Διαδοχικές νοσηλείες

Όλα τα άρθρα του tag Διαδοχικές νοσηλείες

Ξανά στο νοσοκομείο για τον ίδιο λόγο; – Πώς καλύπτει το συμβόλαιο τις διαδοχικές νοσηλείες
ygeiamou.gr

Όταν για το ίδιο πρόβλημα υγείας απαιτούνται περισσότερες της μιας νοσηλείες οι ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν αυτές τις διαδοχικές νοσηλείες αναλόγως την πολιτική τους - Τι ρόλο παίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί και ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται;