Συντάξεις: Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων κατοχυρώνουν δικαίωμα πριν τα 67 ή τα 62 στο τέλος του 2020

Συντάξεις: Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων κατοχυρώνουν δικαίωμα πριν τα 67 ή τα 62 στο τέλος του 2020

Δέκα μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν ή να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όριο ηλικίας το 58ο έτος, είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη

sintaxeis
Δέκα μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν ή να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του 2020, συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όριο ηλικίας το 58ο έτος είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη. Πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν το 1993 σε Ταμεία Μισθωτών, δηλαδή στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Τραπεζών και ΔΕΚΟ.

Στο Δημόσιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται το έτος που ο/η υπάλληλος συμπληρώνει 25ετία.

Σύμφωνα με τον οδηγό που επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ σύνταξη στα 58 ή 58,5 ανάλογα με τις προϋποθέσεις παίρνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:


1.Έξοδος με 37ετία για υπαλλήλους που διορίστηκαν μετά το 1983 με όριο ηλικίας 58,5-60,3 έτη για θεμελίωση κατά τα έτη 2018-2020


Στην 37ετία συνυπολογίζονται και τα χρόνια ασφάλισης πριν το 1983 σε άλλο Ταμείο. Αυτό οδηγεί στη συμπλήρωση 25ετίας έως το 2010, που είναι η βασική προϋπόθεση για θεμελίωση με 37ετία.

Υπάλληλος που συμπλήρωσε τα 37 έτη το 2018, αποχωρεί με όριο ηλικίας τα 58,5. Αν συμπληρώνει τα 37 χρόνια το 2020, θα πρέπει να είναι και 60,3 ετών για να δικαιούται σύνταξη. Αν όμως εξαγοράσει στρατιωτική θητεία, θα έχει συμπληρώσει τα 37 απαιτούμενα έτη το 2018 και συνεπώς κατεβαίνει το όριο ηλικίας του στα 58,5 οπότε δύναται να αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία. Δεν ισχύει όμως η έξοδος με 37ετία, αν έχει διοριστεί πριν το 1983.

2.Θεμελίωση με 37ετία για ασφαλισμένους πριν το 1993 και με 25ετία έως το τέλος του 2020


Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυτό που ισχύει όταν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει τα 58 έτη ηλικίας και την 35ετία.

Υπάλληλος με 35ετία το 2018 που συμπληρώνει όμως τα 58 έτη ηλικίας το 2020, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας το 61ο έτος. Τέλος, για τη συμπλήρωση των 35 ετών μπορεί να αναγνωριστεί και χρόνος στρατιωτικής θητείας μέχρι δύο (2) έτη.

3.Έξοδος με 36 έτη για ασφαλισμένους πριν το 1993 με 25ετία το 2011


Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται όταν ο υπάλληλος έχει κλείσει τα 58 έτη ηλικίας και έχει συμπληρώσει και τα 36 έτη εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου έως τέσσερα (4) έτη από στρατιωτική θητεία και σπουδές, καθώς και συμπληρωματικός χρόνος λόγω τέκνων.

Παράδειγμα: Υπάλληλος 58 ετών το 2019 που θα έχει 36 έτη ασφάλισης το 2022, μπορεί να αναγνωρίσει 3 χρόνια ώστε να έχει συμπληρωμένα τα 36 έτη το 2019 και να συνταξιοδοτηθεί στα 60,5 έτη.

4.Γονείς με ανήλικο τέκνο


Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (άντρες-γυναίκες) που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο τέκνο, παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 52
ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Μητέρα ή πατέρας ανηλίκου με 25ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών το 2017, λαμβάνει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας τα 58,5 έτη.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η μητέρα μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο τέκνου για να έχει 25ετία το 2010, οπότε να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας για το 50ό έτος. Δεν ισχύει όμως για τον πατέρα το δικαίωμα για σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010.

5.Έξοδος με μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58


Άντρες και γυναίκες που διορίστηκαν από 1-1-1983 έως 31-12-1992, λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας, αν συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και στα 58, εφόσον συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Οι πιο παλαιοί υπάλληλοι (πριν το 1983) με 25ετία έως το 2010, έχουν μειωμένη στα 60 έτη ηλικίας οι άντρες και στα 55 οι γυναίκες.

Επίσης:

Πέντε (5) μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος (2020) από τα 58 και με πλήρη σύνταξη αξιοποιώντας, ανάλογα με το Ταμείο τους, τις προϋποθέσεις εξόδου με 35ετία, 25ετία ή με 18,3 έτη ασφάλισης έως το 2012
Ευνοϊκά όρια υπάρχουν κυρίως για τις μητέρες που είχαν τα 25 έτη σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες και τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.
Εδώ επισημαίνουμε ότι υπάρχει αδικία σε βάρος των μητέρων του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίστηκαν πριν το 1992, καθώς ο χρόνος τέκνων δεν τους επιτρέπεται να αναγνωριστεί ως πλασματικός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις ανήλικου τέκνου, όπως στον δημόσιο τομέα.
Οι παλαιοί έως 31-12-1992 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και των Ειδικών Ταμείων, που θεμελιώνουν δικαίωμα εντός του 2020 έχοντας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης έως το 2012 ή και μετά το 2012, αλλά και το όριο ηλικίας, προστατεύονται από πιθανή αύξηση ορίων ηλικίας στο μέλλον.

Για τα Ταμεία ΙΚΑ και ΔΕΚΟ-Τραπεζών, σύνταξη πριν το 2022, κατοχυρώνουν οι παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες ασφαλισμένων:


1.Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 ΗΑ με ανήλικο τέκνο.


2.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία έως το 2011 και την ηλικία 58 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Αν τα 58 έτη τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,6 και 61 αντίστοιχα.


3.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και με πλασματικό χρόνο την 35ετία το 2012 και την ηλικία των 59 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60,6 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από αλλαγές στο μέλλον. Αν τα 59 τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,11 και 61,3 αντίστοιχα.


4.Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών πριν το 1993, με ανήλικο τέκνο έως το 2012 και 25ετία, κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 ετών ηλικίας για μειωμένη. Όμως από 19-8-2015 και μετά, τις καταλαμβάνουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα
: Ασφαλισμένη μητέρα με 25ετία το 2011 και ανήλικο, που έκλεισε τα 52 έτη ηλικίας το 2017, συνταξιοδοτείται στα 58,5 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη. Έχει συνεπώς «κλειδώσει» την ηλικία εξόδου με μειωμένη. Αν κλείσει τα 52 το 2019, λαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 61,10 και μειωμένη στα 58,5.

5.Άντρες και γυναίκες που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1983 σε οποιονδήποτε φορέα και μετά το 1983 συνέχισαν ως ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου), βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το όριο των 58 ετών, τη χρονιά εκείνη που συμπληρώνουν την 35ετία.

Στους άνδρες διευκολύνει η εξαγορά δύο (2) ετών από στρατιωτική θητεία ώστε να συμπληρώσουν τα 35 έτη δύο χρόνια νωρίτερα. Η εξαγορά μπορεί να γίνει μόλις κλείσουν το 58
Κλείσιμο
ο έτος ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019, εξαγοράζει 2 έτη θητείας και κατοχυρώνει την 35ετία το 2017, οπότε μπορεί να αποχωρήσει στα 59,5 έτη ηλικίας αντί στα 60,5, αν δεν έκανε εξαγορά.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα όρια θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος θέσπισής τους με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015) μέχρι και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για τη θεμελίωση (31-12-2021).


ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ


1.Πλήρης σύνταξη με διατάξεις μητέρων (ασφάλιση ως 31/12/1992)

Α) Με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης

Ηλικία συνταξιοδότησης

55 το 2016

58

55 το 2017

59,6

55 το 2018

61

55 το 2019

62,6

55 το 2020

64

55 το 2021

65,6

55 το 2022

67

Β)Με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης

Ηλικία συνταξιοδότησης

57 το 2016

59,6

57 το 2017

60,9

57 το 2018

62

57 το 2019

63,3

57 το 2020

64,6

57 το 2021

65,9

57 το 2022

67


2.Σύνταξη με 10.500 ένσημα ως το 2011, 2012 (άνδρες και γυναίκες)

Α) Με 10.500 ένσημα ως το 2011

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

58 το 2017

59,5

58 το 2018

60

58 το 2019

60,6

58 το 2020

61

58 το 2021

61,6

58 το 2022

62Β) Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012

(και 11.100 στο σύνολο)

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

59 το 2017

60,2

59 το 2018

60,6

59 το 2019

60,11

59 το 2020

61,3

59 το 2021

61,8

59 το 2022

62

Σημειώνουμε ότι με 10.500 ένσημα από 1/1/2013, ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη στα 62 με 12.000 ένσημα, διάταξη η οποία αφορά νέους και παλιούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

3.Μειωμένη σύνταξη μητέρων με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010

ή το 2011

Ηλικία ασφαλισμένων 50 ή 52

Ηλικία συνταξιοδότησης

Το 2016

52,9

Το 2017

58,5

Το 2018

60,2

Το 2019

61,10

Από 1-1-2020

62

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Α) Με 37 έτη (από 1/1/1983 στο Δημόσιο και 25ετία ως το 2010)

Πότε συμπληρώνονται 37 έτη

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2018

58,6

Το 2019

59,5

Το 2020

60,3

Το 2021

61,2

Από 2022

62 με 40 χρόνια


Β) Με διατάξεις 35ετίας και 36ετίας (25ετία ως το 2011)

35 ή 36 έτη και ηλικία 58

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2018

60

Το 2019

60,6

Το 2020

61

Το 2021

61,6

Από 2022

62

Γ) Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο

(πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2016

56,9

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,1

το 2020

63,7

το 2021

65,3

το 2022

67


Δ) Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο

(πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2016

58

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

Ε) Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Κατηγορίες προϋποθέσεις

Ηλικία συνταξιοδότησης

Άντρες με 25ετία το 2010

60

Γυναίκες με 25ετία το 2010

55

Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2011

56

Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2012

58

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Α) Με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011

Ηλικία 50, ή 52

Ηλικία συνταξιοδότησης

2016

56,9

2017

58,5

2018

60,2

2019

61,1

2020

63,7

2021

65,3

2022

67


Β) Με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55

Ηλικία συνταξιοδότησης

2016

58

2017

59,6

2018

61

2019

62,6

2020

64

2021

65,6

2022

67


Γ) Σύνταξη με 35ετία και με εξαγορά στρατιωτικής θητείας από Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου) ασφαλισμένων πριν το 1983

Έτος που συμπληρώνεται 35ετία

Ηλικία συνταξιοδότησης

Έως 18-8-2015

58

Έως 31-8-2015

58,6

το 2016

59

το 2017

59,6

το 2018

60

το 2019

60,6

το 2020

61

το 2021

61,6

το 2022

62

Δ) Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 50 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

Έως 18-8-2015

50

Από 19-8-2015

55

2016

56,9

2017

58,5

2018

60,2

2019

61,10

2020

62

Ε) Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 50 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

2016

58

2017

59,6

2018

61

Από 1-1-2019

62Ειδήσεις σήμερα

Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα - Τι δείχνει το crash test του click away

Εμβόλια από τη Ρωσία προμηθεύτηκε η Βόρεια Κορέα για τον κορωνοϊό

Βουλή: Σήμερα η μάχη των πολιτικών αρχηγών για τον προϋπολογισμό του 2021

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης