Ο Μητροπολίτης Χίου έβγαλε εγκύκλιο κατά της γιόγκα!

Ο Μητροπολίτης Χίου έβγαλε εγκύκλιο κατά της γιόγκα!

«Ασυμβίβαστη» χαρακτηρίζει την γιόγκα με την ζωή των Χριστιανών, ο Μητροπολίτης Χίου, κ. Μάρκος, ο οποίος τονίζει ότι η γιόγκα δεν είναι γυμναστική, αλλά «θρησκευτικό σύστημα θεωρίας».

«Ασυμβίβαστη» χαρακτηρίζει την γιόγκα με την ζωή των Χριστιανών, ο Μητροπολίτης Χίου, κ. Μάρκος, ο οποίος τονίζει ότι η γιόγκα δεν είναι γυμναστική, αλλά «θρησκευτικό σύστημα θεωρίας».

Σε εγκύκλιο του προς τους κατοίκους της Χίου, ο Μητροπολίτης σημειώνει: «Μπορεί κάποιος να απομονώσει την πρακτική άσκηση από το θρησκευτικό της υπόβαθρο και περιεχόμενο; Μπορεί επίσης κάποιος να παραβλέψει τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται; Αναμφιβόλως όχι».

Και συνεχίζει: «ότι η θεώρηση της γιόγκας απλώς ως γυμναστικής είναι εσφαλμένη. Και τούτο

α) γιατί αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμα τού συστήματος τού Ινδουισμού,

β) δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο θρησκευτικός της χαρακτήρας από τις προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και το σκοπό των ασκήσεων,

γ) συνδέεται αναπόσπαστα με τις αντιχριστιανικές αντιλήψεις περί μετενσάρκωσης, και

δ) γιατί αποτελεί ανθρωποκεντρική προσπάθεια αυτολύτρωσης μέσω τεχνικών και ασκήσεων».

Κατά τον Μητροπολίτη η γιόγκα είναι επίσης επικίνδυνη για την υγεία. Ο κ. Μάρκος χρησιμοποιεί ως επιχείρημα σχετική αναφορά που υπάρχει σε εγκυκλοπαίδεια σύμφωνα με την οποία «Είναι γνωστο ότι η πρακτική άσκηση της γιόγκα δημιουργεί στο άτομο όχι απόλυτα φυσιολογικές ιδιότητες και παραψυχολογικές γιατί αντιστρέφονται ορισμένες σωματικές και διανοητικές λειτουργίες».


Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Βασικό γνώρισμα της εποχής μας, είναι η σύγχυση πού παρατηρείται για μια ποικιλία πτυχών της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πνευματικής και υπαρξιακής σύγχυσης είναι και το γεγονός, ότι και η γιόγκα, ένα θεμελιώδες θρησκευτικό σύστημα θεωρίας και τεχνικής τού Ινδουισμού, διαφημίζεται στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α ως ασκήσεις γυμναστικής, πού προσφέρουν λύση σε πλήθος προβλημάτων, πού προέρχονται από τον αγχώδη τρόπο ζωής.

Τί είναι όμως η γιόγκα; Η λέξη γιόγκα προέρχεται από το σανσκριτικό yuj = συνενώνω, και σημαίνει ένωση της ατομικής ψυχής μέ το απρόσωπο Απόλυτο Ένα τού Ινδουισμού (Βλ.P.Schreiner, Yoga,Wörterbuch des Christen tums,1995, σελ 1376).

Η ένωση αυτη θεωρείται απελευθέρωση και λύτρωση τού ανθρώπου από το κάρμα του, από τίς συνέπειες δηλαδή, και τά αποτελέσματα τών επιλογών του και τών πράξεων του σε προηγούμενες δήθεν ζωές του.

Επιπλέον, σχετικά με τον όρο γιόγκα, πρέπει νά επισημάνουμε ότι χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικός όρος ενός από τά έξι κλασικά ορθόδοξα σχοσυστηματακατευθύνσεις τού Ινδουισμού. (Βλ. H.Baer,Yoga, στο Lexikon der Sekten, Sohdergruppen und Weltanschauungen, 7η έκδ ,2001,στ. 11661174 ).

Είναι όμως η γιόγκα γυμναστική; Μπορεί κάποιος νά απομονώσει την πρακτική άσκηση από το θρησκευτικό της υπόβαθρο και περιεχόμενο; Μπορεί επίσης κάποιος να παραβλέψει τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται; Αναμφιβόλως όχι.

Και ο ισχυρισμός διαφόρων κέντρων, ινστιτούτων. σχολών, ομάδων, περιοδικών, ή και γυμναστηρίων, πού την παρουσιάζουν ότι στερείται θρησκευτικού χαρακτηρα, ή δήθεν ως "επιστημονικού" χαρακτηρα ψυχοσωματική πρακτική, ή ως μέθοδο απλώς ευεξίας και πνευματικής αυτογνωσίας; Αναμφιβόλως οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ανακριβείς. Παραπληροφορούν και προκαλούν σύγχυση, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολλές φορές ένα εξαιρετικά ελκυστικό λεξιλόγιο. (Bλ. R.Hauth,(Hrsg), Kompaktlexikon Religionen,1998, σ. 366.).

Αντιθέτως η γιόγκα , είναι θρησκευτικό σύστημα θεωρίας, τεχνικών και μεθοδων πού εξελίσσεται σε διάφορα στάδια και πρακτικές, στις οποίες εντάσσεται και ο διαλογισμός, και αποβλέπει αυτος πού τη χρησιμοποιεί, μέ την καθοδήγηση και τού δασκάλου (γκουρού), στην διάρκεια μιας και μόνο ζωής, να ενωθεί μέ το απρόσωπο Απόλυτο Ένα τού Ινδουισμού.

Έτσι θά έχει πετύχει να λυτρωθεί και νά εξιλεωθεί για τά σφάλματα και τά λάθη πού διέπραξε κατά τη διάρκεια,υποτίθεται, όλων τών προηγουμένων μετενσαρκώσεων. Από τά ανωτέρω λοιπόν, παρατηρούμε, ότι η θεώρηση της γιόγκας απλώς ως γυμναστικής είναι εσφαλμένη.

Και τούτο α) γιατί αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμα τού συστηματος τού Ινδουισμού, β) δέν μπορεί νά αφαιρεθεί ο θρησκευτικός της χαρακτηρας από τίς προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και το σκοπό τών ασκήσεων,γ) συνδέεται αναπόσπαστα μέ τίς αντιχριστιανικές αντιλήψεις περί μετενσάρκωσης, και δ) γιατί αποτελεί ανθρωποκεντρική προσπάθεια αυτολύτρωσης μέσω τεχνικών και ασκήσεων.

Γιατί οι διάφορες τεχνικές της γιόγκας είναι επικίνδυνες; Την απάντηση μάς την δίνει το άρθρο περί γιόγκα της έγκυρης εγκυκλοπαίδειας “ Δομή ”. Αναφέρεται λοιπόν εκεί: «Είναι γνωστο ότι η πρακτική άσκηση της γιόγκα δημιουργεί στο άτομο όχι απόλυτα φυσιολογικές ιδιότητες και παραψυχολογικές γιατί αντιστρέφονται ορισμένες σωματικές και διανοητικές λειτουργίες.»(Δομή, τομ 4, σ 188).

Ολοκληρώνοντας την μικρή αναφορά μας στο ότι η γιόγκα δέν είναι γυμναστική, πρέπει για μια ακόμη φορά νά υπενθυμίσουμε το αυτονόητο. Η πολύτιμη ιδιότητά μας ως χριστιανών ορθοδόξων καθιστά ασυμβίβαστη την χρήση ινδουιστικών θρησκευτικών πρακτικών σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας.

Η σωτηρία την οποία ο ανθρωπος ελευθέρως οικειώνεται εντος της Εκκλησίας, είναι έργο και προσφορά της αγάπης και της χάριτος τού Χριστού μας . Για μάς ισχύει στο ακέραιο ο Παύλειος λόγος μέ όλη τη βαρύτητά του : «Πάντες γάρ υιοί Θεού εστε διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. όσοι γάρ εις Χριστον εβαπτίσθητε, Χριστον ενεδύσασθε˙>> (Γαλ 3, 2627), και <<τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστού πρός Βελιαρ, ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου;>> ( 2 Κορ 6,1415).

Πηγή : www.dogma.gr

ΣΧΟΛΙΑ (23)

ειρήνη

Ωραία λοιπόν, σύμφωνώ ότι σχετίζεται με τον ινδουισμό και δεν είναι μόνο γυμναστική, ε και; Ο καθένας μας δεν είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει; Αν θέλει κάποιος αλλάζει θρησκεία και γίνεται ινδουιστής-βουδιστής και δεν ξέρω και γω τι άλλο. Επίσης που είναι το κακό το γεγονός ότι προσπαθεί κάποιος μέσα από τη γιόγκα να λυτρώσει τον εαυτό του; Τέλος πάντων, η εκκλησία δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να καταδικάζει πράγματα που δεν γίνονται εις βάρος κανενός, ειδικότερα όταν πρόκειτε για προσπάθεια ανθρώπων να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

MARIA

Καλόοοοο!!!!!!!!!!Αλλά ασυμβίβαστο επίσης είναι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ να έχει οδηγό τον αδερφό του ,να πληρώνετε με τα λεφτά του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και να μην πατάει το πόδι του στην ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ.Συμφωνείτε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Βασιλης

Βρε ανοητη, ο μητροπολιτης ειναι στενος μου συγγενης, δεν εχει καν αδερφο, αμαν μην λετε οτι θελετε, ελεος πια......

@Anje

  Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένη και μη δημιουργείς εντυπώσεις χωρίς επιχειρήματα. Εν τω μεταξύ, πού κοπέλα μου βλέπεις την πρόοδο στο γενικευμένο παγκόσμιο χάλι, μόνον εσύ ξέρεις. Και εν τέλει, εσύ κάνε γιόγκα, δε σου το απαγόρευσε κανένας, αλλά και η εκκλησία να λέει τη γνώμη της, που είναι μάλιστα σχεδόν πάντα πλήρως τεκμηριωμένη Αν μιλήσει όμως καμία Λίτσα Πατέρα στην τηλεόραση, μολονότι όσα λέει είναι για αγρίους, ή κανένας άλλος απίθανος διεφθαρμένος αρλούμπας θα κάτσεις να τους παρακολουθήσεις. Αμέσως, να υποτιμήσετε όσα λέει η Εκκλησία, ενώ σε όσα λένε διάφοροι άλλοι διεφθαρμένοι απίθανοι να καθόμαστε σούζα. Τί μας λες;

Anje

 Τι άλλο πια θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα...... Πόσα χρόνια πίσω έχουμε μείνει....

Spyros148

 Ωραία και λοιπόν!??που βλέπει κανείς το κακό στην χρησιμοποίηση ασκήσεων για την πνευματική και σωματική του ισορροπία και βελτίωση οι οποίες έχουν σχέση με μια άλλη θρησκεία!???αποτελει κανενα εγκλημα??και σένα παπά μου για άνθρωπο που τηρεί το χριστιανικό και ασκητικο τροπο ζωής μια χαρά βλέπω τη μπάκα σου να προβάλλεται μεγαλοπρεπέστατη....

SteliosoGiogkas

Τι αηδίες διαβάζουμε ρε παιδιά. Ισχύει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ γιόγκα και ινδουισμού διότι απο εκει ξεκίνησε. Το πως θα χρησιμοποιήσεις την γυμναστική αυτή είναι θέμα προσωπικό. Τώρα στην ταμπακέρα: Αν μια θρησκεία φοβάται ότι θα χάσει πιστούς απο μια άλλη θρησκεία για θέματα γυμναστικής τότε κάτι έχει κάνει λάθος.

@Αγύριγο κεφάλι

  Ενώ η σεξουαλική απελευθέρωση και τα όργια είναι πρόοδος...λες και δε λάμβαναν χώρα συστηματικά και τα αρχαία χρόνια. Και τότε γιατί οι μοναχοί δεν έχουν τόσο άγχος, σε αντίθεση με τον απλό φιλελεύθερο κόσμο, και δεν έχουν ανάγκη από εξαλλοσύνες για να είναι χαρούμενοι; Το άγχος είναι ή όχι νόσος της ψυχής; Ας εξετάσει, λοιπόν, ένας άνθρωπος πότε είναι βαθιά μέσα του πιο ήρεμος, με σεξ ή όχι , και ας αποφασίσει τί τον βολεύει καλύτερα. Χωροφύλακες και φασιστικές ταμπέλες, είτε της μίας είτε της άλλης πλευρας δε θέλουμε, αγύριστο-βουλγάρικο κεφάλι. Θα κρίνουμε μόνοι μας.

Αργύρης

 Πνευματικοί νομοθέτες είστε γελίοι..... Για να στρέφεται ο κόσμος στην Γιόγκα και να περνάει και καλά κάτι δεν κάνετε σωστά στις τακτικές σας..... Α και κάτι ακόμα.... ΕΧΟΥΜΕ 2013 ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 1800 ΑΚΟΜΑ!!!!!

Αγύριγο κεφάλι

Τρίχες κατσαρές, όλα τ΄ άλλα! Το μόνο είναι, ότι "σε ... φτιάχνει" σεξουαλικά. Και αυτό, ντρέπεται να πει ο μητροπολίτης, ή μάλλον φοβάται αντιδράσεις μην τον πουν σκοταδιστή, ως καταφερόμενο κατά του sex και της σωματικής ηδονής. (Τόπαμε και τελειώσαμε! Μην το συνεχίσουμε παρακάτω...)

Rebel

Δεν συμφωνω παντα με τις αποψεις της εκκλησιας αλλα στο συγκεκριμενο ζητημα οποιος εχει ψαξει βαθυτερα γνωριζει οτι εχει δικιο ο μητροπολιτης.Αν καποιος διαβασει αποκρυφισμο--σατανισμο-εσωτερισμο κτλ Απο την κορυφη και προς τα κατω θα συναντησει την γιογκα στον δρομο του οπως και την αστρολογια.Το λεω μετα γνωσης και χωρις να εχω υπαρξει ποτε θρησκοληπτος.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

twa22

Η αεροπειρατεία της πτήσης Αθήνα - Ρώμη του 1985 είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη και είχε ως συνέπεια να σκοτωθεί ένας δύτης του Αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος αντιστάθηκε στους τρομοκράτες - Ανάμεσα στους επιβάτες και ο  τραγουδιστής Ντέμης Ρούσσος

37