Αφαλιστικά συμβόλαια

Όλα τα άρθρα του tag Αφαλιστικά συμβόλαια

money-1280x720
ygeiamou.gr

Τα ειδικά συμβόλαια τύπου capitation στην ασφαλιστική ορολογία αποτελούν την τρίτη γενιά νοσοκομειακών προγραμμάτων που λειτουργούν στη βάση εμπορικών συμφωνιών και υπόσχονται κάλυψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά