Σύγχρονη χειρουργική ποδιού στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν

Σύγχρονη χειρουργική ποδιού στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν
Οι περισσότερες επεμβάσεις διόρθωσης των παραμορφώσεων – παθήσεων του άκρου ποδός πραγματοποιούνται στην κλινική από τους εξειδικευμένους στην χειρουργική του ποδιού Ορθοπαιδικούς, τηρώντας τα διεθνή standards στη χειρουργική του ποδιού ανεξαρτήτως ηλικίας ως εξής:

Τοπική  Αναισθησία (Block)
Ημερήσια  Νοσηλεία (Day Clinic-ΟΧΙ  παραμονή στο νοσοκομείο)
Άμεση Φόρτιση  του Ποδιού χωρίς βακτηρίες 
Είναι  Ανώδυνη
Έχει Γρήγορο Χρόνο Αποθεραπείας
Σχεδόν  Μηδενικό  Ποσοστό  Υποτροπής
Ταυτόχρονη διόρθωση και των δύο ποδιών σε μία συνεδρία

Για βαρύτερες παθήσεις εφαρμόζονται οι πλέον μοντέρνες μέθοδοι και χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα υλικά με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση επιπλοκών και την πιο γρήγορη αποκατάσταση.

Βλαισσός Δάκτυλος (Κότσια)

Ο Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) είναι η επί τα εκτός παρ εκτόπιση του μεγάλου δακτύλου στον Άκρο Πόδα. Είναι μια σύνθετη παραμόρφωση της πρώτης ακτίνας, που συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και συμπτώματα στα υπόλοιπα δάκτυλα.
Η θεραπεία του Βλαισού δακτυλου επιτυγχάνεται με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο (Less invasive teqhnique).  Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία (Block) στο τμήμα του ποδιού που χειρουργείται. Οι οστεοτομίες γίνονται με μικρά εργαλεία . Το μέγεθος της ελαχιστα επεμβατικής τεχνικής είναι έως 2 εκατοστά.
Εξαιρούνται οι πολύ βαριές παραμορφώσεις.
Η διόρθωση του 1ου μεταταρσίου (Βλαισός-κότσι) συγκρατείται με ειδικές βιοσυμβατικές βίδες τιτανίου για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς υποτροπή. Ο ασθενής περπατάει αμέσως μετά το χειρουργείο με το ειδικό μετεγχειρητικό υπόδημα χωρίς γύψο ή πατερίτσες.  Σε περιπτώσεις με συνδιασμό και άλλων παραμορφώσεων στο πόδι όπως είναι η σφυροδακτυλία, οι εξοστώσεις, οι τύλοι και τα εξαρθρήματα των δακτύλων κ.τ.λ, πρέπει να διορθώνονται και αυτές για την επίτευξη  βέλτιστου και  λειτουργικού  αισθητικού αποτελέσματος.

Οπτικες ινες  - Αρθροσκόπηση - Τενοντοσκόπηση

Οι οπτικές ίνες μπορούν να μεταδώσουν με ακρίβεια μια εικόνα, ακόμα κι όταν η ίνα κάμπτεται στον χώρο. Επίσης μεταφέρουν πανίσχυρο φως χωρίς την αντίστοιχη ανάπτυξη θερμότητας. Η τεχνολογία των οπτικών ινών μας επιτρέπει να απεικονίσουμε και να παρέμβουμε σε περιοχές του σώματος χωρίς τις κλασικές ανοικτές χειρουργικές προσπελάσεις. Στην ορθοπαιδική χειρουργική, οι επεμβάσεις αυτές είναι η γνωστή πλέον αρθροσκόπηση και, τα τελευταία χρόνια, η τενοντοσκόπηση. Εφαρμόζουμε με επιτυχία την αρθροσκόπηση τόσο στην ποδοκνημική άρθρωση όσο και σε μικρότερες αρθρώσεις του ποδιού όπως η υπαστραγαλική (η άρθρωση μεταξύ πτέρνας και αστραγάλου). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε την τενοντοσκόπηση για τους καμπτήρες και τους περονιαίους τένοντες του ποδιού. Τέλος, επεμβαίνουμε ενδοσκοπικά σε παθήσεις στο λεγόμενο τρίγωνο οστό (os trigonum) του αστραγάλου.Ενδείξεις

Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου 
Αρθρίτιδα ποδοκνημικής-Αρθροσκοπική Αρθρόδεση Ποδοκνημικής
Σύνδρομα πρόσκρουσης-Block της άρθρωσης
Ελεύθερα σώματα στην άρθρωση
Παροχέτευση φλεγμονώδους αρθρικού υγρού και έκπλυση της άρθρωσης
Τενοντίτιδες περονιαίων – Αχιλλείου τένοντα- οπίσθιου κνημιαίου τένοντα

Οι ασθενείς διανυκτερεύουν στο νοσοκομείο 1 νύκτα ή φεύγουν την ίδια μέρα.
Δύο μικρές τομές λίγων χιλιοστών σε μήκος γίνονται εκατέρωθεν της πάσχουσας περιοχής. Με το τέλος της αρθροσκόπησης οι τομές κλείνονται με απλά ράμματα.


Συνδεσμικές κακώσεις ποδοκνημικής άρθρωσης

Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι αρκετά συχνές σε αθλητές ή και σε άλλους ασθενείς μετά από κάποιο τραυματισμό χωρίς την σωστή αντιμετώπιση.

Συνήθως τραυματίζονται οι έξω σύνδεσμοι.
Αυτοί είναι: ο πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος (ATFL) , ο πτερνοπερονιαίος (CFL) και ο οπίσθιος αστραγαλοπερονικός (PTFL) ο οποίος είναι ο ισχυρότερος και ο λιγότερο συχνά τραυματιζόμενος.
Αναλόγως της ενόχλησης του ασθενή γίνονται τα απαραίτητα διαγνωστικά tests, ακτινογραφίες και  μαγνητική τομογραφία
Αν υπάρχει αστάθεια και χαλάρωση των συνδέσμων παρά το εφαρμοσθέν πρόγραμμα αποκατάστασης η χειρουργική επέμβαση συνίσταται σε σταθεροποίηση και αποκατάσταση της έξω αστάθειας της άρθρωσης  μέσω της ενδεδειγμένης κάθε φορά τεχνικής. (Brostrom , Chrisman-Snook κτλ). 

Αρθροπλαστική Ποδοκνημικής

Ενδείξεις
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Οστεοαρθρίτιδα
Αρθρίτιδα μετά από έναν τραυματισμό
Σοβαρός Πόνος αστράγαλο
Μια Προηγούμενη αρθρόδεση ποδοκνημικής 
Revision αρθροπλαστικής ποδοκνημικής
Πώς λειτουργεί η πρόθεση;

Η επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των φυσικών επιφανειών της άρθρωσης του αστραγάλου που έχουν εκφυλιστεί με τεχνητή κάλυψη γνωστή ως πρόθεση.

Η αρθροπλαστική ποδοκνημικής έχει τρία μέρη.
Δύο από τις συνιστώσες καλύπτουν τα οστά  και στη μέση υπάρχει και ένα τρίτο, το κινητό στοιχείο (πολυαιθυλένιο). Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη κίνηση και μειώνει την τριβή μεταξύ των οστών και των εμφυτευμάτων.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία καλύπτονται από μία βιοενεργή επίστρωση η οποία ενθαρρύνει την ενσωμάτωση στα οστά.Αυτός ο τύπος λειτουργίας επιτρέπει στον ασθενή να διατηρήσει την κίνηση που έχει και να κερδίσει μερικούς βαθμούς  ελευθερίας.

MIS Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης Αχίλλειου Τένοντα
Η ρήξη του Αχίλλειου Τένοντα συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά με στόχο την αποκατάσταση της δύναμης και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας νέας ρήξης στο μέλλον.
Η χρήση τεχνικής ελάχιστης παρεμβατικότητας (MIS) με ειδικά εργαλεία  μέσα από μικρή τομή εξασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση χωρίς παραμονή στην κλινική με ασφάλεια για τον ασθενή


ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επίκτητη Βλαισοπλατυποδία λόγω αδυναμίας οπίσθιου κνημιαίου τένοντα (Tibialis Posterior Dysfunction). Πρόκειται για επίκτητη παραμόρφωση, με προοδευτικό χαρακτήρα, συνήθως στο ένα πόδι, που συνοδεύεται με πόνο κατά μήκος του οπισθίου κνημιαίου τένοντα. Είναι η πιο συχνή αιτία επίκτητης πλατυποδίας σε ενήλικες. Η αιτία είναι η αδυναμία του τένοντα να ενισχύει τη στήριξη της ποδικής καμάρας. Η αδυναμία αυτή προέρχεται αρχικά ένεκα τενοντίτιδας, που αργότερα οδηγεί σε ρήξη του τένοντα και αργότερα εγκαθίσταται δυσκαμψία.Η διάγνωση τίθεται με τη κλινική εξέταση και πιθανόν επιβεβαίωση με μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία είναι ανάλογη του σταδίου της πάθησης. Αρχικά συντηρητική, και σε μη βελτίωση χειρουργική. Καθαρισμός του τένοντα, ενίσχυση του τένοντα με τενοντομεταφορά του Μακρού καμπτήρα των δακτύλων και σε δυσκαμψία διενεργούνται αρθροδέσεις.
Υπεύθυνοι Ιατροί επικοινωνίας
Ιωάννης Βάιλας (2104809912)
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής

Ευάγγελος Ευαγγέλου (2104807102)
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής

Μetropolitan Hospital
210 4809000
Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο
www.metropolitan-hospital.grΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Technogym-Wellness-Center_2

O Όμιλος Fais επενδύει στον τομέα του fitness και του wellness, προσθέτοντας ξανά στο brand portfolio την ιταλική Technogym, το Νο1 brand στην κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού παγκοσμίως. Το timing της κίνησης αυτής δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο καθώς η αγορά του fitness σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη. Το κίνημα του well-being, γενικότερα, συγκαταλέγεται αδιαμφισβήτητα στις πλέον αναπτυσσόμενες καταναλωτικές τάσεις των τελευταίων ετών, αγγίζοντας, σύμφωνα με τις έρευνες, το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Περιορίζοντας την έρευνα στα πιο δυναμικά κοινά, ηλικίας 25 έως 45 ετών, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 50%.

_ABC9603

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν γυναίκες επιχειρηματίες - εκπρόσωποι από τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας, που αποτελούν μέλη του ΕΕΔΕΓΕ και πολλοί ακόμα σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας.

EUC-01-_Large_

Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές και έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, την διασύνδεση του με την βιομηχανία και την κοινωνία.

Photo-2

Το τζακ ποτ της προηγούμενης εβδομάδας στο ΣΚΟΡ 6 απογείωσε το στοιχηματικό ενδιαφέρον την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στο Markopoulo Park, με τους νικητές να μοιράζονται περισσότερα από 50.000 ευρώ.