Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ μία στις δύο επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις το πρώτο τρίμηνο

adaesd

Τα διαφυγόντα έσοσδα που αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους παρουσίασαν αύξηση 217% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ανέρχονται στα 21,8 εκατ ευρώ

Μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 βρέθηκαν να έχουν διαπράξει φορολογικές παραβάσεις. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό παραβατικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανήλθε στο 50,2%, ενώ αν εξαιρεθούν οι εμφανείς έλεγχοι στην αγορά, φθάνει το 61%.

Τα διαφυγόντα έσοσδα που αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους παρουσίασαν στο ίδιο διάστημα αύξηση 217% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ανέρχονται στα 21,8 εκατ ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αριθμός των επιχειρήσεων με παράβαση κατά το Α΄ τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2.409 έναντι 1.451 του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66,01%.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2017, παρουσιάζεται αύξηση των διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών κατά 29,89%, κάτι που αντιστοιχεί σε 1.066 συνολικά περισσότερους ελέγχους και έρευνες. Επίσης, σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2017, παρουσιάζεται περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, αφού αυξήθηκε η κατ΄έλεγχο εντοπισμένηπαραβατικότητα.

Τα συνολικώς εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα του Α΄ τριμήνου 2018 παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, κατά 217,29%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υπερβαίνοντας τα 21,8 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ανά κατηγορία ελέγχων προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Διενεργήθηκαν 872 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000 (ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/3/2018: 21,80%). Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν 3.675 παραβάσεις σε 520 επιχειρήσεις (επίτευξη ετήσιου στόχου κατά 21,80%) Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 59,63% (έναντι τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 47%).

- Ολοκληρώθηκαν 70 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (έναντι ετήσιου στόχου 200 ελέγχων), που αφορούσαν κατά κύριο λόγο ελαιοτριβεία και πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατά τους ελέγχους αυτούς καταλογίστηκαν 196 παραβάσεις σε 44 επιχειρήσεις (Επίτευξη ετήσιου στόχου κατά 35%). Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 62,86%.

-Ολοκληρώθηκαν 2.762 έλεγχοι διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 8.000 ελέγχων (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου: 34,53%). Αναλυτικότερα, διενεργήθηκαν 2.762 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους προέκυψαν 6.784 παραβάσεις σε 1.748 επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν εκτός στοχοθεσίας και 710 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας κατά τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 63,29% (έναντι τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 47%).

- Ολοκληρώθηκαν 91 λοιπές έρευνες φοροδιαδιαφυγής πλην ενδοκοινοτικής απάτης έναντι ετήσιου στόχου 110. Οι έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, έλεγχοι αδήλωτης περιουσίας κλπ (επίτευξη στόχου κατά 82,73%). Η εντοπισμένη παραβατικότητα ανήλθε σε ποσοστό 51,65% (έναντι ετήσιου τιθέμενου στόχου 45%).

- Διενεργήθηκαν 47 έρευνες απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110 (ποσοστό κάλυψης στόχου: 42,73%). Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 48,94% (έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 45%). Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν 22 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α., έναντι ετήσιου στόχου 50 (Ποσοστό επίτευξης στόχου: 44%).

-Περαιώθηκαν 80 έλεγχοι ΑΦΜ από Εισαγγελικές Παραγγελίες έναντι στόχου 230 ελέγχων (ποσοστό κάλυψης στόχου: 34,78%). Από τα αποτελέσματα αυτών προέκυψαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 1.582.847,10 ευρώ.

Τέλος, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2018 προβλέπει τους εξής ελέγχους:

-Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.- Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.- Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.- Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

- Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).- Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκ. ευρώ.- Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.- Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις ΥΕΔΔΕ (εξαιρουμένων των ερευνών των Σ.2.1.28 και Σ.2.1.31), με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών. Και διαφυγόντων εσόδων άνω των 30 εκ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (20)

petros

Δεν ντρέπονται να φοροδιαφεύγουν και να μην καταβάλουν φόρους. Πως ρε ρεμάλια θα δώσουμε επίδομα στον αδελφό λαθρομετανάστη αν δεν πληρώνεται φόρους; Πως θα προσλάβουμε τις μανάδες και τους μπαμπάδες των λατρεμένων υπουργών μας. Τους καρακηφίνες πως θα τους πληρώσουμε;

ελεος

η μονη λυση για να παταξει το κρατος τη φοροδιαφυγη ειναι να μειωσει τη φορολογια

theokal

Οντως υπάρχει φοροδιαφυγή αλλά αυτά τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώνουν "ένας στους δύο παρανομεί" είναι άλλα λογια να αγαπιόμαστε. Ειναι γνωστό οτι οι εφοριακοί όπου μπουν θέλουν "κάτι να γράψουν" για να φύγουν. Τους έχουμε δει και σε βίντεο. Αλλά είναι τόσο στόκοι και φαιδροί και βαριούνται να πάνε λίγο πιό μακρυά να βρούν που πάνε βυτία με κλεμμένα καύσιμα αξίας 40000 ευρώ και κοντέινερ κινέζικα πολλαπλάσιας αξίας. Καθήστε και ασχοληθείτε με την απόδειξη για την τυρόπιττα που την πήρε ο αέρας και δεν βρέθηκε πάνω στο τραπέζι. Καλά σας γλεντάει ο κάθε foli folie και ο κάθε Ψυχάρης.

eagle12

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ... ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΓΡΑΨΟΥΝ.... ΑΛΗΤΕΣ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ... ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ειναι η μονη λυση για να καταπολεμηθει αποτελεσματικα η φοροδιαφυγη και να ειναι δικαιη η φορολογηση των πολιτων! Πρεπει να γινει αμεσα! Θα βοηθησει και στο συμμαζεμα των εφοριων που θα ειναι απλα ΑΧΡΗΣΤΕΣ!

Jiannis

Και σφράγισμα καταστημάτων για έναν μήνα απευθείας και όχι 48ωρες ώστε να τσούξει αρκετά και να το σκεφτωνται τρεις και τέσσερις φορές να μην ξαναπαρανομουν .Αν ξέρεις ότι την χασουρα του 48ωρου την βγάζεις σε μια βδομάδα σιγά μη δεν ξανά κλέψεις

@

Ουτε ευρω στο σαπακι..χρονια τωρα..

Αφού έπραξαν οι καλοί πατριώτες

στο ακέραιο το φορολογικό τους καθήκον απένατη στην πατρίδα ως συνήθως, θα πάνε με ήσυχη τη συνείδηση τους και συλλαλητήριο την Τετάρτη να υπερασπιστούν βροντοφωνάζοντας για τα δίκαια της πατρίδας ................ Ε ρε κοροϊδίας μεγαλείο.....Ούτε τον εαυτό τους δεν σέβονται, μέχρι και αυτόν εξαπατούν...

παθως και μαθως

Οχι θα δινουν το 80% οσων με κοπο βγαζουν οι καλοι πατριωτες στους συριζαιους μπολσεβικους για να τα μοιραζουν στους κοπριτες ψηφοφορους τους σαν και σενα ....βρε ουστ ,τα κοροιδα τελειωσανε ...για αυτο δεν παταει κανενας επενδυτης με τετοια φορολογια .....Ας προσεχανε και ας σεβοντουσαν οσους παρηγαγαν.

Ωραία!

Βρήκατε καινούρια δικαιολογία; Ότι τα δίνετε στους συριζαιους;; πιο πριν, δηλαδή, τα έδινες σε νεοδημοκρατες ή πάσοκους; η καραμέλα ότι είναι υψηλός ο ΦΠΑ έλιωσε; λες κ τα έδινες όταν ήταν 18%! Και για εξήγησε μου τι παράγουν οι καφετέριες ή οι άλλοι έμποροι ή οι υδραυλικοί; Αυτοί που παράγουν συνήθως είναι κ οι πιο εντάξει φορολογικά. Δικαιολογώ μόνο όσους τα βγάζουν δύσκολα πέρα, που το κάνουν για την επιβίωση τους από την μεγάλη φορολογία. Δυστυχώς οι μεγαλύτεροι φοροκλεφτες είναι αυτοί που θέλουν να προσθέσουν απλά μηδενικά στους λογαριασμούς. Δεν διαφέρουν καθόλου από τον κλέφτη που μπαίνει σπίτι σου

Δημοκρατική αυτοάμυνα

Σκέψου το εξής σενάριο: Ένα τίμιος υδραυλικός δουλεύει 14 ώρες την ημέρα, από σπίτι σε σπίτι και στο μαγαζάκι του. Επειδή δουλεύει πολύ και τίμια, οι δουλειές πάνε καλά και βγάζει 60 χιλιάρικα το χρόνο τα οποία τα δηλώνει όλα, μέχρι δεκάρας. Πόσα πρέπει να πληρώσει στο κράτος από αυτά, ξέρεις; Εννοείται ότι έχει αποδώσει 14.400 ευρώ ΦΠΑ. Πόσα χρωστά σαν φόρο, προκαταβολή φόρου και ΕΦΚΑ, μήπως μπορείς να υπολογίσεις;

timeinspace

Στο χρονικό της πτώσης, η νομοθετική αρχή όρισε την παρανομία ως δικαιακή αξία των παρανομούντων.

Σωκράτης

Ντροπή να κυνηγούν τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, επειδή κλέβουν τις εφορίες, τις τράπεζες, τους ασφαλιστικούς φορείς, τα κρατικά ταμεία, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και αίσχος να μην αφήνουν την πραγματική οικονομία αγοράς να γίνεται πλουσιότερη παρανομώντας και σε βάρος της κοινωνίας και της χώρας.

@ΣΩΚΡΑΤΗ

ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΜΕ Ο,ΤΙ ΜΕΣΟ ΕΧΩ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ. ΑΠΛΑ ΚΛΕΒΩ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ !!!! ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ,ΣΤΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Λ.Π.

ontos

Όντως, όπως το είπες. ΚΛΕΦΤΗΣ είσαι

@ontas

Αριστερομπετοβλακα η υπερφορολόγηση ήταν αυτή που έκλεισε την δικη μου επιχείρηση. Προσπάθησα να ειμαι συνεπής μέχρι το τέλος αλλα εσείς μου ήπιατε το αίμα μέχρι την τελευταία σταγόνα....Για να συντηρούμε κοπρίτες σαν εσένα. Τελειώνουν τα κορόιδα σιγά σιγά και μετά θα ψάχνετε πετρα να κρυφτείτε απο την οργή του κόσμου. Προετοιμαστείτε για τον Αρμαγεδδών που σας περιμένει.

Λαμογια

Ναι καλα, ο μονος λογος που η επιχειρηση (λεμε τωρα) σου εκλεισε ηταν γιατι εκλεβες. Οχι μονον εσυ αλλα και ενα 80% απο τα μαγαζακια. Ασε που εισαι και μετανιωμενος τσιπροκαψουρας. Σα φαγαμε στην μαπα.

@ontos

Για να μην συντηρούμε κηφήνες σαν του λόγου σου.

Γιώργος

Τα νομοθετημένα νόμιμα ακαθάριστα μηνιαία εισοδήματα για κάθε πολίτη στη χώρα μας είναι 586 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας

Όχι φίλε μου, για τον ελεύθερο επαγγελματία δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ αφορολόγητο. Αυτός δουλεύει, άρα είναι Εχθρός του Λαού..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kats0

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς – Θα εξετάσουν το θέμα με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών που βρίσκονται από χθες στην Αθήνα

22