Μετοχές

Μετοχές

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρεία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος.

Όλα τα άρθρα του tag Μετοχές

Άγιαξ: Aπέλυσε τον CEO για... ύποπτη αγορά μετοχών της ομάδας!
Σπορ

Ο Άλεξ Κρους απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου καθώς η διοίκηση του Άγιαξ θεωρεί ότι απέκτησε τις μετοχές λίγο πριν την πρόσληψη του κάνοντας παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών