ΙΟΒΕ: Θα κερδίζαμε 3,3 δισ. ευρώ το χρόνο έσοδα από ΦΠΑ αν πιάναμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο για τη χρήση καρτών

17s4pistotikeskartes-thumb-large

Θα γλιτώναμε «έναν ΕΝΦΙΑ και βάλε» - Στις ηλεκτρονικές πληρωμές οφείλεται το 50% της αύξησης εσόδων από ΦΠΑ το 2017 - Μεγάλοι κερδισμένοι τα πρακτορεία στοιχημάτων και τα εστιατόρια - Παρά την αύξηση λόγω των capital controls και της χρήσης POS η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε επίπεδο ΕΕ

Θετική συμβολή στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ είχε η μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών μετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών. Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μετά τους κεφαλαιακούς περιορισμούς: Μέτρα ενίσχυσης και φορολογικά έσοδα» που παρουσιάστηκε σήμερα η διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών συνέβαλε τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2017. 

Τη μελέτη παρουσίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας και ο ερευνητής Γιώργος Γατόπουλος.

Θα γλιτώναμε τον ΕΝΦΙΑ

Παρά την αύξηση όμως της χρήσης καρτών λόγω των capital controls (λιγότερο) και κυρίως εξαιτίας της υποχρεωτικής χρήσης POS η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη χρήση καρτών. Μάλιστα η μελέτη εκτιμά ότι τα δυνητικά έσοδα από τον ΦΠΑ θα ήταν κατά 3,3 δισ. ευρώ υψηλότερα κάθε χρόνο αν πιάναμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο για τη χρήση καρτών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.

Για την αίσθηση των μεγεθών το ποσό αυτό ισοδυναμεί «με έναν ΕΝΦΙΑ και βάλε» όπως ανέφεραν στελέχη του ΙΟΒΕ, καθώς τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από το «χαράτσι» των ακινήτων κάθε χρόνο είναι περίπου 2,7 δισ. ευρώ. Βεβαίως η εκτίμηση του Ιδρύματος είναι ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού πρέπει να συνοδεύονται από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την απλούστευση του φορολογικού συστήματος.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μελέτη αν το επίπεδο της χρήσης καρτών στην Ελλάδα φτάσει αυτό της Πορτογαλίας θα κερδίζαμε 8,5 δισ. ευρώ το χρόνο.

Βέττας: Όχι στην υπερφορολόγηση

«Υπάρχει μια έντονη αίσθηση υπερφορολόγησης λόγω του γεγονότος ότι οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ υψηλοί» σημείωσε ο κ. Βέττας τονίζοντας ότι πρέπει να μειωθούν προς όφελος της ανάπτυξης και ένας από τους τρόπους είναι η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τις πληρωμές. Μάλιστα η μελέτη προτείνει ισχυρά κίνητρα για άμεση επίδραση στα έσοδα.

«Η εξάπλωση έχει προέλθει κυρίως από τις χρεωστικές κάρτες και λιγότερο από τις πιστωτικές» τόνισε ο ερευνητής του ΙΟΒΕ κ. Γιώργος Γατόπουλος. Ο αριθμός των ενεργών χρηστών έχει e-banking και mobile banking έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2014.

Η θετική επίδοση στο σκέλος των εσόδων σημειώνεται παρά το γεγονός ότι το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από τους μέσους όρους της ΕΕ. Η μελέτη συμπεραίνει ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν περισσότερο στοχευμένα μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προοπτική η οποία θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερα δημοσιονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερα αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι μετά την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών το 2015, παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, από τις ταχύτερες που έχουν σημειωθεί διεθνώς. Ωστόσο, παρά την εξάπλωση αυτή, η Ελλάδα παραμένει στην έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την αξία συναλλαγών με κάρτα ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης (Ελλάδα το 2017: 20,1% - μ.ο. ΕΕ-28 το 2016: 34,9%).

Αναλυτικότερα, για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, κάθε 1% αύξηση της χρήσης καρτών σε αξία ή αριθμό συναλλαγών οδήγησε κατά μ.ο. την περίοδο 2015-2017 σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) και 0,11 π.μ. αντίστοιχα. Εναλλακτικά, κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα αύξηση του μεριδίου χρήσης καρτών προς ιδιωτική κατανάλωση οδηγεί σε 1,4% αύξηση των εσόδων ΦΠΑ. Ως προς την επίδραση του νόμου 4446/2016 στα έσοδα από ΦΠΑ, μέσω της εξάπλωσης καρτών πληρωμής που δεν οφείλεται σε άλλους παράγοντες (π.χ. μεταβολές κατανάλωσης, επίδραση capital controls), τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση στατιστικών μεθόδων και εργαλείων δείχνουν ότι συνέβαλε περίπου στο 1/3 της συνολικής ετήσιας αύξησης (κατά €780 εκατ.) των εσόδων από ΦΠΑ το 2017. Το ετήσιο άμεσο δημοσιονομικό όφελος των μέτρων εκτιμάται σε εύρος μεταξύ €210 εκατ. και €323 εκατ. Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει το όφελος που προκύπτει ως επιπλέον έσοδα από φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές που σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα η οποία παρέμενε αδήλωτη πριν την εξάπλωση των καρτών πληρωμής.

Με δεδομένο ότι το επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό σε σχέση με διεθνείς πρακτικές, υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερο δημοσιονομικό όφελος από συνέχιση της εξάπλωσης της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Με βάση διεθνείς πρακτικές για το μερίδιο χρήσης καρτών προς ιδιωτική κατανάλωση, τα ετήσια έσοδα ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21% (€3,3 δισεκ.) αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ.

Με βάση μια πιο ομοιογενή διείσδυση χρήσης καρτών ανά κλάδο και περιοχή, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά:

25% (€3,9 δισεκ.) αν το μερίδιο χρήσης καρτών στον κλάδο εστίασης έφθανε το μερίδιο του κλάδου στην ιδιωτική κατανάλωση

12% (€2,0 δισεκ.) αν το μερίδιο χρήσης καρτών σε συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες έφθανε το μερίδιο των υπηρεσιών των επαγγελματιών στην ιδιωτική κατανάλωση

8% (€1,3 δισεκ.) ή 5,9% (€930 εκατ.) αν η χρήση καρτών στην ηπειρωτική Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, και στη νησιωτική Ελλάδα αντίστοιχα, προσέγγιζαν το μερίδιο των περιοχών αυτών στο ΑΕΠ.


Παραμένει η απόσταση από την ΕΕ

Το επίπεδο χρήσης καρτών πληρωμής συνέκλινε με τον μ.ο. της ΕΕ ταχύτερα το 2017, όμως παραμένει συγκριτικά χαμηλό και ετερογενές ανά κλάδο και περιοχή. Η συνολική χρήση καρτών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης παραμένει 14,8 π.μ. χαμηλότερη από τον μ.ο. της ΕΕ. Η αύξηση μεριδίου χρήσης καρτών ήταν αισθητή κυρίως σε κλάδους «χαμηλού» ρίσκου φοροδιαφυγής όπως σουπερμάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, φαρμακεία, αλλά και σε ορισμένες συναλλαγές με «ρίσκο» φοροδιαφυγής, όπως αυτές ορίζονται στη βάση κινήτρων και υποθέσεων εργασίας. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο χρήσης καρτών σε συναλλαγές με «ρίσκο» φοροδιαφυγής καταγράφεται σημαντικά χαμηλότερο του μεριδίου των κλάδων αυτών στην ιδιωτική κατανάλωση.

Αντίστοιχη ετερογένεια παρουσιάζει η γεωγραφική εξάπλωση της χρήσης καρτών. Παρόλο που την περίοδο 2015-2017 παρατηρήθηκε αισθητά μεγαλύτερη αύξηση χρήσης καρτών πληρωμής στην περιφέρεια της χώρας, σε σχέση με τα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το επίπεδο χρήσης καρτών πληρωμής σε περιοχές εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής παραμένει μικρό συγκριτικά με το μερίδιο των αντίστοιχων περιοχών στο ΑΕΠ.

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χρήσης καρτών πληρωμής, παρατηρείται μειωμένη χρήση καρτών στους εργασιακά μη ενεργούς και στους ανέργους, ενώ οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι ένστολοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα φαίνεται να έχουν υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις κάρτες για τις συναλλαγές τους. Ως προς την ηλικία, η μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης καρτών παρατηρείται στις ηλικίες 35-54 ετών ωστόσο, η μέση μηνιαία δαπάνη είναι υψηλότερη στα άτομα της ηλικίας 55-64 ετών λόγω της μεγαλύτερης μέσης αξίας συναλλαγών.

Τέλος, η μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει με μια σειρά προτάσεων - μέτρων πολιτικής, με κατεύθυνση τη στόχευση της διείσδυσης ΗΜΠ σε κλάδους μέτριου και υψηλού ρίσκου φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με χαμηλή χρήση. Τα μέτρα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, αυτά που αφορούν στους καταναλωτές, αυτά που αφορούν στις επιχειρήσεις, και διοικητικά μέτρα που αφορούν στο ρόλο του κράτους και των ρυθμιστικών αρχών. Ενδεικτικά συμπληρωματικά μέτρα υπό συζήτηση είναι η επιστροφή στον καταναλωτή ενός ποσοστού επί της αξίας αγοράς μέσω ΗΜΠ σε στοχευμένες συναλλαγές με μέτριο και υψηλό ρίσκο, η εισαγωγή διακριτής λοταρίας ή επιστροφή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης ΗΜΠ, και η ταχεία συγκρότηση του μητρώου επαγγελματικών λογαριασμών.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ (www.iobe.gr).

Διάγραμμα 1: Χρήση καρτών πληρωμής στην Ελλάδα μετά την επιβολή capital controls
iobe1


Διάγραμμα 2: Αξία συναλλαγών με κάρτα στις χώρες της ΕΕ-28, ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2016

iobed2


Πηγή: ΕΚΤ (στοιχεία για το 2016 και Ελλάδα 2015), Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ (στοιχεία για την Ελλάδα 2017), Eurostat  Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ, εκτίμηση για Ελλάδα 2017ΣΧΟΛΙΑ (34)

Νώντας

Πάλι για τους τραπεζίτες θα δουλέψουμε??? Ρουφηξανε το αίμα του Ελληνικού λαού τόσα χρόνια και δεν τους έφτασε?? ΠΑΣΟΚ ,ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ όλοι δουλεύουν για τις τράπεζες!!!

Σωπα;

Δουλεψε πρωτα για εσενα τεμπελαρα και μετα να μιλας.

κωστας

Μεγαλο αρθρο, βαρια φιλοσοφια... Κανενα δεν ειδα μεχρι τωρα να μας πει ποσο θα πεσει ο τζιρος αν ολοι χρησιμοποιουν καρτες... Οσοι δεν το καταλαβαινουν αυτο, ειναι μονο ακαδημαικοι οικονομολογοι, στυλ Γιανης κι ετσι.

Ξενοδοχος απο Βελιγραδι.

Το γραφουν μερικοι και ετσι ειναι. Για οσους δεν καταλαβαινουν, ρωτηστε ενα σχετικα καλο λογιστη να σας πει γιατι ΔΕΝ πρεπει να πληρωνεις τα παντα με καρτα. Κατα τα αλλα, οσοι λεν για Σουηδια κτλ δεν ξερουν το φορολογικο καθεστος εκει.

Γεωμέτρης

200€ με απόδειξη, 150€ χωρίς λέμε...Διάλεξε. Ολοι στον κλάδο μου έτσι κάνουνε. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε μετανάστες στη Γερμανία για λάντζα.

@

Εγώ προσφέρω 150 με κάρτα. Αν δεν σου αρέσει τράβα εσύ Γερμανία για λάντζα. Θα βρω άλλον που θα του αρέσει.

Προφανώς

σε ταίζει η μαμά σου και ασκείς το επαγγελμά σου από χόμπι. Επαγγελματιας παντως δεν είσαι...Ακόμα και ετσι συντομα θα βρεθείς με ένα μεγαλο χρέος στην εφορία. Με 70% φ και ορους και κρατήσεις είναι μαθηματικά δεδομένο. Το άρθο δε μας λέει πως διαμορφώθηκαν τα κέρδη των τραπεζών από τις χρεώσεις που επιβάλουν στις ηλεκτρονικές συναλλαγες. Μαθαινω κάτι δις... Η κινητή μας περιουσία δηλαδή τα μετρητά μετατράπηκε σε επ αμοιβή υπηρεσία από τις τράπεζες...

JOHN

ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ. ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΑΓΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ. ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ ΕΣΑΙ ΚΥΡΙΟΣ. ΒΛΕΠΕ ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛΣ. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

Ηλίθια μέτρα Τσίπρα

Είναι απλό, με την εξαφάνιση του αφορολόγητου ο κοσμάκης παζαρεύει με μετρητά για συναλλαγή χωρίς παραστατικό. Έτσι βολεύεται και ο πωλητής με το ΦΠΑ, τον ΕΦΚΑ και τον φόρο εισοδήματος και ο αγοραστής απολαμβάνει μεγάλων εκπτώσεων. Καλά ο Τσίπρας έμαθε την οικονομία στα τσιπουράδικα, ο Τσακαλώτος που την έμαθε, μήπως στις εκδηλώσεις των ΛΑΟΤΚΙ?

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ & ΣΑΝΟΦΑΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΠΡΙΝ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ), ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΔΙΝΑΝ ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΝ << ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ>>? ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΔΟΥΛΕΜΑ. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ .......

Προμοτάρισμα

Κύριοι του ΙΟΒΕ η ΓΕΡΜΑΝΙΑ που κάτι ξέρει γιατί είναι τόσο κάτω σε ηλεκτρονικές πληρωμές? Σε αυτό το θέμα είναι χαιβάνια ενώ στα άλλα θέματα πρώτοι? Ηλεκτρονικές πληρωμές ίσον περισσότερες προμήθειες στις τράπεζες άρα περισσότερα κέρδη στην φατρια σας. Όσοι το παρακολουθούν το θέμα και δεν πετάνε απλά βεγγαλικά αυτό το ξέρουν. Και ένα τελευταίο...με τους απατεώνες πολιτικούς που έχουμε πάλι ο κόσμος δεν θα ήταν κερδισμένος γιατί τα οφέλη τα έχουν συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα....

Ο γνωστός

Γιατί δεν μετατρέπουν το ευρώ σε κρυπτόευρώ μέσω blockchain και τέρμα η διαφθορά, φοροδιαφυγή, μίζες, οργανωμενο έγκλημα κτλ. Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί προφανώς θέλουν μόνο οι Έλληνες να μη κλέβουν και όλοι οι άλλοι να κλέβουν.

Γιωργος Σαγανης

Αμπελοφιλόσοφοι - άδειοι απο φαιά ουσία - του IOBE ΤΟ ΔΌΛΩΜΑ το είδατε την φάκα όχι. Που να καταλάβετε τι λεω αφού δέκα πόντους μπροστα κοιτάζετε ενώ οδηγείτε αυτοκίνητο.

...

Πες το λοιπόν.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

poly_main01

Κυβερνητικές πηγές υποστήριξαν σήμερα ότι δεν θα χρειαστεί νέα παράταση του ισχύοντος πλαισίου μετά τις 28 Φεβρουαρίου – Σε εκκρεμότητα θα παραμείνει η επιλογή των νέων Γενικών Γραμματέων των υπουργείων