηθούν, αφού τα παιδιά των αλλοδαπών ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να γράφουν καλά στα ελληνικά. Γίνεται με εντολή από έξω και θα γίνει τώρα που τα παιδιά των αλλοδαπών θα γραφτούν στα δημοτικά σχολεία. Για το λόγο αυτό καταργήθηκαν μέσα στο Πάσχα και τα θρησκευτικά (λόγω της θρησκείας του Ισλάμ). Η πολυπολισμικότητα θα ξεκινήσει να υλοποιείται από τώρα στα σχολεία, ώστε μέχρι να ενταχθούν τα παιδιά αυτά στην κοινωνία ως επαγγελματίες να το έχουν συνηθίσει ΟΛΟΙ οι Έλληνες - πλειοψηφία που γίνεται σταδιακά μειοψηφία. Πρώτα στα σχολεία, μετά στην κοινωνία. Τους ενδιαφέρει η ηλικία 4 ετών με 10. Κατά τα άλλα οι Έλληνες είχαν πενθήμερη αργία στα εξοχικά τους .....

Αχμέτ

Κατάργηση βαθμών σε όλες τις βαθμίδες και κλήρωση για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Μωάμεθ

Μπράβο τέκνο μου! Ωραία ιδέα να την πούμε στο Φίλη μας. Να βάλουμε και τον αρχιμανδρίτη του Μαξίμου να τσιμπάει τα ζάρια.

Γιώργος

Εγώ λέω καλύτερα να μην πηγαίνουν καθόλου σχολείο. Ούτως ή άλλως και ο πρωθυπουργός μας απέξω την έβγαλε.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Λιστια

Οι άνδρες της Ασφαλείας ταυτοποίησαν ως έναν από τους δράστες έναν 43χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του

11-96-5-c

Mία 15χρονη, την οποία οι Βρετανοί υποπτεύονταν ως μέλος της ΕΟΚΑ, συνελήφθη από Τουρκοκύπριους αστυνομικούς, οδηγήθηκε σε ένα δάσος, όπου ξυλοκοπήθηκε, στη συνέχεια βιάστηκε και μετά οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό, όπου οι ανακριτές την πετούσαν «σαν μπάλα» από τον έναν στον άλλο - Κάποια στιγμή πέρασαν στο λαιμό της μία θηλιά και την έσφιξαν