Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ με μειώσεις μέχρι 30%

akinita_ar

Μείωση κατά 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ - Ελάφρυνση 27% για ακίνητη περιουσία μέχρι €70.000 και μείωση 20% για ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι €1.000.000 - Δείτε αναλυτικά παραδείγματα - Τα εκκαθαριστικά αναρτώνται στο τέλος Αυγούστου ώστε η 1η δόση να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των εκκαθαριστικών του φετινού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), τα οποία θα περιλαμβάνουν μειώσεις από 10% έως 30% για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής κοινοποίησε χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες την εγκύκλιο με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, με στόχο να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά στο Taxis την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή, το αργότερο, στις αρχές του Σεπτεμβρίου.


Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του νόμου 4621/19 χορηγείται μείωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων (για τα νομικά πρόσωπα δεν προβλέπονται μειώσεις), ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους ως εξής:

· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, επέρχεται μείωση κατά 30%

· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, μείωση κατά 27%

· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, μείωση κατά 25%

· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20% και

· Για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 10%.

Δείτε πίνακες με το νέο ΕΝΦΙΑ σε όλη την Ελλάδα ΕΔΩ

Το σύνολο των φυσικών προσώπων που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), δηλαδή περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, θα δει φέτος χαμηλότερη επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης 474.000 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, οι οποίοι με την προηγούμενη διάταξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επωφελούνταν από καμία μείωση, θα ανακουφιστούν με τις νέες διατάξεις κατά 20% σε σύγκριση με πέρυσι.


Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10%-30%, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.


Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ενώ η μείωση εφαρμόζεται επί του ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν.4223/2013 (Α ́ 287).


Ορίζεται επίσης ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι να εξοφληθεί ο φόρος σε 5 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ταυτόχρονα με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος) και τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.


Βάσει της στατιστικής ανάλυσης του υπουργείου Οικονομικών:

- Η μείωση που θα δουν 7,2 εκατ. πολίτες με ακίνητη περιουσία έως 500.000 ευρώ αποτελεί το 86% της συνολικής ελάφρυνσης.

- Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ θα έχουν το 67% της συνολικής ελάφρυνσης.

- 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000 έως 200.000 ευρώ, θα έχουν μείωση φόρου από 90 μέχρι 170 ευρώ.

- 14.841 ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκατ. ευρώ θα έχουν συνολική ελάφρυνση 22 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1.480 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο.


Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ


Όπως κάθε χρόνο, παράλληλα με την εκκαθάριση η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν, ώστε να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον/τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον/τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.


Παραδείγματα μείωσης του ΕΝΦΙΑΜερικά από τα ενδεικτικά παραδείγματα που επεξεργάστηκαν και έδωσαν πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών είναι τα ακόλουθα:

- Φορολογούμενος με διαμέρισμα Α΄ ορόφου 110 τ.μ., κατασκευής 1980, στη ΙΖ Ζώνη του Δήμου Περιστερίου με αξία 55.440 ευρώ πλήρωσε ΕΝΦΙΑ 322,19 ευρώ το 2018. Φέτος θα πληρώσει 225,53 ευρώ, δηλαδή 96,66 ευρώ ή 30% λιγότερο.

- Φορολογούμενος με: (α) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου 100 τ.μ., κατασκευής 1996, στη Β΄ Ζώνη του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής με αξία 104.650 ευρώ και (β) εξοχική μονοκατοικία 70 τ.μ. στη Ζ΄ Ζώνη του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Αττικής, κατασκευής 1985 και αξίας 52.500 ευρώ, πλήρωσε πέρυσι 667,05 ευρώ για συνολική αξία περιουσίας 157.150 ευρώ. Φέτος θα πληρώσει 533,64 ευρώ, δηλαδή 133,41 ευρώ ή 20% λιγότερο.

- Φορολογούμενος με διαμέρισμα Γ΄ ορόφου 130 τ.μ., κατασκευής 1990, στη Δ΄ Ζώνη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Θεσσαλονίκης με αξία 67.568 ευρώ πλήρωσε ΕΝΦΙΑ 371,32 ευρώ πέρυσι. Φέτος θα πληρώσει 271,06 ευρώ, δηλαδή 100,26 ευρώ ή 27% λιγότερο.

Δείτε αναλυτικούς πίνακες ΕΔΩ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (62)

Χα χα

Τελικά οι Έλληνες ψήφισαν Συριζα για να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ και τον μειώνει ο Μητσοτάκης! Τρελοκομείο...

Esco

Εγώ φίλε τον ψήφισα για να αλλάξει την συμφωνία των Πρεσπών !!!Τι όχι ; Δεν θα την αλλάξει;;!!

Αλήθειες

Κουμουνια ξίδι και υπομονή 100 Χρονια είναι θα περάσουν

@

Τι 100 ρε φίλε; Σ ένα χρόνο θα σου φτάσει τέρμα ! Πάρε τώρα 32 ευρώ μείωση στον ΕΝΦΙΑ , θα φας σε λίγο και την αύξηση της ΔΕΗ που θα κάνει ο χατζηδακης οπωσ Είπε αλλά δεν θα την οληρωσεις εσυ ....χαχαχα καλό Ε; Θα φας καπάκι και το ξεπούλημα με 1 ευρώ ....και μετά θα ακολουθήσει η αλλαγή της συμφωνίας των Πρεσπών ...χαχαχα καλό κι αυτό Ε; Όλα αυτά θα γίνουν σ ένα χρόνο το πολύ !! Όποτε άσε τα 100 χρόνια ......μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχεις αναφωνήσει 100 φορές ποσο λακαμας είσαι !!

Πολυ αργα για μετανοιες...

Πολυ αργα για μετανοιες !Οτι και να κανετε , τα εννια χρονια χωρις φορολογικη ενημεροτητα ( γιατι ραγιαδες δεν ειμαστε να σας τα ακουμπησουμε ) , η μετατροπη μας σε ( χρεοφειλετες ) για αδυναμια η απροθυμια καταβολης φορων ανω του 80% στο κρατικοδιαιτο τερας , αν και δεν πιασαμε ποτε δημοσιο χρημα στα χερια μας και δεν χρωστουσαμε πουθενα , η εξαυλωση της ακινητου περιουσιας μας , και η μετατροπη της σε μαρουλοφυλα μιας και δεν πουλιεται τιποτε , και ο ξευτυλισμος μας στις εφοριες απο τα διορισμενα βισματα σας , θα πληρωθει πολυ ακριβα απο τους πρασινομπλεκοκκινους κρατικοδιαιτους μαζι τα φαγαμε , αργα η γρηγορα ! Συλλογικη ευθυνη εμεις και οι οικογενειες μας , συλλογικη ευθυνη και εσεις και οι οικογενειες σας οσα χρονια και αν περασουν . Αυτος ο νεος μουλωχτος εμφυλιος, συναισθηματων προς το παρον , θα παρει πολλα χρονια αν οχι γενεες για να περασει . Ουτε το μπακ απ των δανειστων θα σας γλυτωσει απο τα χερια των θυματων σας....Επειδη ομως περιουσια δεν ειναι μονο τα ακινητα των κοροιδων που πιαστηκαν με εισοδημα και περιουσια εντος Ελλαδος εμπρος λοιπον ΕΝΦΙΑ 1.5% καθε χρονο σε καταθεσεις , πινακες ζωγραφικης ,εργα τεχνης , χρυσο ,διαμαντια σε θυριδες ,σκαφη αναψυχης περσικα χαλια ομολογα, μετοχες ,αμοιβαια κλ ολων των Ελληνων στην Ελλαδα και στο εξωτερικο ! Τα πρωτα 100.000 χιλιαδες περιουσιας αφορολογητα και μετα 1.5% αναλογικα σε ολους οπως λεει το συνταγμα και οχι οπως τωρα δημευση της περιουσιας των κοροιδων εσωτερικου ! Το ιδιο και στο εισοδημα . Τα πρωτα 5000 χιλιαδες ευρω αφορολογητα και τα υπολοιπα 55% φορο εισοδηματος οπως εμεις τα κοροιδα για να δειτε την γλυκα .Αναλογικα σε ολους οπως λεει το συνταγμα και οχι ( προοδευτικα ) δηλαδη δημευση της περιουσιας αυτων που δεν επιασαν δημοσιο χρημα ποτε στα χερια τους αλλα τα ....φαγανε απο την καταναλωση των δημοσιων ! Η θα βαλουμε πλατη ολοι η κανενας αλλα οχι μονον τα θυματα που πιαστηκαν με εισοδημα και περιουσια εντος Ελλαδος και δεν προλαβαν να τα στειλουν εξω !!

Βαγγέλης

Επειδή είμαστε άχρηστοι και από το πληκτρολόγιο δεν γίνεται να αλλάξεις την κατάσταση μιας χώρας ! Αυτό που θα μας σώσει δυστυχώς είναι ένας πόλεμος !

...

Ναι, οκ. Πόλεμος με ποιον; Από τι θα μας σώσει και πώς ακριβώς θα το πετύχει ο πόλεμος που οραματίζεσαι; Αν ηττηθούμε θα σωθούμε και πάλι;

Βαγγέλης

Έρχεται το νέο νταβατζιλικι και εσείς πανηγυριζεται !

Σωστά Βαγγέλη μου

Άλλωστε ο Τσιπρας είπε χθες ότι αυτές οι μειώσεις είχαν δρομολογηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Υγ. Ποιο είναι πτητικό πρόγραμμμα γαϊδάρων για σήμερα;

@εδω γελαμε

Ποσοστιαία μείωση , αν σας λέει κάτι. Αλλά το μυαλό σας συναγωνίζεται του τσίπρα.

Εδώ γελάμε

Μειώνει 30€ στα φτωχά λαϊκά στρώματα και χιλιάρικα στους πλούσιους, φάτε και άλλο σανό πρόβατα που του δώσατε το ψηφαλακι σας,αυτή ήταν είναι και θα είναι η δεξιά υπέρ των ολίγων.

ναθαναηλ

30% ειπε,οχι 30e. δημοτικο εβγαλες η μπααααα?

ΜΙΚ

30 ευρώ σ' αυτόν που έδινε 100 και θα δώσει τώρα 70. 1000 ευρώ σ' αυτόν που έδινε 10.000 και τώρα θα δώσει 9000. Πού κολλάς; Μήπως θα 'ταν καλύτερα στον πρώτο να δώσει αντί να πάρει και από τον δεύτερο να πάρει αντί να δώσει; Σού 'πε κανείς πως εδώ είναι έχουμε πρωθυπουργό τον Μαδούρο και τον πίστεψες;

vg

Τςςςς, [...], ο Τσίπρας ΘΑ καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ (γι αυτό και τον ψήφισες), ΘΑ μείωνε οριζόντια ΑΝ έβγαινε ξανά κυβέρνηση (και τον ξαναψήφισες). Ο κούλης ποτέ δεν έταξε τέτοια μείωση και ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ, η διαφορά για όποιον καταλαβαίνει είναι τεράστια. Απλά για το δικό σου νοητικό επίπεδο, ασύλληπτη.

Κοροιδο ... Ενταξει

Στα ψιλά έχει περάσει ότι το πλάνο τους είναι ο ΕΝΦΙΑ να εισπράττεται από τους δήμους (αντί να χρηματοδοτούνται από το κρατος) σε 2 χρόνια οπότε θα είναι μόνιμος. Εσείς ασχοληθείτε με τη χαζομείωση.

Candyman

Επίσης θα μπει και ΝΕΟΣ φόρος ιδιοκτησίας με το περιουσιολόγιο. Μια ζωή στο δούλεμα ο έλληνας απο όλα τα κομματα. Και χαίρονται απο κάτω τα χαζά που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι έρχεται.

Ο ΚΟΦΤΗΣ

Ο Μητσοτάκης (που ψηφίστηκε πριν από 1 μήνα) ΠΟΤΕ δεν είχε υποσχεθεί την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, όπως είχε υποσχεθεί κάποιος άλλος καραγκιόζης το 2015, ο οποίος αντί να τον καταργήσει, τελικά τον...αύξησε. Ο Μητσοτάκης είπε σαφώς ότι, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί για όλους 30% ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ. Νομοθετεί λοιπόν αυτό ακριβώς που υποσχέθηκε ( τίποτα παραπάνω - τίποτα λιγώτερο) και αυτό για το οποίο ψηφίστηκε. Τώρα, εάν τα διάφορα αποτυχημένα και επιδοτούμενα μπατιρο-συριζο-κουμμουνια έχουν...πρόβλημα που ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί και για κάποιους άλλους πλήν των μπατιρο-πελατών του καραγκιόζη που θααααααα μείωνε το ΕΝΦΙΑ μόνο στις μικρές περιουσίες των 50-10 χιλιάδων, δεν πειράζει. Κουμμούνια, ξύδι......

@P

Οχι θα πούμε ευχαριστώ στον ΨΕΥΤΗ τσίπρα που υποσχέθηκε καταργηση ενφια και στο τέλος αυξησε τις αντικειμενικές σε πολλές περιπτώσεις.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης