Τι ισχύει σήμερα με τα capital controls

Τι ισχύει σήμερα με τα capital controls

Παραμένει το όριο των 420 ευρώ εβδομαδιαίως ανά καταθέτη - Με τη δυνατότητα επιπλέον αναλήψεων μετρητών θα «επιβραβεύονται» όσοι μεταφέρουν χρήματα από το εξωτερικό και τα τοποθετούν σε εγχώριες τράπεζες - Τι συμβαίνει με τις αγορές μέσω Ίντερνετ

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το τι ισχύει με τα capital controls εξέδωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών. Μετά και τις τελευταίες αλλαγές και την απελευθέρωση συγκεκριμένων ακόμα συναλλαγών, ο κατάλογος έχει διευρυνθεί αρκετά και θεωρήθηκε χρήσιμη μια τέτοια ανακοίνωση. 

«Επισημαίνεται ότι κατά το διάστημα ισχύος των ως άνω περιορισμών, το Υπουργείο Οικονομικών με συνεχείς πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις απελευθερώνει σταδιακά σημαντικό αριθμό συναλλαγών, με αποτέλεσμα η λειτουργία της αγοράς και η καθημερινότητα των πολιτών να έχουν  επανέλθει, σε μεγάλο βαθμό, στην ομαλότητα» αναφέρει σχετικά και παρατίθεται ο κατάλογος:   

- Κάθε καταθέτης έχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM και τα καταστήματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) έως του ποσού των 420 ευρώ εβδομαδιαίως, με μία ή περισσότερες αναλήψεις, από κάθε Π.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, επιτρέπεται και η ανάληψη μετρητών έως και 10% επί χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό με πίστωση λογαριασμού Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.

- Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως του ποσού των 500 ευρώ μηνιαίως ανά πελάτη και ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή Π.Ι. 

- Η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking) επιτρέπονται στο εσωτερικό χωρίς περιορισμούς.

- Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Οι αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου κατά κανόνα επιτρέπονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αγορά ειδών ρουχισμού, διαδικτυακό στοίχημα κ.α.).

- Σε πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών έως και 2.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα) ανά ταξιδιώτη και ταξίδι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται στον ανωτέρω περιορισμό.

- Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών επιτρέπονται, εφόσον γίνονται με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.

- Ποσά που έρχονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρονται εκ νέου στο εξωτερικό, εν όλω ή εν μέρει.
 
- Συντάξεις και προνοιακά επιδόματα από ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς καταβάλλονται κανονικά και στο εξωτερικό. 

- Επιτρέπεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό μέσω Π.Ι. Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη και μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία.

- Σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή εξαιρετικοί κοινωνικοί λόγοι, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πραγματοποίηση πληρωμών προς το εξωτερικό ή η ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ το μήνα, με μία ή περισσότερες αναλήψεις.

- Επιτρέπεται η πληρωμή διδάκτρων μέσω Π.Ι., καθώς και η μεταφορά ποσού έως και 5.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) ανά τρίμηνο για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus). Το ανωτέρω όριο διαμορφώνεται στις 8.000 ευρώ στην περίπτωση που τα ποσά αυτά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή.

- Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση φοιτητών (νέων ή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus) και οπλιτών, την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και εργοσήμου, την πληρωμή δανείων και υποχρεώσεων του καταθέτη προς το Π.Ι., την καταβολή νέων συντάξεων και επιδομάτων, την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ελληνικό Δημόσιο, την πληρωμή εράνων και υπέρ φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, την εξυπηρέτηση νεοιδρυθεισών επιχειρήσεων κ.α. 

- Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη εξόφληση δανείων (μερική ή ολική) με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό, καθώς και με τη χορήγηση νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση.

- Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη λήξη προθεσμιακών καταθέσεων, για την πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων, μισθοδοσίας, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Π.Ι., οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και προμηθευτών. Επίσης, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για λόγους διαβίωσης έως του ποσού των 1.800 ευρώ μηνιαίως, καθώς και για αγορά ακινήτου.

- Εξαιρούνται των περιορισμών χρηματικά ποσά από διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού που προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ομοίως, εξαιρούνται και οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή για την ανάληψη έως του ποσού των 10.000 και 20.000 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα. 

- Συναλλαγές που εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να διενεργηθούν μετά από έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ή των Ειδικών Υποεπιτροπών που λειτουργούν στα Π.Ι., εφόσον επιβάλλονται από σημαντικούς λόγους και τεκμηριώνονται εγγράφως. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Π.Ι.
         
«Υπενθυμίζουμε ότι για τις δραστηριότητες που δεν ρυθμίζονται ειδικώς, ισχύει η κείμενη νομοθεσία. Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων και συναλλαγών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έχει συστήσει σε κάθε Π.Ι. Ειδικές Υποεπιτροπές έγκρισης συναλλαγών για την εξέταση αιτημάτων έως 150.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη με εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο τα 70 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και 308 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Π.Ι. Θεσπίζονται επίσης διαδικασίες άμεσης διεκπεραίωσης για συναλλαγές προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ απευθείας από το δίκτυο υποκαταστημάτων των Π.Ι. και διαδικασίες ταχείας έγκρισης για συναλλαγές από 5.001 έως και 10.000 ευρώ, ώστε να διευκολύνονται, μεταξύ άλλων, και οι νέοι επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη συναλλακτική δραστηριότητα», ενημερώνει επίσης το υπουργείο Οικονομικών.  

Ενδεικτικά, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον Αύγουστο συναλλαγές η αξία των οποίων έφτασε στο 73% της αξίας των αντίστοιχων συναλλαγών του περσινού Αυγούστου, ενώ για το μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 85%.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (64)

ποντικος

Μη δινετε ουτε πυρετο στις τραπεζες.Σιγα σιγα περνετε τα 420 και αν ειστε τυχεροι καποια μερα θα γλυτωσετε τα λεφτα σας που καταχρηστικα δεν σας τα δινουν οι κλεφτοτραπεζες.Για να καταλαβετε με τι απατεωνες εχετε να κανετε αναλογισθειτε οτι σε κανενα μερος του κοσμου δεν εχουν κλεισει τις τραπεζες τουλαχιστον σε κανενα πολιτισμενο.

χαχαχαχα

Οταν βλεπω τραπεζα παω απο το απεναντι πεζοδρομιο γιατι φοβαμαι μη μου κλεψουν το ρολοι.

Γιαννης

Μίλησα πριν με την τράπεζα eurobank και τους έστειλα αυτό το κείμενο από εσάς. Δεν γνωρίζουν τίποτα, άντε να δούμε ποίος θα μας τρελάνει πρώτος οι δημοσιογράφοι η οι τράπεζες. Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Οι αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου κατά κανόνα επιτρέπονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αγορά ειδών ρουχισμού, διαδικτυακό στοίχημα κ.α.).

ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ

Ε ΟΧΙ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ

Ορφέας

Με αναγκάσατε να φύγω από τη χώρα μου, αφού με ξεζουμίσατε και αρπάξατε τους κόπους μιας ζωής τίμιας δουλειάς! Πάντα ήμουν και είμαι νομοταγής πολίτης και ανταυτού , μου διαλύσατε την αξιοπρέπεια και μου κλείσατε το σπίτι και τώρα ζητάτε να εμπιστευτώ Ελληνικές τράπεζες? Τρελός παπάς σας βάφτησε και δεν με πειθετε τοσο εμένα όσους και εκείνους που αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε μια άλλη χώρα προσπαθώντας να επιβιώσουν!!! ΟΥΣΤ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΑΣ!!!

andrew76

ΠΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕ ,ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ,ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΝΟ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΡΟΚΟΒΟΥΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ E-SHOP

Κύριοι όλα αυτά που λέτε είναι λόγω που είστε μακριά νυχτωμένοι και εκτός πραγματικότητας. α. Η χρήση πλαστικού χρήματος επιβαρύνει τις συναλλαγές κατά 3,40% που είναι επιβάρυνση επί των συναλλαγών της τράπεζας συν την απόσβεση του μηχανήματος γιατί το πλαστικό χρήμα 340 χωρίς ΦΠΑ. Αν θέλουν να πέσουν οι τιμές και να μην φοροδιαφεύγουν τα μαγαζιά δεν θα πρέπει οι τράπεζες να χρεώνουν ένα σκασμό λεφτά για κομίσιον και αγορά εξοπλισμού. β. Για να βάλεις ο πελάτης να χρησιμοποιεί πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες σαν κατάστημα έχεις πάγια χρέωση 30 το μήνα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δωρεάν γ. Τα μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα χρεώνονται τα δύο πρώτα κιλά βάρους ή όγκου 3 συν ΦΠΑ, κάθε 1 επιπλέον κιλό βάρους ή όγκου 1+ΦΠΑ (εκτόξευση τιμών) η δε αντικαταβολή 2,50+ΦΠΑ. δ. Για το εξωτερικό τώρα, προσπάθησα να στείλω 12 κιλά βάρους κρασί στην Γερμανία να δοκιμάσουν σε μια ταβέρνα και να συνεχίσουμε συνεργασία αξίας 37,50, μάταια βέβαια, οι μεταφορική με φορτηγό ήθελε 113+ΦΠΑ, η Κούριερ 123 συν ΦΠΑ και η ΑΕΡΟΜΕΝΤ 280 συν ΦΠΑ. Η αντίστροφη τώρα από Γερμανία εδώ Ελλάδα 8,00 με τον ΦΠΑ τα 12 κιλά και μάλιστα ογκομετρικό που είναι λίγο μικρότερο από τον όγκο της μικρής παλέτας, με Κούριερ. 'Όπως λοιπόν μια επιχείρηση στα 12 κιλά ογκομετρικό μπορεί να επιβαρυνθεί 8 με το ΦΠΑ αλλά να απορροφήσει τα ποσά είτε για διακίνηση εντός Ελλάδας είτε εκτός Ελλάδας δεν είναι δυνατόν. ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ, ΟΧΙ ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ.

Ουστ

Ασε μας ρε απατη!

Τι ισχύει σήμερα με τα capital controls ....?????

ΜΑ ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ "ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΚΑ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΜΟΥ" ...... ΦΙΛΑΚΙΑ ΝΑΝΤΙΑ κ.λ.π.

Γιωργος

Μπραβο στην κυβερνηση!!!! Μακαρι αυτο το μετρο να κρατησει για παντα Μονο ετσι θα γινουμε επιτελους κρατος και θα σταματησει η φοροδιαφυγη Οσο γι αυτους που κλαιγονται οτι δεν μπορουν να πληρωσουν τις υποχρεωσεις τους ας αφησουν το παραμυθακι γιατι μια χαρα πληρωνεις και με καρτα....κανεις δεν σου απαγορευει να πληρωσεις με πλαστικο χρημα οποιοδηποτε ποσο

Μπράβο μεγάλε.

Έλα να μού πληρώσεις τον υδραυλικό με κάρτα τώρα που παίρνει μόνο μετρητό και βγήκε μια ζημιά 370Ε. Από αρλούμπες όλοι μια χαρά είμαστε. Αυτή δεν είναι εικόνα Ευρωπαικής χώρας.

asd

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ στις ελληνικές τράπεζες, και πάτε όλοι βγάλτε 420 την εβδομάδα.... ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ στις τράπεζες και στους άθλιους πολιτικούς που τις υπηρετούν...........ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, να καταρρεύσει το σύστημα

demi

σωστος....

Μας δουλεύουν ψιλό γαζί.

Μόλις προσπάθησε φίλος να κάνει αγορά από το Aliexpress, αξίας 40 Ευρώ, και μέσω πιστωτικών και μέσω Paypal. ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΛΟΓΩ CAPITAL CONTROLS, του είπαν από την τράπεζα που κάλεσε να ενημερωθεί γιατί συνεχίζει και απορρίπτεται η κάθε συναλλαγή με οποιαδήποτε κάρτα, εκ των Master Card, Visa, American Express. Δεν λειτουργεί τίποτα λοιπόν. Τι πρωτότυπο. Βαφτήσια μέχρι και στις λειτουργίες των τραπεζών κάνουν. Το "αδύνατο" έγινε "δυνατή πραγματικότητα" από τον Σύριζα, ως δια μαγείας στα λόγια. Στην πράξη, "shame shit different day" που λένε κι οι Αγγλόφωνοι. Τι ωραία, ψωνίστε από τον Έλληνα με το καπέλο στον ουρανό. Μια ευκαιρία να ανασάνουν λίγο κι οι εγχώριοι ληστές. Αν είχαν τα πράγματα έτσι δηλαδή, μιας και το όλο καπέλο, για κάποιον λόγο υπάρχει που δεν επαρκεί ο χώρος για να αναλυθεί πώς προκύπτει από το μέρος του υπερπροϊόντος-υπεραξίας που χαρίζει ο παραγωγός στον μεγαλέμπορο για την μεγάλη παραγγελία που του κάνει... Όχι ότι μας κάνει τίποτα το θετικό στην τσέπη μας αυτό. Στην τσέπη του ντόπιου μεγαλέμπορα κάνει, που τώρα είναι ευκαιρία να είναι μονοπώλιο χωρίς ανταγωνισμό. Ωραίες "ελευθερίες" έχουμε...

Εγώ εχω αποφασίσει ότι θα δίνω τα λεφτά μου

όπου γουστάρω. Και δεν πρόκειται να αφήσω μία στο Ελληνικό μαγαζί με τις τιμές 'φαρμακείου'. Δεν πρόκειται να ψωνίσω τίποτα όσο δεν επιτρέπονται οι αγορές μενω ιντερνετ. Εκβιαστικά δεν θα μού τα πάρει κανείς. Δουλεύω πολύ και για λίγα λεφτά και θα τα κάνω ότι θέλω εγώ.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης