liargovas

Το μάθημα που (δεν) πήραμε από το παρελθόν

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Παρακολουθώντας τον τελευταίο καιρό διάφορες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στον δημόσιο τομέα αλλά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με μελλοντικές παροχές και διορισμούς, αμφιβάλλω ότι τελικά μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος. 

Το μεγαλύτερο ίσως λάθος είναι ότι ακολουθήσαμε ένα μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που βασίστηκε στον εκτεταμένο κρατισμό, στην αδυναμία των θεσμών και στην ατολμία λήψης διαρθρωτικών μέτρων.

Πιστεύω βαθύτατα ότι το κράτος γενικά πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Θα πρέπει να ρυθμίζει τους κανόνες της αγοράς, αλλά να μην είναι απαραίτητα το ίδιο το κράτος παίκτης στην αγορά. Οι διοικούντες τις κρατικές επιχειρήσεις ήταν (και είναι) συνήθως αποτυχημένοι πολιτευτές, οι οποίοι διοικούσαν όχι με κριτήρια αποτελεσματικότητας, αλλά με πολιτικά κριτήρια με σκοπό την επανεκλογή τους στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Για τον λόγο αυτό άλλωστε διόριζαν κόσμο από την εκλογική τους περιφέρεια.

Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ ισχυροί θεσμοί. Ή όπου υπήρξαν θεσμοί δεν ήταν καλά σχεδιασμένοι. Επιπλέον, ακόμη και καλοί τυπικοί θεσμοί είτε δεν εφαρμόζονταν, είτε αλλοιώνονταν στην πράξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διατάξεις του Συντάγματος για τις απαλλοτριώσεις. Η μη εφαρμογή τους συνέβαλε σε μια γενική ρευστότητα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (και ανομία!) που με τη σειρά της φυσικό ήταν να επηρεάζει τουλάχιστον την ποιότητα των επενδύσεων. Τέλος, ο έλεγχος της εφαρμογής του Προϋπολογισμού από τη Βουλή, που μολονότι υπήρχε στα χαρτιά ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη.

Η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ, βέβαια, υποχρέωσε τη χώρα μας να εφαρμόσει ένα πλέγμα θεσμών και ποσοτικών περιορισμών που έθετε η Ευρωπαϊκή Ενωση. Τι έγινε, όμως, μετά το Μάαστριχτ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Εκτεταμένη χρήση της δημιουργικής λογιστικής και (παρά ταύτα) επίμονη ελλειμματικότητα. Προφανώς, πρώτον, οι θεσμοί της χώρας ήταν ακατάλληλοι για να διασφαλίσουν τη τήρηση των δεσμεύσεων. Και, δεύτερον, την οικονομική πολιτική επηρέασαν οι άτυποι θεσμοί και οι πολιτικές πρακτικές.

Ενα πολιτικό σύστημα που βασίστηκε για δεκαετίες σε πελατειακές αξίες και εξωθεσμικές διευθετήσεις αντιστέκεται από τη φύση του σε σταθερούς κανόνες του παιχνιδιού και σε καινοτόμους θεσμούς. Σε ένα τέτοιο σύστημα η εξωτερική βοήθεια καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις, γιατί, ανάμεσα σε άλλα, ενθαρρύνει την προσοδοθηρία και έναν πόλεμο τριβής των οικονομικών συμφερόντων. Το πελατειακό σύστημα συνυφαίνεται, επίσης, με μια διάχυτη δυσπιστία έναντι της αγοράς και του ανταγωνισμού που νομιμοποιεί αντιδράσεις εναντίον κάθε μεταρρύθμισης.

Τέλος, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε ατολμία στη λήψη διαρθρωτικών μέτρων γιατί οι πολιτικοί συμπεριφέρονταν ως επιχειρηματίες, λειτουργούσαν ορθολογικά, συνεπώς υπηρετούσαν πρωτίστως το δικό τους συμφέρον και βρίσκονταν σε μια συνεχή συνδιαλλαγή με πάσης φύσεως οργανωμένα συμφέροντα που επίσης έτειναν να παραβλέψουν το «γενικό συμφέρον». Στη διαιώνιση της τρέχουσας κατάστασης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στενή διαπλοκή επιχειρηματικότητας και κρατικής παρέμβασης.

Στη σχέση αυτή οι ωθήσεις δεν προέρχονταν από πάνω, ως προϊόν αναπτυξιακών στοχεύσεων των κυβερνήσεων, αλλά πήγαζαν όλο και περισσότερο από τα κάτω, με τη μορφή αιτημάτων για επιλεκτική προστασία ή στήριξη επιχειρηματικών μονάδων ή κλάδων για εγγυήσεις ότι θα καλύπτονταν τα ελλείμματα στις δημόσιες επιχειρήσεις, για ειδικές παροχές στο πλαίσιο ενός άναρχα αναπτυσσόμενου κοινωνικού κράτους. Ετσι, οι επιχειρήσεις βολεύτηκαν με μια διεκδικητική στάση για τη διατήρηση του status quo. Η αντίδραση ήταν η χειρότερη δυνατή στην πορεία ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το χειρότερο ήταν ότι καλλιεργήθηκαν ψευδαισθήσεις ότι η κρατική στήριξη και προστασία θα μπορούσε να συνεχιστεί και στο μέλλον, με άλλα ίσως μέσα, κάτι που βέβαια δεν έγινε.

Σήμερα, αντί να μαθαίνουμε από τα λάθη και να προωθούμε την ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μέσω της δημόσιας κατανάλωσης. Τότε, χρηματοδοτούσαμε τη δημόσια κατανάλωση με δάνεια από τις αγορές. Σήμερα, με φόρους που το κράτος παίρνει από τη μεσαία τάξη. Θα έχουμε πάλι την ίδια κατάληξη;

ΣΧΟΛΙΑ (32)

Με την ψήφο μας θα απαλλαγούμε από τα καθάρματα.

Η ημέρα διεξαγωγής των εθνικών εκλογών πλησιάζει. Ο κάθε πολίτης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι με την ψήφο μας θα απαλλαγούμε από τα καθάρματα. Δημοκρατικά και σωστά.

Στα καθάρματα απομένουν...

Σήμερα είναι η 08-12-2018. Ο πρώτος γύρος των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών θα διεξαχθεί την 19-05-2019. Δηλαδή, σε πέντε μήνες και δέκα, (10), ημέρες από σήμερα. Οι ευρωεκλογές και ο δεύτερος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, θα διεξαχθούν την 26-05-2019. Δηλαδή σε πέντε, (5), μήνες και δέκα επτά, (17), ημέρες από σήμερα. Το απώτατο χρονικό όριο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών είναι η 20-10-2019. Δηλαδή σε δέκα, (10), μήνες και ένδεκα, (11), ημέρες από σήμερα. Όμως οι εθνικές εκλογές διεξάγονται από υπηρεσιακή κυβέρνηση, (η οποία ορίζεται έναν, (1), περίπου μήνα πριν από την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών). Έτσι, η πραγματική, (δηλαδή καταστροφική...), διακυβέρνηση της πατρίδας μας από τα καθάρματα περιορίζεται το ανώτατο σε εννέα, (9), μήνες και ένδεκα, (11), ημέρες. Εάν δε διεξαχθούν ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές και οι εθνικές εκλογές, τότε η πραγματική, (δηλαδή καταστροφική...), διακυβέρνηση της πατρίδας μας θα διαρκέσει τέσσερις, (4), μήνες και δέκα επτά, (17), ημέρες. 'Ομως σε αυτή την περίπτωση θα έχει προηγηθεί ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, την 19-05-2019 και ο χάρτης την χώρας θα έχει ήδη βαφτεί μπλε... Συνεπώς, εκτιμώ ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την 19-05-2019, τότε η πραγματική, (δηλαδή καταστροφική...), διακυβέρνηση της πατρίδας μας από τα καθάρματα περιορίζεται σε μόλις τέσσερις, (4), μήνες και δέκα, (10), ημέρες, (δηλαδή. εκατόν τριάντα δύο, (132), ημέρες)...

ΜΑΡΙΝΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ.

Κυριε Λιαργκοβα δυστυχως αυτο που λενε οικονομολογοι διεθνως δεν ενοει να το καταλαβει η ξεπουλημενη κυβερνηση Τσιπρα, καμμενου. Το 2015 και αφου με δικη τους ευθυνη μας οδηγησαν στην οικονομικη χρεοκοπια με μη πληρωμη δοσης στο ΔΝΤ, υπηρξε δηλαδη πιστωτικο γεγονος, αφου στην συνεχεια εκανε την περιφημη κωλοτουμπα ο Τσιπρας και μας οδηγησε στο τριτο μνημονιο, τωρα επαναλαμβανει τα ιδια λαθη με το χειροτερο τροπο. Διανεμει δηθεν κοινωνικο μερισμα απο το αιμα που πληρωσε σε φορους ο Ελληνικος λαος και το δινει σε Αλβανους, Πακιστανους, Αφγανους, επιβραβευοντας ετσι με τον χειροτερο τροπο την συνεισφορα τους στην μαυρη και αδηλωτη εργασια.Ταζει χιλιαδες διορισμους στο χρεοκοπημενο Ελληνικο Δημοσιο.Αυτο τον καιρο τα Υπουργικα Γραφεια εχουν γινει γραφεια ευρεσεως εργασιας στα κομματοσκυλα και στους αφισοκολητες του Τσιπρα.Δινει στοχευμενα αναδρομικα σε καραβαναδες, μπατσους και Σωματα καταστολης για να εχει με το μερος του και ευχαριστημενους τους ενστολους τους οποιους θα χρεαστει για να καταστελει το λαικο κινημα.Μιλαμε για χουντα και οχι για Δημοκρατικη κυβερνηση. Ουτε λογος για προσελκυση ξενων επενδυσεων με φορολογικους συντελεστες στα υψη και με ενα εχθρικο φορολογικο καθεστως που ο επενδυτης δεν ξερει τι του ξημερωνει αυριο.Η Blackrock προτιμησε να χασει 100 εκατομμυρια ευρω που ειχε διαθεσει για επενδυση, προκειμενου να φυγει απο την Ελλαδα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το ιδιο και η Eldorado Gold που εχει μετανιωσει πικρα για την επενδυση της στην Χαλκιδικη.Η επενδυση στο Ελληνικο περιμενει την επομενη κυβερνηση για να ξεκινησει.Μεχρι τοτε οι εγκαταστασεις στο παλιο αεροδρομιο χρησιμευσαν σαν HOT SPOT στους Τσιπρα, Καμμενο και στην μπιζνα που εστησαν με ΜΚΟ και με χρηματοδοτησεις Ευρωπαικων κονδυλιων για του προσφυγες, απο την πρωτη στιγμη που ανελαβαν την εξουσια.Ο Τσιπρας και ο Καμμενος κυριολεκτικα εκτελουν τον Ελληνικο λαο εχοντας σαν μοναδικη τους επιδιωξη την καρεκλα της εξουσιας.Την επομενη φορα που η Ελλαδα θα βρεθει σε αδιεξοδο πιθανοτατα το καλοκαιρι του 2019, η λυση δεν θα ειναι μνημονιο, αλλα ατακτη χρεοκοπια.Λυπαμαι πραγματικα την επομενη κυβερνηση με την προικα οικονομικη ωρολογιακη βομβα, που τους αφηνουν οι αλητες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.Μακαρι να σας ακουγαν κυριε Λιαργκοβα.

mitsos

Αγαπητέ Παναγιώτη , μήπως σου λέει κάτι τα «ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ» ?

Πειραιώτης μαουνιέρης.

E τι;Η Γαλλία θα εισπράξει έναν περιποιημένο μπούλο λόγω της...επαναστάσεως την οποίαν βλέπουμε αυτές τις μέρες.Νομίζεις ότι θέλει πολύ;Βλέπεις έχει ένα Δημόσιο το οποίο μοιάζει με το δικό μας σε όγκο. Να δεις πού θα πάνε σε λίγο τα επιτόκια δανεισμού της.Η νομίζεις ότι οι Αγορές φοβούνται τα...κίτρινα γιλέκα;

Δεν είναι όλοι αμόρφωτοι

Μπορεί η Γαλλία και η Ελλάδα να έχουν πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. αλλά το βασικό πρόβλημα της κρίσης είναι η φορολογία. Από τους πτωχούς δεν μπορείς να εισπράξεις νέους φόρους. Από τους πλούσιους δεν θέλεις να εισπράξεις διατηρώντας το σύστημα της οριζόντιας φορολογίας των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών. (που δεν φορολογούνται κλιμακωτά αλλά οριζόντια με το ίδιο ποσοστό). Και ξεσκίσεις τους μεσοαστούς που απλά θα ξεσηκωθούν που πας να τους μετατρέψεις σε πτωχούς με την υπέρ φορολογία.

Πειραιώτης μαουνιέρης.

Κοίτα,πήγε και ο Ολάντ να φορολογήσει τους πλούσιους με 75%,κι αυτοί σηκωθήκανε και φύγανε γί αλλού.Νομίζεις ότι είναι τόσο κορόιδα να καθίσουν να τους αρμέγουν για να διορίζουν καρανίκες; Ετσι κι αλλοιως,δεν κάνουν χρήση από πολλες παροχές που δίνει το Κράτος,γιατί να τους πίνουν το αίμα; Το ίδιο γίνετσι και με τους εφοπλιστές,που πολλοί λυσσάνε ότι πρέπει να τους πιούν το αίμα.Ξεχνάνε ότι τα καράβια έχουν κάτι πραγματάκια που γυρνάνε,τις προπέλες αν τις ξέρετε,που έτσι και κάνουνε βουου,παίρνουν το βαπόρι και το πάνε αλλού,σε άλλους τόπους.

n----

πραγματι που λεει και ο τσιπας ....ονομα και πραμα maoynieris

Από τα σχόλια προκύπτει με σαφήνεια ότι...

Ο Σύριζα και ο Τσίπρας είναι λαομίσητοι και ότι υπάρχει ένα εντονότατο αντισυριζαίϊκο αίσθημα στον λαό. 'Ολα αυτά προϊδεάζουν για συντριπτική ήττα του Σύριζα και του Τσίπρα στις επερχόμενες εθνικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές, (οι οποίες θα διεξαχθούν εντός του 2019).

Ο μέσος όρος των 5 πλέον πρόσφατων δημοσκοπήσεων...

Εντελώς πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 5 δημοσκοπήσεων. Πρόκειται για τις εταιρίες Public Issue, Metron Analysis, Pulse, Palmos Analysis και Interview. Tα πραγματικά στοιχεία της κάθε δημοσκόπησης παγκόσμια είναι: "η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων" και "ο αριθμός βουλευτών κάθε κόμματος". Ιδού ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων, : Νέα Δημοκρατία 36,761 %, Σύριζα 24,856 %, Χρυσή Αυγή 7,883 %, Κίνημα Αλλαγής 7,830 %, και ΚΚΕ 7,132 %, Σε αριθμό βουλευτών: Νέα Δημοκρατία 159, Σύριζα 74, Χρυσή Αυγή 23, Κίνημα Αλλαγής 23 και ΚΚΕ 21. Δηλαδή, σε πεντακομματική βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει αυτοδύναμη, με διαφορά 11,905 % από τον Σύριζα και μπορεί το 2020 να εκλέξει πρόεδρο της δημοκρατίας συνεργαζόμενη είτε με τη Χρυσή Αυγή, είτε με το Κίνημα Αλλαγής.

Η Νέα Δημοκρατία από το 2015 έως σήμερα, ρίχνει στα αυτιά του Σύριζα 11,905 %-(-7,40) % = 19,305 %.

Στις πλέον πρόσφατες εθνικές εκλογές, (την 20-09-2015), ο Σύριζα είχε λάβει ποσοστό 35,46 % και η Νέα Δημοκρατία ποσοστό 28,06 %. Δηλαδή, διαφορά 7,40 % υπέρ του Σύριζα. Σήμερα η κατάσταση έχει ανατραπεί δραματικά εις βάρος του Σύριζα, ο οποίος σύμφωνα με το σχόλιο υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας κατά 11,905 %. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία από το 2015 έως σήμερα, ρίχνει στα αυτιά του Σύριζα (11,905 - (-7,40)) % = 19,305 %!!!

Σφαλιάρα σβουριχτή και περιποιημένη στον τσίπρα...

Που νόμισε ότι θα εξαγοράσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με την άκρατη προεκλογική παροχολογία του!!!

Έρχεται και η κλωτσιά...

Μεγαλοπρεπής, σβουριχτή και περιποιημένη στις εθνικές εκλογές, από τον ελληνικό λαό!

Η λαομίσητη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ(νελ)ΛΗΤΩΝ,...

Συμπληρώνει τον επόμενο μήνα τέσσερα, (4), έτη στην εξουσία. Συνεπώς, έχει πλέον πανάθλια πεπραγμένα, έχει πλέον κατάμαυρο ποινικό μητρώο... Την γνωρίσαμε, την απορρίψαμε, την μισήσαμε και την σιχαθήκαμε έως τα βάθη της ψυχής μας. Για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να την στείλουμε στον αγύριστο.

Και ακόμα παραπέρα...

Για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να στείλουμε τη λαομίσητη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ(νελ)ΛΗΤΩΝ στον αγύριστο και ακόμα παραπέρα...

Κατάμαυρο, δαγκωτό παντού και "χωστό" στον λαομίσητο Σύριζα...

Θα το ρίξω την ημέρα διεξαγωγής κάθε είδους εκλογής. Προφανέστατα θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Με χέρια και με πόδια!

Παρήλθον ανεπιστρεπτί αι ημέραι εκείναι...

Το δεκαεξάμηνο χρονικό διάστημα Μάϊος 2014 - Σεπτέμβριος 2015, ο σύριζα εξαπάτησε τον ελληνικό λαό για τέσσερις, (4), φορές, κερδίζοντας διαδοχικά τις ευρωεκλογές τον Μάϊο 2014, τις εθνικές εκλογές τον Ιανουάριο 2015, το δημοψήφισμα τον Ιούλιο 2015 και τις εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο 2015. Πλέον "Παρήλθον αι ημέραι εκείναι..." διότι ο σύριζα συγκυβερνά με τους ανεξάρτητους έλληνες για σαράντα επτά, (47), μήνες περίπου, είναι το δεύτερο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από τον Ιανουάριο 2016, (δηλαδή για τριάντα πέντε, (35), συνεχείς μήνες, με τεράστια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία η οποία προηγείται), έχουμε όλοι αντιληφθεί το ποιος είναι και βαδίζει ταχύτατα προς συντριπτική ήττα, στις επερχόμενες τρεις, (3), εκλογικές αναμετρήσεις, (ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές).

SPARTA.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή κυβέρνηση της Εθνικής χρεοκοπίας χάνει το έδαφος κάτω απ' τα πόδια της.Θα επιχειρήσει με πληρωμένες και ψεύτικες δημοσκοπήσεις να ανατρέψει το κλίμα.Ή ζημιά που έχουμ υποστεί η Ελλάδα και οι Έλληνες από τους Τσίπρα και Καμμένο είναι τεράστια και σε όλα τα επίπεδα.Δεν θα αλλάξει τίποτα.Ό Τσίπρας απλά κερδίζει χρόνο στην εξουσία έχοντας επιβάλει σιωπή στον Καμμένο, αφού κάθε φορά που αυτός μιλάει η Νέα Δημοκρατία κεδίζει σχεδόν δύο ποσοσστιαίες μονάδες.Οι ήττες σε Δημοτικές,Περιφερειακές,Ευρωεκλογές, κάνουν το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ να εστιάζεται πλέον μόνο στις Εθνικές εκλογές.Είναι τόσο αφελείς που πιστεύουν ότι μια σειρά τριών εκλογικών συντριβών θα τους φέρει νικηφόρο αποτέλεσμα στις Εθνικές εκλογές.Το πικρό ποτήρι της ήττας οι Τσίπρας, Καμμένος θα το πιούν μέχρι τέλους κερασμένο από όσους Έλληνες ζημίωσαν και αδίκησαν.

Ο τσίπρας και ο σύριζα είναι ήδη παρελθόν.

Προφανώς παραλογίζεσαι κ. αρθρογράφε. Ο τσίπρας και ο σύριζα είναι ήδη παρελθόν. Το άμεσο μέλλον ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Απλά, μεσοπρόθεσμα, η στήριξη την οποία θα δώσει ο λαός στη Χρυσή Αυγή θα υποχρεώσει τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το κόμμα αυτό.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία