Φωτοβολταϊκό χωρίς στέγη

Φωτοβολταϊκό χωρίς στέγη

Ποιες είναι οι επιλογές που προσφέρονται στην αγορά για χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

ηρων1


Sponsored Content

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, η ενδεικνυόμενη λύση για την αντιμετώπιση των μεγάλων αυξήσεων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων αλλά και τα επίσημα στοιχεία οργανωμένων αγορών ενέργειας επιβεβαιώνουν πως τα φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα δίνουν ενέργεια χαμηλότερου κόστους σε σχέση με εκείνη που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, τον λιγνίτη και το πετρέλαιο.

Έχουν, όμως, τη δυνατότητα οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
Μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους φωτοβολταϊκό, χωρίς υψηλά κόστη και περιορισμούς στην παραγόμενη ισχύ, αλλά και χωρίς εμπόδια στην εγκατάστασή τους;
Θα έχουν πράγματι χαμηλότερους λογαριασμούς και θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις όποιες διεθνείς αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας;
Κλείσιμο
Ποιες είναι οι επιλογές που προσφέρονται στην αγορά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές;


Ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά – Οι εναλλακτικές
Σήμερα στην ελληνική αγορά, κυριαρχούν δύο εναλλακτικές για παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια του ήλιου.

Η πρώτη εναλλακτική που προσφέρεται, εδώ και πολλά χρόνια, είναι το “net metering”. Με αυτόν τον τρόπο η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνει το νοικοκυριό. Οι λογαριασμοί του καταναλωτή χρεώνονται μόνο στην περίπτωση υπερβάλλουσας κατανάλωσης. Αν, η ζήτηση κάποιο μήνα μειωθεί σημαντικά, η επιπλέον ενέργεια που παράγεται και υπερκαλύπτει την κατανάλωση, μπορεί να «μεταφερθεί» για να συμψηφιστεί σε ένα μελλοντικό μήνα, εντός της επόμενης τριετίας.

Αυτή η εναλλακτική, ενδείκνυται περισσότερο για κύριες κατοικίες που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, ομοιόμορφα, σχεδόν όλους τους μήνες του έτους κι επιτυγχάνουν τον συμψηφισμό. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, ο καταναλωτής χάνει το όφελός του αν η υπερβάλλουσα ενέργεια δεν καταφέρει τελικά να συμψηφιστεί τον ίδιο ή έναν επόμενο μήνα.
Η δεύτερη εναλλακτική που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο 2021, αφορά στο νέο ειδικό πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη» για οικιακούς καταναλωτές.

Με αυτό το πρόγραμμα, ένας καταναλωτής για να συμμετάσχει θα πρέπει επίσης να διαθέτει στέγη στο σπίτι του για να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό και να λάβει υπόψη του το κόστος αγοράς, τοποθέτησης και συντήρησης του φωτοβολταϊκου.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ο Διαχειριστής Δικτύου προαγοράζει με σταθερή τιμή €0,087 / kWh την παραγόμενη ενέργεια, για μια 20ετία. Ο καταναλωτής εισπράττει τα έσοδα της μηνιαίας παραγόμενης ενέργειας με τη μορφή πίστωσης στο λογαριασμό κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, για τον οποίον κατά τα υπόλοιπα συνεχίζει να ισχύει η τιμολογιακή πολιτική και οι προσφορές που έχει επιλέξει με στον προμηθευτή του. Σε αυτή τη λύση, υπάρχει ένα μέγιστο όριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τα 6 kW για τα φωτοβολταϊκά που βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και γενικά σε περιοχές που είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό σύστημα. Στα νησιά και σε περιοχές που δεν είναι διασυνδεδεμένα στο ηλεκτρικό σύστημα το όριο αυτό είναι στα 3 kW.

Και οι δύο ανωτέρω εναλλακτικές προτάσεις προϋποθέτουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χώρο (π.χ. στέγη) του ίδιου του καταναλωτή, τη διασύνδεσή τους με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια τη συντήρηση τους.


Η 3η εναλλακτική λύση, ανατρέπει όσα ξέραμε: ΗΡΩΝ ΕΝ.Α
Η κορυφαία ελληνική εταιρεία ενέργειας ΗΡΩΝ, έχει σχεδιάσει και παρέχει εδώ και ένα χρόνο το καινοτόμο και πρωτοποριακό εργαλείο «ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.». Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη λύση που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «παράγουν» την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται, χωρίς, μάλιστα, να μπαίνουν στη χρονοβόρα, γραφειοκρατική και δαπανηρή εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη. Ακόμη και τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δική τους ταράτσα ή άλλο ελεύθερο χώρο εγκατάστασης ηλιακών πάνελ, με το «ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.» αποκτούν πρόσβαση στην «πράσινη» και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.


Χωρίς ταράτσα & με ευέλικτα όρια ισχύος
Η διαφορά του εργαλείου που παρέχει ο ΗΡΩΝ σε σχέση με τις άλλες δύο παραπάνω εναλλακτικές είναι πως δεν απαιτείται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του καταναλωτή και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν έξοδα αγοράς και τοποθέτησης των ηλιακών πάνελ.

Με το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. μπορούν όλοι, ακόμη και εκείνοι που ενοικιάζουν ένα διαμέρισμα, καθώς και όσοι έχουν ιδιόκτητη κατοικία αλλά δεν διαθέτουν δική τους ταράτσα, να έχουν τη δική τους «πράσινη» ενέργεια. Και μάλιστα άμεσα, χωρίς εγκατάσταση και χωρίς άγχος για συντήρηση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε μελλοντικής βλάβης.

Έτσι, όσοι συμμετέχουν στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α αποκτούν τη δυνατότητα να το διατηρήσουν ακόμη κι αν μετακομίσουν και γενικά αλλάξουν τόπο διαμονής ή εγκατάσταση άσκησης επιχειρηματική δραστηριότητας, ενώ μπορούν επίσης και να το μεταβιβάσουν σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Πελάτη ΗΡΩΝ της επιλογής τους.

Επιπροσθέτως, το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. δεν έχει τον περιορισμό ισχύος των 6 kW όπως στο πρόγραμμα των «φωτοβολταϊκών στη στέγη», αλλά ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να την «επαυξήσει» ως και το 75% της συμφωνημένης ισχύος της κατανάλωσής του, εντός της αρχικής τριετίας από την έναρξη του προγράμματος.


Πώς λειτουργεί το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.
Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτούν τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται για την καθημερινή τους δραστηριότητα μέσα από τα φωτοβολταϊκά του ΗΡΩΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιλογή ενός προγράμματος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΡΩΝΑ. Στη συνέχεια, εφόσον συμμετάσχουν στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, γίνονται «παραγωγοί» της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, η αξία της παραγόμενης καθαρής ενέργειας, τους επιστρέφεται με εκπτώσεις στις χρεώσεις προμήθειας.

Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. παρέχει ευελιξία στο ποσό της συμμετοχής, αλλά και ελευθερία ως προς το χρόνο αποχώρησης από το πρόγραμμα ποινή πρόωρης αποχώρησης και λαμβάνοντας πίσω το ποσό της συμμετοχής του, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο της αποχώρησής του αφαιρουμένων των εκπτώσεων που θα έχει ήδη λάβει. Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. συνδυάζεται με οποιοδήποτε από εμπορικά προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΡΩΝΑ.


«Απόδοση» 2021 στο 15% - Εκτιμήσεις για διπλασιασμό το 2022!
Ένα από τα σημαντικά οφέλη του ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. είναι πως εξασφαλίζει πολύ σημαντικές «αποδόσεις» σύμφωνα με το ποσό συμμετοχής του καταναλωτή σε ετήσια βάση.

Για κάθε €1.000 συμμετοχή δίνει δυνατότητα παραγωγής ρεύματος 1 kW (κιλοβάτ), που ισοδυναμεί περίπου με 1.500 kWh, για κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μέχρι και 20 έτη.Με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που ίσχυσαν κατά το 2021, η αντίστοιχη έκπτωση που εισέπραξε ο πελάτης του ΗΡΩΝ ΕΝ.Α για αυτή την παραγωγή ενέργειας ήταν περίπου 150€, δηλαδή μιλάμε για μια ετήσια πραγματική «απόδοση» της τάξης του 15% επί του ποσού συμμετοχής του. «Απόδοση» αξιοζήλευτη σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων!

Η έκρηξη του ενεργειακού κόστους συμπαρασύρει και ανεβάζει την «απόδοση» του ΕΝ.Α, την οποία οι καταναλωτές την απολαμβάνουν με τη μορφή μεγαλύτερων εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Εκείνοι που θα επιλέξουν το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. θα έχουν υψηλότερες εκπτώσεις όσο η διάρκεια της ηλιοφάνειας μεγαλώνει αλλά και όσο οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς ανεβαίνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2022 αναλυτές εκτιμούν ότι η προαναφερόμενη «απόδοση» θα διπλασιαστεί, δηλαδή αναμένεται να ανέλθει στο 30%, με βάση τους υπολογισμούς τους. Κι αυτό γιατί και φέτος αναμένεται η τιμή κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Έτσι, το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. αποτελεί τη λύση για τη δραστική μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για χρονικό διάστημα έως και 20 έτη, χωρίς τη φασαρία της εγκατάστασης και χωρίς περιορισμούς στην παραγόμενη ενέργεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης