Διεθνές Συνέδριο κατά της Διαφθοράς στην Αυτοδιοίκηση

Διεθνές Συνέδριο κατά της Διαφθοράς στην Αυτοδιοίκηση

Κοινή δέσμευση των συμμετεχόντων αποτέλεσε η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της Δημόσιας Δεοντολογίας στη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους Δημόσιους Θεσμούς και εν τέλει στην ενδυνάμωση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη

Διεθνές Συνέδριο για τη Δημόσια Δεοντολογία διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στην πρόληψη της διαφθοράς και ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των πολιτικών τους σχετικά με την ενδυνάμωση της δημόσιας δεοντολογίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις  15 Μαρτίου 2017, με τη συμμετοχή 180 συνέδρων, της Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών. Στη διάρκειά της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα καθώς επίσης και έγινε ανταλλαγή καλών πρακτικών και απόψεων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημόσια ακεραιότητα και τα εργαλεία πρόληψης. Κοινή δέσμευση των συμμετεχόντων αποτέλεσε η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της Δημόσιας Δεοντολογίας στη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους Δημόσιους Θεσμούς και εν τέλει στην ενδυνάμωση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE) για τους ελληνικούς δήμους, μια πρωτοβουλία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Μάιο του 2017 έως το Μάρτιο του 2018 με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις εξής 12 Ευρωπαϊκές Αρχές καλής διακυβέρνησης:

Αρχή 1 – Εκπροσώπηση, Συμμετοχή και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών

Αρχή 2 - Ανταπόκριση

Αρχή 3 – Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα

Αρχή 4 – Ανοικτότητα και Διαφάνεια

Αρχή 5 – Κανόνες Δικαίου

Αρχή 6 – Ηθική Συμπεριφορά

Αρχή 7 – Δεξιότητα και Ικανότητα

Αρχή 8 – Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή

Αρχή 9 – Βιωσιμότητα και Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός

Αρχή 10 - Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση

Αρχή 11 – Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Κοινωνική Συνοχή

Αρχή 12 – Λογοδοσία

Η Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από την Αντιπρόεδρο κα Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σημασία αναγνώρισης και εμπέδωσης μιας κουλτούρας Δεοντολογίας στον κρατικό μηχανισμό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής, αφού εξέφρασε την πλήρη στήριξη και αναγνώριση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, χαρακτήρισε τον έλεγχο «στοιχείο της Δημοκρατίας» και τόνισε ότι «η σημερινή κυβέρνηση, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της ηθικής στο δημόσιο βίο και πώς θα παραμείνει προσηλωμένη στην εντολή του ελληνικού λαού για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, μηδενική ανοχή στην εκμετάλλευση και την παραβατικότητα ενισχύοντας το νομικό οπλοστάσιο και επεμβαίνοντας όταν και όπου χρειάζεται για να άρει κυβερνητικές πράξεις που προκαλούν γενικότερη ηθική απαξία» και προσέθεσε «Η ηθική στερεώνει τη Δημοκρατία, αποτελεί πυλώνα του πολιτεύματος και αναγκαίο προαπαιτούμενο κοινωνικής συμβίωσης και ειρήνης».

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει η κυβέρνηση για τη λειτουργία του Δημοσίου και σημείωσε ότι «η υιοθέτηση ενός νέου, υγιούς παραγωγικού μοντέλου απαιτεί πρώτα από όλα αλλαγή νοοτροπίας», τονίζοντας πως θα πρέπει να μείνουν πίσω πελατειακά δίκτυα, παλαιοκομματικές αντιλήψεις, μικροπολιτικές λογικές. «Εργαζόμαστε συστηματικά και εντατικά για ένα νέο διοικητικό πρότυπο, που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο Δημόσιο» συμπλήρωσε η υπουργός και επισήμανε ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, «προκειμένου να μεταβούμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με γνώμονα τη συλλογική ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προάσπιση των προσωπικών δεδομένων».

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), καθηγητής Νομικής Σχολής, κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, συνδιοργανωτής του Συνεδρίου, παρουσίασε το σημαντικό έργο του μεγαλύτερου διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, η δράση του οποίου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα (υγεία, μεταφορές, δημόσια έργα, οικονομία κ.λπ.) αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, προσδιορίζοντας ως σκοπό της συνολικής του δραστηριότητας«τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών». Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας των Επιθεωρητών – Ελεγκτών που βρίσκεται σε βάση ολοκλήρωσης, στην κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, στη συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με το οποίο έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του προτείνοντας τη λειτουργία Διαρκούς Επιτροπής Καινοτομίας Αυτοδιοικητικών Πολιτικών, η οποία θα λαμβάνει, θα θέτει σε διαβούλευση και θα προωθεί για υιοθέτηση προτάσεις φορέων, οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών, για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αποτελεσματικότερη δράση της.

Ο κ. Gianluca Esposito, επικεφαλής της Ομάδας Χωρών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, o οποίος στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του ΣΕΕΔΔ κ. Κασσαβέτη,  τόνισε ότι η διαφθορά αφορά όλες τις χώρες, ωστόσο η ενδυνάμωση της ηθικής στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρόληψης της διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στ για τη δουλειά της GRECO στην Ελλάδα,  χαιρετίζοντας τα θετικά βήματα που έχουν γίνει σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η κα  Claudia Luciani, Διευθύντρια Δημοκρατικής Διακυβέρνησης και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, εξέφρασε την ικανοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δέσμευση των εκπροσώπων της Ελληνικής Βουλής και της Κυβέρνησης με σκοπό την πρόληψη της διαφθοράς και υπογράμμισε τη μεγάλη βαρύτητα που δίνει ο διεθνής οργανισμός στην ενίσχυση της Δημόσιας Δεοντολογίας με σκοπό τη δημοκρατική διακυβέρνηση, θεωρώντας τη δημόσια ηθική  μία από τις δώδεκα Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης.

Ο Διευθυντής Μονάδας Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Daniele Dotto αναφέρθηκε στο ρόλο της τεχνικής βοήθειας στην ανάπτυξη υποβάθρου δεοντολογίας και της μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα, προσδιόρισε μέτρα για τη συνδυαστική δράση και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των σχετικών προγραμμάτων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, ο Ειδικός Γραμματέας Ιθαγένειας κ. Λάμπρος Μπαλτσιώτης, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κα Ιφιγένεια Καμτσίδου, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κα Ισμήνη Κριάρη, οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Άννα Λιγωμένου και κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, καθώς και η Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ κα Ευαγγελία Κουλουμπίνη, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Γιώργος Πατούλης, η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης κα Εύη Δημητρούλια και  ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Χρίστος Χατζηγιάγκου.

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

57e916533f883ca0c28dc38fe572e5e6_XL

Στα 30 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η επιβάρυνση για τη ΔΕΗ εάν δεν εφαρμοστεί η αύξηση κατά 10% στα βιομηχανικά τιμολόγια, που αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» για μήνες μεταξύ των βιομηχάνων και της Επιχείρησης. 

homes0

Έκανε πίσω η κυβέρνηση, μετά την απειλή της ότι θα κατέθετε μονομερώς την Παρασκευή το νομοσχέδιο για προστασία της πρώτης κατοικίας στη Βουλή - Μπαράζ τηλεδιασκέψεων το Σαββατοκύριακο για την «διάσωση» των δανειοληπτών - «Κλειδί» η γνωμοδότηση της ΕΚΤ