Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 24 εκατ. ευρώ για το Β' τρίμηνο του 2018

pir__9

Μείωσε τα NPEs κατά €3,5 δισ - Δείτε αναλυτικά τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων

Τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018 έναντι ζημίας €79 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 3,5 δισ. στο εξάμηνο.

Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

Ισολογισμός
• Επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των NPE, με €3,5 δισ. μείωση το 1ο 6μηνο
• Πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ. κατά το 2ο 3μηνο
• Δείκτης Κάλυψης NPE στο 49%, δείκτης Κάλυψης NPL στο 81%
• Οριστική επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧA 9 σε €2,0 δισ.
• Koντά στην ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων εξωτερικού του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 2015-2018

Προφίλ Ρευστότητας
• Εξάλειψη της χρηματοδότησης ELA στα μέσα Ιουλίου 2018
• Τα Διατραπεζικά Repos υπερδιπλασιάστηκαν το 1ο 6μηνο, στα €3,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018
• Αύξηση των Καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €1,0 δισ. το 1ο 6μηνο στα €41,9 δισ.
• Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 92% στην Ελλάδα από 115% ένα χρόνο πριν
• Καλυμμένες Ομολογίες ύψους €4 δισ. έλαβαν πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας (BBB low), διευρύνοντας τα επιλέξιμα για την ΕΚΤ ενέχυρα

Αποτελεσματικότητα Κόστους και Χαμηλότερο Κόστος Κινδύνου
• Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο στις 246 μ.β. και Καθαρά Έσοδα Προμηθειών προς Ενεργητικό στις 53 μ.β. στο 2ο 3μηνο, και τα δύο βελτιωμένα σε τριμηνιαία βάση
• Λειτουργικό Κόστος μειωμένο κατά 4% σε ετήσια βάση, με δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 54% (επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 1ο 6μηνο)
• Κόστος Προβλέψεων στις 158 μ.β. το 1ο 6μηνο 2018 έναντι 233 μ.β. το 1ο 6μηνο 2017
• Κερδοφόρο 2ο 3μηνο από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, με €24 εκατ. Καθαρό Κέρδος (€39 εκατ. το 1ο 6μηνο από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)

Κεφαλαιακή Βάση
• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 13,6% τον Ιούνιο 2018
• Pro-forma CET-1 στο 14,0% τον Ιούνιο 2018, προσαρμοσμένο για μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού από την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE και την επικείμενη πώληση των δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Αλβανία
• Συνέχιση της εφαρμογής του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης 2018

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης