Tι περιλαμβάνει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό

Tι περιλαμβάνει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό

Το τελικό σχέδιο δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές έναντι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που είχε υποβάλει το επενδυτικό σχήμα υπό την Lamda Development

Συνολικά έξι περιοχές προς πολεοδόμηση, μία ζώνη ανάπτυξης και το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου θα περιλαμβάνει η ανάπτυξη του Ελληνικού, όπου τα έξι κτίρια- τοπόσημα θα έχουν ύψος έως τα 200 μέτρα, ενώ τα λοιπά ψηλά κτίρια που προβλέπονται κατ' εξαίρεση δεν θα ξεπερνούν τα 50 μέτρα. 

Το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που εγκρίθηκε την Πέμπτη από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπει ότι τα υψηλά κτίρια «χωροθετούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την αισθητική ενότητα αυτών [..], υιοθετούνται νέα πρότυπα σχεδιασμού που συνδιαλέγονται με το αττικό και μεσογειακό παραθαλάσσιο αστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον». 

Το τελικό σχέδιο δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές έναντι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που είχε υποβάλει το επενδυτικό σχήμα υπό την Lamda Development, με τη συμμετοχή της κινεζικής Fosun και της Eagle Hills από το Αμπου Ντάμπι- πλην του ότι ο αρχικός σχεδιασμός ανέφερε ότι το ύψος των περιμετρικών πιο ψηλών κτιρίων θα μπορούσε να είναι έως 70 μέτρα.

Επιπλέον, ρητά αναφέρεται ότι «η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά απαιτεί την υποχρεωτική διοικητική συνδρομή των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων εσωτερικής υποδομής και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής του ΣΟΑ». Σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με πηγές που παρακολούθησαν από κοντά τη διαδικασία και τις συζητήσεις στο ΚΣΔ φαίνεται ότι «χτίστηκαν» σταδιακά σχέσεις αξιοπιστίας μεταξύ των εκπροσώπων των υπουργείων και των επενδυτών με επικεφαλής τη Lamda Development και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Οδυσσέα Αθανασίου.  

Στις μελέτες που συντάσσονται για την εφαρμογή του ΣΟΑ λαμβάνεται μέριμνα ώστε η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων να ευνοεί τη διατήρηση μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων, κατά το δυνατόν ενοποιημένων με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους.

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του ΣΟΑ, υιοθετούνται, μεταξύ άλλων, συστήματα  ανάπτυξης κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό, και ενσωματώνονται πρόνοιες όπως η μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των συνδυασμένων τεχνολογιών οι οποίες συναποτελούν την έννοια της «έξυπνης πόλης» (Smart City) για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των νέων οικιστικών, επιχειρηματικών/εμπορικών και τουριστικών αναπτύξεων. 

Για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά καθορίζονται συνολικά πολεοδομικά μεγέθη ως ακολούθως: 

-Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 2.700.000 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται και η δόμηση των υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων και των υφιστάμενων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων υποδομών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 35% στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου. Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο αυτής ορίζεται σε 15%, με την οποία εξασφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφανείας αυτού. 

-Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά δημιουργείται ενιαίο και ανοιχτό στο κοινό Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, εκτάσεως 2.000.569 τ.μ.. 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και οι ανοιχτοί χώροι που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.600.000 τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. 

-Στις περιοχές προς πολεοδόμηση οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50%. Στους πιο πάνω χώρους περιλαμβάνονται και εκτάσεις 300.000 τ.μ. που θα διατεθούν για χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. 

Κυκλοφοριακές μελέτες

Η εφαρμογή του ΣΟΑ συνοδεύεται από τη σύνταξη ειδικής κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής μελέτης, που θα πρέπει να λάμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη: 

-Συσχέτιση της λεπτομερούς, τελικής χωροθέτησης κυρίως των χρήσεων που προσελκύουν μεγάλο όγκο μετακινήσεων με τη γειτνίαση/απόσταση τους από σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) του υφιστάμενου και σχεδιαζόμενου αντίστοιχου δικτύου εντός του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος σταθμός τραμ θα πρέπει να χωροθετηθεί σε άμεση γειτνίαση με το σταθμό Μετρό Αργυρούπολης, ώστε να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση των επιβατών.

-Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την δημιουργία νέων/ τροποποίηση δρομολογίων ή γραμμών. 

-Εξασφάλιση επαρκούς οδικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης ειδικά του Επιχειρηματικού Πάρκου  στην πρώτη ζώνη με τις λεωφόρους Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και με τους σταθμούς του μετρό και τη γραμμή του τραμ.

-Εξειδίκευση του σχεδιασμού για το συμπληρωματικό εσωτερικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών έτσι ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις της κίνησης λεωφορείων και τραμ.

-Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων με σκοπό, πέραν της αναψυχής, τη σύνδεση των αναπτύξεων με τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς και με τις στάσεις των άλλων μέσων συλλογικής μετακίνησης, καθώς και με τους μελλοντικούς ποδηλατοδρόμους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

-Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας χώρου στάθμευσης-μετεπιβίβασης και αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών κοντά στον υφιστάμενο σταθμό του Μετρό Ελληνικού.

- Αξιοποίηση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό πρόσβασης προς τον παλαιό Ανατολικό Αεροσταθμό, ως βασικής οδικής εισόδου στην περιοχή του χώρου του παλαιού Αεροδρομίου από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης (σύνδεση Επιχειρηματικού Πάρκου, Εκθεσιακού Κέντρου, χώρων στάθμευσης Μητροπολιτικού Πάρκου κ.λπ.).

Πολιτιστική κληρονομιά

Οι κατευθύνσεις και οι όροι για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Σχεδίου, όπου αναφέρεται ότι το  ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, το οποίο αποτελεί τμήμα του ομώνυμου οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταβυζαντινού ναού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, διαμορφώνεται σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ύστερα από ειδική μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Το υφιστάμενο νεώτερο μνημείο «Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα)», εντάσσεται κατά το στάδιο έγκρισης της οικείας Πολεοδομικής Μελέτης σε αυτόνομο οικοδομικό τετράγωνο, πανταχόθεν ελεύθερο, με χρήσεις πολιτισμού. Τυχόν υπάρχοντα σε αυτό κτίσματα συνιστούν συνοδά κτίρια της πιο πάνω χρήσεως.

Δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα

ΣΧΟΛΙΑ (8)

MARON

Το Ελληνικό είναι ένας από τους τέσσερις λόγους που η κυβέρνηση δεν έχει πέσει ακόμα: 1. E-πλειστηριασμοί, σχεδόν τελειώνει το θέμα,τα φιλέτα φεύγουν σε τιμές πραγματικά χαμηλές 2. Συνδικαλιστικός νομος, τα σανια τύπου Φωτοπούλου γίνονται διακοσμητικά στοιχεια 3. Εργοστάσια ΔΕΗ, μη νομίζετε ότι δε θα πουληθούν υδροηλεκτρικά, το πρώτο ,που θα φύγει, είναι τo μισοετοιμο της Μεσοχώρας που βολεύει γιατί έχει περίεργη ιστορία και 4. Το Ελληνικό, ένα mega project με τεραστια αξια που όμοιο του δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ένας άλλος λόγος είναι και οι υδρογονάνθρακες, όμως εδώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Αν δεν τελειώσουν όλα αυτά,η αξιολόγηση δε κλείνει και ο Τσίπρας θα πέσει σε 24 ώρες, μη το κουράζουμε το θέμα.

Λήλας

Κάτι θα βρουν παλι για το μπλοκάρουν

Χαχαχα

Η επένδυση θα μειώσει την ανεργία επί Κούλη, θα αυξήσει την ανάπτυξη και την κατανάλωση επί Κούλη και όταν ολοκληρωθεί, θα την εγκαινιάσει ο Κούλης. Επι πλέον αν ξεκινήσει, θα πάρουν σειρά και άλλα σημαντικά επενδυτικά σχέδια. Ωραίο δώρο του κάνατε κορόιδα κουμούνια

Σπύρος.Λ

Επιτέλους ....

Ειναι ενοχλητικη η ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν ηταν προς το συμφερον των τραπεζων να γίνουν οι πληστειριασμοι και οι κατασχεσεις στην αρχη της κρισης, διοτι ετσι θα επρεπε απλα να κηρύξουν πτωχευση. Επρεπε λοιπον να καθυστερησει αυτη η διαδικασια. Αυτο το υλοποιησε η κα Κατσελη με τον περιφημο νομο της που υποτιθεται οτι εγινε για προστασια των δανειοληπτων αλλα εγινε για να προστατευσει τους τραπεζιτες. Αυτο αποδεικνυεται απο το οτι της εδωσαν την θεσαρα που εχει σημερα. Στην συνεχεια φορτωσαν ολο το τραπεζικο χρεος (PSI και ανακεφαλαιοποιηση) στο κρατος και βρεθηκαμε να πληρωνουμε το οτι οι τραπεζες μοιραζαν δανεια δεξια και αριστερα χωρις ελεγχο και με μονο κινητρο τις προμηθειες και τα μπονους που ελαμβαναν. Μειναμε εμεις λοιπον να πληρωνουμε για τα κερατιατικα αλλων. Φυσικα, σου πετανε σκονη στα ματια το οτι το κρατος ειναι σε αθλια κατασταση. Κανεις δεν εχει αντιρρηση για αυτο και δεν αναιρει τα πραγματικα κινητρα ολων αυτων που δρομολογουν τα προηγουμενα. Και ερχονται τωρα που επανηλθαν σε θεση ισχυος να ολοκληρωσουν την δουλεια, να κανουν τις κατασχεσεις!

tsirko

Καιρός ήταν!

masa

Αλλη μια φορα η παραμυθια αντισταση κατεληξε στο αποτελεσμα που ηθελαν οι επενδυτες.Καλα παιδια μιλαμε οι τυποι οτι εχουν χορτασει-σκασει .Η αριστερα της μασας......

Συγνώμη δεν είναι έτσι

Η αντίσταση καλά κρατεί. Η επένδυση έχει βαλτώσει 3 χρόνια τώρα και ένας θεός ξέρει πότε θα αρχίσει. Μέχρι τότε ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων παραμένει άνεργος και περιμένει το επίδομα της εθνοσωτηρίου. Και φυσικά εμείς όλοι χανουμε ουκ ολίγα φορολογικά έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα που θα προκαλούσε η εκκίνηση αυτού του έργου. Άρα η αντίσταση πετυχαίνει με τον λογαριασμό σε εμάς τα κορόδια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

troika_xrwma

Το θολό τοπίο για νόμο Κατσέλη και «κόκκινα» δάνεια – Οι καθυστερήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις, ληξιπρόθεσμα, Γενικούς Γραμματείς – Η ανησυχία για δικαστικές αποφάσεις και κατώτατο μισθό – Στα μαλακά θα πέσει η κυβέρνηση, για να διευκολυνθεί η έξοδος στις αγορές

4cabae98b97dc34a5fde1c05e7020114_XL

«Παγωμάρα» από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - Αναμένεται ισχνή οικονομική ανάπτυξη και φταίει... η Ευρώπη - Απαισιόδοξοι οι CEOs - Διχασμένος ο πλανήτης: Χαρούμενοι οι Κινέζοι, οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν «μαύρα» - Ντεμπούτο για τη νέα εκλεκτή του ΔΝΤ