Πώς θα γίνει η συνδυαστική καταβολή εισφορών για μη μισθωτούς μετά τον συμψηφισμό

eisfores

Τι πρέπει να ξέρετε αν έχετε πιστωτικό η χρεωστικό υπόλοιπο 

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός των εισφορών με βάση τα εκκαθαρισμένα εισοδήματα του 2016 για τους μη μισθωτούς και να έχουν αναρτηθεί τα διπλά ειδοποιητήρια τα οποία εκτός από τον συμψηφισμό θα εμπεριέχουν και τις εισφορές του μηνός Μαρτίου( Η προθεσμία καταβολής που εξέπνεε στις 30 Απριλίου παρατείνεται έως 18/5/2018.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου, η 1η δόση από τις 5 προβλεπόμενες θα είναι πληρωτέα μέχρι 31/5/2018.
Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου (δηλαδή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πλήρωσε περισσότερα το 2017 από ότι του αναλογούσε, καθώς το 2015 είχε υψηλότερο εισόδημα από το 2016) το ποσό συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές των τρεχουσών εισφορών 2018 και εφόσον προκύπτει υπόλοιπο επιστρέφεται εφάπαξ με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εντός 2μήνου από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί το πιστωτικό υπόλοιπο να μείνει στο λογαριασμό του και να συμψηφίζεται με εισφορές επόμενων μηνών πρέπει να το δηλώσει έως 31/5/2018. Οι δόσεις εκκαθάρισης για το 2017, σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου, πληρώνονται στο ακριβές ύψος τους καθώς είναι ευθέως συνδεδεμένες με την ασφαλιστική ενημερότητα.

Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν αφορά ασφαλισμένους που εργάζονται παράλληλα ως ελεύθεροι επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) και ως μισθωτοί (δηλαδή πρ. ΙΚΑ) αλλά ούτε και τα “μπλοκάκια” που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του νόμου Κατρούγκαλου .Η εκκαθάριση γι αυτές τις ομάδες θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ προβλέπονται συνδυαστικοί τρόποι στην καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης 2017 και των τρεχουσών εισφορών 2018 ως εξής:

Α. Δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές

Εάν κατά την ημερομηνία καταβολής δεν υπάρχουν οφειλές από τρέχουσες εισφορές, εξοφλούνται οι δόσεις εκκαθάρισης (μία ή περισσότερες).

Για παράδειγμα:

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενη εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 200,00€. Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης.
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 450,00€ Εξοφλούνται:
- Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
- Μερικώς η 3η δόση 50,00€

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€ Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης

Β. Οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν αυτή δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης. Για παράδειγμα :
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενη εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200€.
Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018, 167,95€.

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€.

Εξοφλούνται:

- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η εισφορά Μαρτίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 400,00€. Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
- Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης 32,05€
γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€.

Εξοφλούνται:

- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
- Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η -4η ) 600,00€
- Μερικώς η 5η δόση 32,05€
Γ. Οφείλονται περισσότερες της μίας τρέχουσες εισφορές
Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα. Για παράδειγμα :
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενη εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018, έκαστη 167,95€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€.

Εξοφλούνται:

- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η εισφορά Φεβρουαρίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€. Εξοφλούνται:
- Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Δύο επόμενες δόσεις (2η -3η ) 400,00€
- Μερικώς η 4η δόση 64,10€

Δ. Οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και τρέχουσες εισφορές

Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, οι τρέχουσες εισφορές. Για παράδειγμα :
Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενη εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200€.

Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€. Απαιτητές δύο δόσεις εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€. Εξοφλούνται κατά σειρά:

- Η 1η και 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Μερικώς η 3η δόση εκκαθάρισης 64,10€

Προσοχή, αν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται και στις τέσσερις περιπτώσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα, καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές. Για παράδειγμα:

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενη εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€.
Εκπρόθεσμη καταβολή 1ης δόσης εκκαθάρισης (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018). Απαιτητή η 2η δόση εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€.
Εξοφλούνται:

- Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1ης δόσης εκκαθάρισης 1,33€
- Η 2η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
- Η 3η δόση εκκαθάρισης 200,00€
- Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης 62,77€

Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές 2018 , υπάρχουν οι εξής επιλογές.Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 και εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αυτό αντιμετωπίζεται ως εξής:

α. Ποσό των 50,01€ και άνω, μπορεί να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Για συμπλήρωση του Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), έχει δημιουργηθεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία.

β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€ θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

- Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών 2018.

ΣΧΟΛΙΑ (2)

Nikos

Τρέλα! Μούρλια! Ομορφιά! Πόσο κατανοητό. Θυμάται το κράτος πως πρέπει να υπολογιστούν οι διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών, σου στέλνει ένα καινούριο ραβασάκι, και σου λέει πλήρωνε μέχρι το τέλος του μήνα, και κοίτα είμαι καλό κράτος εγώ, σου έκανα και δόσεις. Και για να καταλάβω το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κήρυξε τον νόμο αντισυνταγματικό? Μέχρι τώρα η κυβέρνηση μας έλεγε δηλαδή πως η ασέλγεια πάνω στους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν φοροδιαφεύγουν είναι συναινετική. Προσφύγαμε στην δικαιοσύνη κι αυτή αποφάνθηκε πως επρόκειτο για βιασμό.... Επομένως μέχρι να αλλάξει κάτι θα συνεχιστεί ο βιασμός.... Κατρούγκαλος, Πετρόπουλος, Αχτσιόγλου και Τσακαλώτος, όπου σας βλέπω θα πετάω μπογιές, κάνοντας ενέργεια, κι όχι επίθεση, όπως εξάλλου δήλωσε κι ο σύντροφος Φίλης, ερωτηθείς για τη ρίψη μπογιάς από Ρουβίκωνα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Από τα πλέον σωστά σχόλια που έχω διαβάσει εδώ μέσα, και είναι σπάνιο αυτό, πίστεψε με...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης