Τράπεζα Κύπρου : Αύξηση κερδών στα 375 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και διανομή προμερίσματος

Τράπεζα Κύπρου : Αύξηση κερδών στα 375 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και διανομή προμερίσματος

Κέρδη μετά από φόρους 375 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 369 εκατ. ευρώ πέρυσι, εμφάνισε στο 9μηνο του 2008 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2008.  

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο εξεταζόμενο διάστημα σε 24,4%, με το δείκτη δάνεια προς

Κέρδη μετά από φόρους 375 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 369 εκατ. ευρώ πέρυσι, εμφάνισε στο 9μηνο του 2008 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2008.  

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο εξεταζόμενο διάστημα σε 24,4%, με το δείκτη δάνεια προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 86,3%.  

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 3,4%. 

Ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε σχετικά: «Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, με 110 χρόνια ιστορίας, είναι αναμφισβήτητα ο στυλοβάτης της Κυπριακής Οικονομίας. Σήμερα, δυνατό και οικονομικά εύρωστο, διαθέτει ισχυρά όπλα για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προβλημάτων προέρχονται από τη διεθνή κρίση.  Τα πολύ καλά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο, η διατήρηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και της αποτελεσματικότητάς του Συγκροτήματος σε ψηλά επίπεδα, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις νέες αγορές, επιβεβαίωσαν την ορθότητα της στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθεί.

Πέραν από την κερδοφορία του Συγκροτήματος στις «παραδοσιακές» αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ( Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία) , έχουμε ήδη συνεισφορά στα κέρδη και από τις νέες αγορές στις οποίες πρόσφατα έχουμε εισέλθει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και την αναμενόμενη κερδοφορία για ολόκληρο το έτος, αποφάσισε σήμερα την καταβολή προμερίσματος €0,15 κατά μετοχή.» 

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης (φωτό) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Συγκροτήματος δήλωσε: «Ακολουθήσαμε μια συνετή πολιτική δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση και στην καλλιέργεια της σχέσης με τους πελάτες, που αποτελεί το πιο ισχυρό στοιχείο του Συγκροτήματος, ενώ παράλληλα, εστιάσαμε στη σωστή διαχείριση των κινδύνων. Η συνεχής αυτή πολιτική είναι που μας δίνει σήμερα τα εφόδια της ισχυρής ρευστότητας, της δυνατής κεφαλαιακής βάσης και της ισορροπημένης κερδοφορίας με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές αντίξοες συνθήκες, έτσι ώστε να βγούμε πιο ισχυροί στο τέλος της κρίσης.»

Αναλυτικά τα μεγέθη

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι: 

* Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2008 ανήλθαν σε €375 εκατ. σε σχέση με €369 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2007, σημειώνοντας αύξηση 1%. 

* Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (24,4%) σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον. 

* Διατηρήθηκε η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86,3%. 

* Το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (43,9%) για το εννιάμηνο 2008.  

* Η πιστωτική επέκταση του Συγκροτήματος ανήλθε σε 29%.

* Επιτεύχθηκε προσέλκυση νέων πελατών και ετήσια αύξηση των καταθέσεων κατά 15%. 

* Διατηρήθηκε η αύξηση των εξόδων (7%) σε ρυθμούς μικρότερους από την αύξηση του όγκου εργασιών (29%).

* Βελτιώθηκε η ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων με τον σχετικό δείκτη να μειώνεται σε 3,4% σε σχέση με 4,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 και 3,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2007, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του χαμηλού ετήσιου κόστους προβλέψεων σε 0,3% των δανείων.

* Ικανοποιητική κερδοφορία συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι εργασίες του Συγκροτήματος στην Κύπρο, με δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 42% και κέρδη μετά τη φορολογία €288 εκατ. για το εννιάμηνο 2008. 

* Αξιοσημείωτη είναι η κερδοφορία των εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα όπου τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2008 ανήλθαν σε €73 εκατ. 

* Οι εργασίες του Συγκροτήματος στη Ρωσία και Ρουμανία συνεισέφεραν θετικά στα κέρδη. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2008 ανήλθαν σε €0,9 εκατ. στη Ρωσία και €2,7 εκατ. στη Ρουμανία.  

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Συγκροτήματος

σε € εκατ.

Μεταβολή

9μηνο

2008

9μηνο

2007

Έτος

2007

Κέρδη μετά τη φορολογία

+1%

375

369

485

Κέρδη κατά Μετοχή

-0,5%

 65,9 σεντ

66,2 σεντ

86,8 σεντ

Κόστος/Έσοδα

+1,3 ε.μ.*

43,9%

42,6%

43,8%

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

-4,0 ε.μ.*

24,4%

28,4%

27,6%

 

Ανάλυση Δανείων και Καταθέσεων κατά Γεωγραφικό Τομέα

σε € εκατ.

 

Συγκρότημα

 

Κύπρος

 

Ελλάδα

 

Άλλες χώρες

 

ετήσια +%

30.09.08

 

ετήσια +%

30.09.08

 

ετήσια +%

30.09.08

 

ετήσια +%

30.09.08

Δάνεια

   Συνεισφορά στο σύνολο

 

+29%

 

23.418

 

 

+30%

 

11.431

49%

 

+24%

 

9.391

40%

 

+45%

 

2.596

11%

Καταθέσεις

   Συνεισφορά στο σύνολο

 

+15%

 

27.129

 

 

+10%

 

15.081

56%

 

+24%

 

10.342

38%

 

+13%

 

1.706

6%

 Προοπτικές 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση η χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία άρχισε πέρυσι αλλά εντάθηκε σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες βρίσκει το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελεσματικά θωρακισμένο. Επισημαίνεται ότι το Συγκρότημα δεν είναι εκτεθειμένο σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και παράλληλα έχει περιορισμένη εξάρτηση από χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (11%). Παράλληλα 80% του ενεργητικού του Συγκροτήματος χρηματοδοτείται από καταθέσεις πελατών.  

Αναφορικά με τη αναμενόμενη κερδοφορία του Συγκροτήματος για το έτος 2008, με βάση τα μέχρι σήμερα οικονομικά αποτελέσματά του, τις ενδείξεις για την περαιτέρω εξέλιξή τους, τις ενέργειες του Συγκροτήματος για αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων και τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, αναμένεται ότι τα κέρδη για το έτος 2008 δεν θα είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένα από τον στόχο των €540 εκατ. 

Επιπλέον, σημειώνεται πως η επιλεκτική ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος στις νέες αγορές ακολουθώντας συνετή πιστωδοτική πολιτική, αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην κερδοφορία και να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα επόμενα έτη, τόσο από πλευράς ανάπτυξης του όγκου εργασιών, όσο και κερδοφορίας.  

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

efksss

Πάνω από 167.000 περιμένουν και δεν βλέπουν σύνταξη - «Εξαφάνισαν» τις αιτήσεις 120.000 συνταξιούχων, αλλά ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα - Αυξάνονται κατά 4.000-5.000 τον μήνα οι εκκρεμείς αιτήσεις, παρότι οι παλαιοί συνταξιούχοι μειώνονται

1