LIVE

Κορωνοϊός

Οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το Α' τρίμηνο

Οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου  για το Α' τρίμηνο

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

•    Σημαντική αύξηση κερδοφορίας
o    Κέρδη πριν τις προβλέψεις €219 εκατ., ετήσια αύξηση 25%
o    Κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ανέρχονται σε €99 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 33%
o    Κέρδη μετά τη φορολογία €295 εκατ.

•    Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

•    Σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση
o    Ενίσχυση από κέρδη α’ τριμήνου 2012
o    Θετική επίδραση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
o    Ενίσχυση κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά €592 εκατ. (€160 εκατ. από άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και €432 εκατ. από μετατροπή ΜΑΕΚ σε μετοχές)

•    Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
o    Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη κερδοφορία μέχρι 30 Ιουνίου 2012 οι ανάγκες για κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΑΤ περιορίζονται σε €200 εκατ. περίπου


Λευκωσία, 10 Μαΐου 2012

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο.  Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.  Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 573 καταστημάτων, από τα οποία 194 λειτουργούν στη Ρωσία, 187 στην Ελλάδα, 135 στην Κύπρο, 42 στην Ουκρανία, 10 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 6 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Σερβία και τη Νότια Αφρική.  Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.175 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Μαρτίου 2012, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €38,66 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,85 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

Κοινή δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου κ. Θεόδωρου Αριστοδήμου και του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ανδρέα Ηλιάδη για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2012

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 της Τράπεζας Κύπρου δίνουν μήνυμα αισιοδοξίας και είναι αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών και μέτρων που έχει λάβει το Συγκρότημα για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
 
Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει σταθερά την πορεία της, πετυχαίνοντας σημαντική κερδοφορία μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης  εσόδων και εξόδων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των κεφαλαίων της. Τα κέρδη του Συγκροτήματος  πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα €219 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανήλθαν σε €99 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 33%. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €295 εκατ., επηρεαζόμενα θετικά από την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Το Συγκρότημα διατηρεί υγιή ρευστότητα με ισχυρό δείκτη δάνεια προς καταθέσεις 93% και συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες του και την οικονομία.

Με τις στοχευμένες ενέργειές μας, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, και αφού λάβουμε υπόψη την αναμενόμενη κερδοφορία για το β΄ τρίμηνο 2012, έχουμε περιορίσει τις  ανάγκες κεφαλαίου του Συγκροτήματος για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο ποσό των €200 εκατ. περίπου και θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας, πιστεύοντας στην επίτευξη του στόχου.
 
Η Τράπεζα Κύπρου λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες ώστε να συνεχίσει ν’ αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς για ασφάλεια και σιγουριά για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό και την κοινωνία.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κυπριακής οικονομίας χρειάζεται εγρήγορση, αποφασιστικότητα για λήψη μέτρων, και προσήλωση στο στόχο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

A.     Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2012Το Συγκρότημα, με προσήλωση στις στρατηγικές του προτεραιότητες, πέτυχε αυξανόμενη οργανική κερδοφορία και σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης το α’ τρίμηνο 2012.

Τα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος σημείωσαν αύξηση 6% και ανήλθαν σε €378 εκατ. το α’ τρίμηνο 2012, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €219 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25% έναντι του α’ τριμήνου 2011. Τα κέρδη μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανήλθαν σε €99 εκατ. αυξημένα κατά 33% σε σχέση με €74 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €295 εκατ. έναντι €74 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011 επηρεαζόμενα θετικά κατά €197 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το καθαρό ποσό που σχετίζεται με την αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για την απομείωση ΟΕΔ  ύψους €231 εκατ. και τη ζημιά από τη μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου ΟΕΔ ύψους €34 εκατ.

Στις 31 Μαρτίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 9,2% με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 6,8% και 8,9% αντίστοιχα.  Τον Μάρτιο του 2012 το Συγκρότημα, μέσω του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση αυξάνοντας τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαιά του κατά €592 εκατ. Επίσης, τονίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2011 το Συγκρότημα πώλησε την Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία ενισχύοντας την κεφαλαιακή του βάση κατά €80 εκατ. περίπου.

Σημειώνεται ότι οι εποπτικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να είναι 8,0% για τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, 9,5% για τα βασικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 4%) και 11,5% για τα συνολικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 8%). Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι μέσω της μελλοντικής κερδοφορίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων θα είναι σε θέση να καλύψει τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και βασικών ιδίων κεφαλαίων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με βάση τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος μέχρι στιγμής, καθώς και την αναμενόμενη κερδοφορία του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ανέρχονται σε €200 εκατ. περίπου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι θα καλύψει το πιο πάνω απαιτούμενο ποσό μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων ή/και άλλων μέτρων.

Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη του Συγκροτήματος για το α’ τρίμηνο 2012  παρουσιάζονται πιο κάτω:

Πίνακας 1

Κύριες οικονομικές επιδόσεις Συγκροτήματος για το α’ τρίμηνο 2012

σε € εκατ.

Μεταβολή

Α’ Τρίμηνο 2012

Α’ Τρίμηνο 2011[1]

Έτος 20112

Σύνολο εσόδων

+6%

378

356

1.541

Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)

+25%

219

175

816

Κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ και της σχετικής φορολογίας

+33%

99

74

323

Απομείωση ΟΕΔ και μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της φορολογίας

-

197

-

(1.682)

Kέρδη/(Ζημιές) μετά τη φορολογία

+299%

295

74

(1.359)

Κέρδη κατά μετοχή εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ

+1,6 σεντ

9,9 σεντ

8,3 σεντ

32,2 σεντ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)

+4,1 ε.μ.*

15,1%**

11,0%

11,3%**

Δείκτης κόστος προς έσοδα (C/I)

-8,9 ε.μ.*

42,0%

50,9%

47,0%

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο

+54 μ.β.*

3,31%

2,77%

2,98%* ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1%,
μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%)
** Εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ, της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης ΟΕΔ και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησηςΠίνακας 2

Βασικά οικονομικά μεγέθη Συγκροτήματος για τις 31.03.2012[1]

 

Μεταβολή

31.03.2012

31.03.2011

31.12.2011

Σύνολο δανείων (€ δισ.)

+2%

28,8

28,2

28,9

Σύνολο καταθέσεων (€ δισ.)

-7%

29,2

31,3

29,7

Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις

+6 ε.μ.*

93%

87%

92%

Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων

+4,3 ε.μ. *

11,9%

7,6%

10,2%[1] Τα δάνεια και οι καταθέσεις για το έτος 2011 αναπροσαρμόστηκαν εξαιρώντας την Αυστραλία.

* ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1%


•    Σημαντική αύξηση συνολικών εσόδων: Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011 και ανήλθαν σε €378 εκατ. για α’ τρίμηνο 2012. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε €295 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με €276 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2011.

•    Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α’ τρίμηνο 2012 βελτιώθηκε σε 42,0% από 50,9% το α’ τρίμηνο 2011 λόγω αύξησης των εσόδων και περιορισμού των εξόδων.

•    Σημαντική αύξηση προ-προβλέψεων κερδοφορίας: Η αυξημένη αποτελεσματικότητα οδήγησε σε σημαντική αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2012. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε €219 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011 (€175 εκατ.).

•    Βελτίωση επιτοκιακού περιθωρίου: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 3,31% το α’ τρίμηνο 2012 σε σύγκριση με 2,77% το α’ τρίμηνο 2011 και 2,98% το 2011.

•    Υγιής ρευστότητα: Το Συγκρότημα διαθέτει υγιή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%, ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία και περιορισμένη εξάρτηση χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων. Ο δείκτης καταθέσεων προς ενεργητικό ανήλθε σε 76% στις 31 Μαρτίου 2012.

•    Ικανοποιητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ (15,1% για το α΄ τρίμηνο 2012) διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

•    Δάνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθαν σε €28,8 δις και €29,2 δις αντίστοιχα.

•    Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 11,9% στις 31 Μαρτίου 2012 έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 7,6% στις 31 Μαρτίου 2011 και το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 46% στις 31 Μαρτίου 2012. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 114%.

B.    Προοπτικές για το έτος 2012

Το Συγκρότημα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, στη διατήρηση της υγιούς του ρευστότητας και ικανοποιητικής οργανικής κερδοφορίας.

Το Συγκρότημα στοχεύει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη μείωσή τους, της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας και άλλων μέτρων.

Η διατήρηση της υγιούς ρευστότητας στοχεύεται μέσω προσέλκυσης καταθέσεων με ταυτόχρονη αποφυγή δυσμενούς επίπτωσης στο επιτοκιακό περιθώριο.


Γ.    Ανάλυση Αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2012

Γ.1    Γεωγραφική Ανάλυση Κερδών εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης ΟΕΔ και της φορολογίας για την απομείωση ΟΕΔ


Το Συγκρότημα, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία το α’ τρίμηνο 2012, με τα κέρδη πριν τις προβλέψεις να ανέρχονται σε €219 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%. Σημαντική είναι η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία αυξήθηκαν κατά 7% το α’ τρίμηνο 2012 και ανήλθαν σε €295 εκατ. έναντι €276 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011 καθώς και η μείωση στα συνολικά έξοδα του Συγκροτήματος τα οποία μειώθηκαν κατά 12% το α’ τρίμηνο 2012 (€159 εκατ.) έναντι του α’ τριμήνου 2011 (€181 εκατ.).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία και εξαιρουμένης της μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης ΟΕΔ και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανήλθαν σε €99 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 33%. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €295 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2012 έναντι €74 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011.

Στην Κύπρο, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €143 εκατ. αυξημένα κατά 38% έναντι του α’ τριμήνου 2011 ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €94 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 55% έναντι του α’ τριμήνου 2011. Το κόστος προσωπικού στην Κύπρο το α΄ τρίμηνο 2012, περιλαμβάνει θετική μη επαναλαμβανόμενη επίδραση ύψους €13 εκατ. λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού και του τερματισμού του βασικού προγράμματος καθορισμένων παροχών του προσωπικού του Συγκροτήματος στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2012.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €57 εκατ. αυξημένα κατά 23% έναντι του α’ τριμήνου 2011. Οι ζημιές μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €2 εκατ. έναντι κερδών μετά τη φορολογία €3 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων.

Στη Ρωσία, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €9 εκατ. σε σύγκριση με €12 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011 ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €3 εκατ. έναντι €4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011.

Στις άλλες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €4 εκατ. σε σύγκριση με €5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το α’ τρίμηνο 2011 συμπεριλαμβάνουν κέρδη ύψους €1 εκατ. από τις εργασίες του Συγκροτήματος στην Αυστραλία η οποία έχει πωληθεί κατά το έτος 2011.

Γ.2    Ανάλυση Εσόδων


Το Συγκρότημα προσαρμόζοντας την τιμολογιακή του πολιτική στο νέο οικονομικό περιβάλλον πέτυχε σημαντικά αυξημένα έσοδα από τόκους. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €295 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με €276 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011.

Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 3,31% το α’ τρίμηνο 2012, έναντι 3,34% το δ’ τρίμηνο 2011 και 2,77% το α’ τρίμηνο 2011.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €56 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2012, έναντι €56 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2011.

Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €10 εκατ. έναντι €4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011.

Γ.3    Ανάλυση Εξόδων

Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €159 εκατ. σημειώνοντας ετήσια μείωση 12% έναντι €181 εκατ. το α’ τρίμηνο 2011. Η αύξηση των εσόδων και η μείωση των εξόδων του Συγκροτήματος οδήγησε σε αξιοσημείωτη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαμορφώθηκε σε 42,0%, καταγράφοντας μείωση 8,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του α’ τριμήνου 2011 (50,9%).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €93 εκατ. σημειώνοντας μείωση 17% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011 ενώ τα άλλα λειτουργικά έξοδα (εκτός κόστους προσωπικού) του Συγκροτήματος, ανήλθαν σε €66 εκατ. σημειώνοντας μείωση 4% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2011.

Το κόστος προσωπικού στην Κύπρο το α’ τρίμηνο 2012, περιλαμβάνει θετική μη επαναλαμβανόμενη επίδραση ύψους €13 εκατ. λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού και του τερματισμού του βασικού προγράμματος καθορισμένων παροχών του προσωπικού του Συγκροτήματος στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2012.

Γ.4    Μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης ΟΕΔ και τη  σχετική φορολογία


Κατά το α’ τρίμηνο 2012 το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €231 εκατ. που σχετίζεται με μελλοντικά φορολογικά οφέλη από τη χρησιμοποίηση των ζημιών της απομείωσης των ΟΕΔ στην Ελλάδα.

Στα αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2012 αναγνωρίστηκε ποσό €34 εκατ. που αφορά ζημιά από τη μεταβολή στην εύλογη αξία παραγώγων που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου ΟΕΔ. Τα παράγωγα αυτά έχουν τερματιστεί σταδιακά μέχρι και τον Απρίλιο 2012 χωρίς σημαντική επιπρόσθετη επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος.


Δ.    Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Το ποσοστό των δανείων πελατών με καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών τα οποία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα («μη εξυπηρετούμενα δάνεια») επί του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος ανήλθε στο 11,9% στις 31 Μαρτίου 2012 έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 7,6% στις 31 Μαρτίου 2011.

Στην Κύπρο, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2012 σε 11,5% (31 Δεκεμβρίου 2011: 9,5%) και στην Ελλάδα σε 13,4% (31 Δεκεμβρίου 2011: 11,6%).

Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και την επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, αύξησε την χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε 1,39% των συνολικών δανείων σε ετήσια βάση για το α’ τρίμηνο 2012 (α’ τρίμηνο 2011: 1,09%).

Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 46% στις 31 Μαρτίου 2012. Το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλήρως καλυμμένο με εμπράγματες εξασφαλίσεις με το ποσοστό της κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 114%.

Ε.    Ανάλυση Ισολογισμού

Ε.1    Δάνεια Συγκροτήματος


Τα δάνεια του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2012 ανήλθαν σε €28,8 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2%.

Πίνακας 3

Ανάλυση Δανείων Συγκροτήματος κατά Γεωγραφικό Τομέα 31.3.2012

 

€ εκατ.

ετήσια

+%

Συνεισφορά στο σύνολο

Κύπρος

15.009

+6%

52%

Ελλάδα

9.810

-4%

34%

Ρωσία

2.085

+9%

7%

Άλλες χώρες

1.896

-2%

7%

Συγκρότημα

28.800

+2%

100%

Ε.2    Καταθέσεις Συγκροτήματος

Το σύνολο των καταθέσεων του Συγκροτήματος ανήλθε στις 31 Μαρτίου 2012 σε €29,2 δισ., σημειώνοντας ετήσια μείωση 7%.

Η υγιής ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%, καθώς και η περιορισμένη εξάρτηση του Συγκροτήματος στη χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (με τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία να ανέρχεται σε 76% στις 31 Μαρτίου 2012), αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας στις αγορές χρήματος, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό σε καταθέσεις που παρατηρείται στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης.

Πίνακας 4


Ανάλυση Καταθέσεων Συγκροτήματος κατά Γεωγραφικό Τομέα 31.3.2012

 

€ εκατ.

ετήσια

+%

Συνεισφορά στο σύνολο

Κύπρος

19.220

+1%

66%

Ελλάδα

7.173

-25%

24%

Ρωσία

1.349

+10%

5%

Άλλες χώρες

 1.445

+2%

5%

Συγκρότημα

29.187

-7%

100%Ε.3    Κεφαλαιακή βάση    

Στις 31 Μαρτίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €2,85 δισ. Στις 31 Μαρτίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 9,2% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 6,8% και 8,9% αντίστοιχα.  

Τον Μάρτιο του 2012 το Συγκρότημα, μέσω  του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή του βάση αυξάνοντας τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια του κατά €592 εκατ. Επίσης, τονίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2011 το Συγκρότημα πώλησε την Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία Λτδ ενισχύοντας την κεφαλαιακή του βάση κατά €80 εκατ. περίπου.

Σημειώνεται ότι οι εποπτικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να είναι 8,0% για τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, 9,5% για τα βασικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 4%) και 11,5% για τα συνολικά ίδια κεφάλαια (προηγούμενο όριο 8%). Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι μέσω της μελλοντικής κερδοφορίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων θα είναι σε θέση να καλύψει τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και βασικών ιδίων κεφαλαίων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με βάση τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος μέχρι στιγμής, καθώς και την αναμενόμενη κερδοφορία του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια για κάλυψη των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ανέρχονται σε €200 εκατ. περίπου. Το Συγκρότημα αναμένει ότι θα καλύψει το πιο πάνω απαιτούμενο ποσό μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων ή/και άλλων μέτρων.

Πίνακας 5

  Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος και Άλλες Οικονομικές Πληροφορίες

σε € εκατ.

 

Α’

Τρίμηνο 2012

Α’

Τρίμηνο 2011[1]

+%

 

Δ’

Τρίμηνο 20117

Μεταβολή τριμήνου + %

 

Έτος 20117

Καθαρά έσοδα από τόκους

 

295

276

+7%

 

313

-6%

 

1.168

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

 

56

56

-1%

 

61

-10%

 

232

Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση θυγατρικών

 

10

4

+91%

 

16

-35%

 

49

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

 

16

17

-5%

 

14

+12%

 

61

Λοιπά έσοδα

 

1

3

-43%

 

10

-85%

 

31

Σύνολο εσόδων

 

378

356

+6%

 

414

-9%

 

1.541

Κόστος προσωπικού

 

(93)

(112)

-17%

 

(110)

-16%

 

(432)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

 

(66)

(69)

-4%

 

(93)

-29%

 

(293)

Σύνολο εξόδων

 

(159)

(181)

-12%

 

(203)

-22%

 

(725)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

 

219

175

+25%

 

211

+4%

 

816

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων

 

(100)

(79)

+27%

 

(132)

-24%

 

(426)

Μερίδιο στις ζημιές συγγενών  εταιριών

 

-

-

-

 

-

-

 

(1)

Κέρδη πριν τη φορολογία

 

119

96

+24%

 

79

+52%

 

389

Φορολογία

 

(21)

(22)

-1%

 

(15)

+45%

 

(73)

Zημιά που αναλογεί σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

1

-

-

 

5

-85%

 

7

Κέρδη μετά τη φορολογία

 

99

74

+33%

 

69

+43%

 

323

Απομείωση ΟΕΔ και μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας

 

197

-

-

 

(636)

-

 

(1.682)

Kέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία και την απομείωση ΟΕΔ

 

295

74

+299%

 

(567)

-

 

(1.359)

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

 

3,31%

2,77%

+54 μ.β.*

 

3,34%

-3 μ.β.*

 

2,98%

Κόστος/Έσοδα

 

42,0%

50,9%

-8,9 ε.μ.*

 

49,2%

-7,2 ε.μ.*

 

47,0%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων**

 

15,1%

11,0%

+4,1 ε.μ.*

 

9,1%

+6,0 ε.μ.*

 

11,3%[1] Αναπροσαρμοσμένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής.

* μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%), ** Εξαιρουμένης της απομείωσης ΟΕΔ

Πίνακας 6

Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Άλλων Μεγεθών κατά Γεωγραφικό Τομέα

Η ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης ΟΕΔ και φορολογίας για την  απομείωση ΟΕΔ

σε € εκατ.

 

Κύπρος

 

Ελλάδα

 

Ρωσία

 

Άλλες χώρες

 

 

+%

Α’ τρ. 12

Α’ τρ. 11

 

+%

Α’ τρ. 12

Α’ τρ. 11

 

+%

Α’ τρ. 12

Α’ τρ. 11

 

+%

Α’ τρ. 12

Α’ τρ. 11

Καθαρά έσοδα από τόκους

 

+14%

157

139

 

+16%

92

79

 

-16%

28

33

-27%

18

24

Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες

 

+6%

35

33

 

+5%

12

12

 

-18%

7

8

-47%

2

3

Έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση θυγατρικών

 

+447%

7

1

 

-157%

(1)

2

 

+157%

3

1

+316%

1

0

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

 

-3%

14

14

 

-16%

2

3

 

-

-

-

-

-

-

Λοιπά έσοδα

 

-21%

1

1

 

-75%

0

1

 

-40%

0

1

-

0

0

Σύνολο εσόδων

 

+14%

214

188

 

+8%

105

97

 

-12%

38

43

-26%

21

27

Κόστος προσωπικού

 

-28%

(42)

(59)

 

+1%

(29)

(28)

 

-6%

(16)

(17)

-28%

(6)

(8)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

 

+12%

(29)

(26)

 

-13%

(19)

(22)

 

-10%

(13)

(14)

-25%

(5)

(7)

Σύνολο εξόδων

 

-16%

(71)

(85)

 

-5%

(48)

(50)

 

-8%

(29)

(31)

-27%

(11)

(15)

Κέρδη πριν τις προβλέψεις

 

+38%

143

103

 

+23%

57

47

 

-22%

9

12

-26%

10

12

     Συνεισφορά στο σύνολο

 

 

65%

59%

 

 

27%

27%

 

 

4%

7%

 

4%

7%

Προβλέψεις για απομείωση δανείων και  απαιτήσεων

 

+14%

(33)

(29)

 

+44%

(55)

(38)

 

+9%

(7)

(6)

-6%

(5)

(5)

Μερίδιο στις ζημιές συγγενών εταιριών

 

-

0

(0)

 

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Κέρδη πριν τη φορολογία

 

+48%

110

74

 

-76%

2

9

 

-58%

2

6

-39%

5

7

     Συνεισφορά στο σύνολο

 

 

92%

77%

 

 

2%

9%

 

 

2%

6%

 

4%

8%

Φορολογία

 

+17%

(16)

(13)

 

-23%

(4)

(6)

 

-57%

(0)

(1)

-48%

(1)

(2)

Zημιά/(κέρδος) που αναλογεί σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

-

0

(0)

 

 

-

-

 

-

1

(1)

-

0

0

Κέρδη/(ζημιές) μετά τη φορολογία

 

+55%

94

61

 

-185%

(2)

3

 

-39%

3

4

-36%

4

5

     Συνεισφορά στο σύνολο

 

 

95%

82%

 

 

-2%

4%

 

 

3%

6%

 

4%

8%

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

 

+29 μ.β.

2,48%

2,19%

 

+84 μ.β.

3,40%

2,56%

 

-109 μ.β.

5,10%

6,19%

 

+26 μ.β.

2,89%

2,63%

Κόστος/Έσοδα

 

-11,7 ε.μ.

33,3%

45,0%

 

-6,4 ε.μ.

45,3%

51,7%

 

+3,2 ε.μ.

75,7%

72,5%

 

-0,3 ε.μ.

54,7%

55,0%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

 

+ 10,6 ε.μ.

31,5%

20,9%

 

-3,0 ε.μ.

-1,4%

1,6%

 

-3,9 ε.μ.

5,8%

9,7%

 

-0,1 ε.μ.

11,9%

12,0%

* μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%)


Πίνακας 7

  Σύνοψη Ισολογισμού

σε € εκατ.

 

+%

31.03.20121

31.3.20112

31.12.20111, 2

Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες

 

+62%

1.575

971

1.375

Τοποθετήσεις σε τράπεζες και συμφωνίες επαναπώλησης

 

-25%

4.023

5.340

2.844

Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές

 

-38%

3.429

5.542

3.567

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

 

-3%

27.211

27.926

27.367

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

 

+25%

2.417

1.937

2.321

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

 

-7%

38.655

41.716

37.474

Καταθέσεις από τράπεζες και συμφωνίες επαναγοράς

 

+22%

5.244

4.282

3.852

Καταθέσεις πελατών

 

-9%

29.187

32.194

29.654

Ομολογιακά δάνεια

 

-47%

37

70

50

Άλλες υποχρεώσεις

 

-13%

1.203

1.391

1.447

Δανειακό κεφάλαιο

 

-86%

130

940

128

Σύνολο υποχρεώσεων

 

-8%

35.801

38.877

35.131

Μετοχικό κεφάλαιο

 

+101%

1.795

895

900

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

 

-26%

861

1.160

1.165

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου

 

-

429

-

862

Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά

 

+139%

59

(153)

3

(Συσσωρευμένες ζημιές)/αδιανέμητα κέρδη

 

-145%

(376)

845

(671)

Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας

 

+1%

2.768

2.747

2.259

Δικαιώματα μειοψηφίας

 

-6%

86

92

84

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

 

+1%

2.854

2.839

2.343

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

 

-7%

38.655

41.716

37.474

1. Δεν περιλαμβάνεται η Αυστραλία.
2. Αναπροσαρμοσμένα λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής.

Σημειώσεις:

1.    Όλες οι αναλύσεις κατά γεωγραφικό τομέα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι στην ίδια βάση ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για να αντικατοπτρίζουν την πλεονάζουσα/ελλειμματική ρευστότητα.

2.    Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 είναι διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, ως ακολούθως:
    •    Εγγεγραμμένο Γραφείο     Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος
    Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία, Κύπρος
    Τηλέφωνο: +357 22 122128, Τέλεφαξ: +357 22 378422
•    Ιστοσελίδα        www.bankofcyprus.com (Σχ. Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία)

3.    Η εκτενής παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο 2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχ. Επενδυτών / Παρουσιάσεις).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης