Συνθήκη της Αδριανούπολης

Όλα τα άρθρα του tag Συνθήκη της Αδριανούπολης

andrian-0
Stories

Οι Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι -  Ο πόλεμος του 1828-1829 - Η ρωσική προέλαση και η κατάκτηση εδαφών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας - Το τέλος του πολέμου και η Συνθήκη της Αδριανούπολης
- Ποιος ελευθέρωσε την Ελλάδα;

10